Logo Kiến Edu

GDKTVPL THPT (GDCD)

Khám phá trọn bộ mẫu đề tài sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy môn GDQPVAN THPT mới nhất, dành cho năm học 2023 – 2024, dựa trên chương trình giáo dục phổ thông 2018 và bộ sách giáo khoa mới. Các đề tài sáng kiến kinh nghiệm này được Kienedu tổng hợp miễn phí cung cấp cho giáo viên các phương pháp dạy học độc đáo, sáng tạo, giúp tạo ra những bài giảng hay, tăng cường sự tương tác và hứng thú trong lớp học. Mục tiêu là hỗ trợ giáo viên trong việc phát triển kỹ năng tư duy phản biện và giáo dục nhân cách cho học sinh thông qua môn GDQPVAN, đồng thời nâng cao hiệu quả giảng dạy, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục mới.

SKKN Nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ an thông qua hoạt động sinh hoạt chuyên môn cụm trường

SKKN Nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ an thông qua hoạt động sinh hoạt chuyên môn cụm trường

Sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân trên địa bàn thành phố Vinh, Nghệ an thông qua hoạt động sinh hoạt chuyên môn cụm trường"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụm trường theo hướng nghiên cứu bài học 2 Triển khai các bước sinh hoạt chuyên môn cụm trường theo hướng nghiên cứu bài học. 3 Đánh giá, rút kinh nghiệm, hoàn thiện hồ sơ sinh hoạt chuyên môn cụm trường theo hướng nghiên cứu bài học.

517 3 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực điều chỉnh hành của học sinh THPT thông qua sử dụng phương pháp tình huống trong dạy học phần "Công dân với pháp luật"

SKKN Phát triển năng lực điều chỉnh hành của học sinh THPT thông qua sử dụng phương pháp tình huống trong dạy học phần "Công dân với pháp luật"

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát triển năng lực điều chỉnh hành của học sinh THPT thông qua sử dụng phương pháp tình huống trong dạy học phần "Công dân với pháp luật""triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Lựa chọn, xây dựng một hệ thống tình huống có tính khoa học, thiết thực, hấp dẫn 3.2. Chuẩn bị tốt các câu hỏi dẫn dắt gợi mở 3.3. Khai thác tính “vấn đề” của tình huống để hình thành năng lực điều chỉnh hành vi một cách khéo léo 3.4. Thiết kế tình huống phải đảm bảo tạo môi trường cho mọi học sinh tích cực hoạt động, tham gia vào quá trình học tập để hình thành năng lực điều chỉnh hành vi

559 2 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực tự chủ cho học sinh THPT thông qua một số phương pháp dạy học tích cực trong môn Giáo dục công dân

SKKN Phát triển năng lực tự chủ cho học sinh THPT thông qua một số phương pháp dạy học tích cực trong môn Giáo dục công dân

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát triển năng lực tự chủ cho học sinh THPT thông qua một số phương pháp dạy học tích cực trong môn Giáo dục công dân"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Giải pháp 1. Trao một phần quyền cho học sinh ở việc lựa chọn hình thức học tập thích hợp trong quá trình triển khai các phương pháp dạy học tích cực 2 Giải pháp 2. Sử dụng phương pháp giải quyết tình huống nhằm bồi dưỡng năng lực tự chủ cho học sinh trong việc khai thác chiếm lĩnh tri thức, tìm kiếm và xử lý thông tin. 3 Giải pháp 3. Sử dụng phương pháp dự án nhằm hình thành và phát triển năng lực tự chủ cho học sinh trong việc tự tìm hiểu, liên hệ với thực tiễn đời sống.

539 9 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm ôn tập, thi THPT quốc gia môn GDCD qua bài 2 - Thực hiện pháp luật, GDCD lớp 12 tại trường THPT Nghuyễn Cảnh Chân

SKKN Một số kinh nghiệm ôn tập, thi THPT quốc gia môn GDCD qua bài 2 - Thực hiện pháp luật, GDCD lớp 12 tại trường THPT Nghuyễn Cảnh Chân

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số kinh nghiệm ôn tập, thi THPT quốc gia môn GDCD qua bài 2 - Thực hiện pháp luật, GDCD lớp 12 tại trường THPT Nghuyễn Cảnh Chân"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Giáo viên biên soạn tài liệu, tóm tắt kiến thức bài học 3. 2. Tất cả ví dụ minh họa bằng hình ảnh trực quan 3. 3. Xây dựng kiến thức bài học bằng sơ đồ tư duy 3. 4. Biên soạn câu hỏi bài tập trắc nghiệm theo cấp độ 3. 5. Hướng dẫn học sinh xác định trọng tâm kiến thức, kỹ năng  

