Logo Kiến Edu

GVCN THPT

Khi học sinh bước vào giai đoạn THPT, việc phát triển kỹ năng và chuẩn bị cho tương lai trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Kienedu giới thiệu các sáng kiến kinh nghiệm giáo viên chủ nhiệm THPT, được cập nhật theo chương trình giáo dục mới 2018. Các sáng kiến này nhấn mạnh việc hỗ trợ học sinh phát triển tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, và chuẩn bị nghề nghiệp, giúp họ trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm THPT sẽ được trang bị các công cụ và phương pháp mới để thúc đẩy học sinh tự tin thể hiện bản thân, tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và dự án cộng đồng, qua đó phát triển kỹ năng sống và tư duy độc lập, chuẩn bị cho học sinh sẵn sàng bước vào tương lai.

skkn Phát triển tư duy phản biện cho học sinh thpt thông qua giờ sinh hoạt lớp

SKKN Phát triển tư duy phản biện cho học sinh thpt thông qua giờ sinh hoạt lớp

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát triển tư duy phản biện cho học sinh thpt thông qua giờ sinh hoạt lớp"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Học cách đánh giá vấn đề khách quan. 2. Luyện tập đánh giá từ những câu hỏi đơn giản liên quan đến nội quy trường học và cách ứng xử của HS. 3. Đề xuất những câu hỏi , tình huống giả định. 4. Kết luận vấn đề qua các bằng chứng thực tế. 5. Hạn chế sự thỏa hiệp khi tranh luận. 6. Tạo tình huống có vấn đề  

546 0 lượt tải
skkn Nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường thpt thông qua công tác chủ nhiệm lớp

SKKN Nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường thpt thông qua công tác chủ nhiệm lớp

Sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường thpt thông qua công tác chủ nhiệm lớp"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh về kỹ năng sống 2.2. Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý, hoàn cảnh học sinh. 14 2.3. Lựa chọn đội ngũ và phát huy vai trò của Cán bộ lớp trong công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp chủ nhiệm. 2.4. Xây dựng kế hoạch, nội dung giáo dục kỹ năng sống phù hợp 2.5. Đa dạng về nội dung và hình thức giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 2.6. Giáo dục kỹ năng cho học sinh thông qua các việc làm cụ thể, thiết thực. 2.7. Tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thanh niên, hội cha mẹ học sinh và các tổ chức trong trường để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

556 0 lượt tải
skkn Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông

SKKN Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh và phụ huynh về vai trò của việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chủ nhiệm lớp ở giai đoạn hiện nay. 3.2. Lựa chọn các ứng dụng CNTT phù hợp với các hoạt động giáo dục của công tác chủ nhiệm lớp và cơ sở vật chất hiện tại. 3.3. Hướng dẫn một số kĩ năng ứng dụng CNTT và cách ứng xử văn minh, an toàn trên không gian mạng cho học sinh lớp chủ nhiệm. 3.4. Thực hiện ứng dụng chuyển đổi số để tổ chức các hoạt động giáo dục trong công tác chủ nhiệm lớp. 3.5. Xây dựng kế hoạch bài học tiết sinh hoạt lớp theo chủ đề có các nội dung ứng dụng chuyển đổi số.

548 9 lượt tải
skkn Một số giải pháp góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh thpt trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay

SKKN Một số giải pháp góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh thpt trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh thpt trên địa bàn trong giai đoạn hiện nay"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1 Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh về tầm quan trọng của việc giáo dục, định hướng thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc lành mạnh, tiến bộ cho HSTHPT. 2.2 Tăng cường hoạt động truyền thông, thông tin về âm nhạc. 2.3 Tổ chức linh hoạt, phong phú các cuộc thi, hội diễn văn nghệ theo chủ đề, chủ điểm giáo dục. 2.4 Triển khai mạnh mẽ câu lạc bộ âm nhạc, đội văn nghệ nhà trường. 2.5 Lồng ghép nội dung giáo dục, định hướng thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh thông qua buổi chào cờ, tiết SHCN, giờ dạy bộ môn

556 3 lượt tải
skkn Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm thông qua một số ứng dụng trên hệ thống vnedu góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại trường thpt

