Lịch sử 7

Giáo viên môn Lịch sử lớp 7 sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng từ các sáng kiến kinh nghiệm mới nhất của Kienedu, được thiết kế đặc biệt cho năm học 2023 – 2024 và bám sát chương trình giáo dục 2018. Sử dụng các bộ sách mới như Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, các đề tài sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Lịch sử 7 này giúp giáo viên phát triển các bài học sáng tạo, kích thích sự tò mò và yêu thích lịch sử trong học sinh. Tài liệu bao gồm các phương pháp dạy học độc đáo, từ việc tái hiện các sự kiện lịch sử đến tổ chức các cuộc thi kiến thức, giúp học sinh hiểu sâu về quá khứ và ứng dụng bài học vào cuộc sống hiện đại.

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp Lập bảng biểu nhằm phát huy tính tích cực và năng lực tư duy sáng tạo phần Lịch sử 7 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp Lập bảng biểu nhằm phát huy tính tích cực và năng lực tư duy sáng tạo phần Lịch sử 7 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) (W+PPT)

Môn: Lịch sử
Lớp: 7
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 752
Lượt tải: 5
Số trang: 17
Tác giả: Bùi Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Minh
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 17
Tác giả: Bùi Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Minh
Năm viết: 2022-2023
752 5 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả giờ học Lịch sử cho học sinh lớp 7 thông qua việc lồng ghép phương pháp miêu tả (CTST) (W+PPT)

SKKN Nâng cao hiệu quả giờ học Lịch sử cho học sinh lớp 7 thông qua việc lồng ghép phương pháp miêu tả (CTST) (W+PPT)

Môn: Lịch sử
Lớp: 7
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 376
Lượt tải: 4
Số trang: 14
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Công
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 14
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Công
Năm viết: 2022-2023
376 4 lượt tải
SKKN Kết hợp phương pháp miêu tả trong dạy học lịch sử cho học sinh lớp 7 (Sách Cánh diều)

SKKN Kết hợp phương pháp miêu tả trong dạy học lịch sử cho học sinh lớp 7 (Sách Cánh diều)

Môn: Lịch sử
Lớp: 7
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 589
Lượt tải: 2
Số trang: 26
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thị trấn
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 26
Tác giả: Phạm Thị Hồng Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thị trấn
Năm viết: 2022-2023
589 2 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy niềm tự hào học sinh qua khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử trong dạy học môn Lịch Sử lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Biện pháp phát huy niềm tự hào học sinh qua khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử trong dạy học môn Lịch Sử lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Môn: Lịch sử
Lớp: 7
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 1023
Lượt tải: 5
Số trang: 32
Tác giả: Đặng Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Cẩm Sơn
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 32
Tác giả: Đặng Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Cẩm Sơn
Năm viết: 2022-2023
1023 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn luyện hiệu quả kỹ năng tự học môn Lịch Sử cho học sinh lớp 7 (Bộ sách chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp rèn luyện hiệu quả kỹ năng tự học môn Lịch Sử cho học sinh lớp 7 (Bộ sách chân trời sáng tạo)

Môn: Lịch sử
Lớp: 7
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 749
Lượt tải: 5
Số trang: 21
Tác giả: Bùi Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Cẩm Châu
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 21
Tác giả: Bùi Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Cẩm Châu
Năm viết: 2022-2023
749 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực và năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc lập và sử dụng bảng biểu trong dạy học lịch sử lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực và năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc lập và sử dụng bảng biểu trong dạy học lịch sử lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Môn: Lịch sử
Lớp: 7
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 578
Lượt tải: 9
Số trang: 23
Tác giả: Lê Thị Thu Hồng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Cẩm Bình
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 23
Tác giả: Lê Thị Thu Hồng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Cẩm Bình
Năm viết: 2022-2023
578 9 lượt tải
SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng môn Lịch sử lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng môn Lịch sử lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Môn: Lịch sử
Lớp: 7
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 399
Lượt tải: 5
Số trang: 25
Tác giả: Trần Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Phùng Giáo
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 25
Tác giả: Trần Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Phùng Giáo
Năm viết: 2022-2023
399 5 lượt tải
SKKN Dạy tiết tường thuật trong môn Lịch sử lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm Dạy tiết tường thuật trong môn Lịch sử lớp 7

Môn: Lịch sử
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 1225
Lượt tải: 4
Số trang: 23
Tác giả: Lê Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phú Lãm
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 23
Tác giả: Lê Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phú Lãm
Năm viết: 2020-2021
1225 4 lượt tải
SKKN Tổ chức dạy học lịch sử địa phương Lớp 7 - Tiết 63: Bằng hình thức tham quan, thực địa tại quần thể khu di tích lịch sử Lăng Miếu Triệu Tường

SKKN Tổ chức dạy học lịch sử địa phương Lớp 7 - Tiết 63: Bằng hình thức tham quan, thực địa tại quần thể khu di tích lịch sử Lăng Miếu Triệu Tường

Môn: Lịch sử
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 2657
Lượt tải: 4
Số trang: 35
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 35
Tác giả: Lê Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi
Năm viết: 2021-2022
2657 4 lượt tải
SKKN Việc lập và sử dụng bảng biểu trong dạy học Lịch sử lớp 7

SKKN Việc lập và sử dụng bảng biểu trong dạy học Lịch sử lớp 7

Môn: Lịch sử
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 906
Lượt tải: 5
Số trang: 20
Tác giả: Trần Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phú Thượng
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 20
Tác giả: Trần Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phú Thượng
Năm viết: 2021-2022
906 5 lượt tải
SKKN Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát huy năng lực tư duy logic của học sinh khi học bài 17 ôn tập chương – Môn Lịch sử 7

SKKN Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát huy năng lực tư duy logic của học sinh khi học bài 17 ôn tập chương – Môn Lịch sử 7

Môn: Lịch sử
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 1855
Lượt tải: 4
Số trang: 26
Tác giả: Lê Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hai Bà Trưng
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 26
Tác giả: Lê Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hai Bà Trưng
Năm viết: 2021-2022
1855 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa giúp học sinh lớp 7 học tốt môn Lịch sử

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa giúp học sinh lớp 7 học tốt môn Lịch sử

Môn: Lịch sử
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 796
Lượt tải: 8
Số trang: 25
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Tăng Bạt Hổ B
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 25
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Tăng Bạt Hổ B
Năm viết: 2020-2021
796 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com