462 1 lượt tải
SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua việc sử dụng một số phần mềm dạy học trong môn GDCD tại trường THPT Kỳ Sơn

SKKN Sử dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực để phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trong môn giáo dục công dân tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên

Sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng một số kỹ thuật dạy học tích cực để phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trong môn giáo dục công dân tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ - Hưng Nguyên"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Sử dụng kỹ thuật XYZ để dạy khởi động phần: “Công dân với pháp luật” - Giáo dục công dân lớp 12 3.2. Sử dụng kĩ thuật KWL trong hoạt động hình thành kiến thức phần: “Công dân với pháp luật” môn giáo dục công dân lớp 12 3.3. Sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn trong hoạt động hình thành kiến thức phần: “Công dân với pháp luật” môn giáo dục công dân lớp 12 3.4. Sử dụng kỹ thuật phòng tranh với kỹ thuật sơ đồ tư duy và kỹ thuật mảnh ghép cải tiến (báo cáo theo trạm) trong hoạt động luyện tập, vận dụng phần: “Công dân với pháp luật” môn giáo dục công dân 12  

510 5 lượt tải
SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua việc sử dụng một số phần mềm dạy học trong môn GDCD tại trường THPT Kỳ Sơn

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua việc sử dụng một số phần mềm dạy học trong môn GDCD tại trường THPT Kỳ Sơn

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát huy tính tích cực của học sinh thông qua việc sử dụng một số phần mềm dạy học trong môn GDCD tại trường THPT Kỳ Sơn"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Sử dụng phần mềm Blooket để tổ chức một số trò chơi trong dạy học môn GDCD 3.1. Sử dụng phần mềm Wordwall để thiết kế những nội dung thực hành cho học sinh trong dạy học môn GDCD 3.3. Sử dụng phần mềm Quizzi để kiểm tra kiến thức của môn học thông qua hình thức trả lời trắc nghiệm 3.4. Sử dụng phần mềm Canva để hướng dẫn học sinh làm bài tập dự án, sơ đồ tư duy, thiết kế đồ họa dễ dàng nhanh chóng trên điện thoại di động  

557 6 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao kết quả dạy học ôn thi tốt nghiệp THPT môn GDCD tại trường THPT Cờ Đỏ

SKKN Một số giải pháp nâng cao kết quả dạy học ôn thi tốt nghiệp THPT môn GDCD tại trường THPT Cờ Đỏ

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao kết quả dạy học ôn thi tốt nghiệp THPT môn GDCD tại trường THPT Cờ Đỏ"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Lập kế hoạch ôn thi và soạn thảo tài liệu ôn thi cho học sinh để nâng cao kết quả thi tốt nghiệp THPT môn GDCD 2 Tổ chức ôn thi, phân loại HS theo đối tượng 3 Dạy học kiến thức ôn thi bằng cách chọn từ khóa cần ghi nhớ và hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy. 4 Luyện đề thi theo từng bài học, theo ma trận đề tham khảo và ứng dụng phần mềm Azota 5 Tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh yếu  

528 8 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân tại trường THPT Đô Lương 1

SKKN Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân tại trường THPT Đô Lương 1

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT môn Giáo dục công dân tại trường THPT Đô Lương 1"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tư vấn, định hướng học sinh lựa chọn tổ hợp môn thi để xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ 2.3.2. Định hướng cách thức ôn thi tốt nghiệp môn GDCD phù hợp với điều kiện mỗi học sinh, mỗi lớp trong những giai đoạn nhất định 2.3.3.Hệ thống kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa bằng sơ đồ tư duy và kiến thức mở rộng, nâng cao (nếu có) 2.3.4. Hệ thống các dạng bài tập đặc trưng theo chủ đề 2.3.5. Hệ thống các phương pháp cơ bản, đặc trưng để giải các dạng bài tập theo chủ đề 2.3.6. Thường xuyên vấn đáp từng học sinh 2.3.7. Cho học sinh làm đề theo cấu trúc đề minh họa, đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 2.3.8. Giao bài tập về nhà cho học sinh  

481 8 lượt tải
SKKN Thực hiện chuyển đổi số kết hợp với dạy học STEM trong môn GDCD cho học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái – Hưng Nguyên

