Kỹ năng sống THPT

Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống THPT, năm học 2023 – 2024, nhấn mạnh vào việc tích hợp chương trình giáo dục mới 2018 tối ưu hóa giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Các sáng kiến bao gồm việc phát triển tư duy phê phán, kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, và quản lý cảm xúc thông qua các hoạt động giáo dục đổi mới và sáng tạo. Mục tiêu là trang bị cho học sinh các kỹ năng cần thiết để đối mặt với thách thức của cuộc sống hiện đại, bao gồm sự tự tin, khả năng thích nghi, và sự hiểu biết về mối quan hệ giữa bản thân và cộng đồng. Giáo viên được khuyến khích sử dụng phương pháp giảng dạy dựa trên dự án, thảo luận nhóm, và tư duy phản biện, để học sinh có thể phát triển và áp dụng kỹ năng sống một cách hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày và tương lai.

SKKN Một số giải pháp phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tại trường thpt

SKKN Một số giải pháp phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tại trường thpt

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 478
Lượt tải: 7
Số trang: 70
Tác giả: Trần Thị Thanh Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Cửa Lò 2
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 70
Tác giả: Trần Thị Thanh Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Cửa Lò 2
Năm viết: 2020-2021
478 7 lượt tải
SKKN PDF - Một số giải pháp giáo dục ý thức bảo tồn và quảng bá các loại hình âm nhạc dân gian yên thành góp phần phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 10

SKKN PDF - Một số giải pháp giáo dục ý thức bảo tồn và quảng bá các loại hình âm nhạc dân gian yên thành góp phần phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 10

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 508
Lượt tải: 0
Số trang: 82
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Bắc Yên Thành
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 82
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Bắc Yên Thành
Năm viết: 2019-2020
508 0 lượt tải
SKKN PDF - Giải pháp giảm thiểu học sinh bỏ học bằng tư vấn tâm lý học đường ở trường thpt

SKKN PDF - Giải pháp giảm thiểu học sinh bỏ học bằng tư vấn tâm lý học đường ở trường thpt

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 470
Lượt tải: 5
Số trang: 41
Tác giả: Bùi Thị Thanh Loan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Con Cuông
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 41
Tác giả: Bùi Thị Thanh Loan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Con Cuông
Năm viết: 2019-2020
470 5 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục “bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc” cho học sinh trường thpt dtnt tỉnh

SKKN Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục “bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc” cho học sinh trường thpt dtnt tỉnh

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 530
Lượt tải: 1
Số trang: 79
Tác giả: Đặng Thị Diệu Linh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: PT DTNT tỉnh Nghệ An
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 79
Tác giả: Đặng Thị Diệu Linh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: PT DTNT tỉnh Nghệ An
Năm viết: 2019-2020
530 1 lượt tải
SKKN Giáo dục kĩ năng phòng tránh bạo lực học đường cho học sinh thông qua buổi hoạt động ngoại khóa ở trường thpt

SKKN Giáo dục kĩ năng phòng tránh bạo lực học đường cho học sinh thông qua buổi hoạt động ngoại khóa ở trường thpt

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10.11
Bộ sách:
Lượt xem: 436
Lượt tải: 0
Số trang: 46
Tác giả: Phạm Thị Minh Tâm
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nguyễn Sỹ Sách
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 46
Tác giả: Phạm Thị Minh Tâm
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nguyễn Sỹ Sách
Năm viết: 2020-2021
436 0 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh thpt trên địa bàn huyện

SKKN Một số biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh thpt trên địa bàn huyện

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10.11
Bộ sách:
Lượt xem: 492
Lượt tải: 5
Số trang: 63
Tác giả: Lê Thị Mỹ Linh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Bắc Yên Thành
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 63
Tác giả: Lê Thị Mỹ Linh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Bắc Yên Thành
Năm viết: 2020-2021
492 5 lượt tải
SKKN Giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh thpt miền núi

SKKN Giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh thpt miền núi

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10.12
Bộ sách:
Lượt xem: 534
Lượt tải: 5
Số trang: 60
Tác giả: Trần Thị Thanh Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Tương Dương 1
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 60
Tác giả: Trần Thị Thanh Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Tương Dương 1
Năm viết: 2019-2020
534 5 lượt tải
SKKN Nâng cao năng lực giao tiếp - hợp tác cho học sinh thông qua tổ chức các hoạt động ngoại khóa ở trường

SKKN Nâng cao năng lực giao tiếp - hợp tác cho học sinh thông qua tổ chức các hoạt động ngoại khóa ở trường

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 11.12
Bộ sách:
Lượt xem: 433
Lượt tải: 3
Số trang: 78
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Châu
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 2
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 78
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Châu
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 2
Năm viết: 2019-2020
433 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự quản bản thân cho nữ sinh trường thpt

SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự quản bản thân cho nữ sinh trường thpt

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 502
Lượt tải: 0
Số trang: 78
Tác giả: Bùi Thị Lan Phương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 4
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 78
Tác giả: Bùi Thị Lan Phương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 4
Năm viết: 2019-2020
502 0 lượt tải
SKKN Một số giải pháp góp phần rèn luyện và phát triển kỹ năng thoát hiểm cho học sinh thpt

SKKN Một số giải pháp góp phần rèn luyện và phát triển kỹ năng thoát hiểm cho học sinh thpt

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 427
Lượt tải: 4
Số trang: 61
Tác giả: Đặng Thị Thu Thủy
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Cửa Lò 2
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 61
Tác giả: Đặng Thị Thu Thủy
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Cửa Lò 2
Năm viết: 2020-2021
427 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao công tác tổ chức hoạt động Giáo dục kỹ năng chế biến món ăn cho học sinh tại thpt

SKKN Một số giải pháp nâng cao công tác tổ chức hoạt động Giáo dục kỹ năng chế biến món ăn cho học sinh tại thpt

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10.11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 446
Lượt tải: 6
Số trang: 42
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Anh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trung tâm GDTX-HN tỉnh Nghệ An
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 42
Tác giả: Phạm Thị Ngọc Anh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trung tâm GDTX-HN tỉnh Nghệ An
Năm viết: 2020-2021
446 6 lượt tải
SKKN Hình thành giá trị sống cho học sinh thpt thông qua các hoạt động phát triển văn hóa đọc

SKKN Hình thành giá trị sống cho học sinh thpt thông qua các hoạt động phát triển văn hóa đọc

Môn: Kỹ năng sống
Lớp: 10.11,12
Bộ sách:
Lượt xem: 479
Lượt tải: 1
Số trang: 57
Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 3
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 57
Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Diễn Châu 3
Năm viết: 2020-2021
479 1 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com