SKKN Bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên trong tổ nhà trẻ

4.5/5

Giá:

50.000 đ
Cấp học: Mầm non
Môn:
Lớp: 5-6 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 970
File:
TÀI LIỆU WORD
Số trang:
27
Lượt tải:

6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên trong tổ nhà trẻ” triển khai các biện pháp như sau: 

3.1. Biện pháp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên tổ nhà trẻ
3.2. Biện pháp bồi dưỡng qua hướng dẫn kỹ năng làm đồ dùng đồ chơi
3.3. Biện pháp bồi dưỡng thông qua dự giờ của giáo viên
3.4. Biện pháp bồi dưỡng thông qua các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn
3.5. Biện pháp bồi dưỡng về cách lập kế hoạch bài giảng (giáo án)
3.6. Biện pháp đẩy mạnh công tác kiểm tra

Mô tả sản phẩm

TÓM TẮT SÁNG KIẾN

  1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Giáo dục mầm non quyết định sự phát triển nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa. Để quá trình giáo dục mầm non đạt hiệu quả đòi hỏi phải có đội ngũ giáo viên đầy đủ phẩm chất , năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu đổi mới hiện nay của ngành học, cấp học và thực hiện theo tinh thần Nghị Quyết TW II khóa VIII: “Đội ngũ giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục” 

Qua thực trạng về đội ngũ giáo viên nơi tôi công tác chưa đồng đều về trình độ  chuyên môn, về thâm niên tuổi đời, tuổi nghề. Chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu giáo dục mầm non. Nhận thức của giáo viên về công tác bồi dưỡng chuyên môn về chất lượng giảng dạy còn hạn chế. Biện pháp chỉ đạo công tác này còn chưa khoa học, không thường xuyên, bên cạnh đó năng lực giảng dạy của giáo viên  trong nhà trường không đồng đều…Đó là thực tiễn dẫn đến kết quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho độ ngũ giáo viên trong tổ nhà trẻ còn hạn chế. Vậy làm thế nào để giúp giáo viên đạt được yêu cầu giáo dục mầm non sáng tạo trong mỗi bài giảng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt hơn bản thân tôi là phó hiệu trưởng phụ trách chỉ đạo công tác chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tổ nhà trẻ nên tôi mạnh dạn chọn đề tàiBồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên trong tổ nhà trẻ“. Nhằm mục đích tìm ra những biện pháp bồi dưỡng công tác giảng dạy cho đội ngũ giáo viên trong tổ của mình.

  1. Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến

Để sáng kiến được áp dụng có hiệu quả cần có những điều kiện sau:

+ Cán bộ giáo viên phải đoàn kết nhất trí, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, có trình độ chuyên môn, có ý thức tự giác học hỏi.

 + Về cơ sở vật chất môi trường cho trẻ hoạt động trong ngoài lớp học phải rộng rãi, sạch sẽ, trang thiết bị đồ dùng dạy học phải đầy đủ, đảm bảo an toàn, có tính thẩm mĩ cao.

  1. Nội dung sáng kiến

3.1. Tính mới, tính sáng tao của sáng kiến

Đổi mới nội dung, phương pháp, giáo dục và dạy học của từng mặt giáo dục, của từng chủ đề trong chương trình giáo dục mầm non.. hoặc đổi mới phương pháp giảng dạy giáo dục theo hướng phát huy tích cực của trẻ, luôn lấy trẻ làm trung tâm. Qua nghiên cứu về thực trạng của đội ngũ giáo viên do mình phụ trách còn nhiều bất cập về trình độ chuyên môn, thực trạng về công tác soạn giảng nên tôi đã đưa ra những nội dung, biện pháp để bồi dưỡng công tác giảng dạy cho đội ngũ giáo viên trong tổ của mình nhằm nâng cao trình độ tay nghề cho giáo viên với những nội dung, biện pháp sau: Bồi dưỡng cho giáo viên về thiết kế soạn giảng, kỹ năng làm đồ dùng đồ chơi, bồi dưỡng thông qua dự giờ của giáo viên, bồi dưỡng thông qua các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, qua các buổi kiểm tra.

3.2. Khả năng áp dụng sáng kiến

Thông qua đề tài của mình tôi đề xuất một số biện pháp trên giúp cho giáo viên trong việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo về nội dung, phương pháp trong tổ chức các hoạt động lấy trẻ làm trung tâm. Đối với nhiều trường có thể đây chưa phải là vấn đề mới nhưng đối với trường tôi nhờ có những biện pháp này mà chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên của trường tôi được tăng lên rõ rệt.

