Tin học THCS

Trong thời đại công nghệ số, Kienedu giới thiệu đến quý thầy cô mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THCS áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống,… Các sáng kiến cho năm học 2023 – 2024 không chỉ mang lại cái nhìn mới mẻ về việc giảng dạy Tin học mà còn khuyến khích học sinh tiếp cận với lập trình, an toàn thông tin, và tư duy tính toán thông qua các dự án sáng tạo và thực hành. Mục tiêu là trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong thế giới kỹ thuật số, phát triển tư duy phản biện và sáng tạo thông qua việc giải quyết các vấn đề thực tế bằng công nghệ.

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Môn: TIN HỌC
Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 568
Lượt tải: 6
Số trang: 24
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 24
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
568 6 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh qua các hoạt động nhóm đối với môn tin học 6 (Sách Cánh diều)

SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh qua các hoạt động nhóm đối với môn tin học 6 (Sách Cánh diều)

Môn: TIN HỌC
Lớp: 6
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 563
Lượt tải: 8
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
563 8 lượt tải
Một số giải pháp vận dụng phương pháp học nhóm để nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong môn tin học 7 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số giải pháp vận dụng phương pháp học nhóm để nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong môn tin học 7 (Bộ sách Cánh diều)

Môn: Tin học
Lớp: 7
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 479
Lượt tải: 6
Số trang: 21
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 21
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
479 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy tốt bài 16 Định dạng văn bản môn Tin học 6

SKKN Kinh nghiệm dạy tốt bài 16 Định dạng văn bản môn Tin học 6

Môn: Tin học
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 526
Lượt tải: 3
Số trang: 22
Tác giả: Nguyễn Thị Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Siêu
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 22
Tác giả: Nguyễn Thị Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Siêu
Năm viết: 2020-2021
526 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp nhằm giáo dục ý thức, thái độ, kĩ năng sống cho học sinh trong bộ môn Tin học 6

SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp nhằm giáo dục ý thức, thái độ, kĩ năng sống cho học sinh trong bộ môn Tin học 6

Môn: Tin học
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 3043
Lượt tải: 1
Số trang: 37
Tác giả: Lê Thị Hồng Mai
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Lê Lợi
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 37
Tác giả: Lê Thị Hồng Mai
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Lê Lợi
Năm viết: 2019-2020
3043 1 lượt tải
SKKN Giải pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong hoạt động nhóm đối với môn tin học 6

SKKN Giải pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong hoạt động nhóm đối với môn tin học 6

Môn: Tin học
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 731
Lượt tải: 6
Số trang: 23
Tác giả: Đặng Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Mỹ Đình 2
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 23
Tác giả: Đặng Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Mỹ Đình 2
Năm viết: 2020-2021
731 6 lượt tải
SKKN Nâng cao chất lượng học tập môn Tin học 6 bằng phương pháp giảng dạy trực quan

SKKN Nâng cao chất lượng học tập môn Tin học 6 bằng phương pháp giảng dạy trực quan

Môn: Tin học
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 933
Lượt tải: 8
Số trang: 21
Tác giả: Bùi Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Lâm
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 21
Tác giả: Bùi Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Lâm
Năm viết: 2019-2020
933 8 lượt tải
SKKN Nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học lớp 6 bằng dụng cụ trực quan

SKKN Nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học lớp 6 bằng dụng cụ trực quan

Môn: Tin học
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 745
Lượt tải: 5
Số trang: 23
Tác giả: Trần Thị Hồng Hoa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Huỳnh Tấn Phát
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 23
Tác giả: Trần Thị Hồng Hoa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Huỳnh Tấn Phát
Năm viết: 2020-2021
745 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm để dạy tốt môn Tin học 6

SKKN Một số kinh nghiệm để dạy tốt môn Tin học 6

Môn: Tin học
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 843
Lượt tải: 5
Số trang: 22
Tác giả: Đặng Thị Hồng Linh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Vân Đồn
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 22
Tác giả: Đặng Thị Hồng Linh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Vân Đồn
Năm viết: 2020-2021
843 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Tin học 6

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Tin học 6

Môn: Tin học
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 835
Lượt tải: 7
Số trang: 22
Tác giả: Trần Thị Huệ
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS TH School
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 22
Tác giả: Trần Thị Huệ
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS TH School
Năm viết: 2020-2021
835 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9

SKKN Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9

Môn: Tin học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 856
Lượt tải: 5
Số trang: 26
Tác giả: Trần Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Liên Mạc
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 26
Tác giả: Trần Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Liên Mạc
Năm viết: 2019-2020
856 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học 9

SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học 9

Môn: Tin học
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 2753
Lượt tải: 12
Số trang: 46
Tác giả: Lê Thị Bảo Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Nhật Tân
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 46
Tác giả: Lê Thị Bảo Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Nhật Tân
Năm viết: 2019-2020
2753 12 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com