Logo Kiến Edu

Hóa học 12

Các mẫu đề tài sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 12 THPT được Kiến Edu tổng hợp và biên soạn nhằm mục đích nâng cao phương pháp giảng dạy và học tập Hóa học trong năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến tập trung vào việc chuẩn bị cho học sinh các kỹ năng và kiến thức Hóa học tiên tiến, bao gồm phân tích hóa học, hóa học hữu cơ và vô cơ, và ứng dụng trong công nghiệp và cuộc sống. Mục tiêu là khuyến khích học sinh phát triển tư duy phê phán, khả năng giải quyết vấn đề và tình yêu với Hóa học, qua đó trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để thành công trong học tập và nghề nghiệp tương lai.

SKKN Làm giấy từ rơm rạ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh” nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh trường THPT

SKKN Làm giấy từ rơm rạ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh” nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "Làm giấy từ rơm rạ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh” nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh trường THPT"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Để khắc phục những nhược điểm của phương pháp dạy học truyền thống, tôi đã tìm hiểu cơ sở lí luận của giáo dục STEM, dạy học phát triển năng lực, tìm hiểu về năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng. Phân tích chương trình hóa học lớp 12 chủ đề “ Carbohydrate”. Xây dựng chủ đề học tập “ Làm giấy từ rơm rạ và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh”. Xây dựng bộ cung cụ đánh giá năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học  sinh. Thực nghiệm sư phạm để khẳng định tính đúng đắn khả thi của đề tài.

416 9 lượt tải
SKKN Định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua dạy học chủ đề giáo dục STEM ‘‘ Peptit và Protein’’ - Hóa học 12 CB

SKKN Định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua dạy học chủ đề giáo dục STEM ‘‘ Peptit và Protein’’ - Hóa học 12 CB

Đề tài góp phần định hướng dạy học một chủ đề Hóa học THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh, dạy học giáo dục STEM. Tiếp cận chương trình GDPT 2018. Đề tài áp dụng dạy học theo định hướng thực tiễn, góp phần kích thích hứng thú học tập môn hóa học của học sinh, đưa môn hóa học trở về với thực tiễn đời sống, giúp học sinh có được những trải nghiệm có ý nghĩa. Thông qua đề tài khi dạy học học sinh tìm hiểu thực tiễn áp dụng lý thuyết vào thực tiễn qua đó có thể chọn cho mình một nghề phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của gia đình mình, giúp các em tự làm ra những sản phẩm sạch, ngon, bổ, rẻ phục vụ cho cuộc sống hàng ngày và xây dựng nghề nghiệp trong tương lai.

839 6 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh THPT trong dạy học trực tuyến môn Hóa học bằng phương pháp lớp học đảo ngược

SKKN Phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh THPT trong dạy học trực tuyến môn Hóa học bằng phương pháp lớp học đảo ngược

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh THPT trong dạy học trực tuyến môn Hóa học bằng phương pháp lớp học đảo ngược” triển khai các biện pháp như sau:  Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến bằng phương pháp lớp học đảo ngược nhằm phát triển năng lực tự chủ và tự học cho học sinh 1. Vận dụng linh hoạt các phần mềm hỗ trợ trong dạy học trực tuyến như: Padlet, azota, Shub classroom, Quizizz, Kahoot 2. Đa dạng hóa các hình thức triển khai lớp học đảo ngược trong dạy học trực tuyến môn hóa học nhằm phát triển năng lực tự chủ và tự học của học sinh. 2.1. Triển khai bằng bài giảng E- learning 2.2. Triển khai bằng Sơ đồ tư duy và hệ thống câu hỏi gợi mở 2.3. Triển khai bằng bài giảng Microsoft PowerPoint 3. Chú trọng việc kiểm tra - đánh giá - định hướng học sinh sau khi hoàn thiện nhiệm vụ được giao. 4. Cần chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợp với đặc điểm tình hình của học sinh theo các lớp khác nhau. 5. Tạo mối quan hệ hai chiều giữa giáo viên bộ môn với giáo viên chủ nhiệm, giữa giáo viên bộ môn và phụ huynh học sinh.

