Logo Kiến Edu

Mầm non

Sáng kiến kinh nghiệm mầm non đóng vai trò quan trọng trong công tác nâng cao chất lượng giảng dạy, hỗ trợ tốt cho sự phát triển của các bé tại trường học. Những ý tưởng sáng tạo này không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn là công trình nghiên cứu chuyên sâu của quý thầy cô giáo, hướng đến việc tìm ra những giải pháp dạy học hiệu quả. Bộ sưu tập đề tài sáng kiến kinh nghiệm mầm non mới nhất tại Kienedu đã tổng hợp những mẫu bài đầy đủ, đa dạng, và sáng tạo, mang đến cho giáo viên mầm non những cách tiếp cận giảng dạy phù hợp với độ tuổi và nhu cầu phát triển của trẻ. Mời các bạn cùng khám phá và trải nghiệm những ý tưởng sáng tạo này để tạo ra môi trường học tập thú vị và phát triển toàn diện cho các bé.

SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ lớp 24 - 36 tháng tuổi đạt hiệu quả cao

SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ lớp 24 - 36 tháng tuổi đạt hiệu quả cao

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ lớp 24 - 36 tháng tuổi đạt hiệu quả cao" triển khai các biện pháp như sau:  1. Xây dựng kế hoạch cá nhân. 2. Sưu tầm lựa chọn các bài tập và trò chơi vận động phù hợp với trẻ. 3. Xây dựng môi trường, bổ sung đồ dùng đồ chơi khuyến khích trẻ vận động tích cực và phù hợp. 4. Biện pháp kích thích, đảm bảo an toàn trong khi chơi cho trẻ. 5. Tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong các hoạt động trong ngày. 6. Công tác tham mưu với nhà trường. 7. Công tác tuyên truyền với phụ huynh

903 6 lượt tải
SKKN Một số giải pháp rèn kỹ năng hoạt động phát triển thể chất cho trẻ nhà trẻ 25 - 36 tháng

SKKN Một số giải pháp rèn kỹ năng hoạt động phát triển thể chất cho trẻ nhà trẻ 25 - 36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp rèn kỹ năng hoạt động phát triển thể chất cho trẻ nhà trẻ 25 - 36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Giải pháp 1. Chuẩn bị điều kiện và đảm bảo an toàn phục vụ giáo dục thể chất cho trẻ. 2.3.2. Giải pháp 2 : Lựa chọn nội dung nâng cao chất lượng trong hoạt động phát triển thể chất. 2.3.3. Giải pháp 3: Tổ chức vận động phát triển thể chất cho trẻ theo hướng tích hợp. 2.3.4. Giải pháp 4: Sưu tầm một số trò chơi vận động phù hợp với trẻ theo chủ đề. 2.3.5. Giải pháp 5: Phối kết hợp với phụ huynh để giúp trẻ phát triển thể chất.

1297 9 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ lớp 24 - 36 tháng

SKKN Kinh nghiệm ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ lớp 24 - 36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất cho trẻ lớp 24 - 36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  1 Giáo dục tích cực cho trẻ về chế độ dinh dưỡng một ngày của bé. 2 Xây dựng môi trường, bổ sung đồ dùng đồ chơi khuyến khích trẻ vận động tích cực và phù hợp. 3 Biện pháp kích thích, đảm bảo an toàn trong khi chơi cho trẻ. 4 Sử dụng các hình thức dạy học tích cực trong hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ thông qua hoạt động hàng ngày 4.1 Hoạt động thể dục sáng 4.2 Tổ chức trong giờ chơi – Tập phát triển vận động cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi 4.3 Tổ chức phút vận động cho trẻ nhà trẻ 4.4 Tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời 4.5 Tổ chức vận động vào hoạt động chiều 5 Công tác tham mưu với nhà trường. 6 Công tác tuyên truyền với phụ huynh

518 42 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời nhằm góp phần rèn luyện kỹ năng nhận thức cho trẻ 24 - 36 tháng

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời nhằm góp phần rèn luyện kỹ năng nhận thức cho trẻ 24 - 36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời nhằm góp phần rèn luyện kỹ năng nhận thức cho trẻ 24 - 36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Xây dựng môi trường ngoài lớp học nhằm tạo hứng thú thú cho trẻ tham gia các hoạt động. Giải pháp 2: Chuẩn bị các điều kiện cần thiết trước khi tổ chức HDDCNT cho trẻ. Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động dạo chơi ngoài trời nhằm rèn luyện kỹ năng nhận thức cho trẻ. Giải pháp 4: Tổ chức cho trẻ đi dạo chơi tham quan. Giải pháp 5: Phối kết hợp với phụ huynh trong công tác tổ chức các hoạt động dạo chơi ngoài trời cho trẻ.

635 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 24-36 tháng

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 24-36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phát triển thể chất cho trẻ 24-36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  *Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch phát trển thể chất cho trẻ *Biện pháp 2: Phát triển thể chất thông qua hoạt động học *Biện pháp 3: Phát triển thể chất thông qua hoạt động với đồ vật *Biện pháp 4:. Phát triển thể chất qua hoạt động ngoại khóa Biện pháp 5: Phát triển thể chất cho trẻ mọi lúc mọi nơi *Biện pháp 6: Phối hợp với phụ huynh nhằm phát triển thể chất cho trẻ

1087 12 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm phát triển vận động cho trẻ 24-36 tháng

SKKN Một số kinh nghiệm phát triển vận động cho trẻ 24-36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm phát triển vận động cho trẻ 24-36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Biện pháp 1: Xác định yêu cầu và nhiệm vụ của giáo viên khi tổ chức các hoạt động phát triển vận động 3.2. Biện pháp 2: Sáng tác, sử dụng một số trò chơi vận động 3.3. Biện pháp 3: Nâng cao phát triển vận động cho trẻ trong giờ GDTC 3.4. Biện pháp 4: Xây dựng môi trường tạo hứng thú cho trẻ vận động 3.5. Biện pháp 5: Lồng ghép các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ trong ngày 3.6. Biện pháp 6: Phối kết hợp với phụ huynh để giúp trẻ phát triển vận động

