Logo Kiến Edu

Hoạt động trải nghiệm THPT

Trong năm học 2023 – 2024, sáng kiến kinh nghiệm môn HDTN THPT áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới được tổng hợp và gửi miễn phí đến quý thầy cô, hướng dẫn giáo viên nâng cao hiệu quả giảng dạy. Các sáng kiến kinh nghiệm này nhấn mạnh vào việc cải thiện kỹ năng tư duy phê phán, hiểu biết về luật pháp, và nhận thức công dân thông qua các hoạt động thực hành, thảo luận nhóm, và dự án. Mục tiêu là trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để họ trở thành công dân có trách nhiệm, sẵn sàng đối mặt với thách thức của xã hội hiện đại, qua đó phát triển tư duy độc lập và khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

SKKN Một số giải pháp góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh thpt trong giai đoạn hiện nay

SKKN Một số giải pháp góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh thpt trong giai đoạn hiện nay

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp góp phần nâng cao thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh thpt trong giai đoạn hiện nay"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1 Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh về tầm quan trọng của việc giáo dục, định hướng thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc lành mạnh, tiến bộ cho HSTHPT 2.2 Tăng cường hoạt động truyền thông, thông tin về âm nhạc. 2.3 Tổ chức linh hoạt, phong phú các cuộc thi, hội diễn văn nghệ theo chủ đề, chủ điểm giáo dục. 2.4 Triển khai mạnh mẽ câu lạc bộ âm nhạc, đội văn nghệ nhà trường 2.5 Lồng ghép nội dung giáo dục, định hướng thị hiếu thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh thông qua buổi chào cờ, tiết SHCN, giờ dạy bộ môn

589 5 lượt tải
SKKN Một số giải pháp giảm căng thẳng, nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh trường trung học phổ thông

SKKN Một số giải pháp giảm căng thẳng, nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh trường trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp giảm căng thẳng, nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh trường trung học phổ thông"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3 . Một số giải pháp từ phía giáo viên chủ nhiệm 2.3.1. Đổi mới giờ sinh hoạt lớp 2.3.2. Tổ chức các trò chơi trong các giờ giải lao 2.3.3. Tạo không gian lớp học thân thiện 2.3.4. Sử dụng các hình thức kỉ luật tích cực 2.3.5. Trợ giúp tâm lý cho học sinh bị căng thẳng 2.3.6. Khuyến khích, động viên học sinh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường, đoàn trường tổ chức 2.3.7. Phối hợp với phụ huynh trong vấn đề giáo dục kỹ năng ứng phó căng thẳng cho học sinh

498 2 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Một số giải pháp nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thpt miền núi thông qua các nét bản sắc văn hóa dân tộc

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thpt miền núi thông qua các nét bản sắc văn hóa dân tộc"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở trường trung học phổ thông khu vực miền núi qua các buổi hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế 2. Tuyên truyền vận động nhằm giúp học sinh thấy được tầm quan trọng của việc học văn hóa và kỹ năng sống, chống tha hóa đạo đức, lối sống phóng túng 3. Sự kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với giáo viên bộ môn và Ban giám hiệu, tổ cố vấn nhà trường trong việc giáo dục kỹ năng sống 4. Thiết lập mỗi quan hệ, tình cảm thân thiện giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn với các em học sinh trong lớp, trường 5. Xây dựng tập thể lớp đoàn kết vững mạnh thông qua các buổi sinh hoạt, các tiết dạy bộ môn, tiết dạy văn hóa giáo dục kỹ năng sống và giáo dục đạo đức 6. Phối hợp với các tổ chức như: Ban giám hiệu, công đoàn, đoàn trường để tổ chức các cuộc thi thể thao, văn nghệ, các chương trình games show về văn hóa 7. Phối hợp với phụ huynh, hội cha mẹ học sinh, trưởng bản, xã để thực hiện việc tuyên truyền, vận động để giáo dục đạo đức lối sống có hiệu quả cao 8. Công tác phối hợp với các nguồn lực ngoài nhà trường, các nghành chức năng Biên phòng, An ninh xã, huyện và các tổ chức từ thiện

463 8 lượt tải
SKKN PDF - Tăng cường giáo dục giá trị di sản văn hóa yên thành cho học sinh thpt bắc yên thành góp phần quảng bá du lịch văn hóa tâm linh địa phương

