Logo Kiến Edu

Âm nhạc THCS

Kienedu mang lại cái nhìn sâu sắc về các sáng kiến kinh nghiệm mới nhất dành cho giáo viên môn Âm nhạc tại THCS, nhấn mạnh việc áp dụng các phương pháp giảng dạy đổi mới và sáng tạo. Với mục tiêu tương thích với chương trình giáo dục 2018 và đáp ứng nhu cầu giáo dục trong năm học 2023 – 2024, những sáng kiến này không chỉ giúp học sinh phát triển kỹ năng âm nhạc mà còn khuyến khích học sinh tham gia tích cực và phát huy tinh thần sáng tạo. Từ việc nâng cao nhận thức về âm nhạc truyền thống đến khám phá âm nhạc đương đại, giáo viên sẽ được trang bị các công cụ và tài nguyên cần thiết để tạo ra một môi trường học tập tích cực, hấp dẫn, giúp học sinh khám phá và phát triển niềm đam mê âm nhạc của mình.

SKKN Một số kinh nghiệm cải thiện kỹ năng học hát môn âm nhạc hiệu quả cho học sinh lớp 6 (Sách Cánh Diều)

SKKN Một số kinh nghiệm cải thiện kỹ năng học hát môn âm nhạc hiệu quả cho học sinh lớp 6 (Sách Cánh Diều)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm cải thiện kỹ năng học hát môn âm nhạc hiệu quả cho học sinh lớp 6 (Sách Cánh Diều)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Áp dụng 1 số trò chơi trong tiết học hát. - Trò chơi: “Ai nhanh nhất” - Trò chơi: “Tìm ca sĩ trẻ tài năng” - Trò chơi: “Thay lời ca bằng âm thanh”

992 3 lượt tải
SKKN Đề tài: Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi nhằm nâng cao hiệu quả và hứng thú học tập trong bộ môn âm nhạc 6 (Sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi nhằm nâng cao hiệu quả và hứng thú học tập trong bộ môn âm nhạc 6 (Sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Đề tài: Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi nhằm nâng cao hiệu quả và hứng thú học tập trong bộ môn âm nhạc 6 (Sách Kết nối tri thức)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các giải pháp thực hiện. Trò chơi “ Nghe nhạc đoán tên bài”. Trò chơi “ Nghe giai điệu xướng lời ca” Trò chơi “ Đọc ký hiệu nhanh ”. Trò chơi “Chính tả tiếp sức”. Trò chơi “ Ai đố hay, ai giải hay” Trò chơi “Thể dục đồng diễn bằng âm nhạc”.

992 3 lượt tải
SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn âm nhạc lớp 7 (Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn âm nhạc lớp 7 (Sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn âm nhạc lớp 7 (Sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các giải pháp thực hiện: Trò chơi “ Nghe nhạc đoán tên bài” Trò chơi “ Nghe giai điệu xướng lời ca” Trò chơi “ Đọc kí hiệu nhanh ” Trò chơi “Chính tả tiếp sức” Trò chơi “ Ai đố hay, ai giải hay” Trò chơi “Thể dục đồng diễn bằng âm nhạc”

680 12 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy học nhằm nâng cao chất lượng môn m nhạc lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số kinh nghiệm dạy học nhằm nâng cao chất lượng môn âm nhạc lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm dạy học nhằm nâng cao chất lượng môn m nhạc lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Một số cách thức tổ chức dạy học hiệu quả môn âm nhạc. 2.3.2. Sử dụng phương tiện dạy học như một yếu tố gây xúc cảm trong quá trình dạy học. 2.3.3. Tăng cường các hoạt động âm nhạc trong lớp, trường để học sinh được xem, được nghe, được thể hiện và bình luận. 2.3.4. Phối hợp với gia đình học sinh và xã hội.

773 8 lượt tải
SKKN Một số giải pháp giúp cho học sinh khối 6 tiếp thu tốt môn Âm Nhạc

SKKN Một số giải pháp giúp cho học sinh khối 6 tiếp thu tốt môn Âm Nhạc

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp giúp cho học sinh khối 6 tiếp thu tốt môn Âm Nhạc” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Đối với việc dạy bài hát a. Rèn luyện kỹ năng nghe và đánh giá của học sinh b. Hướng dẫn học sinh phát biểu cảm nhận hoặc tự viết lời giới thiệu về bài hát c. Hướng dẫn học sinh biểu diễn bài hát d. Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi 3.2. Đối với phương pháp dạy nhạc lí 3.3. Phương pháp dạy Tập đọc nhạc (TĐN) 3.4. Phương pháp dạy âm nhạc thường thức ( NTT)

408 3 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tích hợp kiến thức liên môn vào dạy học môn Âm nhạc 6 phân môn âm nhạc thường thức

SKKN Kinh nghiệm tích hợp kiến thức liên môn vào dạy học môn Âm nhạc 6 phân môn âm nhạc thường thức

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm tích hợp kiến thức liên môn vào dạy học môn Âm nhạc 6 phân môn âm nhạc thường thức” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp: Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy m nhạc phân môn Âm nhạc thường thức “Nhạc sỹ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” lớp 6 cụ thể. Kiến thức âm nhạc Tích hợp văn học Tích hợp lịch sử Tích hợp Giáo dục công dân