SKKN Thực hiện chuyển đổi số kết hợp với dạy học STEM trong môn GDCD cho học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái – Hưng Nguyên

Sáng kiến kinh nghiệm "Thực hiện chuyển đổi số kết hợp với dạy học STEM trong môn GDCD cho học sinh Trường THPT Phạm Hồng Thái – Hưng Nguyên"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Thực hiện chuyển đổi số kết hợp với dạy học STEM trong môn GDCD ở trường THPT Phạm Hồng Thái – Hưng nguyên thông qua hướng dẫn học sinh xác định các địa chỉ số tích hợp và sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại. 2 Thực hiện chuyển đổi số kết hợp với dạy học STEM trong môn GDCD tại trường THPT Phạm Hồng Thái - Hưng Nguyên. 3 Thực hiện chuyển đổi số kết hợp với dạy học STEM trong môn GDCD kết hợp với dạy học liên môn. 4 Tư vấn, hướng dẫn học sinh sử dụng các công cụ kĩ thuật số, phần mềm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập STEM .trong môn GDCD  

485 2 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực điều chỉnh hành vi cho học sinh thông qua sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn GDCD 11 tại trường THPT Nguyễn Sỹ Sách - Thanh Chương.

SKKN Phát triển năng lực điều chỉnh hành vi cho học sinh thông qua sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn GDCD 11 tại trường THPT Nguyễn Sỹ Sách - Thanh Chương.

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát triển năng lực điều chỉnh hành vi cho học sinh thông qua sử dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn GDCD 11 tại trường THPT Nguyễn Sỹ Sách - Thanh Chương."triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án để phát triển năng lực điều chỉnh hành vi trong giảng dạy môn GDCD 11. 3.2. Sử dụng phương pháp đóng vai để phát triển năng lực điều chỉnh hành vi trong giảng dạy môn GDCD 11. 3.3. Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để phát triển năng lực điều chỉnh hành vi trong giảng dạy môn GDCD 11 3.4. Sử dụng phương pháp tình huống để phát triển năng lực điều chỉnh hành vi trong giảng dạy môn GDCD 11. 3.5. Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm để phát triển năng lực điều chỉnh hành vi trong giảng dạy môn GDCD 11. 3.6. Sử dụng phương pháp trò chơi để phát triển năng lực điều chỉnh hành vi thông qua giảng dạy môn GDCD 11.

574 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm về sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong giảng dạy môn GDCD và GD KT& PL ở trường THPT - KNTT

SKKN Một số kinh nghiệm về sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong giảng dạy môn GDCD và GD KT& PL ở trường THPT - KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số kinh nghiệm về sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong giảng dạy môn GDCD và GD KT& PL ở trường THPT - KNTT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Lựa chọn các nội dung bài học phù hợp để tổ chức dạy học bằng phương pháp tổ chức trò chơi nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. 2. Sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi trong hoạt động khởi động một số bài trong chương trình GDCD - GD KT&PL ở trường THPT. 3. Sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi trong hoạt động hình thành kiến thức mới ở một số bài trong chương trình GDCD - GD KT&PL ở bậc THPT 4. Sử dụng phương pháp tổ chức trò chơi trong hoạt động củng cố kiến thức ở một số bài trong chương trình GDCD - GD KT&PL ở bậc THPT.  

517 2 lượt tải
SKKN Một số hình thức tổ chức hoạt động mở đầu bài học có hiệu quả nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực cho học sinh phần giáo dục kinh tế - môn giáo dục kinh tế và pháp luật 10 - KNTT

SKKN Một số hình thức tổ chức hoạt động mở đầu bài học có hiệu quả nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực cho học sinh phần giáo dục kinh tế - môn giáo dục kinh tế và pháp luật 10 - KNTT

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số hình thức tổ chức hoạt động mở đầu bài học có hiệu quả nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực cho học sinh phần giáo dục kinh tế - môn giáo dục kinh tế và pháp luật 10 - KNTT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1 Giải pháp mở đầu bài học từ việc sử dụng hình ảnh 2 Giải pháp mở đầu bài học từ việc khai thác tình huống 3 Giải pháp mở đầu bài học bằng phương pháp đóng vai 4 Giải pháp mở đầu bài học bằng học bằng câu hỏi nêu vấn đề 5 Giải pháp mở đầu bài học bằng phương pháp trò chơi 6 Giải pháp mở đầu bài học bằng video 7 Giải pháp mở đầu bài học từ việc vận dụng kiến thức liên môn  

561 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com