Logo Kiến Edu

Công nghệ THCS

Trong năm học 2023 – 2024, giáo viên môn Công nghệ THCS có cơ hội đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua sáng kiến kinh nghiệm môn Công nghệ THCS mới nhất, phản ánh chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Đề tài sáng kiến này được nghiên cứu và biên soạn theo các bộ sách mới như ‘Chân trời sáng tạo’, ‘Kết nối tri thức với cuộc sống’, ‘Cánh diều’, tạo điều kiện cho học sinh phát triển năng lực qua các dự án thực tế, thúc đẩy tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề. Các giáo viên được trang bị kỹ thuật mới nhằm tối ưu hóa quá trình học tập, giúp học sinh phát triển niềm đam mê với công nghệ và chuẩn bị kiến thức cần thiết cho tương lai.

SKKN Vận dụng một số trò chơi học tập nâng cao hứng thú trong quá trình dạy học Công nghệ 6 (Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Vận dụng một số trò chơi học tập nâng cao hứng thú trong quá trình dạy học Công nghệ 6 (Sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN SKKN Vận dụng một số trò chơi học tập nâng cao hứng thú trong quá trình dạy học Công nghệ 6 (Sách Chân trời sáng tạo)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Trình tự thực hiện. 3.1.1. Tổ chức trò chơi cần thực hiện một số nguyên tắc sau. 3.1.2. Tổ chức trò chơi đối với bộ môn công nghệ có vai trò và ý nghĩa rất lớn trong dạy học. 3.1.3. Hình thức tổ chức “trò chơi” phục vụ giảng dạy bộ môn công nghệ

552 2 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm mới phương pháp dạy học và cách thức đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả các tiết học thực hành Công nghệ 6 (sách Cánh diều)

SKKN Một số kinh nghiệm mới phương pháp dạy học và cách thức đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả các tiết học thực hành Công nghệ 6 (sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm mới phương pháp dạy học và cách thức đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả các tiết học thực hành Công nghệ 6 (sách Cánh diều)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3. Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề. a. Đổi mới cách tổ chức dạy học: b. Đổi mới phương pháp dạy – học: c. Đổi mới đánh giá kết quả thực hiện các bài thực hành.

423 2 lượt tải
Hien hoc code

SKKN Một số biện pháp khuyến khích học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập trực quan để nâng cao hiệu quả học tập môn Công Nghệ 6 (Sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp khuyến khích học sinh chuẩn bị đồ dùng học tập trực quan để nâng cao hiệu quả học tập môn Công Nghệ 6 (Sách Kết nối tri thức)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các biện pháp tổ chức thực hiện 3.2.1- Giáo viên phải gương mẫu và định hướng cho học sinh trong việc chuẩn bị và sử dụng TB-ĐDDH. 3.2.2- Phát huy vai trò thiết bị đồ dùng tự chuẩn bị của học sinh trong các tiết dạy, có hình thức khen chê kịp thời khoa học và biện pháp hỗ trợ kinh phí khi cần. 3.2.3 - Gắn liền việc chuẩn bị đồ dùng thiết bị của học sinh vào việc kiểm tra đánh giá.

223 1 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi cải thiện hứng thú học tập môn Công nghệ 7 (Sách Cánh diều)

SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi cải thiện hứng thú học tập môn Công nghệ 7 (Sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi cải thiện hứng thú học tập môn Công nghệ 7 (Sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Trình tự thực hiện 3.1.1. Tổ chức trò chơi cần thực hiện một số nguyên tắc sau 3.1.2. Tổ chức trò chơi đối với bộ môn công nghệ có vai trò và ý nghĩa rất lớn trong dạy học 3.1.3. Hình thức tổ chức “trò chơi” phục vụ giảng dạy bộ môn công nghệ 3.2. Cụ thể phương pháp tổ chức trò chơi theo nhóm được tiến hành theo quy trình sau 3.2.1. Chuẩn bị 3.2.2. Tổ chức trò chơi 3.3. Tổ chức thực hiện.