918 9 lượt tải
SKKN Một số phương pháp nhằm khắc phục thói quen ghi tên nốt nhạc dưới bài tập đọc nhạc ở lớp 6

SKKN Một số phương pháp nhằm khắc phục thói quen ghi tên nốt nhạc dưới bài tập đọc nhạc ở lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số phương pháp nhằm khắc phục thói quen ghi tên nốt nhạc dưới bài tập đọc nhạc ở lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề 3.1 Chú trọng đến những tiết học đầu tiên Tiết 3, 4, 6 trong phần Nhạc lí Âm nhạc 6 * Trò chơi 1: Trò chơi” Khuông nhạc bàn tay” * Trò chơi 2: Trò chơi “Ghép tranh” 3.1.1 Ở tiết m nhạc lớp 6 cần đạt được những mục tiêu sau 3.1.2 Đối với tiết 4 m nhạc lớp 6: Cần đạt được mục tiêu sau 3.2 Xây dựng các bước dạy Tập đọc nhạc

977 5 lượt tải
SKKN Rèn kĩ năng học hát cho học sinh lớp 6

SKKN Rèn kĩ năng học hát cho học sinh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Rèn kĩ năng học hát cho học sinh lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Sửa sai cho học sinh khi dạy hát. * Hát sai trường độ của bài * Hát sai cao độ của bài hát 2.3.2. Hát kết hợp gõ đệm; hát diễn cảm, tự tin. * Hát kết hợp gõ đệm. * Hát diễn cảm, tự tin. 2.3.3. Áp dụng 1 số trò chơi trong tiết học hát.

779 4 lượt tải
SKKN Biện pháp giúp học sinh khối lớp 6 học tốt môn Âm nhạc

SKKN Biện pháp giúp học sinh khối lớp 6 học tốt môn Âm nhạc

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp giúp học sinh khối lớp 6 học tốt môn Âm nhạc” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải Pháp 1 2.3.1. Phương pháp dạy bài hát Đối với việc dạy bài hát: Khuyến khích kỹ năng nghe và đánh giá của học sinh. Giải Pháp 2 3.2.2. Đối với phương pháp dạy nhạc lí Giải Pháp 3 3.3.3. Phương pháp dạy Tập đọc nhạc (TĐN) Giải Pháp 4 3.4.4 Phương pháp dạy âm nhạc thường thức (NTT)

518 2 lượt tải
SKKN Biện pháp gây hứng thú học tập giúp học sinh lớp 6 học tốt phân môn học hát

SKKN Biện pháp gây hứng thú học tập giúp học sinh lớp 6 học tốt phân môn học hát

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp gây hứng thú học tập giúp học sinh lớp 6 học tốt phân môn học hát” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Phải gây hứng thú cho học sinh ngay từ phần mở đầu bài học, phần giới thiệu vào đề mục mới * Khuyến khích kỹ năng nghe và đánh giá của học sinh * Học sinh phát biểu cảm nhận và biểu diễn bài hát *. Giáo viên phải biết sử dụng phương tiện dạy học như một yếu tố tạo nên cảm xúc * Giáo viên thường xuyên củng cố và gây hứng thú cho học sinh trong giờ học m nhạc * Giúp các em thuộc lời ca ngay trên lớp và phối hợp tổ chức một số trò chơi đơn giản cho học sinh

985 6 lượt tải
SKKN Phương pháp rèn luyện các kĩ năng Tập đọc nhạc của học sinh lớp 6

SKKN Phương pháp rèn luyện các kĩ năng Tập đọc nhạc của học sinh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phương pháp rèn luyện các kĩ năng Tập đọc nhạc của học sinh lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xác định nốt nhạc trên khuông, hiểu được các kí hiệu trên bản nhạc. 2.3.2. Cách luyện tập cao độ để giải quyết những quãng khó trong bài TĐN 2.3.3. Phương pháp rèn luyện kĩ năng đọc đúng trường độ. 2.3.4. Phương pháp rèn luyện kĩ năng thể hiện tính chất, sắc thái. 2.3.5. Luyện tai nghe thông qua trò chơi. 2.3.5.1: Tên trò chơi: NGHE THẤU ĐOÁN TÀI. 2.3.5.2 Tên trò chơi: AI NHANH HƠN. 2.3.6. Hướng dẫn về nhà

697 5 lượt tải
SKKN Một vài kinh nghiệm về tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Âm nhạc lớp 6

SKKN Một vài kinh nghiệm về tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Âm nhạc lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một vài kinh nghiệm về tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Âm nhạc lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xác định mục đích tích hợp giáo dục đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh 2.3.2. Xác định mức độ tích hợp -Tích hợp, liên hệ: Chỉ khai thác nội dung bài học và liên hệ với kiến thức về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua giai điệu, nội dung bài hát, một bài tập đọc nhạc hoặc một nội dung của phần dạy NTT. -Tích hợp, liên hệ: Chỉ lồng ghép liên hệ thông qua một phần của bài học ( m nhạc thường thức) lồng ghép hoạt động với thực hiện nội dung giáo dục về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Tích hợp, liên hệ : Cả một nội dung trùng khớp với nội dung giáo dục về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 2.3.3. Xác định nội dung tích hợp giáo dục đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh trong một số bài cụ thể của chương trình âm nhạc lớp 6 2.3.4. Một số phương pháp tích hợp giáo dục đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học âm nhạc

601 2 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com