Logo Kiến Edu

Kỹ năng sống THPT

Sáng kiến kinh nghiệm giáo dục kỹ năng sống THPT, năm học 2023 – 2024, nhấn mạnh vào việc tích hợp chương trình giáo dục mới 2018 tối ưu hóa giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Các sáng kiến bao gồm việc phát triển tư duy phê phán, kỹ năng giao tiếp, quản lý thời gian, và quản lý cảm xúc thông qua các hoạt động giáo dục đổi mới và sáng tạo. Mục tiêu là trang bị cho học sinh các kỹ năng cần thiết để đối mặt với thách thức của cuộc sống hiện đại, bao gồm sự tự tin, khả năng thích nghi, và sự hiểu biết về mối quan hệ giữa bản thân và cộng đồng. Giáo viên được khuyến khích sử dụng phương pháp giảng dạy dựa trên dự án, thảo luận nhóm, và tư duy phản biện, để học sinh có thể phát triển và áp dụng kỹ năng sống một cách hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày và tương lai.

SKKN Một số giải pháp phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tại trường thpt

SKKN Một số giải pháp phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp phát triển năng lực giao tiếp cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tại trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Nâng cao nhận thức cho GV, HS về tầm quan trọng của việc phát triển năng lực giao tiếp 2.2. Đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thông qua các môn học, các hoạt động ngoài giờ lên lớp với các hình thức, nội dung, phương thức hoạt động đa dạng sáng tạo nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh. 2.3. Đẩy mạnh các phong trào hoạt động của các câu lạc bộ, các hoạt động đoàn, hoạt động dã ngoại nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho HS. 2.4. Thường xuyên tổ chức các cuộc xemina, buổi nói chuyện, giao lưu giữa các chuyên gia đầu nghành về kỹ năng sống với HS qua đó nâng cao kỹ năng giao tiếp. 2.5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, giáo viên, phụ huynh học sinh và các đoàn thể địa phương nhằm giáo dục và phát tiển kỹ năng giao tiếp.

478 7 lượt tải
SKKN PDF - Một số giải pháp giáo dục ý thức bảo tồn và quảng bá các loại hình âm nhạc dân gian yên thành góp phần phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 10

SKKN PDF - Một số giải pháp giáo dục ý thức bảo tồn và quảng bá các loại hình âm nhạc dân gian yên thành góp phần phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 10

Sáng kiến kinh nghiệm "PDF - Một số giải pháp giáo dục ý thức bảo tồn và quảng bá các loại hình âm nhạc dân gian yên thành góp phần phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh lớp 10"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1.Tuyên truyền giáo dục học sinh ý thức bảo tồn và quảng bá âm nhạc dân gian Yên Thành thông qua các hoạt động câu lạc bộ ngoại khóa và truyền thông. 2.2. Tổ chức điền dã phỏng vấn nghệ nhân sưu tầm những tác phẩm âm nhạc dân gian cổ trong dân gian và âm nhạc đương đại của người dân mơi sáng tác 2.3. Tổ chức hoạt động trải nghiệm “Bảo tồn và quảng bá âm nhạc dân gian Yên Thành gắn với du lịch cộng đồng” 2.4. Tổ chức các cuộc thi viết chủ đề “Giáo dục ý thức bảo tồn và quảng bá âm nhạc dân gian Yên Thành”  

508 0 lượt tải
SKKN PDF - Giải pháp giảm thiểu học sinh bỏ học bằng tư vấn tâm lý học đường ở trường thpt

SKKN PDF - Giải pháp giảm thiểu học sinh bỏ học bằng tư vấn tâm lý học đường ở trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "PDF - Giải pháp giảm thiểu học sinh bỏ học bằng tư vấn tâm lý học đường ở trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Một số giải pháp tư vấn tâm lý học đường để giảm thiểu tình trạng bỏ học cho HS trường THPT Có 2 nhóm phương pháp: a, Các giải pháp đánh giá khó khăn của học sinh: * Quan sát các hành vi, cử chỉ, lời nói, biểu cảm... của học sinh để giáo viên xây dựng kế hoạch tư vấn, hỗ trợ. * Phân tích các sản phẩm học t p của học sinh trong quá trình học tập * Nghiên cứu hồ sơ học sinh b, Nhóm giải pháp tư vấn, hỗ trợ học sinh: * Trò chuyện với học sinh * Kể các câu chuyện có iên quan đến vấn đề của học sinh * Thuyết phục học sinh bằng lí lẽ, minh chứng cụ thể  

