Logo Kiến Edu

Lịch sử 8

Để năm học 2023 – 2024 trở nên hiệu quả hơn, Kienedu đã tổng hợp các mẫu đề tào sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Lịch sử lớp 8, với mục tiêu hỗ trợ giáo viên trong việc giảng dạy chương trình giáo dục mới 2018. Sử dụng các bộ sách như Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh diều, các sáng kiến này giúp giáo viên tạo ra các bài học phong phú, từ việc khám phá các nền văn minh cổ đại đến hiểu biết sâu sắc các phong trào lịch sử quan trọng. Tài liệu đề xuất các phương pháp giảng dạy mới lạ, bao gồm cả việc sử dụng công nghệ và phương tiện trực quan, để kích thích học sinh phát triển kỹ năng tư duy phê phán và đánh giá.

SKKN Linh động tổ chức các trò chơi học tập nhằm cải thiện hứng thú và nâng cao chất lượng môn Lịch sử 8 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Linh hoạt tổ chức các trò chơi học tập nhằm cải thiện hứng thú và nâng cao chất lượng môn Lịch sử 8 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Linh động tổ chức các trò chơi học tập nhằm cải thiện hứng thú và nâng cao chất lượng môn Lịch sử 8 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2. Một số trò chơi được tổ chức trong giờ học Lịch Sử 3.2.1. Trò chơi 1: Sơ đồ/ Lược đồ hoàn hảo 3.2.2. Trò chơi 2: Đi tìm mật mã 3.3.3. Trò chơi 3: Ngược dòng thời gian - tìm về Lịch sử 3.3.4. Trò chơi 4: Nhà sử học tài ba 3.4.5. Trò chơi 5: Nhìn hình - Đoán sự kiện/ nhân vật Lịch sử

880 6 lượt tải
SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong môn Lịch sử 8 thông qua việc hướng dẫn khai thác và sử dụng kênh hình hiệu quả (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong môn Lịch sử 8 thông qua việc hướng dẫn khai thác và sử dụng kênh hình hiệu quả (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh trong môn Lịch sử 8 thông qua việc hướng dẫn khai thác và sử dụng kênh hình hiệu quả (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Các giải pháp sử dụng để giải quyết vấn đề. 2.3.1. Kỹ năng khai thác kênh hình 2.3.2. Nguyên tắc khai thác kênh hình 2.3.3. Những lưu ý khi khai thác kênh hình trong SGK 2.3.4. Các bước cần thiết khi khai thác kênh hình trong sách giáo khoa 2.3.5. Một số giải pháp, kinh nghiệm khi sử dụng và khai thác đối với từng loại kênh hình cụ thể 2.3.5.1. Đối với tranh ảnh, hình vẽ 2.3.5.2. Đối với lược đồ. 2.3.5.3. Đối với niên biểu lịch sử. 2.3.5.4. Đối với sơ đồ, biểu đồ.

730 5 lượt tải
SKKN Phương pháp nâng cao hiệu quả trong dạy và học môn Lịch sử 8

SKKN Phương pháp nâng cao hiệu quả trong dạy và học môn Lịch sử 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phương pháp nâng cao hiệu quả trong dạy và học môn Lịch sử 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1/Phương pháp 1: So sánh đối chiếu các vấn đề, các sự kiện Lịch sử 2/ Phương pháp 2: Kể chuyện lịch sử có liên quan đến bài học 3/ Phương pháp 3: Dạy học bằng phương pháp sử dụng máy chiếu 5/ Phương pháp 5: Phương pháp sử dụng thơ văn trong dạy học lịch sử 6/ Phương pháp 6: Phương pháp dạy hợp đồng  

1906 4 lượt tải
SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua khai thác kênh hình trong bài học Lịch sử lớp 8

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua khai thác kênh hình trong bài học Lịch sử lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua khai thác kênh hình trong bài học Lịch sử lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phương pháp sử dụng một số bản đồ, sơ đồ, hình vẽ, tranh ảnh lịch sử tiêu biểu. 1. Đối với bản đồ, lược đồ 2. Đối với Sơ đồ 3. Tranh ảnh lịch sử  

606 4 lượt tải
SKKN Rèn kĩ năng lập niên biểu môn Lịch sử cho học sinh lớp 8

SKKN Rèn kĩ năng lập niên biểu môn Lịch sử cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn kĩ năng lập niên biểu môn Lịch sử cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nguyên tắc chung khi thiết kế, sử dụng niên biểu lịch sử 2. Một số giải pháp 2.1. Định hướng cách lập niên biểu cho học sinh 2.2. Các bước tiến hành lập niên biểu 2.3. Hướng dẫn hoàn thành các dạng niên biểu 3. Xác định thời điểm và vận dụng niên biểu  

584 4 lượt tải
SKKN Thiết kế và tổ chức trò chơi trong dạy học lịch sử nhằm tạo hứng thú cho học sinh khối 8 - 9

SKKN Thiết kế và tổ chức trò chơi trong dạy học lịch sử nhằm tạo hứng thú cho học sinh khối 8 - 9

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Thiết kế và tổ chức trò chơi trong dạy học lịch sử nhằm tạo hứng thú cho học sinh khối 8 - 9" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Một số nguyên tắc khi thiết kế và tổ chức trò chơi 2. Vai trò, ý nghĩa của việc thiết kế và tổ chức trò chơi đối với bộ môn Lịch sử 3. Một số hình thức tổ chức “trò chơi” phục vụ giảng dạy bộ môn lịch sử trong chương trình THCS 4. Các bước tổ chức trò chơi 5. Các trò chơi cụ thể được áp dụng vào quá trình giảng dạy ở trường  

