Logo Kiến Edu

Lịch sử 7

Giáo viên môn Lịch sử lớp 7 sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng từ các sáng kiến kinh nghiệm mới nhất của Kienedu, được thiết kế đặc biệt cho năm học 2023 – 2024 và bám sát chương trình giáo dục 2018. Sử dụng các bộ sách mới như Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, các đề tài sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Lịch sử 7 này giúp giáo viên phát triển các bài học sáng tạo, kích thích sự tò mò và yêu thích lịch sử trong học sinh. Tài liệu bao gồm các phương pháp dạy học độc đáo, từ việc tái hiện các sự kiện lịch sử đến tổ chức các cuộc thi kiến thức, giúp học sinh hiểu sâu về quá khứ và ứng dụng bài học vào cuộc sống hiện đại.

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp Lập bảng biểu nhằm phát huy tính tích cực và năng lực tư duy sáng tạo phần Lịch sử 7 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp Lập bảng biểu nhằm phát huy tính tích cực và năng lực tư duy sáng tạo phần Lịch sử 7 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp Lập bảng biểu nhằm phát huy tính tích cực và năng lực tư duy sáng tạo phần Lịch sử 7 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Đối với dạng bài lịch sử tìm hiểu về nội dung chính trị, kinh tế-văn hóa, giáo dục, khoa học - kĩ thuật 2. Đối với dạng bài về các cuộc kháng chiến. (Ví dụ: Kháng chiến chống quân xâm lược Minh, quân xâm lược Mông Nguyên....) 3. Đối với dạng bài tìm hiểu về các cuộc khởi nghĩa 4. Đối với các dạng bài ôn tập 5. Đối với dạng bài tổng kết

752 5 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả giờ học Lịch sử cho học sinh lớp 7 thông qua việc lồng ghép phương pháp miêu tả (CTST) (W+PPT)

SKKN Nâng cao hiệu quả giờ học Lịch sử cho học sinh lớp 7 thông qua việc lồng ghép phương pháp miêu tả (CTST) (W+PPT)

Phương pháp miêu tả được sử dụng với mục đích nhằm phác hoạ bức tranh trọn vẹn về đối tượng được trình bày. Vì vậy, khi miêu tả đòi hỏi giáo viên phải lựa chọn những nét tiêu biểu bản chất nhất, đủ để dựng lại quá khứ một cách đúng đắn, khách quan. Căn cứ vào đặc điểm của phương pháp dạy học miêu tả cùng với yêu cầu nội dung bài học, tôi đã vận dụng phương pháp dạy học này kết hợp với các hình thức dạy học lịch sử khác vào dạy lớp 7A.

376 4 lượt tải
SKKN Kết hợp phương pháp miêu tả trong dạy học lịch sử cho học sinh lớp 7 (Sách Cánh diều)

SKKN Kết hợp phương pháp miêu tả trong dạy học lịch sử cho học sinh lớp 7 (Sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kết hợp phương pháp miêu tả trong dạy học lịch sử cho học sinh lớp 7 (Sách Cánh diều)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: BIỆN PHÁP 1: Sử dụng phương pháp miêu tả trong hoạt động nội khoá BIỆN PHÁP 2: Sử dụng phương pháp miêu tả trong hoạt động ngoại khoá BIỆN PHÁP 3: Sử dụng phương pháp miêu tả trong hoạt động kiểm tra đánh giá

589 2 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy niềm tự hào học sinh qua khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử trong dạy học môn Lịch Sử lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Biện pháp phát huy niềm tự hào học sinh qua khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử trong dạy học môn Lịch Sử lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy niềm tự hào học sinh qua khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử trong dạy học môn Lịch Sử lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử nhằm tạo ra sự kích thích và gây hứng thú học tập cho học sinh. 2. Khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử góp phần hình thành nhân cách cho học sinh. 3. Thông qua việc khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử giúp học sinh hiểu sâu sắc hơn về cả một thời kỳ lịch sử. 4. Khắc họa nhân vật lịch sử làm tăng thêm lòng tự hào dân tộc. 5. Sử dụng tranh ảnh, phim tư liệu liên quan đến khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử. 6. Khắc họa biểu tượng các nhân vật lịch sử thông qua việc cho học sinh tự mình trình bày các hiểu biết lịch sử. 7. Khắc họa biểu tượng nhân vật lịch sử thông qua việc hướng dẫn học sinh học tập thực địa tại di tích lịch sử.

1023 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn luyện hiệu quả kỹ năng tự học môn Lịch Sử cho học sinh lớp 7 (Bộ sách chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp rèn luyện hiệu quả kỹ năng tự học môn Lịch Sử cho học sinh lớp 7 (Bộ sách chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp rèn luyện hiệu quả kỹ năng tự học môn Lịch Sử cho học sinh lớp 7 (Bộ sách chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Tìm ý cơ bản và tập diễn đạt các ý bằng ngôn ngữ của mình b. Học Lịch sử với các sơ đồ c. Học Lịch sử với bảng so sánh d. Kênh hình (Tranh ảnh, lược đồ, bản đồ......) đ. Tự học ở nhà e. Thực hành luyện tập

749 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực và năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc lập và sử dụng bảng biểu trong dạy học lịch sử lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực và năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc lập và sử dụng bảng biểu trong dạy học lịch sử lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp phát huy tính tích cực và năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua việc lập và sử dụng bảng biểu trong dạy học lịch sử lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Sự chuẩn bị của giáo viên và học sinh. 3.2. Tiến hành lập bảng biểu đối với các dạng bài lịch sử trong chương trình lịch sử lớp 7. 3.2.1. Đối với dạng bài lịch sử tìm hiểu về nội dung chính trị, kinh tế-văn hóa, giáo dục, khoa học - kĩ thuật. 3.2.2. Đối với dạng bài về các cuộc kháng chiến. (Ví dụ: Kháng chiến chống quân xâm lược Minh, quân xâm lược Mông Nguyên....) 3.2.3. Đối với dạng bài tìm hiểu về các cuộc khởi nghĩa. 3.2.4. Đối với các dạng bài ôn tập. 3.2.5. Đối với dạng bài tổng kết. 3.3. Vận dụng phương pháp lập bảng biểu vào một tiết dạy cụ thể.