470 5 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục “bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc” cho học sinh trường thpt dtnt tỉnh

SKKN Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục “bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc” cho học sinh trường thpt dtnt tỉnh

Sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục “bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc” cho học sinh trường thpt dtnt tỉnh"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2.1. Tích hợp giáo dục bản sắc văn hoá dân tộc trong một số môn học 3.2.2. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm, chương trình ngoại khoá 3.2.3. Thành lập câu lạc bộ nghệ thuật dân tộc 3.2.4. Lập fanpage 3.2.5. Tham gia và tổ chức các hội thi, hội diễn

530 1 lượt tải
SKKN Giáo dục kĩ năng phòng tránh bạo lực học đường cho học sinh thông qua buổi hoạt động ngoại khóa ở trường thpt

SKKN Giáo dục kĩ năng phòng tránh bạo lực học đường cho học sinh thông qua buổi hoạt động ngoại khóa ở trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục kĩ năng phòng tránh bạo lực học đường cho học sinh thông qua buổi hoạt động ngoại khóa ở trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Xác định mục tiêu, nội dung của việc giáo dục kĩ năng phòng tránh bạo lực học đường cho học sinh thông qua buổi hoạt động ngoại khoá 3.2. Tổ chức thực hiện 3.2.1. Công tác chuẩn bị 3.2.2. Cách thức tổ chức hoạt động ngoại khóa 3.2.3. Tiến trình thực hiện các hoạt động 3.2.3.1. Hoạt động giới thiệu chủ đề 3.2.3.2. Hoạt động thảo luận chủ đề 3.2.3.3. Hoạt động giải đáp thắc mắc 3.2.3.4. Hoạt động: “Góc tâm sự” 3.2.4. Tổng kết hoạt động.

436 0 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh thpt trên địa bàn huyện

SKKN Một số biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh thpt trên địa bàn huyện

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước cho học sinh thpt trên địa bàn huyện"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Đa dạng hoá hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền. 2.2. Tổ chức và tham gia môt số cuộc thi 2.3. Phối hợp với đoàn thanh niên, chính quyền địa phương 2.4. Lồng ghép vào tiết sinh hoạt lớp, hướng nghiệp (đối với các GVCN, GV môn thể dục) 2.5. Phối hợp với Hội cha mẹ học sinh và các tổ chức khác để tổ chức các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học. 2.6. Xây dựng “Đội tuyên truyền nhỏ” 2.7. Tìm kiếm và phát triển tài năng thể thao 2.8. Xử lý tình huống khi gặp nạn

492 5 lượt tải
SKKN Giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh thpt miền núi

SKKN Giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh thpt miền núi

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo dục ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh thpt miền núi"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp thứ nhất: Tuyên truyền nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc VHDT cho HS trường THPT 2. Giải pháp thứ hai: Giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc VHDT cho HS trường THPT thông qua hoạt động ngoại khóa: “Hội chợ xuân 2023” 3. Giải pháp thứ ba: Giáo dục ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc VHDT cho HS trường THPT 1 thông qua hoạt động trải nghiệm 4. Giải pháp thứ tư: Tổ chức dạy chủ đề “Bảo tồn và phát huy bản sắc VHDT” thực hiện trong tiết sinh hoạt lớp 5. Giải pháp thứ năm: Lồng ghép giáo dục ý thức bảo tồn, phát huy bản sắc VHDT cho HS trong hoạt động dạy học

534 5 lượt tải
SKKN Nâng cao năng lực giao tiếp - hợp tác cho học sinh thông qua tổ chức các hoạt động ngoại khóa ở trường

SKKN Nâng cao năng lực giao tiếp - hợp tác cho học sinh thông qua tổ chức các hoạt động ngoại khóa ở trường

Sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao năng lực giao tiếp - hợp tác cho học sinh thông qua tổ chức các hoạt động ngoại khóa ở trường"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Tổ chức các buổi sinh hoạt dưới cờ theo chủ điểm 3.2. Tổ chức các Gameshow 3.3. Tổ chức hoạt động các CLB 3.4. Tổ chức hoạt động tham quan, dã ngoại 3.5. Tổ chức các hình thức sân khấu hóa 3.6. Tổ chức hoạt động đọc sách báo

433 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự quản bản thân cho nữ sinh trường thpt

