Logo Kiến Edu

Sinh học 8

Tổng hợp các sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Sinh học lớp 8 từ Kienedu, áp dụng chương trình giáo dục mới 2018 và các bộ sách như Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo,… được biên soạn cho giáo viên năm học 2023 – 2024. Tài liệu này nhấn mạnh vào việc giới thiệu các khái niệm và quy trình sinh học phức tạp qua các phương pháp giảng dạy đổi mới, bao gồm thí nghiệm, dự án và học qua trải nghiệm. Mục tiêu là khích lệ học sinh lớp 8 phát triển kỹ năng quan sát, phân tích và tư duy phê phán trong lĩnh vực sinh học, từ đó tăng cường hiểu biết và yêu thích môn học, cũng như nhận thức về vai trò của mình trong việc bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

SKKN Một số biện pháp giới thiệu bài ấn tượng để tạo hứng thú học tập phân môn Sinh học - KHTN 8 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số biện pháp giới thiệu bài ấn tượng để tạo hứng thú học tập phân môn Sinh học - KHTN 8 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giới thiệu bài ấn tượng để tạo hứng thú học tập phân môn Sinh học - KHTN 8 (Bộ sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Linh động vận dụng hiệu quả các câu chuyện ngắn, thú vị để khơi gợi trí tò mò của học sinh trước khi vào giảng dạy Giải pháp 2: Lồng ghép các tình huống có trong thực tế vào giảng dạy giúp học sinh có khả năng liên hệ kiến thức và thực tiễn Giải pháp 3: Tăng cường sử dụng các câu hỏi liên quan, câu hỏi gợi nhắc dẫn dắt học sinh vào bài học Giải pháp 4: Sử dụng các câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ để giải thích các hiện tượng thực tế trong môn sinh học

1092 9 lượt tải
SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ mắt thông qua bài 50 tiết 52 vệ sinh mắt - Sinh học 8 bằng phương pháp dạy học tích hợp

SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ mắt thông qua bài 50 tiết 52 vệ sinh mắt - Sinh học 8 bằng phương pháp dạy học tích hợp

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục ý thức bảo vệ mắt thông qua bài 50 tiết 52 vệ sinh mắt - Sinh học 8 bằng phương pháp dạy học tích hợp" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Giải pháp 1: Yêu cầu HS Nắm vững kiến thức cơ bản của nội dung bài học. - Giải pháp 2: Lồng ghép DHTH vào từng phần cụ thể. - Giải pháp 3: Thông qua môn học giáo dục cho HS các kỹ năng sống, ý thức bảo vệ sức khoẻ, đặc biệt là bảo vệ đôi mắt luôn luôn khoẻ mạnh  

819 4 lượt tải
SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả một số bài thực hành trong chương trình môn Sinh học lớp 8

SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả một số bài thực hành trong chương trình môn Sinh học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp nâng cao hiệu quả một số bài thực hành trong chương trình môn Sinh học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phương thức tổ chức để giờ thực hành đạt hiệu quả cao 2. Xác định rõ vai trò của giáo viên và trách nhiệm của học sinh trong công tác chuẩn bị cho giờ thực hành 3. Sử dụng phương pháp đặc trưng đối với kiểu bài thực hành để tiết học đạt hiệu quả cao 4. Đưa ra những tiêu chí đánh giá cụ thể phù hợp với mỗi bài thực hành 5. Ví dụ về một bài thực hành cụ thể  

589 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm lồng ghép giáo dụcgiới tính và kỹ năng bảo vệ sức khỏe sinh sản trong giảng dạy bài 64 môn Sinh học 8

SKKN Một số kinh nghiệm lồng ghép giáo dụcgiới tính và kỹ năng bảo vệ sức khỏe sinh sản trong giảng dạy bài 64 môn Sinh học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm lồng ghép giáo dụcgiới tính và kỹ năng bảo vệ sức khỏe sinh sản trong giảng dạy bài 64 môn Sinh học 8": Với mong muốn giúp học sinh tích cực và chủ động trong việc tiếp thu chủ đề này,từ đó các em có thể tự giải đáp những tò mò, thắc mắc của bản thân đồng thời có những hành trang cần thiết cho việc chăm sóc sức khỏe bản thân, tôi đã mạnh dạn thức hiện tìm hiểu thu thập thông tin, một số phương pháp dạy học lồng ghép nhằm khai thác có hiệu quả nội dung giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho học sinh qua một số bài ở sách giáo khoa sinh 8.  

682 3 lượt tải
SKKN Tích hợp một số kỹ năng sống vào môn Sinh học 8

SKKN Tích hợp một số kỹ năng sống vào môn Sinh học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tích hợp một số kỹ năng sống vào môn Sinh học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. GP1: Phân loại kiến thức kĩ năng sống 2.3.2. GP2: Phân loại các bài dạy trong chương trình sinh học 8 có thể lồng ghép giáo dục kĩ năng sống 2.3.3. GP3: Sử dụng hỗ trợ của máy tính, ti vi, điện thoại thông minh và các bài giảng papoil, đoạn clip trên youtobe, clip quay thực tế, các hình ảnh minh họa 2.3.4. GP4: Vận dụng kĩ năng sống: 2.3.5. GP5: Thông qua phần chuẩn bị bài cho tiết học tiếp theo có nội dung tích hợp  

893 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong tiết dạy sinh học lớp 8

