Quản lí THPT

Sáng kiến kinh nghiệm quản lí THPT được Kienedu cung cấp nhằm trang bị cho các nhà quản lí những kỹ thuật quản lí mới mẻ và hiệu quả, phù hợp với chương trình giáo dục 2018 và năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến bao gồm việc áp dụng các chiến lược quản lí hiện đại phát triển chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu của học sinh thế kỷ 21, và tạo lập môi trường học tập tích cực và an toàn. Đặc biệt, nhấn mạnh việc phát triển kỹ năng lãnh đạo quản lí giáo viên và học sinh, cải thiện giao tiếp và quản lí xung đột, đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên giáo dục. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một nền giáo dục THPT mạnh mẽ, có khả năng thích ứng và đáp ứng với các yêu cầu đổi mới của giáo dục toàn cầu.

skkn Một số giải pháp nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho học viên các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thái

SKKN Một số giải pháp nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho học viên các lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc thái

Môn: Quản lý
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 497
Lượt tải: 1
Số trang: 31
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 31
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
497 1 lượt tải
skkn Một số giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại trung tâm giáo dục thường xuyên -hướng nghiệp

SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn tại trung tâm giáo dục thường xuyên -hướng nghiệp

Môn: Quản lý
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 423
Lượt tải: 0
Số trang: 32
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 32
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
423 0 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Một số kinh nghiệm xây dựng và chuyển giao mô hình văn hóa đọc 3 gốctại trường thpt

Môn: Quản lý
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 499
Lượt tải: 5
Số trang: 76
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 76
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
499 5 lượt tải
skkn Một số giải pháp phát triển văn hóa đọc cho học sinh trường thpt

SKKN Một số giải pháp phát triển văn hóa đọc cho học sinh trường thpt

Môn: Quản lý
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 534
Lượt tải: 1
Số trang: 53
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 53
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
534 1 lượt tải
skkn Những giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động đào tạo nghề cho học viên ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên huyện quỳnh lưu, tỉnh nghệ an”

SKKN Những giải pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động đào tạo nghề cho học viên ở trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên huyện quỳnh lưu, tỉnh nghệ an”

Môn: Quản lý
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 543
Lượt tải: 6
Số trang: 52
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 52
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
543 6 lượt tải
skkn Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường thpt đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

SKKN Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở trường thpt đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Môn: Quản lý
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 544
Lượt tải: 3
Số trang: 76
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 76
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
544 3 lượt tải
skkn Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiếtbị dạy học ở trung tâm gdtx-hn nghệ an trong giai đoạn hiện nay

SKKN Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiếtbị dạy học ở trung tâm gdtx-hn nghệ an trong giai đoạn hiện nay

Môn: Quản lý
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 403
Lượt tải: 6
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
403 6 lượt tải
skkn Kinh nghiệm tổ chức cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh cho học sinh trường thpt

SKKN Kinh nghiệm tổ chức cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh cho học sinh trường thpt

Môn: Quản lý
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 573
Lượt tải: 0
Số trang: 48
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 48
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
573 0 lượt tải
skkn Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất ở trường thpt

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng cơ sở vật chất ở trường thpt

Môn: Quản lý
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 523
Lượt tải: 3
Số trang: 57
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 57
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
523 3 lượt tải
skkn Các giải pháp để nâng cao kết quả thi tốt nghiệp THPT tại trường THPT

SKKN Các giải pháp để nâng cao kết quả thi tốt nghiệp THPT tại trường THPT

Môn: Quản lý
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 478
Lượt tải: 5
Số trang: 36
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 36
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
478 5 lượt tải
skkn Huy động sức mạnh tổng hợp để phát triển cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ, đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại trường THPT

SKKN Huy động sức mạnh tổng hợp để phát triển cơ sở vật chất, thiết bị và công nghệ, đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tại trường THPT

Môn: Quản lý
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 553
Lượt tải: 4
Số trang: 122
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 122
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
553 4 lượt tải
skkn Tăng cường giải pháp quản lý hiệu quả cơ sở vật chất trong trường học bằng hệ thống hóa

SKKN Tăng cường giải pháp quản lý hiệu quả cơ sở vật chất trong trường học bằng hệ thống hóa

Môn: Quản lý
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 479
Lượt tải: 2
Số trang: 32
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 32
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
479 2 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com