Tiếng Anh 8

Với mục tiêu cải thiện chất lượng giảng dạy và học Tiếng Anh, Kienedu xin gửi đến quý thầy cô mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh lớp 8 THCS, áp dụng bộ sách Global Success, I-Learn Smart World, English Discovery,… và chương trình giáo dục 2018, dành cho năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến tập trung vào việc mở rộng kỹ năng ngôn ngữ và giới thiệu các chủ đề phức tạp hơn, như phân tích văn bản và giao tiếp nâng cao, thông qua phương pháp giảng dạy sáng tạo và tương tác. Mục tiêu là khuyến khích học sinh lớp 8 phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết ở cấp độ cao hơn, qua đó nâng cao khả năng giao tiếp và tư duy phê phán trong Tiếng Anh, chuẩn bị tốt nhất cho các thách thức học tập và giao tiếp trong tương lai.

SKKN Ứng dụng một số công cụ trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh lớp 8 (GLOBAL) (W+PPT)

SKKN Ứng dụng một số công cụ trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh lớp 8 (GLOBAL) (W+PPT)

Môn: Tiếng Anh
Lớp: 8
Bộ sách: Global Success
Lượt xem: 1322
Lượt tải: 5
Số trang: 17
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 17
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
1322 5 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức dạy học tích cực nhằm thay đổi không khí và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 (GLOBAL)

SKKN Biện pháp tổ chức dạy học tích cực nhằm thay đổi không khí và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 (GLOBAL SUCCESS)

Môn: Tiếng Anh
Lớp: 8
Bộ sách: Global Success
Lượt xem: 899
Lượt tải: 8
Số trang: 30
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 30
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
899 8 lượt tải
SKKN How to attract students by adapting some difficult lessons of English 8

SKKN How to attract students by adapting some difficult lessons of English 8

Môn: Tiếng anh
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 972
Lượt tải: 5
Số trang: 24
Tác giả: Bùi Thị Minh Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Long Anh
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 24
Tác giả: Bùi Thị Minh Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Long Anh
Năm viết: 2021-2022
972 5 lượt tải
SKKN Integration of subjects to teach English 8 – Recycling (getting started + listen and read)

SKKN Integration of subjects to teach English 8 – Recycling (getting started + listen and read)

Môn: Tiếng anh
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 1327
Lượt tải: 4
Số trang: 28
Tác giả: Trần Thị Hồng Phúc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Xuân Đỉnh
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 28
Tác giả: Trần Thị Hồng Phúc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Xuân Đỉnh
Năm viết: 2022-2023
1327 4 lượt tải
SKKN Experiences in guiding graders 8th participate in practicing speaking skill according to the specific topic in English 8 pilot program semester 1st actively and effectively

SKKN Experiences in guiding graders 8th participate in practicing speaking skill according to the specific topic in English 8 pilot program semester 1st actively and effectively

Môn: Tiếng anh
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 1084
Lượt tải: 4
Số trang: 30
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hoằng Đại
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 30
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hoằng Đại
Năm viết: 2022-2023
1084 4 lượt tải
SKKN How to teach listening skills for students in grade 8 effectively

SKKN How to teach listening skills for students in grade 8 effectively

Môn: Tiếng anh
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 725
Lượt tải: 4
Số trang: 22
Tác giả: Đặng Thị My
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Việt Nam-Angiêri
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 22
Tác giả: Đặng Thị My
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Việt Nam-Angiêri
Năm viết: 2019-2020
725 4 lượt tải
SKKN Some experiences help gifted students in grade 8 to study and do passive exercises better

SKKN Some experiences help gifted students in grade 8 to study and do passive exercises better

Môn: Tiếng anh
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 604
Lượt tải: 3
Số trang: 21
Tác giả: Lê Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phú Lãm
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 21
Tác giả: Lê Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phú Lãm
Năm viết: 2019-2020
604 3 lượt tải
SKKN Applying the interdisciplinary knowledge to teach the section: speak - Unit 1 English 8 for students in grade 8

SKKN Applying the interdisciplinary knowledge to teach the section: speak - Unit 1 English 8 for students in grade 8

Môn: Tiếng anh
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 902
Lượt tải: 4
Số trang: 29
Tác giả: Bùi Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Lâm
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 29
Tác giả: Bùi Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Lâm
Năm viết: 2022-2023
902 4 lượt tải
SKKN Some methods help class 8D students at Nhu Ba Sy Secondary School improve their writing skills

SKKN Some methods help class 8D students at Nhu Ba Sy Secondary School improve their writing skills

Môn: Tiếng anh
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 359
Lượt tải: 2
Số trang: 19
Tác giả: Bùi Thị Thanh Loan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Ái Mộ
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 19
Tác giả: Bùi Thị Thanh Loan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Ái Mộ
Năm viết: 2021-2022
359 2 lượt tải
SKKN Some experiences in teaching passive sentences for students in grades 8

SKKN Some experiences in teaching passive sentences for students in grades 8

Môn: Tiếng anh
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 385
Lượt tải: 4
Số trang: 20
Tác giả: Lê Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Bạch Đằng
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 20
Tác giả: Lê Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Bạch Đằng
Năm viết: 2022-2023
385 4 lượt tải
SKKN Helping grade 8th students at Ha Vinh secondary school remember the way to change an active sentence into a passive sentence in present simple tense and past simple tense

SKKN Helping grade 8th students at Ha Vinh secondary school remember the way to change an active sentence into a passive sentence in present simple tense and past simple tense

Môn: Tiếng anh
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 857
Lượt tải: 5
Số trang: 21
Tác giả: Bùi Thị Minh Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Lương Định Của
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 21
Tác giả: Bùi Thị Minh Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Lương Định Của
Năm viết: 2019-2020
857 5 lượt tải
SKKN Initiative experience: practice writing skills in teaching English to 8th grade students

SKKN Initiative experience: practice writing skills in teaching English to 8th grade students

Môn: Tiếng anh
Lớp: 8
Bộ sách:
Lượt xem: 1327
Lượt tải: 3
Số trang: 35
Tác giả: Phạm Thị Thanh Loan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thượng Cát
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 35
Tác giả: Phạm Thị Thanh Loan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thượng Cát
Năm viết: 2021-2022
1327 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com