Logo Kiến Edu

Tiếng Anh 7

Sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh lớp 7 THCS tại Kienedu áp dụng các bộ sách Global Success, I-Learn Smart World, English Discovery,… và chương trình giáo dục mới 2018, dành cho năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến nhằm mục đích tăng cường kỹ năng ngôn ngữ thông qua việc khám phá văn hóa, lịch sử và xã hội Anh ngữ. Giáo viên được khuyến khích áp dụng các phương pháp giảng dạy độc đáo, bao gồm học mà chơi, dự án sáng tạo và giao tiếp thực hành, để khuyến khích học sinh phát triển tư duy phê phán và sự tự tin trong giao tiếp. Mục tiêu là giúp học sinh lớp 7 phát triển sâu hơn kỹ năng ngôn ngữ và hiểu biết về thế giới Anh ngữ, qua đó thúc đẩy niềm yêu thích và động lực học tập Tiếng Anh.

SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Global success)

SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Global success)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Global success)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng đồ dùng trực quan 2. Phương pháp khêu gợi trí tò mò và tính ham hiểu biết của học sinh 3. Phương pháp thúc đẩy động cơ học tập của học sinh 4. Phương pháp sử dụng các trò chơi trong giảng dạy ngoại ngữ 4.1. Hình thức trò chơi dùng để giới thiệu từ mới 4.2. Hình thức dùng trò chơi để kiểm tra từ mới 4.3. Hình thức dùng trò chơi dùng để thiết lập tình huống, dẫn dắt đưa vào chủ đề bài học 4.4. Hình thức dùng trò chơi sử dụng “brainstorming”giúp học sinh động não, suy nghĩ ra các hoạt động hoặc các lĩnh vực mà giáo viên đưa ra 4.5. Hình thức dùng trò chơi - sử dụng “noughts and crosses” nhằm mục đích giúp cho học sinh ôn lại bài học hoặc một điểm ngữ pháp nào đó 4.6. Hình thức dùng trò chơi - sử dụng nhằm giúp học sinh ghi nhớ nhanh những gì các em được nhìn qua 4.7. Hình thức dùng trò chơi - sử dụng “Board race” 4.8. Hình thức dùng trò chơi - sử dụng “Guessing game” 4.9. Hình thức dùng trò chơi nhằm tạo không khí vui vẻ trước khi học bài mới

1882 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao trong công tác dạy đọc Tiếng Anh lớp 7 (Bộ sách Global success)

SKKN Một số biện pháp nâng cao trong công tác dạy đọc Tiếng Anh lớp 7 (Bộ sách Global success)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao trong công tác dạy đọc Tiếng Anh lớp 7 (Bộ sách Global success)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Giai đoạn chuẩn bị <Pre/ Reading> b. Giai đoạn đọc < While - Reading > c. Các bài tập củng cố <Post- reading>

789 10 lượt tải
SKKN Một số phương pháp mới để khởi động bài học môn tiếng anh 7 (Sách thí điểm hệ 10 năm)

SKKN Một số phương pháp mới để khởi động bài học môn tiếng anh 7 (Sách thí điểm hệ 10 năm)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số phương pháp mới để khởi động bài học môn tiếng anh 7 (Sách thí điểm hệ 10 năm)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp I: Role - play Giải pháp II: Using video clips Giải pháp III: Guessing the topic through songs Giải pháp IV: Jigsaw puzzle game Giải pháp V: Chinese whisper game

289 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy phần đọc hiểu môn Tiếng Anh hiệu quả cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Một số biện pháp dạy phần đọc hiểu môn Tiếng Anh hiệu quả cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy phần đọc hiểu môn Tiếng Anh hiệu quả cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài tốt ở nhà 2. Làm tốt giai đoạn chuẩn bị (Pre-reading) 2.1. Giới thiệu chủ điểm 2.2. Giới thiệu từ vựng 3. Chọn bài tập phù hợp cho phần đọc hiểu (While-reading )

839 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp dạy nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Một số biện pháp dạy nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp dạy nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Thí điểm)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 2. Về phía giáo viên 3. Về phía học sinh 3.1. Luyện nói thông qua classroom language 3.2. Luyện nói qua thực hành cấu trúc ngữ pháp 3.3. Luyện nói ở giai đoạn Pre- & Post- của tiết dạy kỹ năng nghe, đọc, viết

833 26 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn luyện khả năng tự học tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách GlobAL success)

