Logo Kiến Edu

Địa lí 9

Trong năm học 2023 – 2024, sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 9 THCS nhấn mạnh vào việc thúc đẩy các giáo viên áp dụng phương pháp dạy học đổi mới và tương tác. Các giáo viên sẽ được khuyến khích áp dụng các kỹ thuật giảng dạy đa dạng, từ việc sử dụng công nghệ mới nhất trong lớp học đến việc tổ chức các chuyến đi thực địa, giúp học sinh kết nối kiến thức Địa lí với thế giới thực. Mục tiêu của sáng kiến này là khơi gợi sự tò mò, tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh, qua đó giúp học sinh hiểu rõ hơn về các vấn đề địa lí toàn cầu, văn hóa và môi trường, chuẩn bị cho các em những kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm.

SKKN Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Địa lí 9 (phần phân hóa lãnh thổ) nhằm giáo dục tình yêu Biển - Đảo cho học sinh

SKKN Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Địa lí 9 (phần phân hóa lãnh thổ) nhằm giáo dục tình yêu Biển - Đảo cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tổ chức một số trò chơi trong dạy học Địa lí 9 (phần phân hóa lãnh thổ) nhằm giáo dục tình yêu Biển - Đảo cho học sinh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1:Tạo điều kiện gần gũi giữa thầy và trò để hiểu thêm về tâm tư nguyện vọng của các em trong quá trình học môn Địa lí. Giải pháp 2: Giáo dục cho các em hiểu môn Địa lí cũng quan trọng giống như các môn học khác. Hiểu Địa lí là hiểu được một phần của thế giới. Hiểu về biển là góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam. Giải pháp 3: Khuyến khích tinh thần và khả năng học tập của học sinh bằng cách tạo cho các em có cơ hội thể hiện mình trước tập thể lớp. Giải pháp 4:Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh học tập trên lớp cũng như ở nhà.

845 5 lượt tải
SKKN Một số kỹ năng hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bảng số liệu phần địa lí kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn địa lý lớp 9

SKKN Một số kỹ năng hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bảng số liệu phần địa lí kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn địa lý lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kỹ năng hướng dẫn học sinh khai thác kiến thức từ bảng số liệu phần địa lí kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn địa lý lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Các giải pháp chung: chuẩn bị thật chu đáo về mặt bài soạn, Sử dụng linh hoạt khéo léo các phương pháp phù hợp 2.3.2. Các giải pháp cụ thể: xác định nội dung, phân tích số liệu,nhận xét bảng số liệu 2.3.3. Tổ chức giảng dạy về phân tích bảng số liệu 2.3.4. Những điểm cần lưu ý khi rèn luyện kĩ năng sử dụng bảng số liệu địa lí cho học sinh

1284 4 lượt tải
SKKN Phương pháp rèn luyện kĩ năng nhận xét bảng số liệu địa lí để rút ra kiến thức cho học sinh lớp 9

SKKN Phương pháp rèn luyện kĩ năng nhận xét bảng số liệu địa lí để rút ra kiến thức cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phương pháp rèn luyện kĩ năng nhận xét bảng số liệu địa lí để rút ra kiến thức cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Tìm hiểu về số liệu thống kê. 2.3.2. Ý nghĩa của bảng số liệu thống kê. 2.3.3. Phân loại các số liệu thống kê trong dạy học địa lí. 2.3.4. Nhận xét bảng số liệu trong dạy học địa lí. 2.3.5. Rèn luyện kĩ năng dựa vào bảng số liệu và biểu đồ để nhận xét:

1520 5 lượt tải
SKKN Tích hợp giáo dục biển đảo qua môn Địa lý 9 nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng chủ quyền biên giới biển - Đảo cho học sinh

SKKN Tích hợp giáo dục biển đảo qua môn Địa lý 9 nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng chủ quyền biên giới biển - Đảo cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tích hợp giáo dục biển đảo qua môn Địa lý 9 nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng chủ quyền biên giới biển - Đảo cho học sinh” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Phương pháp đàm thoại * Phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề * Phương pháp thảo luận

1740 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9

SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên phải thực sự tâm huyết, có niềm tin vào bản thân. 2. Xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. 3. Chọn đội tuyển. 4. Treo thưởng và thưởng. 5. Quan tâm đặc biệt tới đội tuyển, “thổi lửa” cho các em. 6. Dạy đội tuyển. 7. Tạo điều kiện để học sinh trong đội tuyển học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau. 8. Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi phải tự học. 9. Giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi là cầu nối giữa gia đình- Nhà trường và xã hội. 10. Lập ngân hàng đề. 11. Ghi chép nội dung chính của các buổi bồi dưỡng.