SKKN Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm thông qua một số ứng dụng trên hệ thống vnedu góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm thông qua một số ứng dụng trên hệ thống vnedu góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Giải pháp xây dựng kế hoạch khai thác các ứng dụng của hệ thống Vnedu vào công tác chủ nhiệm lớp. 2.2. Giải pháp xây dựng số hóa hồ sơ chủ nhiệm thông qua khai thác các ứng dụng trên Vnedu. 2.3. Giải pháp trao đổi, xử lý thông tin về học tập của học sinh tới phụ huynh và học sinh bằng ứng dụng Sổ liên lạc điện tử 2.4. Giải pháp tăng cường tổ chức các hoạt động tập thể, ngoại khóa nhằm khơi dậy niềm đam mê học tập và tăng cường sự đoàn kết thông qua ứng dụng Vnedu 2.5. Giải pháp phối hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường của giáo viên chủ nhiệm lớp thông qua khai thác các ứng dụng APP VNEDU TEACHER dành cho giáo viên và APP VNEDU CONNECT dành cho phụ huynh. 2.6. Khai thác ứng dụng Vnedu LMS để tổ chức ôn thi, kiểm tra đánh giá cho học sinh lớp chủ nhiệm.

491 9 lượt tải
skkn Giáo dục kĩ năng nhận thức và ứng phó với hiệu ứng đám đông cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm

SKKN Giáo dục kĩ năng nhận thức và ứng phó với hiệu ứng đám đông cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục kĩ năng nhận thức và ứng phó với hiệu ứng đám đông cho học sinh thông qua công tác chủ nhiệm"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Phát huy hiệu ứng đám đông theo hướng tích cực thông qua việc xây dựng tập thể lớp đoàn kết, yêu thương, chia sẻ lẫn nhau. 2.2.2. Giáo dục kĩ năng nhận thức và ứng phó với hiệu ứng đám đông cho HS thông qua tiết sinh hoạt lớp cuối tuần theo chủ đề. 2.2.3.Tìm kiếm, phát hiện các thủ lĩnh có năng lực, phẩm chất, được các thành viên trong lớp tín nhiệm cao vào ban cán sự lớp, qua đó phát huy sức mạnh của đám đông tích cực trong tập thể trong các hoạt động học tập và phòng trào thi đua. 2.2.4. Phối hợp với các lực lượng giáo dục khác trong và ngoài nhà trường nâng cao kĩ năng nhận thức và ứng phó với hiệu ứng đám đông cho học sinh 2.2.5. Biện pháp nêu gương

457 9 lượt tải
skkn Một số biện pháp kiến tạo lớp học hạnh phúc thông qua công tác chủ nhiệm lớp”

SKKN Một số biện pháp kiến tạo lớp học hạnh phúc thông qua công tác chủ nhiệm lớp”

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp kiến tạo lớp học hạnh phúc thông qua công tác chủ nhiệm lớp”"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1.Nắm bắt chính xác và cụ thể từng đối tượng học sinh của lớp chủ nhiệm 3.2. Thảo luận dân chủ, công khai trong việc xây dựng nội quy lớp học 3.3. Giáo viên chủ nhiệm cần đảm bảo nguyên tắc tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh lớp chủ nhiệm 3.4. Theo dõi sát sao và đánh giá khách quan học sinh lớp chủ nhiệm 3.5. Giáo viên chủ nhiệm cần kiểm soát cảm xúc bản thân 3.6. Đổi mới và nâng cao hiệu quả của tiết sinh hoạt lớp, tăng cường giáo dục đạo đức, giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh. 3.7. Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh 3.8. Sử dụng phương pháp kỉ luật tích cực, nói không với xâm phạm thân thể và xúc phạm nhân phẩm học sinh. 3.9. Biện pháp xây dựng tập thể lớp đoàn kết nhằm tạo động lực thúc đẩy hoạt động học tập và rèn luyện.

538 3 lượt tải
skkn Giáo dục phẩm chất trách nhiệm và năng lực hợp tác cho học sinh trong xây dựng lớp học đoàn kết, vững mạnh ở trường thpt

SKKN Giáo dục phẩm chất trách nhiệm và năng lực hợp tác cho học sinh trong xây dựng lớp học đoàn kết, vững mạnh ở trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục phẩm chất trách nhiệm và năng lực hợp tác cho học sinh trong xây dựng lớp học đoàn kết, vững mạnh ở trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Phát huy phẩm chất trách nhiệm và năng lực hợp tác trong xây dựng nội quy và quy tắc ứng xử của lớp học 3.2. Nâng cao ý thức trách nhiệm và năng lực hợp tác cho học sinh qua các giờ sinh hoạt lớp 3.3. Phát huy phẩm chất trách nhiệm và năng lực hợp tác cho học sinh trong các hoạt động ngoại khóa 3.4. Giáo dục phẩm chất trách nhiệm và khả năng hợp tác trong giữ gìn trường lớp sạch đẹp và thực hiện tốt công tác chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ. 3.5. Nâng cao trách nhiệm và tinh thần hợp tác của học sinh để cùng chung tay trong hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường.

