Âm nhạc THCS

Kienedu mang lại cái nhìn sâu sắc về các sáng kiến kinh nghiệm mới nhất dành cho giáo viên môn Âm nhạc tại THCS, nhấn mạnh việc áp dụng các phương pháp giảng dạy đổi mới và sáng tạo. Với mục tiêu tương thích với chương trình giáo dục 2018 và đáp ứng nhu cầu giáo dục trong năm học 2023 – 2024, những sáng kiến này không chỉ giúp học sinh phát triển kỹ năng âm nhạc mà còn khuyến khích học sinh tham gia tích cực và phát huy tinh thần sáng tạo. Từ việc nâng cao nhận thức về âm nhạc truyền thống đến khám phá âm nhạc đương đại, giáo viên sẽ được trang bị các công cụ và tài nguyên cần thiết để tạo ra một môi trường học tập tích cực, hấp dẫn, giúp học sinh khám phá và phát triển niềm đam mê âm nhạc của mình.

SKKN Một số kinh nghiệm cải thiện kỹ năng học hát môn âm nhạc hiệu quả cho học sinh lớp 6 (Sách Cánh Diều)

SKKN Một số kinh nghiệm cải thiện kỹ năng học hát môn âm nhạc hiệu quả cho học sinh lớp 6 (Sách Cánh Diều)

Môn: Âm nhạc
Lớp: Lớp 6
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 992
Lượt tải: 3
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
992 3 lượt tải
SKKN Đề tài: Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi nhằm nâng cao hiệu quả và hứng thú học tập trong bộ môn âm nhạc 6 (Sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi nhằm nâng cao hiệu quả và hứng thú học tập trong bộ môn âm nhạc 6 (Sách Kết nối tri thức)

Môn: Âm nhạc
Lớp: Lớp 6
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 992
Lượt tải: 3
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
992 3 lượt tải
SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn âm nhạc lớp 7 (Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn âm nhạc lớp 7 (Sách Chân trời sáng tạo)

Môn: Âm nhạc
Lớp: 7
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 680
Lượt tải: 12
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
680 12 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy học nhằm nâng cao chất lượng môn m nhạc lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số kinh nghiệm dạy học nhằm nâng cao chất lượng môn âm nhạc lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Môn: Âm nhạc
Lớp: 7
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 773
Lượt tải: 8
Số trang: 31
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 31
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
773 8 lượt tải
SKKN Một số giải pháp giúp cho học sinh khối 6 tiếp thu tốt môn Âm Nhạc

SKKN Một số giải pháp giúp cho học sinh khối 6 tiếp thu tốt môn Âm Nhạc

Môn: Âm nhạc
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 408
Lượt tải: 3
Số trang: 15
Tác giả: Đặng Thị Hồng Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phúc Thịnh
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 15
Tác giả: Đặng Thị Hồng Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phúc Thịnh
Năm viết: 2019-2020
408 3 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tích hợp kiến thức liên môn vào dạy học môn Âm nhạc 6 phân môn âm nhạc thường thức

SKKN Kinh nghiệm tích hợp kiến thức liên môn vào dạy học môn Âm nhạc 6 phân môn âm nhạc thường thức

Môn: Âm nhạc
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 918
Lượt tải: 9
Số trang: 32
Tác giả: Lê Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thị trấn
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 32
Tác giả: Lê Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thị trấn
Năm viết: 2020-2021
918 9 lượt tải
SKKN Một số phương pháp nhằm khắc phục thói quen ghi tên nốt nhạc dưới bài tập đọc nhạc ở lớp 6

SKKN Một số phương pháp nhằm khắc phục thói quen ghi tên nốt nhạc dưới bài tập đọc nhạc ở lớp 6

Môn: Âm nhạc
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 977
Lượt tải: 5
Số trang: 22
Tác giả: Bùi Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Đông Hương
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 22
Tác giả: Bùi Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Đông Hương
Năm viết: 2020-2021
977 5 lượt tải
SKKN Rèn kĩ năng học hát cho học sinh lớp 6

SKKN Rèn kĩ năng học hát cho học sinh lớp 6

Môn: Âm nhạc
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 779
Lượt tải: 4
Số trang: 23
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Vinh
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 23
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Vinh
Năm viết: 2019-2020
779 4 lượt tải
SKKN Biện pháp giúp học sinh khối lớp 6 học tốt môn Âm nhạc

SKKN Biện pháp giúp học sinh khối lớp 6 học tốt môn Âm nhạc

Môn: Âm nhạc
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 518
Lượt tải: 2
Số trang: 23
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hàm Rồng
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 23
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hàm Rồng
Năm viết: 2019-2020
518 2 lượt tải
SKKN Biện pháp gây hứng thú học tập giúp học sinh lớp 6 học tốt phân môn học hát

SKKN Biện pháp gây hứng thú học tập giúp học sinh lớp 6 học tốt phân môn học hát

Môn: Âm nhạc
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 985
Lượt tải: 6
Số trang: 23
Tác giả: Phạm Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Ngọc Sơn
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 23
Tác giả: Phạm Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Ngọc Sơn
Năm viết: 2019-2020
985 6 lượt tải
SKKN Phương pháp rèn luyện các kĩ năng Tập đọc nhạc của học sinh lớp 6

SKKN Phương pháp rèn luyện các kĩ năng Tập đọc nhạc của học sinh lớp 6

Môn: Âm nhạc
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 697
Lượt tải: 5
Số trang: 24
Tác giả: Phạm Thị Tuyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Đống Đa
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 24
Tác giả: Phạm Thị Tuyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Đống Đa
Năm viết: 2020-2021
697 5 lượt tải
SKKN Một vài kinh nghiệm về tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Âm nhạc lớp 6

SKKN Một vài kinh nghiệm về tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Âm nhạc lớp 6

Môn: Âm nhạc
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 601
Lượt tải: 2
Số trang: 17
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Phong Sắc
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 17
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Bình
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Phong Sắc
Năm viết: 2019-2020
601 2 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com