Logo Kiến Edu

Tin học THCS

Trong thời đại công nghệ số, Kienedu giới thiệu đến quý thầy cô mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Tin học THCS áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống,… Các sáng kiến cho năm học 2023 – 2024 không chỉ mang lại cái nhìn mới mẻ về việc giảng dạy Tin học mà còn khuyến khích học sinh tiếp cận với lập trình, an toàn thông tin, và tư duy tính toán thông qua các dự án sáng tạo và thực hành. Mục tiêu là trang bị cho học sinh kiến thức và kỹ năng cần thiết để thành công trong thế giới kỹ thuật số, phát triển tư duy phản biện và sáng tạo thông qua việc giải quyết các vấn đề thực tế bằng công nghệ.

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Thiết kế bài dạy phù hợp với đối tượng học sinh: 2.3.2. Trực quan hoá thông tin dạy học: 2.3.3. Sử dụng phòng máy cho mỗi tiết dạy đối với lớp 6B: 2.3.4. Chọn hệ thống các bài tập thực hành phải phù hợp với nội dung của bài giảng: 2.3.5. Tổ chức nhóm học tập trên lớp phù hợp đối với các giờ thực hành: 2.3.6. Sử dụng phần mềm Netop School trong việc tổ chức giờ dạy: 2.3.7. Sử dụng các phần mềm tạo hứng thú học tập cho bộ môn: 2.3.8. Giáo viên tăng cường việc bồi dưỡng để nâng cao kiến thức bản thân đáp ứng những yêu cầu đổi mới:

568 6 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh qua các hoạt động nhóm đối với môn tin học 6 (Sách Cánh diều)

SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh qua các hoạt động nhóm đối với môn tin học 6 (Sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm " SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh qua các hoạt động nhóm đối với môn tin học 6 (Sách Cánh diều)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề Ví dụ 1 (Chia nhóm nhỏ để thảo luận): Ví dụ 2 (Chia nhóm theo tổ để thảo luận): Ví dụ 3 (chia nhóm đánh giá): Ví dụ 4 (chia nhóm theo sở thích): Ví dụ 5 (chia nhóm hoạt động theo cặp 2 học sinh – “ giảng – viết - thảo luận”):

563 8 lượt tải
Một số giải pháp vận dụng phương pháp học nhóm để nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong môn tin học 7 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số giải pháp vận dụng phương pháp học nhóm để nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong môn tin học 7 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp vận dụng phương pháp học nhóm để nâng cao tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong môn tin học 7 (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Chia nhóm Bước 2: Giao nhiệm vụ Bước 3: Làm việc nhóm Bước 4: Trình bày và đánh giá kết quả Bước 5: Tổng kết, rút kinh nghiệm

479 6 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy tốt bài 16 Định dạng văn bản môn Tin học 6

SKKN Kinh nghiệm dạy tốt bài 16 Định dạng văn bản môn Tin học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm dạy tốt bài 16 Định dạng văn bản môn Tin học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1 Giải pháp 1: Nghiên cứu SGK, các tài liệu liên quan. 1.2 Giải pháp 2: Rà soát cơ sở vật chất phòng máy: Nguồn điện phải ổn định, kết nối Internet, có máy chiếu, số lượng máy đảm bảo tối thiểu 02 em/01 máy. 1.3 Giải pháp 3: Xây dựng kế hoạch giảng dạy. 1.4 Giải pháp 4: Xác định nguyên nhân dẫn đến học sinh chưa nắm vững bài chỉnh sửa văn bản. 1.5 Giải pháp 5: Lựa chọn các kiến thức cần cung cấp cho học sinh. 1.6 Giải pháp 6: Kích thích thái độ học tập tích cực của học sinh. 1.7 Giải pháp 7: Tổ chức cung cấp các kiến thức đã chọn đến học sinh.

526 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp nhằm giáo dục ý thức, thái độ, kĩ năng sống cho học sinh trong bộ môn Tin học 6

SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp nhằm giáo dục ý thức, thái độ, kĩ năng sống cho học sinh trong bộ môn Tin học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp nhằm giáo dục ý thức, thái độ, kĩ năng sống cho học sinh trong bộ môn Tin học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Khái niệm “dạy học tích hợp” 3.2. Chọn tên dự án tích hợp 3.3. Nghiên cứu chương trình học tập 3.4. Xác định mục tiêu và nội dung cụ thể đưa vào tích hợp * Cụ thể trong một số bài dạy sau 3.5. Định hướng hình thành năng lực cần có của học sinh để thu nhận kiến thức 3.6. Tiến hành các hoạt động dạy và học 3.6.4. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập 3.7. Điều kiện để thực hiện biện pháp 3.8. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp

3043 1 lượt tải
SKKN Giải pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong hoạt động nhóm đối với môn tin học 6

SKKN Giải pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong hoạt động nhóm đối với môn tin học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giải pháp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong hoạt động nhóm đối với môn tin học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Nắm được những nguyên tắc trong việc xây dựng quy trình thảo luận nhóm - Chuẩn bị được những điều kiện cần thiết để tiến hành thảo luận nhóm - Khi tiến hành một hoạt động nhóm nào đó đều phải đảm bảo đủ 5 nguyên tắc, nếu thiếu 1 trong 5 nguyên tắc thì hoạt động nhóm sẽ thất bại * Một số ví dụ vận dụng phương pháp hoạt động nhóm trong môn Tin học 6 mà tôi đã áp dụng

