Logo Kiến Edu

Âm nhạc 8

Giáo viên môn Âm nhạc lớp 8 THCS giờ đây có cơ hội biến đổi phòng học thành một không gian sáng tạo và đầy cảm hứng với sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Âm nhạc lớp 8 mới nhất cho năm học 2023 – 2024. Áp dụng vào chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, những phương pháp này không chỉ giúp học sinh hiểu sâu về âm nhạc, từ lịch sử, lý thuyết đến thực hành, mà còn khuyến khích học sinh thể hiện bản thân qua các hoạt động biểu diễn. Các sáng kiến được thiết kế để tạo điều kiện cho học sinh khám phá các loại nhạc cụ, thể loại âm nhạc khác nhau, từ đó phát triển kỹ năng nghe, phân tích và sáng tạo âm nhạc, làm phong phú thêm trải nghiệm học tập của học sinh.

SKKN Sử dụng phương tiện dạy học trong một tiết dạy Âm nhạc lớp 8

SKKN Sử dụng phương tiện dạy học trong một tiết dạy Âm nhạc lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng phương tiện dạy học trong một tiết dạy Âm nhạc lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: -Để thực hiện 1 tiết dạy môn m nhạc đạt hiệu quả cao trước hết giáo viên cần phải nghiên cứu kĩ nội dung học sinh cần đạt được là gì? Nên sử dụng phương pháp giảng dạy như thế nào? Sử dụng những đồ dùng dạy học nào và sử dụng trong phần nào tiết dạy là cần thiết và có hiệu quả? - Giáo viên phải tìm hiểu xem nhà trường đã có những phương tiện, đồ dùng dạy học gì để phục vụ cho môn học âm nhạc - Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sử dụng đồ dùng dạy học cũng rất hiệu quả - Nghiên cứu bài dạy thật kỹ để khai thác và đưa những đồ dùng cần thiết vào nội dung bài học.

745 4 lượt tải
SKKN Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả dạy học âm nhạc cho học sinh lớp 8

SKKN Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả dạy học âm nhạc cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả dạy học âm nhạc cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Ứng dụng Encore nhằm nâng cao hiệu quả vào dạy tập đọc nhạc 2.Ứng dụng Encore nhằm nâng cao hiệu quả vào dạy bài hát. 3. Ứng dụng phần mềm ENCORE nhằm nâng cao hiệu quả vào dạy âm nhạc thường thức.

856 5 lượt tải
SKKN Một số giải pháp tích hợp các môn học vào dạy tiết 26: Học hát bài: "Ngôi nhà của chúng ta" trong môn Âm Nhạc lớp 8

SKKN Một số giải pháp tích hợp các môn học vào dạy tiết 26: Học hát bài: "Ngôi nhà của chúng ta" trong môn Âm Nhạc lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp tích hợp các môn học vào dạy tiết 26: Học hát bài: "Ngôi nhà của chúng ta" trong môn Âm Nhạc lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phương pháp tích hợp kiến thức liên môn trong một tiết học cụ thể * Các nguyên tắc tích hợp * Các phương pháp thực hiện khi tích hợp kiến thức liên môn trong bài học. - Phần 2: Tìm hiểu về các kí hiệu, chia câu - chia đoạn và nội dung bài hát Xác định các môn có nội dung kiến thức tích hợp trong từng phần của bài học - Phần 1: Tìm hiểu thông tin, sự kiện

467 2 lượt tải
SKKN Các phương pháp dạy học phân môn học hát lớp 8

SKKN Các phương pháp dạy học phân môn học hát lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các phương pháp dạy học phân môn học hát lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phương pháp dạy phân môn học hát. 2.Thực hiện chương trình dạy hát. 3. Phương pháp dạy học phân môn học hát ở trường PTDTBT - THCS Xuân Chinh. 4. Giáo án mẫu.

689 3 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Âm nhạc nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh khối 8

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Âm nhạc nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh khối 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Âm nhạc nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh khối 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm ENCORE trong m nhạc: 2. Ứng dụng phần mềm ENCORE trong các phân môn cụ thể 3. Một số thiết bị công nghệ khác ứng dụng trong dạy học môn âm nhạc:

612 5 lượt tải
SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh lớp 8 trong giờ học âm nhạc

SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh lớp 8 trong giờ học âm nhạc

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp gây hứng thú cho học sinh lớp 8 trong giờ học âm nhạc" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Gây hứng thú cho học sinh ngay từ phần mở đầu bài học, phần giới thiệu đề mục mới: 2. Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh để gây hứng thú học tập cho các em. 3. Sự dụng linh hoạt các phương pháp dạy học: 4/ Đưa một số trò chơi vừa nâng cao hiệu quả bài học vừa tạo hứng thú cho học sinh với tinh thần “học mà vui,vui để học” 5. Giáo viên vận dụng phương pháp tích hợp kiến thức, kỹ năng giữa các môn học (đặc biệt là môn mỹ thuật) để các em có điều kiện luyện tập để phát triển toàn diện hơn. 6/ Giáo viên phải biết sử dụng phương tiện dạy học như một yếu tố gây xúc cảm. 7/ Thường xuyên củng cố và phát triển hứng thú của học sinh trong giờ học âm nhạc 8/ Tăng cường các hoạt động âm nhạc trong lớp, trường để học sinh được xem, được nghe đựơc thể hiện và bình luận

