Logo Kiến Edu

Công nghệ 10

Sáng kiến kinh nghiệm môn Công nghệ lớp 10 THPT, năm học 2023 – 2024 sử dụng các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều,… đáp ứng nhu cầu giáo dục đổi mới. Các sáng kiến giúp giáo viên áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, khuyến khích học sinh tiếp cận và ứng dụng công nghệ một cách sáng tạo. Mục tiêu là trang bị cho học sinh các kỹ năng công nghệ cơ bản và nâng cao, từ lập trình đến thiết kế và sáng tạo công nghệ, qua đó phát triển khả năng tư duy phê phán và giải quyết vấn đề. Giáo viên được khuyến khích sử dụng các hoạt động thực hành, dự án và thảo luận nhóm, để học sinh có thể khám phá và áp dụng kiến thức công nghệ vào đời sống và học tập.

SKKN Các giải pháp nâng cao chất lượng trong nghiên cứu khoa học kĩ thuật đối với học sinh cấpTHPT ở môn Công nghệ

SKKN Các giải pháp nâng cao chất lượng trong nghiên cứu khoa học kĩ thuật đối với học sinh cấpTHPT ở môn Công nghệ

Sáng kiến kinh nghiệm "Các giải pháp nâng cao chất lượng trong nghiên cứu khoa học kĩ thuật đối với học sinh cấpTHPT ở môn Công nghệ"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a1. Công tác tham mưu. a2. Công tác tư vấn cho HS những lợi ích thiết thực khi tham gia nghiên cứu KHKT Thứ nhất, nghiên cứu KHKT không những giúp học sinh nắm chắc kiến thức mà còn tiếp cận nhiều hơn kiến thức mới Thứ hai, nghiên cứu KHKT giúp học sinh phát triển và rèn luyện các kỹ năng tư duy sáng tạo, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm Thứ ba, phát triển và rèn luyện kĩ năng mềm trong đó có kỹ năng thuyết trình để bảo vệ đề tài nghiên cứu của mình Thứ tư, thiết lập thêm các mối quan hệ mới Thứ năm, xây dựng hành trang cho mình bằng những thành tích đạt được và cơ hội học tập lên các bậc cao hơn sau khi tốt nghiệp a3. Trong quá trình dạy học giáo viên kết nối bài học với thực tế, tổ chức hướng nghiệp, phân luồng học sinh. a4. Giáo viên tổ chức hoạt động dạy học STEM, lựa chọn sản phẩm tham dự cuộc thi NCKH cấp trường. a5. Tổ chức Câu lạc bộ STEM trong nhà trường.  

525 0 lượt tải
SKKN “ứng dụng e-learning vào dạy học môn công nghệ định hướng nông nghiệp 10 -thpt giúp phát triển năng lực tự học của học sinh”

SKKN “ứng dụng e-learning vào dạy học môn công nghệ định hướng nông nghiệp 10 -thpt giúp phát triển năng lực tự học của học sinh”

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN “ứng dụng e-learning vào dạy học môn công nghệ định hướng nông nghiệp 10 -thpt giúp phát triển năng lực tự học của học sinh”" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Quy trình xây dựng bài giảng E -learning 2.2. Một số kỹ thuât soạn bài giảng E -learning trong vào dạy học môn Công nghệ định hướng nông nghiệp 10-THPT giúp phát triển năng lực tự học của học sinh 2.2.1. Lựa chọn chủ đề bài học để xây dựng bài giảng E – Learning trong dạy học môn Công nghệ 2.2.2. Khai thác, xử lí hình ảnh, âm thanh trong bài giảng E –learning 2.2.3. Kỹ thuật tạo các tương tác của HS và giáo viên khi soạn bài giảng E - learning trên ISPRING 2.3. Các biện pháp quản lý học sinh khi ứng dụng bài giảng E -learning vào môn Công nghệ định hướng nông nghiệp 10-THPT 2.3.1. Sử dụng các tính năng của phần mềm soạn giảng 2.3.2. Hệ thống LMS 2.3.3. Phối kết hợp tất cả các kênh thương tác trực tiếp và trực tuyến để quản lý học sinh 2.4. Minh họa xây dựng bài giảng E –learning

578 10 lượt tải
SKKN Vận dụng chuyển đổi số trong dạy học bài 11: phương pháp nhân giống cây trồng

SKKN Vận dụng chuyển đổi số trong dạy học bài 11: phương pháp nhân giống cây trồng

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng chuyển đổi số trong dạy học bài 11: phương pháp nhân giống cây trồng" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu về cơ sở lý luận của chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo. - Nghiên cứu chương trình và sách giáo khoa Môn Công nghệ trồng trọt, cụ thể là bài 11 Phương pháp nhân giống cây trồng theo công văn 5512/BGD-ĐT. - Thiết kế giáo án thực nghiệm dạy học bài 11: Phương pháp nhân giống cây trồng có vận dụng chuyển đổi số. - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả, tính cấp thiết và tính khả thi của việc vận dụng chuyển đổi số.  

