Logo Kiến Edu

Tiếng Anh 8

Với mục tiêu cải thiện chất lượng giảng dạy và học Tiếng Anh, Kienedu xin gửi đến quý thầy cô mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh lớp 8 THCS, áp dụng bộ sách Global Success, I-Learn Smart World, English Discovery,… và chương trình giáo dục 2018, dành cho năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến tập trung vào việc mở rộng kỹ năng ngôn ngữ và giới thiệu các chủ đề phức tạp hơn, như phân tích văn bản và giao tiếp nâng cao, thông qua phương pháp giảng dạy sáng tạo và tương tác. Mục tiêu là khuyến khích học sinh lớp 8 phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở cấp độ cao hơn, qua đó nâng cao khả năng giao tiếp và tư duy phê phán trong Tiếng Anh, chuẩn bị tốt nhất cho các thách thức học tập và giao tiếp trong tương lai.

SKKN Ứng dụng một số công cụ trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh lớp 8 (GLOBAL) (W+PPT)

SKKN Ứng dụng một số công cụ trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh lớp 8 (GLOBAL) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng một số công cụ trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh lớp 8 (GLOBAL) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1. Website Cambridgeenglish.org 1.2. Website onlinevideoconverter.com 1.3. Công cụ chỉnh sửa mp3cutter

1322 5 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức dạy học tích cực nhằm thay đổi không khí và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 (GLOBAL)

SKKN Biện pháp tổ chức dạy học tích cực nhằm thay đổi không khí và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 (GLOBAL SUCCESS)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tổ chức dạy học tích cực nhằm thay đổi không khí và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 (GLOBAL SUCCESS)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1. Thúc đẩy động cơ học tập của học sinh 1.1. Động viên học sinh bằng những lời khen 1.2. Đơn giản hóa các bài học Giải pháp 2. Áp dụng những tình huống, hành động thực tế vào bài giảng Giải pháp 3. Lồng ghép âm nhạc trong dạy học Tiếng Anh 3.1. Lồng ghép âm nhạc để giới thiệu chủ đề của bài học 3.2. Lồng ghép âm nhạc trong tiết ngữ pháp 3.3. Lồng ghép âm nhạc để củng cố từ mới hay bảng động từ bất quy tắc Giải pháp 4. Sân khấu hóa trong dạy học Tiếng Anh 4.1. Một số bước thực hiện 4.2. Áp dụng sân khấu hóa trong phần củng cố bài học Giải pháp 5. Lồng ghép Video Clip tạo hứng thú trong tiết dạy Tiếng anh 5.1. Lồng ghép Video clip trong dạy phần “Warm up” 5.2. Vận dụng video clip dạy phần “Post-teaching” 5.3. Vận dụng video trong các tiết dạy ngữ âm

899 8 lượt tải
SKKN How to attract students by adapting some difficult lessons of English 8

SKKN How to attract students by adapting some difficult lessons of English 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN How to attract students by adapting some difficult lessons of English 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Selecting activities which both attract students and control the number of students involve 2.2.2. Using Techniques from easy to difficult 2.2.3. Change and simplifies the exercises given in the textbook:  

972 5 lượt tải
SKKN Integration of subjects to teach English 8 – Recycling (getting started + listen and read)

SKKN Integration of subjects to teach English 8 – Recycling (getting started + listen and read)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Integration of subjects to teach English 8 – Recycling (getting started + listen and read)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: PART 1: LEARNING ABOUT AN ENGLISH PARAGRAPH 1.1. Definition of a paragraph in English 1.2. Steps for an English paragraph PART 2: HOW TO WRITE A PARAGRAPH 2.1. Topic Sentence 2.2. Supporting Details 2.3. Closing Sentence PART 3: REVIEWING THE PARAGRAPH 3.1. Check your paragraph for spelling and grammar 3.2. Check your paragraph for coherency and style 3.3. Decide if your paragraph is complete PART 4: KINDS OF USUAL PARAGRAPH IN SECONDARY SCHOOL’S PROGRAMS  

1327 4 lượt tải
SKKN Experiences in guiding graders 8th participate in practicing speaking skill according to the specific topic in English 8 pilot program semester 1st actively and effectively