636 4 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hứng thú học tập và khả năng tiếp thu môn âm nhạc cho học sinh khối 8

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hứng thú học tập và khả năng tiếp thu môn âm nhạc cho học sinh khối 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hứng thú học tập và khả năng tiếp thu môn âm nhạc cho học sinh khối 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Phân môn dạy hát b. Phân môn dạy nhạc lí c. Phân môn dạy tập đọc nhạc d. Phân môn dạy âm nhạc thường thức

634 3 lượt tải
SKKN Phương pháp nâng cao chất lượng giờ dạy hát môn âm nhạc khối 8

SKKN Phương pháp nâng cao chất lượng giờ dạy hát môn âm nhạc khối 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phương pháp nâng cao chất lượng giờ dạy hát môn âm nhạc khối 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phải gây hứng thú cho học sinh ngay từ phần mở đầu bài học, phần giới thiệu đề mục mới: 2. Trong quá trình giảng dạy giáo viên phải biết phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh để gây hứng thú học tập cho các em. .3. Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học: 4. Trong quá trình giảng dạy cần đưa vào một số trò chơi vừa nâng cao hiệu quả bài học vừa tạo hứng thú cho học sinh với tinh thần “học mà vui,vui để học” 5. Giáo viên vận dụng phương pháp tích hợp kiến thức, kỹ năng giữa các môn học (đặc biệt là môn mỹ thuật) để các em có điều kiện luyện tập để phát triển toàn diện hơn. 6. Giáo viên phải biết sử dụng phương tiện dạy học như một yếu tố gây xúc cảm. 7. Sử dụng phương pháp khuyến khích động viên như một bài thuốc hiệu nghiệm trong giảng dạy. 8. Hướng dẫn và tổ chức cho học sinh những hình thức biểu diễn cho một ca khúc hoặc một tổ khúc nào đó để học sinh được tham gia vào các hoạt đọng âm nhạc chung cùng nhau 9. Tăng cường các hoạt động âm nhạc trong lớp, trường để học sinh được xem, được nghe đựơc thể hiện và bình luận: 10. Tích hợp tư tưởng Hồ Chí Minh vào giờ dạy hát để nhằm đáp ứng được phương châm dạy Nhạc cũng là dạy Người

703 4 lượt tải
SKKN Sử dụng một số trò chơi nhằm nâng cao hiệu quả và tăng hứng thú học tập trong bộ môn Âm nhạc 8

SKKN Sử dụng một số trò chơi nhằm nâng cao hiệu quả và tăng hứng thú học tập trong bộ môn Âm nhạc 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng một số trò chơi nhằm nâng cao hiệu quả và tăng hứng thú học tập trong bộ môn Âm nhạc 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Áp dụng trò chơi trong phân môn học hát và Tập đọc nhạc. 2. Áp dụng trò chơi trong phân môn học hát và Âm nhạc thường thức. 3. Áp dụng trò chơi trong phân môn Nhạc lí. 4. Áp dụng một số trò chơi khác cho tập thể và vận động.  

582 3 lượt tải
SKKN Một số phương pháp giúp học sinh Lớp 8 học tốt phân môn Tập đọc nhạc

SKKN Một số phương pháp giúp học sinh Lớp 8 học tốt phân môn Tập đọc nhạc

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp giúp học sinh Lớp 8 học tốt phân môn Tập đọc nhạc" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. ng yêu cầu trong khi soạn kế hoạch bài học: 2. Cách phân chia thời gian trong tiết học: 3. Biện pháp giúp HS thuộc tên nốt nhạc trên khuông 4.Sử dụng các phương tiện dạy học TĐN hiệu quả: 5. Sử dụng các phương tiện dạy học TĐN hiệu quả: 6.Một số phương pháp khác (Phương pháp tạo ấn tượng tích cực, Phương pháp tạo niềm tin vững chắc) 7. Những lỗi cần tránh khi dạy TĐN:

729 4 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Âm nhạc 8

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Âm nhạc 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Âm nhạc 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Bước 1: Cách soạn một bài hát, tập đọc nhạc, thang âm các kí hiệu âm nhạc .v.v… Bước 2: Cách soạn nhạc nền, bài hát, tập đọc nhạc, phim, ảnh, karaoke… Bước 3: Soạn giáo án điện tử bằng Power Point:

536 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com