SKKN PDF - Tăng cường giáo dục giá trị di sản văn hóa yên thành cho học sinh thpt bắc yên thành góp phần quảng bá du lịch văn hóa tâm linh địa phương

Sáng kiến kinh nghiệm "PDF - Tăng cường giáo dục giá trị di sản văn hóa yên thành cho học sinh thpt bắc yên thành góp phần quảng bá du lịch văn hóa tâm linh địa phương"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo dục giá trị trong giờ sinh hoạt lớp và lồng ghép trong giờ học 1.1. Thực hiện qua tiết sinh hoạt ớp theo chủ đề 1.2. Thực hiện qua dạy học tích hợp lồng ghép trong môn Ngữ Văn Địa Lịch sử 2. Giáo dục giá trị DSVH Yên Thành qua hoạt động trải nghiệm tham quan di tích văn hóa gắn với xem biểu diễn âm nhạc dân gian địa phương 3. Giáo dục giá trị DSVH Yên Thành qua các phương tiện truyền thông 3.1. Giáo dục thông qua việc cho HS làm các video quảng cáo, phỏng vấn, phóng sự, pano- áp phích, tờ rơi phim tài iệu. 3.2 Quảng á th ng qua thiết ế các tour du ịch ằng phần mềm hiện đại 4. Tổ chức các cuộc thi với chủ đề "Giáo dục giá trị DSVH góp phần quảng bá du lịch tâm inh Yên Thành” 4.1. Tổ chức các cuộc thi viết bài, vẽ tranh, hùng biện chủ đề tìm hiểu DSVH Yên Thành – Nghệ An 4.2. Sưu tầm những tác phẩm DSVH phi vật thể : chèo Qùy Lăng tuồng Kẻ Mõ dân ca giặm vè Giai Lạc... 5, Giáo dục giá trị di sản văn hóa qua hoạt động ngoại khóa "Em là đại sứ văn hóa góp phần quảng bá du lịch tâm linh Yên Thành”

458 0 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh tại trường thpt

SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh tại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống đối với học sinh tại trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động chào cờ đầu tuần 2. Giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 3. Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và dã ngoại. 4. Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động thiện nguyện, nhân đạo 5. Giáo dục kĩ năng sống thông qua giờ sinh hoạt lớp 6. Giáo dục kĩ năng sống thông qua hình thức sinh hoạt câu lạc bộ 7. Giáo dục kĩ năng sống thông qua công tác lao động 8. Giáo dục kĩ năng sống thông qua lồng ghép vào chương trình giáo dục chính khoá 9. Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động đối thoại học đường 10. Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động tiếp cận khoa học – kĩ thuật 11. Giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao

511 2 lượt tải
SKKN Góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương qua các hoạt động giáo dục tại trường thpt

SKKN Góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương qua các hoạt động giáo dục tại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương qua các hoạt động giáo dục tại trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Phân tích đặc thù của Nhà trường để lựa chọn phù hợp các di sản VHĐP 3.2. Căn cứ lựa chọn nội dung để giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy di sản VHĐP cho HS THPT 3.3. Xây dựng nội dung chương trình giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản VHĐP cho HS THPT 3.4. Giải pháp thiết kế và tổ chức các HĐGD góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy di sản VHĐP cho HS THPT 3.5. Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân nhằm nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản VHĐP

541 7 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh ở trường thpt

SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh ở trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh ở trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong hoạt động giáo dục pháp luật 2.3.2. Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của BGH, tổ chuyên môn... đối với công tác giáo dục pháp luật 2.3.3. Giải pháp làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường học đảm bảo an ninh, an toàn 2.3.4. Chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục pháp luật. 2.3.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các nội dung hoạt động về công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và các ngành liên quan 2.3.6. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật ở nhà trường 2.3.7. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình, xã hội trong công tác giáo dục pháp luật. 2.3.8. Trao đổi, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia giáo dục pháp luật 2.3.9. Giải pháp xây dựng môi trường dạy - học và giáo dục lý tưởng vì trường học an toàn 2.3.10. Giải pháp sơ kết, tổng kết, khen thưởng việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường học đảm bảo an ninh, an toàn

440 2 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản cho học sinh nữ trường thpt