SKKN Một số biện pháp rèn luyện khả năng tự học tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Global success)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp rèn luyện khả năng tự học tiếng Anh cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Global Success)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phương pháp học bài cũ 2. Phương pháp chuẩn bị bài mới 3. Một số hình thức tự học khác nhằm nâng cao kiến thức ngôn ngữ và phát triển kỹ năng giao tiếp 4. Một số kinh nghiệm trong việc khích lệ, động viên ý thức tự học của học sinh

1380 13 lượt tải
SKKN Some experiences in eliciting students of grade 7 study and use vocabulary effectively by using mind maps" (New English Textbook)

SKKN Some experiences in eliciting students of grade 7 study and use vocabulary effectively by using mind maps" (New English Textbook)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Some experiences in eliciting students of grade 7 study and use vocabulary effectively by using mind maps" (New English Textbook)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Gathering new vocabulary 2. Sorting new vocabulary 3. Implementing the word mapping through reading

1306 4 lượt tải
SKKN Teaching English vocabulary to Mai Lam junior high school students of class 7 using the method of mind map

SKKN Teaching English vocabulary to Mai Lam junior high school students of class 7 using the method of mind map

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Teaching English vocabulary to Mai Lam junior high school students of class 7 using the method of mind map": Mind Map is a well-known tool around the world, and you have probably used it in class notes, ideas, plans, problem solving, and more. The results are very interesting. Have you ever tried the English vocabulary learning application with mind mapping? Let's go to Mai Lam Junior High School to find out! Do you remember how to learn English vocabularies in school? The teacher will include the words of the vocabularies and pronunciation. One day you will probably have to memorize from several dozen to hundreds of different words that if you do not review often will forget immediately. You are also prone to being discouraged for learning boring vocabulary, rigid and less used. So when you learn English vocabularies by thinking diagram, you solve these problems

645 4 lượt tải
SKKN Dạy học tích hợp ở một số đơn vị bài học trong bộ môn Tiếng Anh 7

SKKN Dạy học tích hợp ở một số đơn vị bài học trong bộ môn Tiếng Anh 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học tích hợp ở một số đơn vị bài học trong bộ môn Tiếng Anh 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tích hợp trong cùng bộ môn 1.1. Tích hợp các kỹ năng ngôn ngữ 1.2. Tích hợp nội dung kiến thức giữa các khối 2. Tích hợp các kiến thức liên môn vào nội dung bài học 2.1. Tích hợp kiến thức địa lý. 2.2. Tích hợp kiến thức lịch sử 2.3. Tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng sống

623 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên dạy tốt phần đọc hiểu môn Tiếng Anh 7

SKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên dạy tốt phần đọc hiểu môn Tiếng Anh 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm giúp giáo viên dạy tốt phần đọc hiểu môn Tiếng Anh 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài tốt ở nhà 2. Làm tốt giai đoạn chuẩn bị (Pre-reading) 2.1. Giới thiệu chủ điểm 2.2. Giới thiệu từ vựng 3. Chọn bài tập phù hợp cho phần đọc hiểu (While-reading)

807 6 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh khối 7

SKKN Một số giải pháp nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh khối 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho học sinh khối 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 2. Về phía giáo viên 3. Về phía học sinh 3.1. Luyện nói thông qua classroom language 3.2. Luyện nói qua thực hành cấu trúc ngữ pháp 3.3. Luyện nói ở giai đoạn Pre- & Post- của tiết dạy kỹ năng nghe, đọc, viết

1582 4 lượt tải
SKKN Some experiences in using role- Plays in teaching speaking

SKKN Some experiences in using role- Plays in teaching speaking

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Some experiences in using role- Plays in teaching speaking": - The more engaging the better. The value of role-plays come from students immersing themselves in the material. - Choose a 'hot' topic and stage a debate. Assign students positions on the topic (for/against). This will get students out of their personality and into the role where they do not have the same inhibitions. - Preparation is very important to success. Give students 'personality cards' which sketch out their personal characteristics or scenario. Divide students into groups and give them time to sketch out various scenarios, and go over extra or special vocabulary, ask them to discuss how they will act, think about the character and plan what they will say. For example, what are possible responses/replies for the angry neighbor ? - The teacher, as facilitator of the role-play must support students in their role. they 'are' in the backyard arguing over the fence. Don't do anything to interrupt the pretend environment. Leave grammar correction to the end. Correcting students in the middle of an argument interrupts the pretend environment. Make notes and do a debriefing after.

3178 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com