578 9 lượt tải
SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng môn Lịch sử lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng môn Lịch sử lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng môn Lịch sử lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Trò chơi đóng vai 2. Trò chơi hái hoa 3. Trò chơi ai nhanh hơn 4. Trò chơi khám phá 5. Trò chơi giải ô chữ

399 5 lượt tải
SKKN Dạy tiết tường thuật trong môn Lịch sử lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm Dạy tiết tường thuật trong môn Lịch sử lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy tiết tường thuật trong môn Lịch sử lớp 7": Qua bài dạy 01 tiết tường thuật trận đánh trên bản đồ bản thân rút ra được những kinh nghiệm sau : - Nhận thức lịch sử của người thầy giáo ở giai đoạn chuẩn bị các đồ dùng như lược đồ, bản đồ, sơ đồ tranh ảnh… và thiết kế bài học có vai trò hết sức quan trọng và chính là yếu tố nền tảng dẫn tới thành công trong tiết dạy tường thuật của giáo viên. - Nghệ thuật ngôn ngữ diễn đạt trong khi tường thuật phải hết sức lưu loát, dứt khoát, khúc chiết, trong sáng dễ hiểu để tái tạo lại hiện trường lịch sử trên bản đồ nhằm thu hút tối đa sự chú ý của học sinh, là một yêu cầu quan trọng cho sự thành công của tiết tường thuật. - Người thầy cần có sự kết hợp một cách hợp lý các kỹ năng thao tác nghề nghiệp đặc biệt là kỹ năng diễn đạt bằng lời nói và kỹ năng viết, trình bày bảng phải kết hợp phát vấn, phân tích, giảng và ghi bảng nhuần nhuyễn. - Có như vậy mới đạt kết quả cao trong tiết dạy giúp cho tiết dạy thành công.

1225 4 lượt tải
SKKN Tổ chức dạy học lịch sử địa phương Lớp 7 - Tiết 63: Bằng hình thức tham quan, thực địa tại quần thể khu di tích lịch sử Lăng Miếu Triệu Tường

SKKN Tổ chức dạy học lịch sử địa phương Lớp 7 - Tiết 63: Bằng hình thức tham quan, thực địa tại quần thể khu di tích lịch sử Lăng Miếu Triệu Tường

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tổ chức dạy học lịch sử địa phương Lớp 7 - Tiết 63: Bằng hình thức tham quan, thực địa tại quần thể khu di tích lịch sử Lăng Miếu Triệu Tường" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Lên kế hoạch soạn giảng tiết 63 - LSĐP Lớp 7. 2. Chuẩn bị tư liệu về LSĐP liên quan đến bài học. 3. Vận dụng đa dạng hóa các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.

2657 4 lượt tải
SKKN Việc lập và sử dụng bảng biểu trong dạy học Lịch sử lớp 7

SKKN Việc lập và sử dụng bảng biểu trong dạy học Lịch sử lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Việc lập và sử dụng bảng biểu trong dạy học Lịch sử lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sự chuẩn bị của giáo viên và học sinh 2. Tiến hành lập bảng biểu đối với các dạng bài lịch sử trong chương trình lịch sử lớp 7. 2.1. Đối với dạng bài lịch sử tìm hiểu về nội dung chính trị, kinh tế-văn hóa, giáo dục, khoa học-kĩ thuật. 2.2. Đối với dạng bài về các cuộc kháng chiến 2.3. Đối với dạng bài tìm hiểu về các cuộc khởi nghĩa. 2.4. Đối với các dạng bài ôn tập 2.5. Đối với dạng bài tổng kết. 3. Vận dụng phương pháp lập bảng biểu vào một tiết dạy cụ thể

906 5 lượt tải
SKKN Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát huy năng lực tư duy logic của học sinh khi học bài 17 ôn tập chương – Môn Lịch sử 7

SKKN Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát huy năng lực tư duy logic của học sinh khi học bài 17 ôn tập chương – Môn Lịch sử 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm phát huy năng lực tư duy logic của học sinh khi học bài 17 ôn tập chương – Môn Lịch sử 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định nội dung ôn tập và những kỹ năng cần luyện cho học sinh. 2. Xác định đồ dùng, phương tiện trực quan cần thiết, phù hợp cho tiết học. 3. Xác định phương pháp dạy học phù hợp, định hướng thiết kế kiểm tra, đánh giá.

1855 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa giúp học sinh lớp 7 học tốt môn Lịch sử

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa giúp học sinh lớp 7 học tốt môn Lịch sử

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa giúp học sinh lớp 7 học tốt môn Lịch sử" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xây dựng kế hoạch 2. Chọn địa điểm tham quan 3. Liên hệ với người thuyết minh 4. Kiểm tra và đánh giá sau buổi tham quan dã ngoại

796 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com