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản cho học sinh nữ trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản cho học sinh nữ trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 4.2.1. Biện pháp 1: Tích hợp, lồng ghép giáo dục SKSS cho HS qua một số tiết học chính khóa. (Sinh học, GDCD, GD địa phương, Tiết chủ nhiệm) 4.2.2 Tích hợp, lồng ghép giáo dục SKSS cho HS qua một số tiết học chính khóa môn Sinh học 4.2.3 Tích hợp, lồng ghép giáo dục SKSS cho HS qua một số tiết học chính khóa môn Kinh tế pháp luật 10 Kết nối tri thức với cuộc sống ) 4.2.4 Tích hợp, lồng ghép giáo dục SKSS cho HS qua một số tiết học chính khóa môn Giáo dục địa phương

566 3 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nhằm trang bị kỹ năng sống và đảm bảo an toàn trên không gian mạng cho học sinh tại trường thpt

SKKN Một số giải pháp nhằm trang bị kỹ năng sống và đảm bảo an toàn trên không gian mạng cho học sinh tại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nhằm trang bị kỹ năng sống và đảm bảo an toàn trên không gian mạng cho học sinh tại trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nâng cao nhận thức về giáo dục kỹ năng số và an toàn trên không gian mạng cho cán bộ, nhà giáo 2. Tuyên truyền hiệu quả về luật an ninh mạng 3. Trang bị kĩ năng số, giáo dục an toàn không gian mạng thông qua các hoạt động trải nghiệm 4. Mời chuyên gia về nói chuyện với học sinh qua hình thức các talkshow 5. Sinh hoạt lớp theo chủ đề 6. Tổ chức các sân chơi online lan tỏa thông điệp đẹp 7. Tăng cường vai trò của Đoàn Thanh niên 8. Lồng ghép giáo dục kỹ năng số vào các môn học 9. Kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

533 9 lượt tải

SKKN Một số giải pháp nâng cao văn hóa học đường cho học sinh ở trường trung học phổ thông

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao văn hóa học đường cho học sinh ở trường trung học phổ thông"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xây dựng văn hóa học đường tại trường THPT 1.1. Xây dựng môi trường học đường văn minh, thân thiện 1.2. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động nâng cao văn hóa học đường cho HS 1.3. Xây dựng triển khai, hướng dẫn cho HS các chuyên đề về văn hóa học đường 1.4. Xây dựng hệ thống nội quy ứng xửa trong trường học 2. Một số giải pháp nâng cao văn hóa học đường ở trường THPT 2.1. Tổ chức lớp tuyên truyền hướng dẫn nâng cao văn hóa học đường cho HS trường THPT 2.2. Thành lập câu lạc bộ tìm hiểu về văn hóa học đường cho học sinh 2.3.Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa học đường cho học sinh 2.4. Xây dựng văn hó ứng xử trong trường học cho học sinh

409 8 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Giải pháp nâng cao kĩ năng ứng xử văn hóa trên không gian mạng ở trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp nâng cao kĩ năng ứng xử văn hóa trên không gian mạng ở trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Phổ biến, quán triệt các quy chế, quy định về quản lý, sử dụng không gian mạng đến từng lớp học, tới từng học sinh 2.2.2. Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, giáo dục học sinh nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng, hình thành bản lĩnh văn hoá ứng xử khi giao lưu, kết nối trên không gian mạng 2.2.3. Phát động các cuộc thi, các diễn đàn, chương trình hành động gắn với ý tưởng khuyến khích học sinh lan tỏa những hiệu ứng tích cực trên không gian mạng

557 3 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa đọc và hiệu quả cuộc thi “đại sứ văn hóa đọc” tại trường thpt

SKKN Giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa đọc và hiệu quả cuộc thi “đại sứ văn hóa đọc” tại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp nâng cao chất lượng văn hóa đọc và hiệu quả cuộc thi “đại sứ văn hóa đọc” tại trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Thành lập ban chỉ đạo thực hiện đề án phát triển Văn hóa đọc trong học sinh. 2. Khuyến khích học sinh khai thác nguồn sách ở Thư viện trường và viết bài giới thiệu sách. 3. Khuyến khích các lớp xây dựng tủ sách học đư ng và tham gia các sự kiện về sách. 4. Tổ chức cho học sinh thi giới thiệu sách hay, thi Văn hóa đọc cấp trường. 5. Chia sẻ giải pháp chọn, xử lí đề thi và cách làm bài thi “Đại sứ văn hóa đọc” đạt kết quả cao.

530 2 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com