GVCN THPT

Khi học sinh bước vào giai đoạn THPT, việc phát triển kỹ năng và chuẩn bị cho tương lai trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Kienedu giới thiệu các sáng kiến kinh nghiệm giáo viên chủ nhiệm THPT, được cập nhật theo chương trình giáo dục mới 2018. Các sáng kiến này nhấn mạnh việc hỗ trợ học sinh phát triển tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, và chuẩn bị nghề nghiệp, giúp họ trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm THPT sẽ được trang bị các công cụ và phương pháp mới để thúc đẩy học sinh tự tin thể hiện bản thân, tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và dự án cộng đồng, qua đó phát triển kỹ năng sống và tư duy độc lập, chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng bước vào tương lai.

skkn Phát triển tư duy phản biện cho học sinh thpt thông qua giờ sinh hoạt lớp

SKKN Phát triển tư duy phản biện cho học sinh thpt thông qua giờ sinh hoạt lớp

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 10;11;12
Bộ sách:
Lượt xem: 546
Lượt tải: 0
Số trang: 67
Tác giả: Bùi Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Anh Sơn
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 67
Tác giả: Bùi Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Anh Sơn
Năm viết: 2022-2023
546 0 lượt tải
skkn Nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường thpt thông qua công tác chủ nhiệm lớp

SKKN Nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường thpt thông qua công tác chủ nhiệm lớp

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 10;11;12
Bộ sách:
Lượt xem: 556
Lượt tải: 0
Số trang: 54
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Anh Sơn
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 54
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Anh Sơn
Năm viết: 2022-2023
556 0 lượt tải
skkn Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông

SKKN Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 10;11;12
Bộ sách:
Lượt xem: 548
Lượt tải: 9
Số trang: 81
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nguyễn Xuân Ôn
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 81
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nguyễn Xuân Ôn
Năm viết: 2022-2023
548 9 lượt tải
skkn Một số giải pháp góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh thpt trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay

SKKN Một số giải pháp góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh thpt trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 10;11;12
Bộ sách:
Lượt xem: 556
Lượt tải: 3
Số trang: 69
Tác giả: Phạm Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Cửa Lò
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 69
Tác giả: Phạm Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Cửa Lò
Năm viết: 2022-2023
556 3 lượt tải
skkn Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm thông qua một số ứng dụng trên hệ thống vnedu góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại trường thpt

SKKN Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm thông qua một số ứng dụng trên hệ thống vnedu góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại trường thpt

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 10;11;12
Bộ sách:
Lượt xem: 491
Lượt tải: 9
Số trang: 75
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Mường Quạ
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 75
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Mường Quạ
Năm viết: 2022-2023
491 9 lượt tải
skkn Giáo dục kĩ năng nhận thức và ứng phó với hiệu ứng đám đông cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm

SKKN Giáo dục kĩ năng nhận thức và ứng phó với hiệu ứng đám đông cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 10;11;12
Bộ sách:
Lượt xem: 457
Lượt tải: 9
Số trang: 87
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nghi Lộc 4
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 87
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nghi Lộc 4
Năm viết: 2022-2023
457 9 lượt tải
skkn Một số biện pháp kiến tạo lớp học hạnh phúc thông qua công tác chủ nhiệm lớp”

SKKN Một số biện pháp kiến tạo lớp học hạnh phúc thông qua công tác chủ nhiệm lớp”

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 10;11;12
Bộ sách:
Lượt xem: 538
Lượt tải: 3
Số trang: 54
Tác giả: Trần Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 2
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 54
Tác giả: Trần Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 2
Năm viết: 2022-2023
538 3 lượt tải
skkn Giáo dục phẩm chất trách nhiệm và năng lực hợp tác cho học sinh trong xây dựng lớp học đoàn kết, vững mạnh ở trường thpt

SKKN Giáo dục phẩm chất trách nhiệm và năng lực hợp tác cho học sinh trong xây dựng lớp học đoàn kết, vững mạnh ở trường thpt

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 480
Lượt tải: 0
Số trang: 34
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Hà Huy Tập
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 34
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Hà Huy Tập
Năm viết: 2022-2023
480 0 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Tổ chức sinh hoạt lớp theo chuyên đề tư vấn hướng nghiệp: “ khám phá bản thân để định hướng nghề nghiệp dựa vào trắc nghiệm holland” dành cho học sinh thpt.

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 557
Lượt tải: 2
Số trang: 66
Tác giả: Bùi Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Cửa Lò
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 66
Tác giả: Bùi Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Cửa Lò
Năm viết: 2022-2023
557 2 lượt tải
skkn Nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện học sinh ở trường thpt thông qua việc đổi mới cuộc họp phụ huynh học sinh

SKKN Nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện học sinh ở trường thpt thông qua việc đổi mới cuộc họp phụ huynh học sinh

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 579
Lượt tải: 8
Số trang: 55
Tác giả: Đặng Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Lê Viết Thuật
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 55
Tác giả: Đặng Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Lê Viết Thuật
Năm viết: 2022-2023
579 8 lượt tải
skkn Giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục trong công tác chủ nhiệm lớp nhằm phát triển phẩm chất nhân ái cho học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018

SKKN Giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục trong công tác chủ nhiệm lớp nhằm phát triển phẩm chất nhân ái cho học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 507
Lượt tải: 2
Số trang: 39
Tác giả: Phạm Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Thanh Chương 3
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 39
Tác giả: Phạm Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Thanh Chương 3
Năm viết: 2022-2023
507 2 lượt tải
skkn Một số giải pháp phối hợp của giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ ở trường thpt

SKKN Một số giải pháp phối hợp của giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ ở trường thpt

Môn: Chủ nhiệm
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 565
Lượt tải: 0
Số trang: 51
Tác giả: Lê Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 4
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 51
Tác giả: Lê Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 4
Năm viết: 2022-2023
565 0 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com