839 6 lượt tải
SKKN Sử dụng infographic trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT

SKKN Sử dụng infographic trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng infographic trong dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Hóa học THPT” triển khai các biện pháp như sau:  Các biện pháp sử dụng infographic trong dạy học Hóa học Đề tài đã sử dụng infographic dưới dạng học liệu truyền thống hoặc học liệu số trong các hoạt động học tập sau: 1.Hoạt động trải nghiệm - kết nối 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới 3.Hoạt động tự học có hướng dẫn 4.Hoạt động luyện tập, hệ thống hóa kiến thức đã học 5.Hoạt động vận dụng, tìm tòi mở rộng 6.Hoạt động KTĐG

1783 10 lượt tải
SKKN Thiết kế bài giảng E-learning chương Đại cương về kim loại giúp học sinh tự ôn tập có hiệu quả trong dạy học môn hóa học lớp 12

SKKN Thiết kế bài giảng E-learning chương Đại cương về kim loại giúp học sinh tự ôn tập có hiệu quả trong dạy học môn hóa học lớp 12

Đề tài xây dựng được, sắp xếp thiết kế rất đa dạng phong phú với nhiều kênh hình, chữ, của bài giảng thông qua phần mềm iSpring Suite kết hợp chuyển văn bản thành giọng nói của Viettel AI để thiết kế E-Learning ôn tập trọn ven một chương, một chuyên đề. Từ đó thiết kế một bài giảng E-Learning để ôn tập chương “Đại cương về kim loại” của chương trình hóa học lớp 12 góp phần bồi dưỡng và phát triển năng lực tự học và năng lực số cho học sinh THPT – một trong những năng lực cốt lõi và tất yếu cần được bồi dưỡng và phát triển cho học sinh trong công nghệ dạy học 4.0.

478 6 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả khi dạy chương đại cương về kim loại – Hóa học 12

SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả khi dạy chương đại cương về kim loại – Hóa học 12

Đề tài đã nghiên cứu một số biện pháp nâng cao hiệu quả khi dạy chương đại cương về kim loại như: Khai thác một số phần mềm hỗ trợ dạy học, tìm hiểu môt số phương pháp, kỹ thuật dạy học phù hợp với nội dung của chương. Thiết kế 4 tiết giáo án mẫu trong chương đại cương về kim loại theo phương pháp dạy học hiện đại. Những phần mềm chúng tôi khai thác cũng như những PPDH mới được lựa chọn như phương pháp dạy học theo góc, phương pháp dạy học theo trạm, phương pháp tổ chức trò chơi... rất chú trọng kỹ năng thực hành, vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn, coi trọng việc tự học, tự khám phá, coi trọng hứng thú và coi trọng sự phù hợp của nhịp độ học, phong cách học ở HS. Trong đề tài nhóm tác giả chúng tôi đã thiết kế và tổ chức liên tiếp các hoạt động dạy học theo nhiều phong cách học khác nhau. Các nhiệm vụ và hình thức học tập được thay đổi trong từng hoạt động tạo hứng thú và kích thích tính tích cực của học sinh, bồi dưỡng năng lực sáng tạo cho HS.

589 6 lượt tải
SKKN Xây dựng hệ thống bài tập thực nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT

SKKN Xây dựng hệ thống bài tập thực nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng hệ thống bài tập thực nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả ôn thi tốt nghiệp THPT” triển khai các biện pháp như sau:  1.Tuyển chọn - Xây dựng hệ thống thí nghiệm hóa học nhằm kích thích hứng thú học tập và phát triển tư duy cho HS 1.1. Xây dựng hệ thống thí nghiệm biểu diễn 1.2. Thí nghiệm hóa học vui 2.Tuyển chọn - Xây dựng hệ thống bài tập thực nghiệm nhằm kích thích hứng thú học tập và phát triển tư duy cho HS 3.Phương pháp sử dụng TNHH và BTTN để kích thích hứng thú học tập và phát triển tư duy của học sinh 3.1. Phương pháp sử dụng thí nghiệm hóa học nhằm kích thích hứng thú học tập và phát triển tư duy cho HS 3.2. Phương pháp sử dụng BTTN nhằm kích thích hứng thú học tập và phát triển tư duy cho HS

288 4 lượt tải
SKKN Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học theo định hướng giáo dục STEM chương Cacbohidrat Hóa học 12 - THPT

SKKN Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học theo định hướng giáo dục STEM chương Cacbohidrat Hóa học 12 - THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học theo định hướng giáo dục STEM chương Cacbohidrat Hóa học 12 - THPT” triển khai các biện pháp như sau:  2.3.2. Các HĐTNST có thể triển khai trong dạy học STEM chương Cacbohidrat. - Tổ chức tham quan dã ngoại chủ đề Tinh Bột và Xenlulozo. - Tổ chức trò chơi ô chữ, rung chuông vàng trên phần mền plickes. - Tổ chức câu lạc bộ STEM. - Tổ chức thảo luận nhóm báo cáo sản phẩm. - Tổ chức diễn đàn hóa học. - Tổ chức cuộc thi thông qua phần mềm quizzi, azota. - Tổ chức lao động công ích: gom giấy sau giờ tan học của trường THPT Ql3. - Tổ chức giao lưu tiết báo cáo sản phẩm. - Tổ chức sự kiện sơ đồ tư duy.