480 0 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Tổ chức sinh hoạt lớp theo chuyên đề tư vấn hướng nghiệp: “ khám phá bản thân để định hướng nghề nghiệp dựa vào trắc nghiệm holland” dành cho học sinh thpt.

Sáng kiến kinh nghiệm "Tổ chức sinh hoạt lớp theo chuyên đề tư vấn hướng nghiệp: “ khám phá bản thân để định hướng nghề nghiệp dựa vào trắc nghiệm holland” dành cho học sinh thpt."triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1.1. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về tư vấn hướng nghiệp trong công tác chủ nhiệm. 3.1.2. Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình thực hiện sinh hoạt lớp theo chuyên đề tư vấn hướng nghiệp 3.1.3. Phối hợp với Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên, giáo viên và phụ huynh để giúp học sinh “ khám phá bản thân- định hướng nghề nghiệp” hiệu quả....

557 2 lượt tải
skkn Nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện học sinh ở trường thpt thông qua việc đổi mới cuộc họp phụ huynh học sinh

SKKN Nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện học sinh ở trường thpt thông qua việc đổi mới cuộc họp phụ huynh học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện học sinh ở trường thpt thông qua việc đổi mới cuộc họp phụ huynh học sinh"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nhóm giải pháp thứ nhất: Xác định mục tiêu, đối tượng cụ thể của cuộc họp trước khi xây dựng nội dung 2. Nhóm giải pháp thứ hai: Tìm kiếm chủ đề, xây dựng nội dung của từng kì họp 3. Nhóm giải pháp thứ ba: Linh hoạt trong hình thức tổ chức và thành phần tham dự cuộc họp 4. Nhóm giải pháp thứ tư: Ứng dụng phương tiện dạy học và các phương pháp dạy học hiện đại vào việc tổ chức họp phụ huynh

579 8 lượt tải
skkn Giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục trong công tác chủ nhiệm lớp nhằm phát triển phẩm chất nhân ái cho học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018

SKKN Giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục trong công tác chủ nhiệm lớp nhằm phát triển phẩm chất nhân ái cho học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp tổ chức các hoạt động giáo dục trong công tác chủ nhiệm lớp nhằm phát triển phẩm chất nhân ái cho học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Lập kế hoạch 1.1. Coi trọng công tác giáo dục tư tưởng đạo đức của học sinh ngay từ đầu năm học. 1.2. Tìm hiểu lí lịch, hoàn cảnh, tính cách sinh hoạt của học sinh 2. Phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục lòng nhân ái. 2.1. Tăng cường giáo dục kĩ năng sống 2.2. Giáo dục tôn trọng sự khác biệt 2.3. Tổ chức các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người khác trong lớp học, trong nhà trường, ngoài xã hội. 2.4. Giáo dục lòng nhân ái qua lễ Tri ân trưởng thành cho học sinh lớp 12. 3. Sử dụng phương pháp nêu gương và uốn nắn kịp thời, điều chỉnh tư tưởng sai lệch của học sinh. 3.1. Sử dụng phương pháp nêu gương thông qua sinh hoạt chủ nhiệm lớp. 3.2. Uốn nắn kịp thời và điều chỉnh tư tưởng hành vi sai lệch của học sinh. 4. Tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, gia đình và xã hội.

507 2 lượt tải
skkn Một số giải pháp phối hợp của giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ ở trường thpt

SKKN Một số giải pháp phối hợp của giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ ở trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp phối hợp của giáo viên chủ nhiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ ở trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Giải pháp 1. Phối hợp với các lực lượng giáo dục đa dạng hóa loại hình, hình thức hoạt động của câu lạc bộ 3.2. Giải pháp 2. Phối hợp giữa GVCN với các lực lượng giáo dục để tổ chức thực hiện hoạt động câu lạc bộ 3.3. Giải pháp 3. Phối hợp giữa GVCN để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ 3.4. Giải pháp 4. Tập huấn, nâng cao kỹ năng cho Ban chủ nhiệm các câu lạc bộ 3.5. Giải pháp 5. Phối hợp giữa GVCN nâng cao nhận thức của phụ huynh và học sinh về vai trò của câu lạc bộ

565 0 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com