1092 9 lượt tải
SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy công nghệ lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy công nghệ lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong giảng dạy công nghệ lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TIẾN HÀNH Bước 1. Xác định yêu cầu. Bước 2. Xác định mục tiêu kiểm tra. Bước 3. Xác định nội dung, hình thức kiểm tra. Bước 4. Thiết kế hệ thống câu hỏi. Bước 5. Xây dựng đáp án và biểu điểm.

472 9 lượt tải
Một số giải pháp tổ chức hiệu quả công tác giảng dạy bài thực hành công nghệ 7 để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh (Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số giải pháp tổ chức hiệu quả công tác giảng dạy bài thực hành công nghệ 7 để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh (Sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp tổ chức hiệu quả công tác giảng dạy bài thực hành công nghệ 7 để nâng cao chất lượng học tập cho học sinh (Sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Thực hiện tốt công tác tư tưởng, định hướng làm bài văn nghị luận xã hội cho học sinh Biện pháp 2. Củng cố và khắc sâu kiến thức lý thuyết về bài văn nghị luận xã hội Biện pháp 3. Hướng dẫn cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống cụ thể Biện pháp 4. Hướng dẫn học sinh tìm dẫn chứng cho bài văn nghị luận xã hội Biện pháp 5. Hướng dẫn học sinh làm bài nghị luận xã hội theo hướng mở Biện pháp 6. Giáo viên cần có những bài văn mẫu để đọc học sinh tham khảo

269 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú, cải thiện chất lượng môn học Công nghệ cho học sinh lớp 7 (Sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú, cải thiện chất lượng môn học Công nghệ cho học sinh lớp 7 (Sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú, cải thiện chất lượng môn học Công nghệ cho học sinh lớp 7 (Sách Kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Xây dựng bộ "hồ sơ dạy môn Công nghệ" Giải pháp 2: Sự chuẩn bị bài của giáo viên và học sinh Giải pháp 3: Liên môn kiến thức với các môn học có liên quan Giải pháp 4: Sử dụng Video minh họa cho bài dạy Giải pháp 5: Sử dụng linh hoạt các hình thức dạy trên lớp Giải pháp 6: Khai thác và sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả Giải pháp 7: Tạo không khí sôi nổi thi đua bằng một số trò chơi học tập Giải pháp 8: Tổ chức các tiết học ngoài trời Giải pháp 9: Kết hợp kiến thức giảng dạy với thực tế ở gia đình và địa phương

611 7 lượt tải
SKKN Tích hợp bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 6 thông qua mô đun nấu ăn môn Công Nghệ 6

SKKN Tích hợp bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 6 thông qua mô đun nấu ăn môn Công Nghệ 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tích hợp bảo vệ môi trường cho học sinh lớp 6 thông qua mô đun nấu ăn môn Công Nghệ 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: *Giải pháp 1: Tuyên truyền cho các em học sinh kiến thức về tình hình môi trường của nước ta hiện nay. *Giải pháp 2: Giới thiệu với các em học sinh t×m hiểu về những nước có môi trường “ xanh - sạch - đẹp” trên thế giới và những tấm gương điển hình về bảo vệ môi trường. *Giải pháp 3: Cung cấp cho các em học sinh hiểu và nắm được những hậu quả của ô nhiễm môi trường: *Giải pháp 4: Cung cấp cho các em học sinh tư liệu về 5 bước thụt lùi do biến đổi khí hậu: *Giải pháp 5: Trách nhiệm học sinh phải làm để góp phần bảo vệ môi trường. *Giải pháp 6: Hướng dẫn các em học sinh phân loại rác thải sinh hoạt tại gia đình và nhà trường. *Giải pháp 7: Phát động phong trào thi đua “ Bảo vệ môi trường” *Giải pháp 8: Các địa chỉ tích hợp cụ thể lồng ghép vào chương III - Nấu ăn trong gia đình: * Ví dụ: Bài 20- Thực hành - TRỘN HỖN HỢP NỘM RAU MUỐNG