280 7 lượt tải
SKKN Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học chủ đề: kĩ thuật trồng trọt - công nghệ 10

SKKN Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học chủ đề: kĩ thuậttrồng trọt - công nghệ 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn trong dạy học chủ đề: kĩ thuậttrồng trọt - công nghệ 10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Thiết kế các câu hỏi, bài tập theo các mức độ nhận thức để rèn luyện KNVDKT vào thực tiễn cho HS trong dạy học chủ đề kĩ thuật trồng trọt 2.3.2. Thiết kế một số bài tập tình huống để rèn luyện KNVDKT vào thực tiễn cho HS trong dạy học chủ đề: Kĩ thuật trồng trọt - Công nghệ 10 2.3.3. Thiết kế một dự án để rèn luyện KNVDKT vào thực tiễn cho HS trong dạy học chủ đề Kĩ thuật trồng trọt - Công nghệ 10 2.3.4. Học sinh tham quan, tìm hiểu các ứng dụng KHKT vào trồng trọt, tham gia chế biến tương cà chua và trải nghiệm trồng rau tại vườn trường, trải nghiệm tính toán chi phí trồng 1 ha lúa tại địa phương.

422 8 lượt tải
SKKN Khai thác sử dụng phòng học thông minh nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong dạy học vật lí - công nghệ tại trường thpt

SKKN Khai thác sử dụng phòng học thông minh nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong dạy học vật lí - công nghệ tại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Khai thác sử dụng phòng học thông minh nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh trong dạy học vật lí - công nghệ tại trường thpt" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Phòng học thông minh 2.2. Các phần mềm hỗ trợ dạy học 2.2.1. Phần mềm Plickers 2.2.2. Phần mềm Azota 2.3. Phòng thí nghiệm ảo 2.4. Phần mềm Google Drive 2.5. Sử dụng thư viện bài giảng trực tuyến Novi  

227 5 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học dự án: sản xuất giá thể cây trồng hữu cơ; triển lãm tranh sâu hại cây trồng và biện pháp phòng trừ - công nghệ trồng trọt lớp 10- thpt

SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học dự án: sản xuất giá thể cây trồng hữu cơ; triển lãm tranh sâu hại cây trồng và biện pháp phòng trừ - công nghệ trồng trọt lớp 10- thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học dự án: sản xuất giá thể cây trồng hữu cơ; triển lãm tranh sâu hại cây trồng và biện pháp phòng trừ - công nghệ trồng trọt lớp 10- thpt" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: I. Thiết kế bảng kiểm, tiêu chí đánh giá các dự án có tham chiếu YCCĐ của năng lực GQVĐ & ST trong chương trình GDPT 2018. 1. Bảng kiểm đánh giá dự án “Sản xuất giá thể trồng cây hữu cơ”. 2. Bảng kiểm đánh giá dự án “ Triển lãm tranh sâu hại cây trồng thường gặp và biện pháp phòng trừ”. ( GV đánh giá HS và HS đánh giá HS). II. Tổ chức dạy học dự án “ Sản xuất giá thể trồng cây hữu cơ” thuộc nội dung bài 5: “Giá thể trồng cây” môn công nghệ trồng trọt lớp 10- Bộ KNTT.  

398 4 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ số, kĩ thuật mảnh ghép để phát triển năng lực và hướng nghiệp cho học sinh miền núi trong bài dạy “ngành nghề kĩ thuật, công nghệ” – công nghệ 10

SKKN Ứng dụng công nghệ số, kĩ thuật mảnh ghép để phát triển năng lực và hướng nghiệp cho học sinh miền núi trong bài dạy “ngành nghề kĩ thuật, công nghệ” – công nghệ 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng công nghệ số, kĩ thuật mảnh ghép để phát triển năng lực và hướng nghiệp cho học sinh miền núi trong bài dạy “ngành nghề kĩ thuật, công nghệ” – công nghệ 10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Ứng dụng công nghệ số trong bài “Ngành nghề kĩ thuật, công nghệ 2. Ứng dụng Kĩ thuật mảnh ghép trong bài “Ngành nghề kĩ thuật, công nghệ” 3. Hướng nghiệp cho học sinh trong bài “Ngành nghề kĩ thuật, công nghệ” 4. Kế hoạch bài dạy minh họa  

266 9 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh thpt trong dạy học môn công nghệ trồng trọt 10 bằng các bài tập tình huống.

SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh thpt trong dạy học môn công nghệ trồng trọt 10 bằng các bài tập tình huống.

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh thpt trong dạy học môn công nghệ trồng trọt 10 bằng các bài tập tình huống." triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1 Phân tích mục tiêu môn CNTT 10 và cơ hội thiết kế BTTH. 2.2. Thiết kế BTTH CNTT 10 liên quan đến thực tiễn. 2.2.1. Thiết kế BTTH nội dung: Giới thiệu chung về trồng trọt 2.3.2. Thiết kế BTTH nội dung: Đất trồng 2.3.3. Thiết kế BTTH nội dung Phân bón 2.3.4. Thiết kế BTTH Chương IV: Giống cây trồng 2.3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng bài tập tình huống. 2.3.1. Lựa chọn xây dựng hệ thống BTTH khoa học, thiết thực, hấp dẫn phù hợp với nội dung dạy học 2.3.2. Phát huy tối đa tính tích cực, sáng tạo của người học, tạo điều kiện cho người học hoạt động 2.3.3. Phát huy tối đa hiệu quả của các phương tiện dạy học 2.4. Đánh giá NLVDKT của HS trong môn CNTT10  

192 5 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học STEM thông qua thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học chủ đề giá thể trồng cây – công nghệ trồng trọt 10

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học STEM thông qua thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học chủ đề giá thể trồng cây – công nghệ trồng trọt 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học STEM thông qua thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học chủ đề giá thể trồng cây – công nghệ trồng trọt 10”" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: II.1. Một số biện pháp nhằm khắc phục khó khăn và nâng cao hiệu quả thiết kế và sử dụng phương pháp dạy học STEM trong môn Công nghệ trồng trọt 10. II.2. Thiết kế dạy học STEM thông qua chủ đề: Giá thể trồng cây – Công nghệ trồng trọt 10. II.2.1. Lựa chọn chủ đề. II.2.2. Thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học chủ đề theo phương pháp STEM.  

377 6 lượt tải
SKKN Thiết kế và tổ chức dạy học STEM chủ đề THIẾT KẾ KĨ THUẬT môn Công nghệ 10

SKKN Thiết kế và tổ chức dạy học STEM chủ đề THIẾT KẾ KĨ THUẬT môn Công nghệ 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Thiết kế và tổ chức dạy học STEM chủ đề THIẾT KẾ KĨ THUẬT môn Công nghệ 10" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Quy trình thiết kế chủ đề giáo dục STEM trong dạy học 2.3.2. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 2.3.4. Phân tích nội dung và cấu trúc chủ đề 5: THIẾT KẾ KĨ THUẬT 2.3.5. Những nội dung của chủ đề “Thiết kế kĩ thuật” có thể thiết kế các hoạt động dạy học tích hợp STEM 2.3.6. Thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học chủ đề “Thiết kế kĩ thuật” theo định hướng giáo dục STEM

578 10 lượt tải
SKKN Thiết kế và tổ chức dạy học STEM thông qua chủ đề “Hình chiếu trục đo” của bài 11-công nghệ 10 ( thiết kế và công nghệ ) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh

SKKN Thiết kế và tổ chức dạy học STEM thông qua chủ đề “Hình chiếu trục đo” của bài 11-công nghệ 10 ( thiết kế và công nghệ ) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Thiết kế và tổ chức dạy học STEM thông qua chủ đề “Hình chiếu trục đo” của bài 11-công nghệ 10 ( thiết kế và công nghệ ) nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Nguyên tắc thiết kế chủ đề dạy học STEM trong môn công nghệ 2.2. Tiêu chí xây dựng chủ đề STEM2.3. Quy trình thiết kế chủ đề STEM dạy học STEM trong môn công nghệ 2.4. Ví dụ minh họa 2.5. Giáo án thực nghiệm  

578 10 lượt tải
Hướng dẫn học sinh thiết kế mô hình robot trên xe điều khiển, để chăm bệnh nhân covid-19 trong khu cách ly

SKKN Hướng dẫn học sinh thiết kế mô hình robot trên xe điều khiển, để chăm bệnh nhân covid-19 trong khu cách ly

  Việc hướng dẫn học sinh thiết kế mô hình robot trên xe điều khiển để chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19 trong khu cách ly đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, phù hợp với việc dạy học định hướng nghề nghiệp và thích ứng với tình hình đất nước .  

578 10 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com