784 8 lượt tải
SKKN Lựa chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập về thí nghiệm để nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG hóa 12 THPT

SKKN Lựa chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập về thí nghiệm để nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG hóa 12 THPT

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Lựa chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập về thí nghiệm để nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG hóa 12 THPT” triển khai các biện pháp như sau:  Một số biện pháp bồi dưỡng HSG hoá học ở bậc THPT a. Kích thích động cơ học tập của học sinh * Hoàn thiện những yêu cầu cơ bản * Xây dựng niềm tin và những kỳ vọng tích cực trong mỗi học sinh * Làm cho học sinh tự nhận thức được lợi ích, giá trị của việc được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi b. Soạn thảo nội dung dạy học và có phương pháp dạy học hợp lý c. Kiểm tra, đánh giá

499 6 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học Dự án: Tái chế Polime và Vật liệu Polime thành các sản phẩm ứng dụng trong đời sống

SKKN Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học Dự án: Tái chế Polime và Vật liệu Polime thành các sản phẩm ứng dụng trong đời sống

Đề tại đã triển khai vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực như: Làm việc nhóm; quan sát; trình bày báo cáo thu hoạch; phối hợp các phương pháp đánh giá; tổng hợp và xử lý số liệu...; Sử dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề đặt ra. Đề tài góp phần làm sáng tỏ cơ sở lí luận về thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học theo hướng vận dụng giáo dục STEM đối với bộ môn Hóa học trong trường phổ thông. Đề tài này đã được tác giả áp dụng có hiệu quả trong dạy học tại trường THPT Anh Sơn 1, chúng tôi mạnh dạn đưa ra trao đổi, chia sẽ với với đồng nghiệp để có thể áp dụng, nhân rộng ở các trường THPT trên địa bàn.

839 6 lượt tải
SKKN Bồi dưỡng và phát triển năng lực tự học, năng lực số cho học sinh thông qua dạy học phần hóa hữu cơ 12 trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin

SKKN Bồi dưỡng và phát triển năng lực tự học, năng lực số cho học sinh thông qua dạy học phần hóa hữu cơ 12 trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin

Xây dựng quy trình bồi dưỡng. Qua phân tích mối quan hệ giữa năng lực số và năng lực tự học, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã mạnh dạn đề xuất quy trình để bồi dưỡng và phát triển năng lực tự học, năng lực số cho học sinh như sau: (1) GV tăng cường yêu cầu HS tự tìm hiểu kiến thức trước mỗi bài học. (2) Học sinh tìm kiếm thông tin (SGK, internet, nghiên cứu bằng phần mềm thí nghiệm ảo – đối với các thông tin về thí nghiệm…) và viết báo cáo theo nhóm. (3) GV hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình khi HS yêu cầu hoặc GV nhận thấy HS gặp khó khăn. (4) Tổ chức cho HS báo cáo kết quả bằng phần mềm văn phòng (như MS Word, MS Powerpoint) và đánh giá kết quả (đánh giá đồng đẳng).

1280 9 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp “lớp học đảo ngược” trong bài Amino axit môn Hóa học lớp 12 nhằm tăng cường tính tích cực và hứng thú học tập của học sinh

SKKN Vận dụng phương pháp “lớp học đảo ngược” trong bài Amino axit môn Hóa học lớp 12 nhằm tăng cường tính tích cực và hứng thú học tập của học sinh

Đưa ra được quy trình tổ chức dạy học theo mô hình “lớp học đảo ngược” nhằm nâng cao tính tích cực, hứng thú học tập của học sinh. Thiết kế được kế hoạch bài dạy theo mô hình “lớp học đảo ngược” phù hợp với bài Amino axit trong chương trình Hóa học 12 nhằm nâng cao tính tích cực, hứng thú học tập của học sinh. Đánh giá được sự tiến bộ của học sinh khi học sinh tích cực, hứng thú học tập thông qua các hoạt động học tập trong bài Amino axit khi vận dụng phương pháp “lớp học đảo ngược”.

879 12 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com