893 5 lượt tải
SKKN Đổi mới tổ chức dạy học kết hợp đổi mới đánh giá nâng cao hiệu quả các bài học thực hành, môn Công nghệ lớp 6

SKKN Đổi mới tổ chức dạy học kết hợp đổi mới đánh giá nâng cao hiệu quả các bài học thực hành, môn Công nghệ lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Đổi mới tổ chức dạy học kết hợp đổi mới đánh giá nâng cao hiệu quả các bài học thực hành, môn Công nghệ lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Đổi mới cách tổ chức dạy học b. Đổi mới phương pháp dạy – học Hoạt động 1: Hướng dẫn ban đầu gồm các hoạt động sau Hoạt động 2: Hướng dẫn thường xuyên Hoạt động 3: Hướng dẫn kết thúc c. Đổi mới đánh giá kết quả thực hiện các bài thực hành * Đánh giá phần chuẩn bị của học sinh * Đánh giá việc thực hiện quy trình thực hành * Đánh giá sản phẩm thực hành * Đánh giá ý thức thái độ * Lập bảng tiêu chí đánh giá và sổ nhật ký thực hành

784 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh thực hành cắm hoa trong môn Công nghệ 6 (tiết 31 - 34)

SKKN Hướng dẫn học sinh thực hành cắm hoa trong môn Công nghệ 6 (tiết 31 - 34)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh thực hành cắm hoa trong môn Công nghệ 6 (tiết 31 - 34)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1.Tìm hiểu nghệ thuật cắm hoa trên thế giới. 3.2.Hướng dẫn cách cắm hoa dạng nghiêng. 3.3. Hướng dẫn cách làm bình cắm hoa. 3.4. Thực hành làm bình cắm hoa. 3.5. Thực hành cắm hoa.

1428 8 lượt tải
SKKN Khuyến khích học sinh cùng chuẩn bị đồ dùng học tập làm tăng tính trực quan cho giờ học ở môn Công Nghệ 6

SKKN Khuyến khích học sinh cùng chuẩn bị đồ dùng học tập làm tăng tính trực quan cho giờ học ở môn Công Nghệ 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Khuyến khích học sinh cùng chuẩn bị đồ dùng học tập làm tăng tính trực quan cho giờ học ở môn Công Nghệ 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1- Giáo viên phải gương mẫu và định hướng cho học sinh trong việc chuẩn bị và sử dụng TB-ĐDDH. 2. 2- Phát huy vai trò thiết bị đồ dùng tự chuẩn bị của học sinh trong các tiết dạy, có hình thức khen chê kịp thời khoa học và biện pháp hỗ trợ kinh phí khi cần. 2.3 - Gắn liền việc chuẩn bị đồ dùng thiết bị của học sinh vào việc kiểm tra đánh giá. a) Đánh giá chất lượng thiết bị đồ dùng tự chuẩn bị của học sinh. b) Việc chuẩn bị đồ dùng thiết bị học tập của học sinh phải được đưa vào như một tiêu chí đánh giá kết quả học tập.

991 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm trong dạy học lý thuyết để góp phần nâng cao hiệu quả dạy học thực hành môn Công Nghệ lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm trong dạy học lý thuyết để góp phần nâng cao hiệu quả dạy học thực hành môn Công Nghệ lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm trong dạy học lý thuyết để góp phần nâng cao hiệu quả dạy học thực hành môn Công Nghệ lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Kinh nghiệm áp dụng vào tiết 10: Bài 6: Thực hành: Lắp đặt điện bảng điện. 2.3.2. Kinh nghiệm áp dụng vào tiết 22: Bài 9: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn. 2.3.3. Kinh nghiệm áp dụng vào tiết 25: Bài 10: Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn. 2.3.4. Kinh nghiệm áp dụng vào tiết 6: Bài 5: Thực hành: Nối dây dẫn điện.

1165 7 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com