Logo Kiến Edu

Sinh học 7

Kienedu đã chọn lọc các mẫu sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Sinh học lớp 7 mới nhất theo chương trình giáo dục mới 2018 và các bộ sách giáo khoa mới, dành cho năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến giúp giáo viên phát triển các bài giảng sinh động, tập trung vào việc giáo dục học sinh về cơ thể sống, hệ thống sinh học và tác động của con người đến môi trường. Tài liệu bao gồm các phương pháp giảng dạy mới, thí nghiệm thực tế và dự án sáng tạo, nhằm khuyến khích học sinh lớp 7 khám phá thế giới tự nhiên, phát triển tư duy khoa học và kỹ năng giải quyết vấn đề, qua đó góp phần nuôi dưỡng niềm yêu thích và trách nhiệm đối với môi trường sống.

SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập để cải thiện chất lượng phân môn Sinh học - KHTN 7 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập để cải thiện chất lượng phân môn Sinh học - KHTN 7 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập để cải thiện chất lượng phân môn Sinh học - KHTN 7 (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các hình thức tổ chức trò chơi đã được áp dụng Trò chơi 1: GIẢI Ô CHỮ - KHÁM PHÁ KIẾN THỨC SINH HỌC Trò chơi 2: CHÚ THÍCH HOÀN HẢO Trò chơi 3: TRÒ CHƠI: KHÁM PHÁ VAI TRÒ/ CHỨC NĂNG Trò chơi 4: TRÒ CHƠI: TIẾP SỨC Trò chơi 5: TRÒ CHƠI: TÌM HOA - TRA KIẾN THỨC

793 9 lượt tải
SKKN Rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh trong môn sinh học lớp 7

SKKN Rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh trong môn sinh học lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn luyện kĩ năng tự học cho học sinh trong môn sinh học lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Hướng dẫn học sinh biết tìm kiếm tài liệu và phương pháp học tập bộ môn Giải pháp 2: Hướng dẫn học sinh lập kế hoạch học tập. Giải pháp 3: Kết hợp với gia đình phụ huynh học sinh, giáo viên chủ nhiệm, để kiểm soát học tập ở nhà của học sinh. Giải pháp 4: Dùng nghiệp vụ sư phạm để lôi cuốn, thu hút học sinh yêu thích môn học. Giải pháp 5: Hướng dẫn học sinh cách học bài cũ hiệu quả và rèn kĩ năng tư duy, khái quát vấn đề. Giải pháp 6: Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới hiệu quả và rèn kĩ năng phát hiện tình huống có vấn đề Giải pháp 7: tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp hiệu quả để phát huy vai trò chuẩn bị bài ở nhà của học sinh Giải pháp 8: Hướng dẫn học sinh làm bài tập chuyên đề. Giải pháp 9: Kiểm tra, đánh giá việc học bài, chuẩn bị bài và làm bài ở nhà của học sinh

3502 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh phòng chống bệnh giun sán qua môn Sinh học 7

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh phòng chống bệnh giun sán qua môn Sinh học 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh phòng chống bệnh giun sán qua môn Sinh học 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Để giáo dục học sinh tôi phải sử dụng nhiều hình thức khác nhau như: - Quá quá trình dạy học sử dụng nhiều phương pháp dạy học cũng như các câu hỏi để học sinh nhớ, hiểu, biết được tác hại, cách phòng tránh bệnh giun sán. - Sử dụng câu hỏi nhấn mạnh trong kiểm tra đánh giá để học sinh vận dụng được kiến thức trả lời câu hỏi, từ đó học sinh biết vận dụng kiến thức vào cuộc sống. - Tìm hiểu, điều tra thực tế trước và sau khi giáo dục để nắm được tình hình, nếu khó khăn thì có cách giúp đỡ phù hợp, ..

