Logo Kiến Edu

GDCD 9

Sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 9 THCS năm học 2023 – 2024 đem lại phương pháp giảng dạy mới cho giáo viên áp dụng giáo dục học sinh về quyền công dân, đạo đức và giá trị xã hội. Thông qua các phương pháp giảng dạy đổi mới như dự án thực tiễn, thảo luận sâu và phân tích tình huống, học sinh được khuyến khích áp dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày, phát triển tư duy phản biện và nhận thức sâu sắc về trách nhiệm xã hội. Các sáng kiến này nhằm mục tiêu tạo ra một nền tảng vững chắc cho học sinh lớp 9, giúp học sinh trở thành công dân có đạo đức, có trách nhiệm, và sẵn sàng tham gia vào các hoạt động cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội công bằng và bền vững.

SKKN Sử dụng câu chuyện tình huống nhằm nâng cao chất lượng giờ học môn Giáo dục công dân lớp 9

SKKN Sử dụng câu chuyện tình huống nhằm nâng cao chất lượng giờ học môn Giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng câu chuyện tình huống nhằm nâng cao chất lượng giờ học môn Giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Các bước sử dụng câu chuyện tình huống pháp luật để dạy giờ giáo dục công dân lớp 9 3.2. Cách sử dụng câu chuyện tình huống để dạy giờ học giáo dục công dân lớp 9 3.2.1 Sử dụng câu chuyện tình huống để giới thiệu bài 3.2.2 Sử dụng câu chuyện tình huống để dẫn dắt vào từng đơn vị kiến thức 3.2.3 Sử dụng câu chuyện tình huống để củng cố bài học 3.2.4 Môt số điểm giáo viên cần lưu ý khi sử dụng câu chuyện tình huống trong giảng dạy

978 6 lượt tải
SKKN Kinh ngiệm ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật dạy học trong bài 7 Giáo dục công dân 9 "kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc”

SKKN Kinh ngiệm ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật dạy học trong bài 7 Giáo dục công dân 9 "kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc”

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh ngiệm ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ thuật dạy học trong bài 7 Giáo dục công dân 9 "kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc”” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Xác định mục tiêu bài dạy 2.3.2. Thiết kế trên giáo án điện tử 2.3.3. Chuẩn bị về nội dung của bài 2.3.4. Chuẩn bị về nguồn tư liệu 2.3.5 Trình chiếu

728 8 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm sử dụng kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật trong một tiết thực hành ngoại khoá môn giáo dục công dân lớp 9

SKKN Kinh nghiệm sử dụng kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật trong một tiết thực hành ngoại khoá môn giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm sử dụng kỹ năng tuyên truyền miệng về pháp luật trong một tiết thực hành ngoại khoá môn giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Khái niệm, vị trí, vai trò của tuyên truyền miệng về pháp luật 3.2. Các biện pháp tiến hành a. Tiến hành khảo sát, điều tra ban đầu làm căn cứ để so sánh với kết quả sau khi áp dụng sáng kiến( phần này tôi đã làm ở phần thực trạng) b. Xác định chủ đề ngoại khoá c. Xây dựng giáo án giờ ngoại khoá

772 4 lượt tải
SKKN Biện pháp giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản cho học sinh lớp 9

SKKN Biện pháp giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1.Mục đích của việc giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 2.3.2. Những nội dung cần giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản vị thành niên - Tình bạn và tình bạn khác giới - Tình yêu và tình dục - Phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục 2.3.3 Vận dụng giáo dục kĩ năng sống về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh lớp 9 qua tiết học ngoại khóa môn GDCD

960 5 lượt tải
SKKN Một số phương pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh trong các giờ học đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 9

SKKN Một số phương pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh trong các giờ học đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số phương pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh trong các giờ học đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Phương pháp đưa thực tiễn, tư liệu cuộc sống vào bài giảng, làm cho bài giảng phong phú sinh động, học sinh dễ hiểu và có ấn tượng sâu về bài học 2.3.2. Phương pháp nêu gương 2.3.3. Phương pháp viết báo tường, hát các bài có chủ đề về đạo đức 2.3.4. Phương pháp tọa đàm 2.3.5. Phương pháp tập xây dựng kịch bản và đóng vai xử lí các tình huống liên quan đến đạo đức

675 5 lượt tải
SKKN Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Giáo dục công dân 9

SKKN Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Giáo dục công dân 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc - Giáo dục công dân 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xác định rõ ràng, tổng thể về mục tiêu, kiến thức trọng tâm của bài học từ đó thiết kế phạm vi tích hợp liên môn trong dạy học 2.3.2. Chuẩn bị đầy đủ, hợp lý về thiết bị dạy học, học liệu trong quá trình thiết kế và thực hiện bài học 2.3.3. Xác định rõ ràng các hoạt động, nội dung của các hoạt động dạy học và tiến trình dạy học của các hoạt động

729 5 lượt tải
SKKN Nâng cao chất lượng dạy học nội dung pháp luật trong môn Giáo dục công dân lớp 9