SKKN Một số kinh nghiệm sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong tiết dạy sinh học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong tiết dạy sinh học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Phương pháp tổ chức thảo luận nhóm với phiếu học tập nhỏ 3.2. Phương pháp tổ chức thảo luận nhóm với phiếu học tập lớn 3.3. Phương pháp tổ chức thảo luận nhóm với sơ đồ tư duy  

904 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục pháp luật trong dạy học chương XI “sinh sản” – môn Sinh học 8 nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho học sinh

SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục pháp luật trong dạy học chương XI “sinh sản” – môn Sinh học 8 nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm tích hợp giáo dục pháp luật trong dạy học chương XI “sinh sản” – môn Sinh học 8 nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tìm hiểu những hiểu biết về kiến thức pháp luật của học sinh có liên quan đến chương “Sinh sản” - môn Sinh học 8 2.3.2. Sưu tầm tài liệu 2.3.3. Lập kế hoạch tích hợp kiến thức pháp luật cho từng bài, từng phần trong chương “Sinh sản” 2.3.4. Tiến hành dạy thực nghiệm  

1206 4 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để giáo dục giới tính có hiêụ quả thông qua chương sinh sản - Sinh học 8

SKKN Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để giáo dục giới tính có hiêụ quả thông qua chương sinh sản - Sinh học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực để giáo dục giới tính có hiêụ quả thông qua chương sinh sản - Sinh học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Chọn lọc những nội dung cần thiết để giáo dục giới tính cho học sinh, lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học phù hợp với từng nội dung đã chọn: 2.3.2.Tổ chức các hoạt động dạy học theo kĩ thuật dạy học tích cực: Thảo luận nhóm nhỏ. Vấn đáp- Tìm tòi Kĩ thuật các “ mảnh ghép” Kĩ thuật “khăn trải bàn” Kĩ thuật “Hỏi chuyên gia” Kĩ thuật “Chúng em biết 3 ”…  

791 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp dạy học tích hợp liên môn trong môn Sinh học 8

SKKN Một số giải pháp dạy học tích hợp liên môn trong môn Sinh học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp dạy học tích hợp liên môn trong môn Sinh học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giải pháp 1: Xác định các đơn vị kiến thức cần đạt trong bài học theo chuẩn kiến thức và kĩ năng và các kiến thức cần tích hợp 2.3.2. Giải pháp 2: Tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong tổ nhóm và các bộ môn liên quan để xây dựng tiết dạy theo hướng tích hợp liên môn 2.3.3. Giải pháp 3: Xác định các mức độ tích hợp trong các bài học 2.3.4. Giải pháp 4: Các bước cần chuẩn bị cho bài soạn theo hướng tích hợp liên môn 2.3.5. Giải pháp 5: Cách tổ chức giờ dạy vận dụng kiến thức liên môn 2.3.6. Giải pháp 6: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 2.3.7. Giải pháp 7: Tổ chức nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm sau tiết dạy sử dụng phương pháp tích hợp liên môn  

822 6 lượt tải
SKKN Nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe của học sinh lớp 8 trường TH và THCS Đông Anh qua dạy học tích hợp môn Sinh học 8

SKKN Nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe của học sinh lớp 8 trường TH và THCS Đông Anh qua dạy học tích hợp môn Sinh học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe của học sinh lớp 8 trường TH và THCS Đông Anh qua dạy học tích hợp môn Sinh học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Tích hợp kĩ năng sống cho học sinh rất cần thiết trong môn sinh học 8 để các em bảo vệ tốt cho sức khỏe của bản thân, người thân và cộng đồng. Cụ thể các bài trong môn sinh học lớp 8 như sau: * Ví dụ 1: Bài “Bộ xương” Ví dụ 2: Bài “Cấu tạo và tính chất của xương” Ví dụ 3: Bài “Vệ sinh mắt”: Ví dụ 4: Bài “Tuyến sinh dục” Ví dụ 5: Bài “Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai” Ví dụ 6: “Thực hành hô hấp nhân tạo Ví dụ 7: Bài: “Vệ sinh da”.  

835 3 lượt tải
SKKN Tích hợp giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên trong giảng dạy Sinh học 8 nhằm nâng cao kỹ năng sống cho học sinh

SKKN Tích hợp giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên trong giảng dạy Sinh học 8 nhằm nâng cao kỹ năng sống cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tích hợp giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên trong giảng dạy Sinh học 8 nhằm nâng cao kỹ năng sống cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Sử dụng hệ thống câu hỏi để hỏi đáp trực tiếp hoặc cho học sinh làm trắc nghiệm. Giải pháp 2: Sử dụng tranh ảnh, mô hình hoặc đồ dùng trực quan (vòng tránh thai, bao cao su, thuốc tránh thai...) để minh họa. Giải pháp 3: Xem các tiểu phẩm: các tiểu phẩm có thể được sưu tầm hoặc học sinh tự viết, tự đóng vai.  

902 5 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong ôn tập một số chương của Sinh học 8

SKKN Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong ôn tập một số chương của Sinh học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa trong ôn tập một số chương của Sinh học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phương pháp và biện pháp sử dụng sơ đồ để ôn tập một số chương ở chương trình sinh học lớp 8 Cách 1: Đơn giản nhất là giáo viên lập sơ đồ lên bảng rồi sau đó yêu cầu từng học sinh trong lớp hoàn thiện sơ đồ theo câu hỏi gợi ý của giáo viên Cách 2: Ở chương II: Vận động Cách 3: Chương III: Tuần hoàn Cách 4: Chương IV: Hô hấp Cách 5: Chương V Tiêu hóa Cách 6: Chương IX: Hệ thần kinh  

417 1 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com