731 6 lượt tải
SKKN Nâng cao chất lượng học tập môn Tin học 6 bằng phương pháp giảng dạy trực quan

SKKN Nâng cao chất lượng học tập môn Tin học 6 bằng phương pháp giảng dạy trực quan

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao chất lượng học tập môn Tin học 6 bằng phương pháp giảng dạy trực quan” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Biện pháp 1: Trực quan hoá thông tin dạy học 1.2: Biện pháp 2: Tạo những tác nhân kích thích trực quan thông qua biểu trưng ngôn ngữ, biểu trưng đồ họa, biểu trưng tranh ảnh 1.2.1 Dạy học trực quan bằng biểu trưng ngôn ngữ 1.2.2 Dạy học trực quan bằng biểu trưng đồ họa 1.2.3 Dạy học trực quan bằng biểu trưng hình ảnh 1.2.4. Kết hợp các loại hình trực quan 1.3. Biện pháp 3: Xây dựng các kĩ năng, thực hành 1.3.1. Kĩ năng nhận biết tính năng các loại biểu tượng 1.3.2. Rèn luyện kĩ năng thao tác trên má 1.4. Biện pháp 4: Sử dụng phần mềm hỗ trợ quản lý phòng máy (Netop School hoặc Italic và mạng LAN)

933 8 lượt tải
SKKN Nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học lớp 6 bằng dụng cụ trực quan

SKKN Nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học lớp 6 bằng dụng cụ trực quan

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học lớp 6 bằng dụng cụ trực quan” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Trực quan hoá thông tin dạy học. 3.2. Tạo những tác nhân kích thích trực quan thông qua biểu trưng ngôn ngữ, biểu trưng đồ hoạ, biểu trưng tranh ảnh 3.3. Xây dựng các kĩ năng, thực hành 3.4. Giải trí thư giãn

745 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm để dạy tốt môn Tin học 6

SKKN Một số kinh nghiệm để dạy tốt môn Tin học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm để dạy tốt môn Tin học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Thiết kế bài dạy phù hợp với đối tượng học sinh 2.3.2. Trực quan hoá thông tin dạy học 2.3.3. Sử dụng phòng máy cho mỗi tiết dạy đối với lớp 6 2.3.4. Chọn hệ thống các bài tập thực hành phải phù hợp với nội dung của bài giảng 2.3.5. Tổ chức nhóm học tập trên lớp phù hợp đối với các giờ thực hành 2.3.6. Sử dụng phần mềm Netop School trong việc tổ chức giờ dạy 2.3.7. Sử dụng các phần mềm tạo hứng thú học tập cho bộ môn 2.3.8. Giáo viên tăng cường việc bồi dưỡng để nâng cao kiến thức bản thân đáp ứng những yêu cầu đổi mới

843 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Tin học 6

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Tin học 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng môn Tin học 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp sử dụng các thiết bị vật lí máy tính để mô tả trực quan 2. Biện pháp thiết kế bài giảng điện tử để mô phỏng các quá trình, kiến thức bài học 3. Biện pháp “Bàn tay nặn bột” 4. Biện pháp chia đối tượng học sinh 5. Biện pháp kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của học sinh

835 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9

SKKN Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm tích hợp liên môn trong Tin học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Nắm tổng quát kiến thức trọng tâm bài học Bước 2: Thu thập các kiến thức liên quan ở các bộ môn có liên quan đến nội dung bài học Bước 3: Sưu tập các thông tin, hình ảnh, video clip về lợi ích, tác hại, cách ứng dụng lợi ích và phòng tránh, giảm thiểu tác hại…, của các vấn đề liên quan đến nội dung bài học Bước 4: Soạn bài, lồng ghép tích hợp nội dung kiến thức vào bài học phù hợp với kiến thức từng bộ môn ở từng khâu, từng phần của bài học Bước 5: Hệ thống kiến thức bài học, yêu cầu học sinh đưa ra cảm nhận của mình về vấn đề nghiên cứu, qua đó xác định được vai trò trách nhiệm của bản thân về thực trạng của vấn đề đặt ra

856 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học 9

SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: + Cần chọn lọc những phương pháp giải dễ hiểu nhất để hướng dẫn cho học sinh không nên máy móc theo hướng dẫn. + Đưa ra cách phát hiện vấn đề cũng như phương pháp giải các dạng bài tập để học sinh tự lãnh hội tri thức. Phát huy tính tích cực tự giác của học sinh; tôn trọng và kích lệ những sáng tạo của học sinh. + Đúc kết được những kiến thức trọng tâm, nổi bật ở mỗi phần, mỗi chương để đưa vào sổ tay kiến thức của học sinh. Từ đó, các em hình thành một hệ thống kiến thức cơ bản, trọng tâm. + Giúp học sinh dần hoàn thiện về mặt tri thức và tích luỹ thành “vốn riêng” của bản thân qua việc tự giải các bài tập cụ thể.

2753 12 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com