SKKN Nâng cao chất lượng dạy học nội dung pháp luật trong môn Giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao chất lượng dạy học nội dung pháp luật trong môn Giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2.1. Đổi mới phương pháp dạy học pháp luật trong GDCD là một tất yếu 3.2.2.Cần tuân thủ một số định hướng đổi mới PPDH môn GDCD 3.2.3. Những nguyên tắc giáo dục nội dung pháp luật cho học sinh 9 3.2.4. Đa dạng hóa phương pháp dạy - học 3.2.5. Thay đổi cấu trúc bài dạy

1646 8 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài “Hợp tác cùng phát triển” - Giáo dục công dân lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài “Hợp tác cùng phát triển” - Giáo dục công dân lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài “Hợp tác cùng phát triển” - Giáo dục công dân lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Xây dựng chủ đề tích hợp là khâu quan trọng nhất của việc thực hiện dự án chủ đề dạy học tích hợp. - Nêu cụ thể chủ đề tích hợp ở lĩnh vực (môn học) để tránh nhầm lẫn khi phân loại lĩnh vực. - Sản phẩm của học sinh (HS) phải thiết thực, gắn thực tế ở bài học mà giáo viên đang muốn tích hợp. - Phải có video, clip minh chứng việc chuẩn bị của giáo viên (GV), HS; thực hành của GV, HS; sản phẩm của HS để chứng minh cho thực tế của việc ứng dụng bài tích hợp.

1862 5 lượt tải
SKKN Cách dạy bài 10: Ngoại khóa “Lí tưởng sống của thanh niên” môn Giáo dục công dân 9 theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9

SKKN Cách dạy bài 10: Ngoại khóa “Lí tưởng sống của thanh niên” môn Giáo dục công dân 9 theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cách dạy bài 10: Ngoại khóa “Lí tưởng sống của thanh niên” môn Giáo dục công dân 9 theo hướng tích hợp liên môn cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xác định được mục tiêu bài học 2.3.2. Xác định được kiến thức liên môn sẽ tích hợp để giải quyết các vấn đề của bài học 2.3.3. Xác định đối tượng dạy học của bài học 2.3.4. Dự kiến thiết bị dạy học, học liệu 2.3.5. Định hướng tích hợp

1597 8 lượt tải
SKKN Thực hành ngoại khóa An toàn giao thông cho học sinh lớp 9 qua môn GDCD9

SKKN Thực hành ngoại khóa An toàn giao thông cho học sinh lớp 9 qua môn GDCD9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Thực hành ngoại khóa An toàn giao thông cho học sinh lớp 9 qua môn GDCD9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông 2.3.2. Sử dụng linh hoạt các đồ dùng trực quan trong ngoại khóa 2.3.3. Thực hành ngoại khóa trên lớp 2.3.4 Tổ chức trò chơi câu hỏi đố vui 2.3.5. Tổ chức cho học sinh viết bài thu hoạch sau mỗi tiết ngoại khóa

968 5 lượt tải
SKKN Cách dạy bài năng động sáng tạo – GDCD 9 theo phương pháp tích hợp liên môn ở lớp 9

SKKN Cách dạy bài năng động sáng tạo – GDCD 9 theo phương pháp tích hợp liên môn ở lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cách dạy bài năng động sáng tạo – GDCD 9 theo phương pháp tích hợp liên môn ở lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Yêu cầu đối với giáo viên khi dạy học tích hợp liên môn cần tiếp thu chuyên đề để nâng cao hiểu biết, nắm vững về dạy học tích hợp liên môn 2.3.2. Nghiên cứu bài học để xác định nội dung, phương pháp, phương tiện, cách thức tổ chức dạy học tích hợp phù hợp 2.3.3. Dạy học tích hợp liên môn giúp học sinh biết vận dụng kiến thức của nhiều môn học để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống

738 4 lượt tải
SKKN Nâng cao ý thức bảo vệ tổ quốc cho học sinh lớp 9, trường THCS Đông Ninh thông qua dạy tích hợp bài “bảo vệ tổ quốc” trong môn GDCD

SKKN Nâng cao ý thức bảo vệ tổ quốc cho học sinh lớp 9, trường THCS Đông Ninh thông qua dạy tích hợp bài “bảo vệ tổ quốc” trong môn GDCD

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao ý thức bảo vệ tổ quốc cho học sinh lớp 9, trường THCS Đông Ninh thông qua dạy tích hợp bài “bảo vệ tổ quốc” trong môn GDCD” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: III.3.1. XÁC ĐỊNH NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ BẢO VỆ TỔ QUỐC CẦN TRANG BỊ CHO HS LỚP 9 THÔNG QUA DẠY BÀI BẢO VỆ TỔ QUỐC III.3.2. XÁC ĐỊNH CÁC MÔN HỌC ĐỂ DẠY TÍCH HỢP TRONG BÀI III.3.3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỌC LỒNG GHÉP BÀI BẢO VỆ TỔ QUỐC III.3.4. CHUẨN BỊ PHƯƠNG TIỆN, CÁC ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐẶC BIỆT LÀ NGUỒN TƯ LIỆU PHỤC VỤ BÀI HỌC III.3.5. LỰA CHỌN THÔNG TIN, TÌNH HUỐNG III.3.6. THỰC HÀNH TÍCH HỢP Ở BÀI

905 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com