Tiếng anh THCS

Trong nỗ lực thúc đẩy chất lượng giảng dạy Tiếng Anh tại THCS, Kienedu giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh THCS mới nhất, áp dụng bộ sách mới như Global Success, I-Learn Smart World, English Discovery,… Các sáng kiến này dành cho năm học 2023 – 2024, được biên soạn để hỗ trợ giáo viên theo chương trình giáo dục 2018, giúp học sinh tiếp cận ngôn ngữ một cách tự nhiên và hiệu quả. Từ việc cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đến phát triển tư duy phê phán và sự tự tin trong giao tiếp, mục tiêu là khuyến khích học sinh khám phá và yêu thích Tiếng Anh. Các phương pháp giảng dạy đổi mới, bao gồm công nghệ giáo dục và dự án sáng tạo, được áp dụng để tạo ra một môi trường học tập linh hoạt, nơi học sinh có thể phát triển toàn diện kỹ năng ngôn ngữ và chuẩn bị tốt nhất cho tương lai.

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp thảo luận theo nhóm đôi trong môn Tiếng Anh 6 (GLOBAL) (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp thảo luận theo nhóm đôi trong môn Tiếng Anh 6 (GLOBAL) (W+PPT)

Môn: TIẾNG ANH
Lớp: 6
Bộ sách: GLOBAL SUCCESS
Lượt xem: 494
Lượt tải: 0
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
494 0 lượt tải
SKKN Ứng dụng một số công cụ trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh lớp 8 (GLOBAL) (W+PPT)

SKKN Ứng dụng một số công cụ trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh lớp 8 (GLOBAL) (W+PPT)

Môn: Tiếng Anh
Lớp: 8
Bộ sách: Global Success
Lượt xem: 1322
Lượt tải: 5
Số trang: 17
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 17
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
1322 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh khối 6,7 bằng phương pháp luyện nghe Tiếng Anh qua bài hát (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh khối 6,7 bằng phương pháp luyện nghe Tiếng Anh qua bài hát (Bộ sách Thí điểm)

Môn: TIẾNG ANH
Lớp: 6
Bộ sách: THÍ ĐIỂM
Lượt xem: 529
Lượt tải: 7
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
529 7 lượt tải
SKKN Một số thủ thuật nâng cao hiệu quả dạy từ vựng môn Tiếng Anh lớp 6

SKKN Một số thủ thuật nâng cao hiệu quả dạy từ vựng môn Tiếng Anh lớp 6

Môn: TIẾNG ANH
Lớp: 6
Bộ sách: THÍ ĐIỂM
Lượt xem: 423
Lượt tải: 7
Số trang: 43
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 43
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
423 7 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Ứng dụng các thủ thuật và phương pháp dạy học mới để nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn Tiếng Anh 6 theo chương trình thí điểm

Môn: TIẾNG ANH
Lớp: 6
Bộ sách: THÍ ĐIỂM
Lượt xem: 551
Lượt tải: 1
Số trang: 29
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 29
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
551 1 lượt tải
SKKN Một số biện pháp ứng dụng trò chơi học tập nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh lớp 6(Bộ sách GlobAL succes)

SKKN Một số biện pháp ứng dụng trò chơi học tập nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh lớp 6(Bộ sách GlobAL succes)

Môn: TIẾNG ANH
Lớp: 6
Bộ sách: GLOBAL SUCCESS
Lượt xem: 561
Lượt tải: 7
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
561 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập tiếng Anh cho học sinh lớp 6 (Bộ sách GlobAL succes)

SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập tiếng Anh cho học sinh lớp 6 (Bộ sách GlobAL succes)

Môn: TIẾNG ANH
Lớp: 6
Bộ sách: GLOBAL SUCCESS
Lượt xem: 496
Lượt tải: 7
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
496 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Global success)

SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Global success)

Môn: Tiếng Anh
Lớp: 7
Bộ sách: Global Success
Lượt xem: 1882
Lượt tải: 7
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
1882 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao trong công tác dạy đọc Tiếng Anh lớp 7 (Bộ sách Global success)

SKKN Một số biện pháp nâng cao trong công tác dạy đọc Tiếng Anh lớp 7 (Bộ sách Global success)

Môn: Tiếng Anh
Lớp: 7
Bộ sách: Global Success
Lượt xem: 789
Lượt tải: 10
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
789 10 lượt tải
SKKN Một số phương pháp mới để khởi động bài học môn tiếng anh 7 (Sách thí điểm hệ 10 năm)

SKKN Một số phương pháp mới để khởi động bài học môn tiếng anh 7 (Sách thí điểm hệ 10 năm)

Môn: Tiếng Anh
Lớp: 7
Bộ sách: Sách thí điểm hệ 10 năm
Lượt xem: 289
Lượt tải: 4
Số trang: 18
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 18
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
289 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy phần đọc hiểu môn Tiếng Anh hiệu quả cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Một số biện pháp dạy phần đọc hiểu môn Tiếng Anh hiệu quả cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)

Môn: Tiếng Anh
Lớp: 7
Bộ sách: Sách thí điểm
Lượt xem: 839
Lượt tải: 10
Số trang: 28
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 28
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
839 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Một số biện pháp dạy nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)

Môn: Mỹ thuật
Lớp: 7
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 833
Lượt tải: 26
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
833 26 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com