Logo Kiến Edu

Tiếng anh THCS

Trong nỗ lực thúc đẩy chất lượng giảng dạy Tiếng Anh tại THCS, Kienedu giới thiệu sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh THCS mới nhất, áp dụng bộ sách mới như Global Success, I-Learn Smart World, English Discovery,… Các sáng kiến này dành cho năm học 2023 – 2024, được biên soạn để hỗ trợ giáo viên theo chương trình giáo dục 2018, giúp học sinh tiếp cận ngôn ngữ một cách tự nhiên và hiệu quả. Từ việc cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đến phát triển tư duy phê phán và sự tự tin trong giao tiếp, mục tiêu là khuyến khích học sinh khám phá và yêu thích Tiếng Anh. Các phương pháp giảng dạy đổi mới, bao gồm công nghệ giáo dục và dự án sáng tạo, được áp dụng để tạo ra một môi trường học tập linh hoạt, nơi học sinh có thể phát triển toàn diện kỹ năng ngôn ngữ và chuẩn bị tốt nhất cho tương lai.

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp thảo luận theo nhóm đôi trong môn Tiếng Anh 6 (GLOBAL) (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp thảo luận theo nhóm đôi trong môn Tiếng Anh 6 (GLOBAL) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng hiệu quả phương pháp thảo luận theo nhóm đôi trong môn Tiếng Anh 6 (GLOBAL) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Đề tài góp phần đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên có thể chủ động trong việc hướng dẫn học sinh hoạt động nhóm đôi. Học sinh tự tin, hợp tác tích cực hơn trong quá trình học tập, đồng thời có cơ hội thể hiện bản thân cũng như thực hành được kĩ năng nghe và nói nhiều hơn. - Nêu được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động nhóm trong việc dạy học; Nghiên cứu thực trạng học sinh khối lớp 6 trường THCS … và chỉ ra một số biện pháp, kĩ năng nhằm giúp giáo viên và học sinh thực hiện tốt và có hiệu quả hoạt động nhóm trong quá trình dạy và học.

494 0 lượt tải
SKKN Ứng dụng một số công cụ trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh lớp 8 (GLOBAL) (W+PPT)

SKKN Ứng dụng một số công cụ trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh lớp 8 (GLOBAL) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng một số công cụ trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh lớp 8 (GLOBAL) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1. Website Cambridgeenglish.org 1.2. Website onlinevideoconverter.com 1.3. Công cụ chỉnh sửa mp3cutter

1322 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh khối 6,7 bằng phương pháp luyện nghe Tiếng Anh qua bài hát (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh khối 6,7 bằng phương pháp luyện nghe Tiếng Anh qua bài hát (Bộ sách Thí điểm)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh khối 6,7 bằng phương pháp luyện nghe Tiếng Anh qua bài hát (Bộ sách Thí điểm)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1 Giúp học sinh nhận thức về tác dụng của việc học Tiếng Anh qua bài hát. 2.2.Hướng dẫn học sinh tự luyện nghe Tiếng anh qua bài hát ngoài giờ lên lớp. 2.2.1. Lựa chọn những bài hát yêu thích, đơn giản và rõ ràng và phù hợp với nội dung bài học: 2.2.2. Cảm thụ âm nhạc một cách tự nhiên nhất 2.2.3. Tập trung nghe cao độ 2.2.4. Nghe và hát theo ca khúc 2.3. Hướng dẫn học sinh luyện nghe Tiếng anh qua bài hát ở trong lớp học. 2.3.1. Listen and circle the best answer (Nghe và khoanh tròn đáp án đúng). 2.3.2. Listen and do the gap - filling: (Nghe và điền từ thích hợp vào chỗ trống). 2.3.3. Listen and list 2.3.4. Listen and sing 2.4. Một số bài hát có thể tham khảo sử dụng để thiết kế bài tập luyện nghe trong quá trình giảng dạy

529 7 lượt tải
SKKN Một số thủ thuật nâng cao hiệu quả dạy từ vựng môn Tiếng Anh lớp 6

SKKN Một số thủ thuật nâng cao hiệu quả dạy từ vựng môn Tiếng Anh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số thủ thuật nâng cao hiệu quả dạy từ vựng môn Tiếng Anh lớp 6"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Chọn từ để dạy: 1.2. Một số thủ thuật giới thiệu từ vựng: 1.3. Các bước giới thiệu từ vựng: 1.4. Các thủ thuật để kiểm tra và củng cố từ: 1.5. Một số phương pháp phát triển vốn từ vựng cho học sinh: 2. MÔ TẢ: 2.1. Dùng đồ dùng trực quan 2.2. Dùng ngôn ngữ đã học: 2.3. Các thủ thuật để kiểm tra và củng cố từ tôi đã thực hiện: 2.4 Một số phương pháp phát triển vốn từ vựng đã thực hiện

423 7 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Ứng dụng các thủ thuật và phương pháp dạy học mới để nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn Tiếng Anh 6 theo chương trình thí điểm