526 6 lượt tải
SKKN Xây dựng hệ thống câu hỏi so sánh, phục vụ giảng dạy các bài cấu tạo trong, ngành động vật có xương sống trong chương trình Sinh học 7

SKKN Xây dựng hệ thống câu hỏi so sánh, phục vụ giảng dạy các bài cấu tạo trong, ngành động vật có xương sống trong chương trình Sinh học 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Xây dựng hệ thống câu hỏi so sánh, phục vụ giảng dạy các bài cấu tạo trong, ngành động vật có xương sống trong chương trình Sinh học 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Quy trình thiết kế câu hỏi Bước 1: Xác định mục tiêu dạy học Bước 2: Phân tích nội dung dạy học Bước 3: Xác định nội dung kiến thức có thể mã hóa thành câu hỏi hoặc bài tập ứng với các khâu của quá trình dạy học Bước 4: Diễn đạt các khả năng mã hóa nội dung kiến thức đó thành câu hỏi hoặc bài tập. Bước 5: Lựa chọn, sắp xếp các câu hỏi, bài tập thành hệ thống theo mục đích của lí luận dạy học

2176 8 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy năng lực tự học của học sinh trong dạy học Sinh học 7

SKKN Biện pháp phát huy năng lực tự học của học sinh trong dạy học Sinh học 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy năng lực tự học của học sinh trong dạy học Sinh học 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Kĩ thuật đặt câu hỏi theo cấp độ nhận thức Giải pháp 2: Một số cách ứng xử khi đặt câu hỏi Giải pháp 3: Kỹ thuật mảnh ghép Giải pháp 4: Kỹ thuật khăn trải bàn

1432 7 lượt tải
SKKN Lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Sinh học 7

SKKN Lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Sinh học 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Sinh học 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trên cơ sở những hướng dẫn tích hợp của Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và đào tạo về nội dung, giáo viên lựa chọn hình thức phù hợp nhưng cần đảm bảo được các yêu cầu: - Mục tiêu, nội dung và phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường phải phù hợp với mục tiêu đào tạo của tiết học. Nội dung giáo dục bảo vệ môi trường phải chú yù khai thác tình hình thực tế môi trường của từng địa phương. - Nội dung và phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường phải chú trọng thực hành, hình thành các kĩ năng, phương pháp hành động cụ thể để học sinh có thể tham gia có hiệu quả vào các hoạt động bảo vệ môi trường của địa phương phù hợp với độ tuổi. - Phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường nhằm tạo cho người học chủ động tham gia vào các quá trình học tập, tạo điều kiện cho học sinh phát hiện các vấn đề môi trường và tìm hướng giải quyết vấn đề với sự tổ chức vaø hướng dẫn của giáo viên. - Vận dụng cơ hội để giáo dục bảo vệ môi trường nhưng phải đảm bảo kiến thức cơ bản của môn học, tính logic của nội dung, không làm quá tải lượng kiến thức và tăng thời gian của tiết học

756 5 lượt tải
SKKN Tổ chức hoạt động nhóm nhằm nâng cao chất lượng Sinh học 7 theo định hướng phát huy năng lực học sinh

SKKN Tổ chức hoạt động nhóm nhằm nâng cao chất lượng Sinh học 7 theo định hướng phát huy năng lực học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tổ chức hoạt động nhóm nhằm nâng cao chất lượng Sinh học 7 theo định hướng phát huy năng lực học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định rõ mục tiêu kiến thức, ý thức, thái độ, kỹ năng cần đạt được và năng lực cá nhân của mỗi nhóm tham gia 2. Phân tích cơ sở vật chất hạ tầng, chuẩn bị của giao viên, học sinh 3. Phân tích vị trí, trọng số đơn vị kiến thức, thời gian cho hoạt động nhóm 4. Lựa chọn phương pháp dạy học tích cực nào 5. Chia làm mấy nhóm, mỗi nhóm gồm những thành viên nào 6. Giao nhiệm vụ cho nhóm, gợi ý, hỗ trợ các nhóm hoàn thành phiếu học tập 7. Các phương pháp chấm chữa phiếu học tập, đánh giá, tổng hợp kết quả hoạt động nhóm

2164 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm sử dụng mẫu vật nhằm nâng cao chất lượng giờ thực hành môn Sinh học lớp 7

SKKN Kinh nghiệm sử dụng mẫu vật nhằm nâng cao chất lượng giờ thực hành môn Sinh học lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm sử dụng mẫu vật nhằm nâng cao chất lượng giờ thực hành môn Sinh học lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Một số yêu cầu khi dạy bài thực hành 2. Một số dạng bài thực hành trong chương trình Sinh học 7 3. Thi làm và sử dụng đồ dùng dạy học 4. Bài giảng thực nghiệm