978 9 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng

SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Lập kế hoạch tổ chức các trò chơi vận động, xây dựng góc vận động. Giải pháp 2: Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng tham gia giáo dục phát triển vận động cho trẻ. Giải pháp 3: Chuẩn bị địa điểm, làm đồ dùng, đồ chơi để tạo môi trường, phục vụ các trò chơi vận động cho trẻ hoạt động tốt. Giải pháp 4: Tạo hứng thú thu hút trẻ tham gia chơi. Giải pháp 5: Lựa chọn trò chơi vận động phù hợp hướng dẫn tổ chức các trò chơi vận động cho trẻ thông qua các hoạt động học khác và ở mọi lúc, mọi nơi.

678 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát triển vận động cho trẻ 25 - 36 tháng tuổi

SKKN Một số biện pháp phát triển vận động cho trẻ 25 - 36 tháng tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp phát triển vận động cho trẻ 25 - 36 tháng tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  3.1 Biện pháp 1: Rèn nề nếp, thói quen cho trẻ 3.2 Biện pháp 2: Xây dựng giờ học trên lớp 3.3 Biện pháp 3: Sử dụng đồ dùng, đồ chơi linh hoạt, sáng tạo 3.4 Biện pháp 4: Tạo môi trường cho trẻ hoạt động 3.5 Biện pháp 5: Phối kết hợp gia đình

518 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy trẻ vận động để phát triển thể chất cho trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng

SKKN Một số kinh nghiệm dạy trẻ vận động để phát triển thể chất cho trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm dạy trẻ vận động để phát triển thể chất cho trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Biện pháp 1: Rèn luyện sự chú ý, tập trung của trẻ vào hoạt động thể dục sáng nhằm phát triển thể chất cho trẻ. 2.3.2. Biện pháp 2: Xác định yêu cầu và nhiệm vụ của giáo viên khi tổ chức các hoạt động phát triển vận động. 2.3.3. Biện pháp 3: Gây hứng thú trong hoạt động vận động chính nhằm phát triển thể chất cho trẻ. 2.3.4. Biện pháp 4: Xây dựng môi trường giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non. 2.3.5. Biện pháp 5: Lồng ghép giáo dục thể chất cho trẻ trong các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo chế độ ngày 2.3.6. Biện pháp 6: Phối hợp với phụ huynh giúp trẻ vận động thường xuyên nhằm phát triển thể chất cho trẻ.

862 5 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng

SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp nâng cao chất lượng trò chơi vận động, nhằm phát triển thể chất cho trẻ 24 - 36 tháng" triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp 1: Lập kế hoạch tổ chức các trò chơi vận động, xây dựng góc vận động. Giải pháp 2: Chuẩn bị địa điểm, làm đồ dùng, đồ chơi để tạo môi trường, phục vụ các trò chơi vận động cho trẻ hoạt động tốt. Giải pháp 3: Tạo hứng thú thu hút trẻ tham gia chơi. Giải pháp 4: Lựa chọn trò chơi vận động phù hợp hướng dẫn tổ chức các trò chơi vận động cho trẻ thông qua các hoạt động học khác và ở mọi lúc, mọi nơi. Giải pháp 5: Nâng cao chất lượng thể lực cho trẻ. Giải pháp 6: Làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng tham gia giáo dục phát triển vận động cho trẻ.

839 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động làm quen văn học

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động làm quen văn học

Các giải pháp biện pháp đưa ra sẽ giúp cho giáo viên có thêm kỹ năng thủ thuật để tổ chức cho trẻ Làm quen văn học có hiệu quả. Giáo viên biết phân tích nội dung và nghệ thuật của tác phẩm. Giáo viên nắm được kỷ thuật đọc và kể, phát âm rõ ràng, sử dụng các phương tiện biểu cảm ngữ điệu (tốc độ, nhịp điệu, ngừng nghỉ, điều chỉnh độ nhanh chậm, cường độ giọng). Làm cho việc tiếp thu kiến thức của trẻ trở nên dễ dàng và sự ghi nhớ giàu cảm xúc để phát triển ngôn ngữ của trẻ trở nên bền vững và chính xác hơn.

710 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên khối lá nâng cao chất lượng môn làm quen văn học

SKKN Một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên khối lá nâng cao chất lượng môn làm quen văn học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp bồi dưỡng giáo viên khối lá nâng cao chất lượng môn làm quen văn học" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên Biện pháp 2: Hướng dẫn giáo viên nghiên cứu kỹ tác phẩm, phân tích giọng đọc, kể diễn cảm Biện pháp 3: Hướng dẫn giáo viên biết cách làm, lựa chọn đồ dùng, đồ chơi đẹp, sáng tạo nhằm lôi cuốn trẻ vào tiết dạy Biện pháp 4: Hướng dẫn giáo viên cho trẻ làm quen văn học trong giờ đón trẻ, hoạt động ngoài trời và qua các giờ học khác Biện pháp 5: Hướng dẫn giáo viên trang trí môi trường tiết học và làm quen văn học thông qua giờ hoạt động góc Biện pháp 6 : Hướng dẫn giáo viên tổ chức cho trẻ Làm quen văn học trong giờ hoạt động có chủ đích một cách nhẹ nhàng, linh hoạt Biện pháp 7: Làm quen văn học thông qua các ngày hội, ngày lễ, và phối hợp với phụ huynh học sinh cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học

1173 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com