626 4 lượt tải
SKKN Cách giải một số dạng câu hỏi lí thuyết trong ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí 9

SKKN Cách giải một số dạng câu hỏi lí thuyết trong ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cách giải một số dạng câu hỏi lí thuyết trong ôn thi học sinh giỏi môn Địa lí 9”: Trong phạm vi của đề tài này tôi chỉ nêu ra cách giải một số dạng câu hỏi lí thuyết trong ôn thi học sinh giỏi môn địa lí 9. Các dạng câu hỏi lí thuyết thường gặp trong ôn thi học sinh giỏi địa lí 9 như: Dạng trình bày, dạng giải thích, dạng so sánh và dạng chứng minh.

972 8 lượt tải
SKKN Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy bài thực hành môn Địa lý lớp 9

SKKN Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy bài thực hành môn Địa lý lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy bài thực hành môn Địa lý lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người thầy 2.3.2. Đổi mới trong việc thiết kế bài thực hành 2.3.3. Khai thác hiệu quả các phương tiện, đồ dùng dạy học 2.3.4. Chú ý trang bị các kỹ năng địa lý cho học sinh 2.3.5. Đổi mới trong hoạt động dạy học ở trên lớp

890 5 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp dạy học tích cực để giáo dục học sinh lớp 9 sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong môn Địa lí

SKKN Sử dụng phương pháp dạy học tích cực để giáo dục học sinh lớp 9 sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong môn Địa lí

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng phương pháp dạy học tích cực để giáo dục học sinh lớp 9 sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong môn Địa lí” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về thức sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả * Hình thành thói quen biết nghiên cứu tìm hiểu thực tế từ đó xây dựng kĩ năng liên hệ với thực tiễn xung quanh và biết vận dụng vào cuộc sống * Nâng cao trình độ nhận thức và khả năng tiếp thu vận dụng kiến thức của học sinh một cách đồng đều bằng cách taọ hứng thú trong giờ học Địa lí

1675 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm khi dạy các tiết thực hành Địa lý 9

SKKN Một số kinh nghiệm khi dạy các tiết thực hành Địa lý 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm khi dạy các tiết thực hành Địa lý 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Chuẩn bị các phương tiện, đồ dùng dạy học cần thiết cho tiết dạy Giải pháp 2: Tổ chức các hoạt động một cách linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng học sinh Giải pháp 3: Giúp học sinh khắc phục những lỗi thường gặp phải trong quá trình thực hiện các tiết thực hành Giải pháp 4: Nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi tiết thực hành về kiến thức, thái độ, kỹ năng của học sinh cũng như các phương pháp giáo viên đã tiến hành trong tiết dạy để có những điều chỉnh cần thiết, phù hợp

891 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Atlat địalí Việt Nam cho học sinh lớp 9

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Atlat địalí Việt Nam cho học sinh lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Atlat địalí Việt Nam cho học sinh lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Vận động học sinh mua Atlat địa lí Việt Nam để sử dụng trong học tập bộ môn địa lí 3.2. Hướng dẫn học sinh sử dụng Atlat trong việc học bài mới 3.3. Hướng dẫn học sinh sử dụng Atlat trong việc làm bài thi, bài kiểm tra

868 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lí 9

SKKN Một số kinh nghiệm ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lí 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lí 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi 2.3.2 Rèn luyện kiến thức và kĩ năng

791 5 lượt tải
SKKN Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh Lớp 9

SKKN Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh Lớp 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ cho học sinh Lớp 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ - Bước 2: Xử lí số liệu - Bước 3: Xác định tỉ lệ thích hợp - Bước 4: Vẽ biểu đồ - Bước 5: Hoàn thiện biểu đồ (lập chú giải, ghi tên biểu đồ)

992 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com