1429 4 lượt tải
SKKN Nâng cao hiểu biết và ý thức bảo vệ thân thể cho học sinh lớp 7 trường THCS & THPT Bá Thước thông qua lồng ghép kĩ năng vệ sinh - Bảo vệ thân thể trong dạy học bộ môn Sinh học 7

SKKN Nâng cao hiểu biết và ý thức bảo vệ thân thể cho học sinh lớp 7 trường THCS & THPT Bá Thước thông qua lồng ghép kĩ năng vệ sinh - Bảo vệ thân thể trong dạy học bộ môn Sinh học 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao hiểu biết và ý thức bảo vệ thân thể cho học sinh lớp 7 trường THCS & THPT Bá Thước thông qua lồng ghép kĩ năng vệ sinh - Bảo vệ thân thể trong dạy học bộ môn Sinh học 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Để việc lồng ghép kĩ năng sống thông qua bộ môn Sinh học 7 đạt hiệu quả cao, tránh gò bó, ôm đồm đi quá đà ảnh hưởng đến nội dung bài dạy thì đòi hỏi GV cần phải chuẩn bị đầy đủ và đúng các quy trình của một tiết dạy. Khâu dặn dò rất cần thiết nên giáo viên giành 3 phút để dặn dò các em. Có dặn dò kĩ các em mới chuẩn bị bài tốt và như thế tiết học mới đạt hiệu quả cao, khâu chuẩn bị giáo án của GV cũng được đổi mới. GV phải đưa ra các câu hỏi, kết hợp thông tin thực tế va kênh hình minh hoa để phát huy tính tích cực phù hợp với mọi đối tượng, gần gũi với các em thì mới giáo dục kĩ năng sống có kết quả cao.

896 5 lượt tải
SKKN Thu thập mẫu vật, xây dựng tư liệu lưỡng cư sử dụng trong dạy học Sinh học 7

SKKN Thu thập mẫu vật, xây dựng tư liệu lưỡng cư sử dụng trong dạy học Sinh học 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Thu thập mẫu vật, xây dựng tư liệu lưỡng cư sử dụng trong dạy học Sinh học 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Thu thập mẫu vật và sử dụng trong dạy học 2. Xây dựng tư liệu và sử dụng trong dạy học chương VI động vật có xương sống - Lớp lưỡng cư 3. Tổ chức dạy học và xác định chất lượng lĩnh hội tri thức, phát triển kĩ năng

903 7 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong tiết 63: Động vật quý hiếm – Sinh học 7

SKKN Kinh nghiệm sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong tiết 63: Động vật quý hiếm – Sinh học 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong tiết 63: Động vật quý hiếm – Sinh học 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các phương pháp được sử dụng trong bài học là: Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề Phương pháp vấn đáp Phương pháp trực quan Phương pháp trò chơi. Các kĩ thuật dạy học là: Kĩ thuật phân tích video Kĩ thuật động não Kĩ thuật giao nhiệm vụ

3066 4 lượt tải
SKKN Phương pháp giảng dạy các bài thực hành trong môn Sinh học 7

SKKN Phương pháp giảng dạy các bài thực hành trong môn Sinh học 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phương pháp giảng dạy các bài thực hành trong môn Sinh học 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Muốn dạy tốt để nâng cao chất lượng trong học tập của học sinh, giáo viên phải chuẩn bị đầy đủ cho một tiết lên lớp, bên cạnh đó cần phải để cho học sinh thực hành để các em khắc sâu kiến thức và phát huy tính sáng tạo. Vì vậy tôi đưa ra một số nhiệm vụ sau: + Học sinh phải nắm được kiến thức cơ bản toàn diện có hệ thống về giới động vật ở các phương diện: hình dạng, cấu tạo, phân loại, nguồn gốc, sự đa dạng, ý nghĩa thực tiễn. + Biết được vị trí, vai trò của giới động vật đối với con người và tự nhiên để từ đó các em biết bảo vệ động vật có ích. + Có được kỹ năng: quan sát, giải phẩu, giải thích, nhận biết, phân biệt, phân tích, nhận xét. - Để hoàn thành nhiệm vụ trên thì giáo viên phải phối hợp các phương pháp giảng dạy kết hợp với phương tiện trực quan, còn học sinh phải có trí nhớ, tư duy trừu tượng, tính tự giác học tập và tự tay mình tiến hành thực hành để khắc sâu kiến thức và phát huy tính sáng tạo.

1775 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com