SKKN Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự quản bản thân cho nữ sinh trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự quản bản thân cho nữ sinh trường thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Giải pháp 1: Tổ chức bài tập trắc nghiệm bản thân 2.2. Giải pháp 2: Tổ chức các buổi học/tiết học ngoại khóa theo chủ đề: Giáo dục kỹ năng tự quản bản thân cho nữ sinh THPT. 2.3: Giải pháp 3: Tổ chức hoạt động trải nghiệm để nâng cao phát triển năng lực tự quản bản thân 2. 4. Giải pháp 4: Đa dạng hóa hình thức giao tiếp, tư vấn mọi vấn đề liên quan đến nữ sinh. 2.5. Giải pháp 5: Kết hợp với phụ huynh học sinh để giáo dục kỹ năng tự quản của nữ sinh

502 0 lượt tải
SKKN Một số giải pháp góp phần rèn luyện và phát triển kỹ năng thoát hiểm cho học sinh thpt

SKKN Một số giải pháp góp phần rèn luyện và phát triển kỹ năng thoát hiểm cho học sinh thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp góp phần rèn luyện và phát triển kỹ năng thoát hiểm cho học sinh thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh về tầm quan trọng của việc giáo dục, rèn luyện và phát triển kỹ thích ứng xã hội cho học sinh THPT 2.2. Tự trang bị kiến thức 2.3. Nhà trường thành lập trang Website về kỹ năng sống, KNTH 2.4. Xây dựng câu lạc bộ kỹ năng. 2.5. Tuyên truyền, phổ biến các kỹ năng thoát hiểm 2.6. Lồng ghép trong giờ sinh hoạt lớp 2.7. Về phía nhà trường phối hợp với đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, ban tư vấn tâm lí và Đoàn trường, phụ huynh, địa phương.

427 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao công tác tổ chức hoạt động Giáo dục kỹ năng chế biến món ăn cho học sinh tại thpt

SKKN Một số giải pháp nâng cao công tác tổ chức hoạt động Giáo dục kỹ năng chế biến món ăn cho học sinh tại thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao công tác tổ chức hoạt động Giáo dục kỹ năng chế biến món ăn cho học sinh tại thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 4.1. Đảm bảo cơ sở pháp lý 4.2. Đảm bảo cơ sở vật chất đầy đủ, khang trang. 4.3. Đảm bảo nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, tâm huyết 4.3.1. Đội ngũ giáo viên giảng dạy chuyên nghiệp 4.3.2. Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp nhiệt tình, kỹ năng giao tiếp 4.3.3. Đội ngũ phục vụ tận tâm, uy tín và trách nhiệm cao trong công việc 4.3.4. Đội ngũ quản lý luôn sát sao, linh hoạt, động viên, khích lệ và góp ý kịp thời 4.4. Chương trình giảng dạy đa dạng, phong phú và luôn là chương trình mở, không rập khuôn theo hình mẫu 4.5. Cách bố trí GV giảng dạy, GV chủ nhiệm khoa học, phù hợp với đặc thù của lớp học kỹ năng. 4.6. Phương pháp giảng dạy đa dạng, linh hoạt, tạo hứng thú cho HS và uy tín đối với phụ huynh 4.7. Công tác truyền thông đa dạng, có tính thu hút và lan tỏa cao

446 6 lượt tải
SKKN Hình thành giá trị sống cho học sinh thpt thông qua các hoạt động phát triển văn hóa đọc

SKKN Hình thành giá trị sống cho học sinh thpt thông qua các hoạt động phát triển văn hóa đọc

Sáng kiến kinh nghiệm "Hình thành giá trị sống cho học sinh thpt thông qua các hoạt động phát triển văn hóa đọc"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hình thành giá trị sống cho học sinh qua hoạt động phát triển văn hóa đọc trên Câu lạc bộ Văn học 2. Hình thành giá trị sống cho học sinh thông qua hoạt động tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc cấp trường” 3. Hình thành giá trị sống cho học sinh qua hoạt động phát triển văn hóa đọc lồng ghép trong các hoạt động trải nghiệm 4. Hình thành giá trị sống cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động phát triển văn hóa đọc trong buổi giáo dục ngoài giờ lên lớp 5. Hình thành giá trị sống cho học sinh qua việc tổ chức hoạt động phát triển văn hóa đọc trong tiết Sinh hoạt lớp 6. Hình thành giá trị sống cho học sinh thông qua hoạt động thiện nguyện, tặng sách

479 1 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com