957 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp sử dụng câu hỏi trong sách giáo khoa để nâng cao hiệu quả giờ học Lịch sử 8

SKKN Một số biện pháp sử dụng câu hỏi trong sách giáo khoa để nâng cao hiệu quả giờ học Lịch sử 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp sử dụng câu hỏi trong sách giáo khoa để nâng cao hiệu quả giờ học Lịch sử 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Sử dụng câu hỏi SGK để kiểm tra bài cũ 2.3.2. Sử dụng câu hỏi SGK làm câu hỏi nêu vấn đề ở đầu giờ học. 2.3.3. Sử dụng câu hỏi SGK làm các câu hỏi gợi mở trong quá trình tiến hành giờ học 2.3.4. Sử dụng câu hỏi trong SGK dưới dạng có gắn với kênh hình 2.3.5. Sử dụng câu hỏi cuối bài của SGK dưới dạng: Sử dụng tranh ảnh, sưu tầm tài liệu, bài viết về sự kiện lịch sử 2.3.6. Sử dụng câu hỏi cuối bài của SGK với dạng: Lập bảng, thống kê, biểu đồ, lập niên biểu.  

485 3 lượt tải
SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong bài Cách mạng tư sản Pháp – Lịch sử 8, để phát huy tính tích cực của học sinh

SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong bài Cách mạng tư sản Pháp - Lịch sử 8, để phát huy tính tích cực của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng đồ dùng trực quan trong bài Cách mạng tư sản Pháp - Lịch sử 8, để phát huy tính tích cực của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Vị trí, ý nghĩa của đồ dùng trực quan trong dạy học 2.Các loại đồ dùng trực quan trong dạy học Lịch sử 3. Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học Lịch sử ở trường THCS  

795 4 lượt tải
SKKN Tạo biểu tượng về nhân vật lịch sử trong chương trình Lịch sử lớp 8 để giáo dục tư tưởng, tình cảm cho học sinh

SKKN Tạo biểu tượng về nhân vật lịch sử trong chương trình Lịch sử lớp 8 để giáo dục tư tưởng, tình cảm cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tạo biểu tượng về nhân vật lịch sử trong chương trình Lịch sử lớp 8 để giáo dục tư tưởng, tình cảm cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Ý nghĩa của việc tạo biểu tượng các nhân vật lịch sử trong giáo dục học sinh 2. Yêu cầu đối với việc khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử 3. Các hình thức tạo biểu tượng nhân vật lịch sử  

573 3 lượt tải
SKKN Sử dụng yếu tố Văn học trong dạy học Lịch sử: Phần lịch sử Việt Nam

SKKN Sử dụng yếu tố Văn học trong dạy học Lịch sử: Phần lịch sử Việt Nam

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng yếu tố Văn học trong dạy học Lịch sử: Phần lịch sử Việt Nam" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Sử dụng tài liệu Văn học trong dạy học Lịch sử 3.2. Minh họa cách sử dụng tài liệu Văn học trong dạy học Lịch sử THCS 3.2.1. Minh họa cách sử dụng tài liệu Văn học trong dạy học Lịch sử một số bài ở chương trình Lịch sử: Lớp 6 3.2.2. Minh họa cách sử dụng tài liệu Văn học trong dạy học Lịch sử một số bài ở chương trình Lịch sử: Lớp 7 3.2.3. Minh họa cách sử dụng tài liệu Văn học trong dạy học Lịch sử một số bài ở chương trình Lịch sử: Lớp 8. 3.2.4. Minh họa cách sử dụng tài liệu Văn học trong dạy học Lịch sử một số bài ở chương trình Lịch sử: Lớp 9  

1274 9 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm khi khai thác, sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử 8 để phát huy tính tích cực học tập của học sinh

SKKN Một số kinh nghiệm khi khai thác, sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử 8 để phát huy tính tích cực học tập của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm khi khai thác, sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử 8 để phát huy tính tích cực học tập của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Giải pháp sử dụng để giải quyết vấn đề. 2.3.1 Kỹ năng khai thác kênh hình. 2.3.2. Nguyên tắc khai thác kênh hình. 2.3.3. Những lưu ý khi khai thác kênh hình trong SGK. 2.3.4. Các bước cần thiết khi khai thác kênh hình trong SGK. 2.3.5. Một số giải pháp, kinh nghiệm khi sử dụng và khai thác đối với từng loại kênh hình cụ thể. 2.3.5.1. Đối với tranh ảnh, hình vẽ. 2.3.5.2. Đối với Lược đồ. 2.3.5.3. Đối với niên biểu lịch sử. 2.3.5.4. Đối với sơ đồ.  

916 4 lượt tải
SKKN Chọn nội dung tổ chức học sinh hoạt động nhóm phần Lịch sử cận đại lớp 8

SKKN Chọn nội dung tổ chức học sinh hoạt động nhóm phần Lịch sử cận đại lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Chọn nội dung tổ chức học sinh hoạt động nhóm phần Lịch sử cận đại lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1.Vai trò, ý nghĩa của hoạt động nhóm trong dạy học Lịch sử. 2.3.2 Cách tổ chức thực hiện. 2.3.2.1-Thảo luận nhóm để lặp bảng niên biểu các sự kiện lịch sử trong tiết dạy. 2.3.2.2-Thảo luận để củng cố kiến thức và liên hệ thực tế sau bài học. 2.3.2.3-Thảo luận để tránh sự lặp lại về cách khai thác nội dung trong bài. 2.3.3. Một số nguyên tắc tổ chức hoạt động nhóm trong giờ dạy  

893 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com