Đề tài này tôi đã áp dụng vào thực tế bồi dưỡng công tác giảng dạy cho đội ngũ giáo viên tổ nhà trẻ trong trường tôi và đề tài này có thể áp dụng cho những trường mầm non có điều kiện như trường tôi. 

3.3.Lợi ích của sáng kiến

Bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên là giúp giáo viên nâng cao trình độ tay nghề, có thêm hiểu biết chuyên sâu về các bước để từ đó giáo viên thiết kế được những giáo án hay, sáng tạo, tự làm ra các đồ dùng dạy học đẹp, có thẩm mỹ cao, có những phương pháp, hình thức dạy học hay, sáng tạo, luôn lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính tích cực của trẻ. Từ đó trẻ sẽ hứng thú hoạt động.

  1. Khẳng định giá trị , kết quả đạt được của sáng kiến

Trong nhà trường, nếu thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên thì chúng ta sẽ có nhiều giáo viên dạy khá, giỏi chất lượng  giáo dục của nhà trường ngày một nâng lên một cách vững chắc đáp ứng với nhu cầu giáo dục hiện nay.

  1. Đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng mở rông đề tài

 Để thực hiện tốt đề tài tôi xin đề xuất một số kiến nghị sau: 

– Với các cấp lãnh đạo cần đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi để phục vụ công tác giảng dạy. Tổ chức các buổi tập huấn, tổ chức các tiết dạy thực hành mẫu để giáo viên học tập tham khảo.

– Với Giáo viên tích cực tham gia các buổi tập huấn, dự thực hành giờ mẫu và dự giờ đồng nghiệp, tự học bồi dưỡng để nâng cao trình độ tay nghề, tích cực tự làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ công tác giảng dạy.

MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Thế kỷ XXI thế kỷ của nền văn minh và trí tuệ, là thế kỷ của nền kinh tế tri thức. Đất nước Việt Nam tiến tới năm 2020 với sự thay đổi của nền kinh tế, xã hội và công nghệ cùng với nó là hình ảnh của người công dân Việt Nam mới có trình độ học vấn cao, năng động, sáng tạo, có khả năng sử lý thông tin cao, có khả năng tự lựa chọn và giải quyết những vấn đề đặt ra trong cuộc sống, thích ứng với sự biến đổi không ngừng của xã hội. Trách nhiệm này đặt trên vai ngành giáo dục đòi hỏi ngành phải có nội dung chương trình phù hợp, đổi mới phương pháp dạy và học một cách tích cực, luôn lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục không chỉ hoàn thành việc đào tạo những con người thích ứng với xã hội  mà còn đào tạo ra những con người đủ phẩm chất và trí tuệ để đón đầu sự phát triển của xã hội.

Quan điểm chỉ đạo tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII năm ………. đã tiếp tục khẳng định: <Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Trong các giải pháp được Đại hội đưa ra việc thực hiệnĐổi mới căn bản và toàn diện giáo dục – Đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế, thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế” đúng với tinh thần  Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) tiếp tục được xem là giải pháp hết sức quan trọng thúc đẩy kinh tế –  xã hội nước ta phát triển một cách bền vững>.

(Trích Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Về Giáo dục Đào tạo)

 Vì vậy, muốn tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hóa thành công tất yếu phải thúc đẩy phát triển sự nghiệp giáo dục.  

 Lúc sinh thời Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã dạy:

                       “ Vì lợi ích mười năm phải trồng cây

                          Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

24-36 tháng
4.5/5
TÀI LIỆU WORD

30.000 

Theo dõi
Thông báo của
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com

Đây chỉ là bản XEM THỬ - khách hàng vui lòng chọn mua tài liệu và thanh toán để nhận bản đầy đủ

TẢI TÀI LIỆU

Bước 1: Chuyển phí tải tài liệu vào số tài khoản sau với nội dung: Mã tài liệu

Chủ TK: Ngô Thị Mai Lan

STK Agribank: 2904281013397 Copy
* (Nếu khách hàng sử dụng ngân hàng Agribank thì chuyển tiền vào STK Agribank để tránh bị lỗi treo giao dịch)
STK TPbank: 23665416789 Copy
tài khoản tpbank kienedu

Bước 2: Gửi ảnh chụp giao dịch vào Zalo kèm mã tài liệu để nhận tài liệu qua Zalo hoặc email

Nhắn tin tới Zalo Kiến Edu (nhấn vào đây để xác nhận và nhận tài liệu!)