Công nghệ THCS

Trong năm học 2023 – 2024, giáo viên môn Công nghệ THCS có cơ hội đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua sáng kiến kinh nghiệm môn Công nghệ THCS mới nhất, phản ánh chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Đề tài sáng kiến này được nghiên cứu và biên soạn theo các bộ sách mới như ‘Chân trời sáng tạo’, ‘Kết nối tri thức với cuộc sống’, ‘Cánh diều’, tạo điều kiện cho học sinh phát triển năng lực qua các dự án thực tế, thúc đẩy tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề. Các giáo viên được trang bị kỹ thuật mới nhằm tối ưu hóa quá trình học tập, giúp học sinh phát triển niềm đam mê với công nghệ và chuẩn bị kiến thức cần thiết cho tương lai.

SKKN Vận dụng một số trò chơi học tập nâng cao hứng thú trong quá trình dạy học Công nghệ 6 (Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Vận dụng một số trò chơi học tập nâng cao hứng thú trong quá trình dạy học Công nghệ 6 (Sách Chân trời sáng tạo)

Môn: Công nghệ
Lớp: Lớp 6
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 552
Lượt tải: 2
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
552 2 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm mới phương pháp dạy học và cách thức đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả các tiết học thực hành Công nghệ 6 (sách Cánh diều)

SKKN Một số kinh nghiệm mới phương pháp dạy học và cách thức đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả các tiết học thực hành Công nghệ 6 (sách Cánh diều)

Môn: Công nghệ
Lớp: Lớp 6
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 423
Lượt tải: 2
Số trang: 21
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 21
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
423 2 lượt tải
Hien hoc code

SKKN Một số biện pháp khuyến khích học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập trực quan để nâng cao hiệu quả học tập môn Công Nghệ 6 (Sách Kết nối tri thức)

Môn: Công nghệ
Lớp: Lớp 6
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 223
Lượt tải: 1
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
223 1 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi cải thiện hứng thú học tập môn Công nghệ 7 (Sách Cánh diều)

SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi cải thiện hứng thú học tập môn Công nghệ 7 (Sách Cánh diều)

Môn: Công nghệ
Lớp: 7
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 1092
Lượt tải: 9
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
1092 9 lượt tải
SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy công nghệ lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy công nghệ lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

Môn: Công nghệ
Lớp: 7
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 472
Lượt tải: 9
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
472 9 lượt tải
Một số giải pháp tổ chức hiệu quả công tác giảng dạy bài thực hành công nghệ 7 để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh (Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số giải pháp tổ chức hiệu quả công tác giảng dạy bài thực hành công nghệ 7 để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh (Sách Chân trời sáng tạo)

Môn: Công nghệ
Lớp: 7
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 269
Lượt tải: 4
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
269 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú, cải thiện chất lượng môn học Công nghệ cho học sinh lớp 7 (Sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú, cải thiện chất lượng môn học Công nghệ cho học sinh lớp 7 (Sách Kết nối tri thức)

Môn: Công nghệ
Lớp: 7
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 611
Lượt tải: 7
Số trang: 31
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 31
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
611 7 lượt tải
SKKN Tích hợp bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 6 thông qua mô đun nấu ăn môn Công Nghệ 6

SKKN Tích hợp bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 6 thông qua mô đun nấu ăn môn Công Nghệ 6

Môn: Công nghệ
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 893
Lượt tải: 5
Số trang: 26
Tác giả: Lê Thị Hồng Dung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Lê Hồng Phong
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 26
Tác giả: Lê Thị Hồng Dung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Lê Hồng Phong
Năm viết: 2020-2021
893 5 lượt tải
SKKN Đổi mới tổ chức dạy học kết hợp đổi mới đánh giá nâng cao hiệu quả các bài học thực hành, môn Công nghệ lớp 6

SKKN Đổi mới tổ chức dạy học kết hợp đổi mới đánh giá nâng cao hiệu quả các bài học thực hành, môn Công nghệ lớp 6

Môn: Công nghệ
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 784
Lượt tải: 5
Số trang: 20
Tác giả: Đặng Thị Thu Mai
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Vân Du
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 20
Tác giả: Đặng Thị Thu Mai
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Vân Du
Năm viết: 2020-2021
784 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh thực hành cắm hoa trong môn Công nghệ 6 (tiết 31 - 34)

SKKN Hướng dẫn học sinh thực hành cắm hoa trong môn Công nghệ 6 (tiết 31 - 34)

Môn: Công nghệ
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 1428
Lượt tải: 8
Số trang: 29
Tác giả: Trần Thị Hồng Phúc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường TH&THCS Đông Vinh
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 29
Tác giả: Trần Thị Hồng Phúc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường TH&THCS Đông Vinh
Năm viết: 2020-2021
1428 8 lượt tải
SKKN Khuyến khích học sinh cùng chuẩn bị đồ dùng học tập làm tăng tính trực quan cho giờ học ở môn Công Nghệ 6

SKKN Khuyến khích học sinh cùng chuẩn bị đồ dùng học tập làm tăng tính trực quan cho giờ học ở môn Công Nghệ 6

Môn: Công nghệ
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 991
Lượt tải: 7
Số trang: 23
Tác giả: Đặng Thị Bảo Hân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Thọ
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 23
Tác giả: Đặng Thị Bảo Hân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Thọ
Năm viết: 2019-2020
991 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm trong dạy học lý thuyết để góp phần nâng cao hiệu quả dạy học thực hành môn Công Nghệ lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm trong dạy học lý thuyết để góp phần nâng cao hiệu quả dạy học thực hành môn Công Nghệ lớp 9

Môn: Công nghệ
Lớp: 9
Bộ sách:
Lượt xem: 1165
Lượt tải: 7
Số trang: 29
Tác giả: Bùi Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Ngọc Trung
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 29
Tác giả: Bùi Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Ngọc Trung
Năm viết: 2021-2022
1165 7 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com