SKKN Experiences in guiding graders 8th participate in practicing speaking skill according to the specific topic in English 8 pilot program semester 1st actively and effectively

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Experiences in guiding graders 8th participate in practicing speaking skill according to the specific topic in English 8 pilot program semester 1st actively and effectively" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. The Importance of Developing English Speaking Skills for Grade 8 3.2. Prepare and arrange the speaking topic 3.3. Form and organization of speaking 3.4. Example  

1084 4 lượt tải
SKKN How to teach listening skills for students in grade 8 effectively

SKKN How to teach listening skills for students in grade 8 effectively

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN How to teach listening skills for students in grade 8 effectively" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Listening to obtain more detailed information b. Listening for information c. The different listening forms d. Don’t catch up with the speed of the speakers  

725 4 lượt tải
SKKN Some experiences help gifted students in grade 8 to study and do passive exercises better

SKKN Some experiences help gifted students in grade 8 to study and do passive exercises better

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Some experiences help gifted students in grade 8 to study and do passive exercises better" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Difference between active and passive voice a. Active sentence b. Passive Sentence 2. Passive forms in tenses and special passive forms a. Structure is used to change from active sentences into passive sentences b. Passive forms in tenses c. Special passive voice 3. Guide students to practice doing exercises  

604 3 lượt tải
SKKN Applying the interdisciplinary knowledge to teach the section: speak - Unit 1 English 8 for students in grade 8

SKKN Applying the interdisciplinary knowledge to teach the section: speak - Unit 1 English 8 for students in grade 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Applying the interdisciplinary knowledge to teach the section: speak - Unit 1 English 8 for students in grade 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Principles of integration 3.2. Methods of implementation when integrating interdisciplinary knowledge in the lesson. 3.2.1.The aims of the lesson 3.2.2. Overview of the layout of the lesson 3.2.3. Teaching activities and teaching process  

902 4 lượt tải
SKKN Some methods help class 8D students at Nhu Ba Sy Secondary School improve their writing skills

SKKN Some methods help class 8D students at Nhu Ba Sy Secondary School improve their writing skills

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Some methods help class 8D students at Nhu Ba Sy Secondary School improve their writing skills" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.View the improvement of students’ writing as our responsibility. 2. Let students know that we value good writing. 3. Regularly assign brief writing exercises in our classes. 4. Provide guidance throughout the writing process. 5. Don't feel as though we have to read and grade every piece of your students' writing. 6.Find other faculty members who are trying to use writing more effectively in their courses.  

359 2 lượt tải
SKKN Some experiences in teaching passive sentences for students in grades 8

SKKN Some experiences in teaching passive sentences for students in grades 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Some experiences in teaching passive sentences for students in grades 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Using the passive sentences 2. Structure 3. Turning the initiative into the passive 4. The special form of passive sentences  

385 4 lượt tải
SKKN Helping grade 8th students at Ha Vinh secondary school remember the way to change an active sentence into a passive sentence in present simple tense and past simple tense

SKKN Helping grade 8th students at Ha Vinh secondary school remember the way to change an active sentence into a passive sentence in present simple tense and past simple tense

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Helping grade 8th students at Ha Vinh secondary school remember the way to change an active sentence into a passive sentence in present simple tense and past simple tense" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Here, I present the old method I applied when teaching passive sentences in the present simple and the past simple tense 3.1.1. Passive in simple present 3.1.2. Passive in simple past 3.2. And this is a new method that after years of passive teaching I have learned the experience. I would like to present my method as follows 3.2.1. Passive in simple present 3.2.2. Passive in past simple tense  

857 5 lượt tải
SKKN Initiative experience: practice writing skills in teaching English to 8th grade students

SKKN Initiative experience: practice writing skills in teaching English to 8th grade students

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Initiative experience: practice writing skills in teaching English to 8th grade students" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Solution. Teach Pre - writing 2.3.1.1. Guide through the outline. 2.3.1.2. Tutorial through sample artic 2.3.1.3. Write articles with suggested words 2.3.2. Solution. Teach the While - writing section. 2.3.3. Solution. Teach the Post - writing 2.3.3.1. Use the wrong word. 2.3.3.4. Incomplete (the, a / an), possessive, pu  

1327 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com