Logo Kiến Edu

GDCD 7

Kienedu đã nghiên cứu, tổng hợp và chọn lọc các đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 7 THCS mới nhất dựa trên chương trình giáo dục 2018. Các giáo viên sẽ áp dụng bộ sách Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống,… để giảng dạy về các khái niệm quan trọng. Bằng cách tích hợp các phương pháp giảng dạy đa dạng bao gồm dự án thực tiễn, thảo luận sâu và phân tích tình huống, học sinh sẽ được khuyến khích thể hiện ý kiến, phát triển tư duy phản biện và hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong xã hội. Mục tiêu là trang bị cho học sinh lớp 7 những kiến thức và kỹ năng cần thiết để các em trở thành công dân có trách nhiệm, sẵn sàng đóng góp vào cộng đồng và đối mặt với thách thức toàn cầu.

SKKN Sử dụng phương pháp sắm vai nhằm khơi dậy niềm hứng thú học tập bộ môn GDCD cho các em học sinh lớp 7 - CTST

SKKN Sử dụng phương pháp sắm vai nhằm khơi dậy niềm hứng thú học tập bộ môn GDCD cho các em học sinh lớp 7 - CTST

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số cách thức vận dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả môn Giáo dục công dân cho học sinh lớp 7 (Bộ sách kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Cách sử dụng phương pháp sắm vai sao cho có hiệu quả. 2.3.1. Các bước tiến hành 2.3.2. Cách chọn tình huống sắm vai 2.3.3. Cách phân vai 2.3.4. Trang phục sắm vai 2.3.5. Cách đánh giá cho điểm học sinh khi sử dụng phương pháp sắm vai

453 9 lượt tải
SKKN Vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy Bài 2 “Bảo tồn di sản văn hóa” môn Giáo dục công dân lớp 7 - Cánh diều

SKKN Vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy Bài 2 “Bảo tồn di sản văn hóa” môn Giáo dục công dân lớp 7 - Cánh diều

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng kiến thức liên môn trong giảng dạy Bài 2 “Bảo tồn di sản văn hóa” môn Giáo dục công dân lớp 7 - Cánh diều" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Xác định rõ những đơn vị kiến thức trong bài cần tích hợp. Giải pháp 2: Sưu tầm tư liệu có liên quan đến nội dung cần tích hợp liên môn. Giải pháp 3: Hướng dẫn học sinh tích hợp có hiệu quả.

893 10 lượt tải
SKKN Một số cách thức vận dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả môn Giáo dục công dân cho học sinh lớp 7 (Bộ sách kết nối tri thức)

SKKN Một số cách thức vận dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả môn Giáo dục công dân cho học sinh lớp 7 (Bộ sách kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số cách thức vận dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả môn Giáo dục công dân cho học sinh lớp 7 (Bộ sách kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực môn giáo dục công dân lớp 7 a. Phương pháp thảo luận nhóm b. Phương pháp tổ chức trò chơi c. Phương pháp đóng vai d. Phương pháp giải quyết vấn đề

390 9 lượt tải
SKKN Sử dụng kĩ thuật dạy học mảnh ghép, khăn phủ bàn trong bài: “quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam” Giáo dục công dân lớp 7

SKKN Sử dụng kĩ thuật dạy học mảnh ghép, khăn phủ bàn trong bài: “quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam” Giáo dục công dân lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng kĩ thuật dạy học mảnh ghép, khăn phủ bàn trong bài: “quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam” Giáo dục công dân lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. “Kĩ thuật mảnh ghép” 2. “Kĩ thuật khăn phủ bàn” 3. Sử dụng kĩ thuật mảnh ghép, kĩ thuật khăn phủ bàn trong bài “Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam” - GDCD lớp 7  

803 7 lượt tải
SKKN Hướng dẫn tổ chức Chuyên đề ngoại khóa môn Giáo dục công dân lớp 7 về “Giáo dục ý thức bảo vệ di sản” tại Khu di tích Nhà thờ đá Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình

SKKN Hướng dẫn tổ chức Chuyên đề ngoại khóa môn Giáo dục công dân lớp 7 về “Giáo dục ý thức bảo vệ di sản” tại Khu di tích Nhà thờ đá Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn tổ chức Chuyên đề ngoại khóa môn Giáo dục công dân lớp 7 về “Giáo dục ý thức bảo vệ di sản” tại Khu di tích Nhà thờ đá Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phải đảm bảo mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông và mục tiêu giáo dục di sản 2. Thực hiện các bước chuẩn bị chu đáo 3. Tiến hành hoạt động ngoại khóa theo các bước  

675 4 lượt tải
SKKN Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy một tiết học cụ thể trong môn Giáo dục công dân lớp 7

SKKN Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy một tiết học cụ thể trong môn Giáo dục công dân lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy một tiết học cụ thể trong môn Giáo dục công dân lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Các nguyên tắc tích hợp 2. Các phương pháp thực hiện khi tích hợp kiến thức liên môn trong bài học a. Khái quát bố cục của bài học b. Xác định các môn có nội dung kiến thức tích hợp trong từng phần của bài học  

896 6 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp kể chuyện trong giảng dạy phần Đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 7

SKKN Sử dụng phương pháp kể chuyện trong giảng dạy phần Đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng phương pháp kể chuyện trong giảng dạy phần Đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Cách sử dụng phương pháp kể chuyện 1.1 Các hình thức kể chuyện 1.2 Những yêu cầu của việc sử dụng phương pháp kể chuyện 1.3 Những lưu ý khi sử dụng phương pháp kể chuyện 1.4. Những thời điểm kể chuyện trong tiết học 2. Các loại truyện thường được sử dụng 2.1 Truyện văn học dân gian 2.2 Truyện tấm gương 2.3 Truyện sáng tác  