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng các thủ thuật và phương pháp dạy học mới để nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn Tiếng Anh 6 theo chương trình thí điểm "triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Các yếu tố cơ bản trực tiếp tác động đến hiệu quả dạy và học của một tiết học theo chương trình thí điểm: b. Một số phương pháp thủ thuật đối với từng tiết học cụ thể: * Đối với phần Pronunciation * Đối với kỹ năng Reading * Đối với kỹ năng Speaking có trong tất cả các tiết học * Đối với kỹ năng Listening * Một số trò chơi có thể lồng ghép vào bài dạy Trò chơi thứ nhất: Truyền tin Trò chơi thứ hai: Tìm bạn giao tiếp Trò chơi thứ ba: Giúp bạn học tốt Trò chơi thứ tư: Đoán từ Trò chơi thứ năm: Miêu tả đồ vật  

551 1 lượt tải
SKKN Một số biện pháp ứng dụng trò chơi học tập nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh lớp 6(Bộ sách GlobAL succes)

SKKN Một số biện pháp ứng dụng trò chơi học tập nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh lớp 6(Bộ sách GlobAL succes)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp ứng dụng trò chơi học tập nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh lớp 6(Bộ sách GlobAL succes)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Ứng dụng trò chơi hỏi đáp thay trò phần kiểm tra bài cũ 2. Tăng cường sử dụng trò chơi trong phần dẫn nhập giới thiệu bài mới 3. Tổ chức trò chơi hỗ trợ học sinh ghi nhớ tốt từ vựng trong bài mới 4. Tăng cường các trò chơi vận động để ôn tập kiến thức, tổng kết bài học 5. Ôn tập kiểm tra

561 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập tiếng Anh cho học sinh lớp 6 (Bộ sách GlobAL succes)

SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập tiếng Anh cho học sinh lớp 6 (Bộ sách GlobAL succes)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập tiếng Anh cho học sinh lớp 6 (Bộ sách GlobAL succes) "triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Thúc đẩy động cơ học tập của học sinh 2. Áp dụng những tình huống, hành động thực tế vào bài giảng 3. Lồng ghép âm nhạc trong dạy học Tiếng Anh 4. Sân khấu hóa trong dạy học Tiếng Anh 4. Lồng ghép Video Clip tạo hứng thú trong tiết dạy Tiếng anh

496 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Global success)

SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Global success)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Global success)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng đồ dùng trực quan 2. Phương pháp khêu gợi trí tò mò và tính ham hiểu biết của học sinh 3. Phương pháp thúc đẩy động cơ học tập của học sinh 4. Phương pháp sử dụng các trò chơi trong giảng dạy ngoại ngữ 4.1. Hình thức trò chơi dùng để giới thiệu từ mới 4.2. Hình thức dùng trò chơi để kiểm tra từ mới 4.3. Hình thức dùng trò chơi dùng để thiết lập tình huống, dẫn dắt đưa vào chủ đề bài học 4.4. Hình thức dùng trò chơi sử dụng “brainstorming”giúp học sinh động não, suy nghĩ ra các hoạt động hoặc các lĩnh vực mà giáo viên đưa ra 4.5. Hình thức dùng trò chơi - sử dụng “noughts and crosses” nhằm mục đích giúp cho học sinh ôn lại bài học hoặc một điểm ngữ pháp nào đó 4.6. Hình thức dùng trò chơi - sử dụng nhằm giúp học sinh ghi nhớ nhanh những gì các em được nhìn qua 4.7. Hình thức dùng trò chơi - sử dụng “Board race” 4.8. Hình thức dùng trò chơi - sử dụng “Guessing game” 4.9. Hình thức dùng trò chơi nhằm tạo không khí vui vẻ trước khi học bài mới

1882 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao trong công tác dạy đọc Tiếng Anh lớp 7 (Bộ sách Global success)

SKKN Một số biện pháp nâng cao trong công tác dạy đọc Tiếng Anh lớp 7 (Bộ sách Global success)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao trong công tác dạy đọc Tiếng Anh lớp 7 (Bộ sách Global success)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Giai đoạn chuẩn bị <Pre/ Reading> b. Giai đoạn đọc < While - Reading > c. Các bài tập củng cố <Post- reading>

789 10 lượt tải
SKKN Một số phương pháp mới để khởi động bài học môn tiếng anh 7 (Sách thí điểm hệ 10 năm)

SKKN Một số phương pháp mới để khởi động bài học môn tiếng anh 7 (Sách thí điểm hệ 10 năm)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp mới để khởi động bài học môn tiếng anh 7 (Sách thí điểm hệ 10 năm)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp I: Role - play Giải pháp II: Using video clips Giải pháp III: Guessing the topic through songs Giải pháp IV: Jigsaw puzzle game Giải pháp V: Chinese whisper game

289 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy phần đọc hiểu môn Tiếng Anh hiệu quả cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Một số biện pháp dạy phần đọc hiểu môn Tiếng Anh hiệu quả cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy phần đọc hiểu môn Tiếng Anh hiệu quả cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài tốt ở nhà 2. Làm tốt giai đoạn chuẩn bị (Pre-reading) 2.1. Giới thiệu chủ điểm 2.2. Giới thiệu từ vựng 3. Chọn bài tập phù hợp cho phần đọc hiểu (While-reading )

839 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Một số biện pháp dạy nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 2. Về phía giáo viên 3. Về phía học sinh 3.1. Luyện nói thông qua classroom language 3.2. Luyện nói qua thực hành cấu trúc ngữ pháp 3.3. Luyện nói ở giai đoạn Pre- & Post- của tiết dạy kỹ năng nghe, đọc, viết

833 26 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com