1802 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm khi biên soạn đề kiểm tra một tiết môn Giáo dục công dân lớp 7 bằng hình thức trắc nghiệm khách quan góp phần nâng cao hiệu quả dạy học

SKKN Một số kinh nghiệm khi biên soạn đề kiểm tra một tiết môn Giáo dục công dân lớp 7 bằng hình thức trắc nghiệm khách quan góp phần nâng cao hiệu quả dạy học

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm khi biên soạn đề kiểm tra một tiết môn Giáo dục công dân lớp 7 bằng hình thức trắc nghiệm khách quan góp phần nâng cao hiệu quả dạy học" đạt được hiệu quả sau: Vai trò của kiểm tra, đánh giá đối với học sinh:  Việc kiểm tra, đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng đối với học sinh. Kiểm tra, đánh giá cung cấp cho học sinh những thông tin “liên hệ ngược trong” để điều chỉnh hoạt động của mình, nó không chỉ cho biết học sinh làm được những gì mà còn có tác dụng thúc đẩy hoạt động học của các em. Qua quá trình KTĐG, học sinh có điều kiện để tiến hành các hoạt động trí tuệ như: ghi nhớ, tái hiện, chính xác hoá, khái quát hoá, hệ thống hoá kiến thức. Việc kiểm tra, đánh giá nếu được tiến hành nghiêm túc, công khai, minh bạch, sẽ giúp học sinh nâng cao ý thức, trách nhiệm trong học tập, rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần tự giác và củng cố niềm tin vào bản thân, đồng thời tránh thái độ tự đắc, chủ quan trong học tập. Vai trò của kiểm tra, đánh giá đối với giáo viên: Qua kết quả Trong năm học ............giúp giáo viên điều chỉnh trong việc ra đề, tính phân hóa năng lực học sinh. Điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh. Trong năm học ............qua việc tham khảo đề thi của các dồng nghiệp tác giả sẽ bổ sung một số câu hỏi TNKQ đề có sự phân hóa năng lực học sinh, hướng đến đối tượng HS đạt loại khá giỏi ngày càng cao hơn. Thông qua việc đánh giá, giáo viên thu được những thông tin ngược từ học sinh, phát hiện thực trạng kết quả học tập của học sinh cũng như những nguyên nhân cơ bản dẫn đến thực trạng đó. Kiểm tra, đánh giá sẽ tạo cơ hội cho giáo viên xem xét hiệu quả của những cải tiến nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học mà mình đang theo đuổi, nhất là đối với những giáo viên tâm huyết muốn hoàn thiện việc dạy học của mình bằng con đường thực nghiệm nghiên cứu khoa học giáo dục.  

924 8 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm trong lồng ghép, tích hợp những bài học đạo đức Bác Hồ dành cho học sinh trong môn Giáo dục công dân 7

SKKN Một số kinh nghiệm trong lồng ghép, tích hợp những bài học đạo đức Bác Hồ dành cho học sinh trong môn Giáo dục công dân 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm trong lồng ghép, tích hợp những bài học đạo đức Bác Hồ dành cho học sinh trong môn Giáo dục công dân 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chọn địa chỉ tích hợp trong việc xây dựng chương trình 2. Trên cơ sở chương trình đã xây dựng tiến hành soạn giáo án 3. Ngoài ra, để lồng ghép tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 7” trong giáo dục nhân cách cho học sinh thì mỗi thầy cô giáo phải là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo.  

2907 4 lượt tải
SKKN Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học môn giáo dục công dân lớp 7

SKKN Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học môn giáo dục công dân lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học môn giáo dục công dân lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp đưa thực tiễn, tư liệu cuộc sống vào bài giảng, làm cho bài giảng phong phú, sinh động, học sinh dễ hiểu và có ấn tượng sâu về bài học 2. Biện pháp nêu gương 3. Biện pháp đóng tiểu phẩm - sắm vai 4. Biện pháp cho học sinh kể chuyện liên quan đến bài học 5. Biện pháp viết báo tường, hát các bài có chủ đề về đạo đức, pháp luật, người tốt - việc tốt liên quan đến bài học  

722 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn vào dạy tiết 22 bài 13: "Quyền được bảo vệ chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam" môn GDCD lớp 7

SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn vào dạy tiết 22 bài 13: "Quyền được bảo vệ chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam" môn GDCD lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn vào dạy tiết 22 bài 13: "Quyền được bảo vệ chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam" môn GDCD lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định nội dung bài học và những kiến thức cần tích hợp 2. Xác định kiến thức liên môn cần tích hợp 3. Xác định phương pháp dạy học phù hợp 4. Giáo án minh họa  

1705 4 lượt tải
SKKN Sử dụng kỹ thuật các mảnh ghép nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động học cho học sinh trong dạy học bài :“ Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên” môn Giáo dục công lớp 7

SKKN Sử dụng kỹ thuật các mảnh ghép nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động học cho học sinh trong dạy học bài :“ Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên” môn Giáo dục công lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng kỹ thuật các mảnh ghép nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động học cho học sinh trong dạy học bài :“ Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên” môn Giáo dục công lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định nội dung và chuẩn bị của giáo viên khi sử dụng kỹ thuật mảnh ghép 2. Nắm chắc cách tiến hành của kỹ thuật mảnh ghép 3. Soạn giáo cho bài giảng có sử dụng kỹ thuật các mảnh ghép 4. Thực hành sử dụng kỹ thuật các mảnh ghép vào dạy học bài : “ Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên”  

596 7 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com