Logo Kiến Edu

Công nghệ 12

Kienedu cung cấp các mẫu sáng kiến kinh nghiệm THPT môn Công nghệ lớp 12 THPT cập nhật mới nhất cho năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến tập trung vào việc cung cấp cho giáo viên các công cụ và phương pháp giảng dạy tiên tiến, giúp học sinh tiếp cận với các khái niệm công nghệ cao cấp và ứng dụng thực tiễn. Mục tiêu là giúp học sinh lớp 12 phát triển kỹ năng công nghệ, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho sự nghiệp học thuật và nghề nghiệp trong tương lai. Giáo viên được khuyến khích sử dụng các hoạt động dự án, thảo luận và thực hành, để học sinh có thể khám phá và áp dụng kiến thức công nghệ một cách hiệu quả.

SKKN Các giải pháp nâng cao chất lượng trong nghiên cứu khoa học kĩ thuật đối với học sinh cấpTHPT ở môn Công nghệ

SKKN Các giải pháp nâng cao chất lượng trong nghiên cứu khoa học kĩ thuật đối với học sinh cấpTHPT ở môn Công nghệ

Sáng kiến kinh nghiệm "Các giải pháp nâng cao chất lượng trong nghiên cứu khoa học kĩ thuật đối với học sinh cấpTHPT ở môn Công nghệ"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a1. Công tác tham mưu. a2. Công tác tư vấn cho HS những lợi ích thiết thực khi tham gia nghiên cứu KHKT Thứ nhất, nghiên cứu KHKT không những giúp học sinh nắm chắc kiến thức mà còn tiếp cận nhiều hơn kiến thức mới Thứ hai, nghiên cứu KHKT giúp học sinh phát triển và rèn luyện các kỹ năng tư duy sáng tạo, làm việc độc lập và làm việc theo nhóm Thứ ba, phát triển và rèn luyện kĩ năng mềm trong đó có kỹ năng thuyết trình để bảo vệ đề tài nghiên cứu của mình Thứ tư, thiết lập thêm các mối quan hệ mới Thứ năm, xây dựng hành trang cho mình bằng những thành tích đạt được và cơ hội học tập lên các bậc cao hơn sau khi tốt nghiệp a3. Trong quá trình dạy học giáo viên kết nối bài học với thực tế, tổ chức hướng nghiệp, phân luồng học sinh. a4. Giáo viên tổ chức hoạt động dạy học STEM, lựa chọn sản phẩm tham dự cuộc thi NCKH cấp trường. a5. Tổ chức Câu lạc bộ STEM trong nhà trường.  

525 0 lượt tải
SKKN Dạy học bài 10, 12 Công nghệ 12 bằng hoạt động giáo dục STEM nhằm tăng khả năng tự học, tự thực hành để giải quyết các vấn đề thực tiễn cho HS

SKKN Dạy học bài 10, 12 Công nghệ 12 bằng hoạt động giáo dục STEM nhằm tăng khả năng tự học, tự thực hành để giải quyết các vấn đề thực tiễn cho HS

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học bài 10, 12 Công nghệ 12 bằng hoạt động giáo dục STEM nhằm tăng khả năng tự học, tự thực hành để giải quyết các vấn đề thực tiễn cho HS " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Đặc điểm môn Công nghệ lớp 12 ở trường THPT 2.2. Mục tiêu của giải pháp 2.2.1. Thúc đẩy thái độ học tập tích cực của HS 2.2.2. Tạo ra các nhóm học tập hợp tác cho HS tham gia 2.2.3. Thúc đẩy cách thức học tập để giải quyết vấn đề 2.2. Xây dựng lớp học STEM 2.3. Cách thức thực hiện giải pháp  

188 5 lượt tải
SKKN Tổ chức dạy học chủ đề "đèn nháy trang trí đơn giản" bằng phương pháp dạy học

SKKN Tổ chức dạy học chủ đề "đèn nháy trang trí đơn giản" bằng phương pháp dạy học

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tổ chức dạy học chủ đề "đèn nháy trang trí đơn giản" bằng phương pháp dạy học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Lựa chọn chủ đề 2. Mục tiêu chủ đề "Đèn nháy trang trí đơn giản" theo Chuẩn KT - KN 3. Nội dung dạy học chủ đề "Đèn nháy trang trí đơn giản" 4. Xây dựng bảng mô tả các mức yêu cầu cần đạt cho mỗi loại câu hỏi trong chủ đề nhằm phát triển năng lực học sinh 5. Bộ câu hỏi dựa theo bảng mô tả giao cho học sinh để hoàn thiện dự án  

578 10 lượt tải
Hướng dẫn học sinh thiết kế mô hình robot trên xe điều khiển, để chăm bệnh nhân covid-19 trong khu cách ly

SKKN Hướng dẫn học sinh thiết kế mô hình robot trên xe điều khiển, để chăm bệnh nhân covid-19 trong khu cách ly

  Việc hướng dẫn học sinh thiết kế mô hình robot trên xe điều khiển để chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19 trong khu cách ly đáp ứng được yêu cầu đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, phù hợp với việc dạy học định hướng nghề nghiệp và thích ứng với tình hình đất nước .  

578 10 lượt tải
Xây dựng chủ đề dạy học “Linh kiện điện tử” từ các thiết bị, đồ dùng trong thực thực tiễn nhằm phát huy tính tích cực, tự lực, tư duy sáng tạo của học sinh.

SKKN Xây dựng chủ đề dạy học “Linh kiện điện tử” từ các thiết bị, đồ dùng trong thực thực tiễn nhằm phát huy tính tích cực, tự lực, tư duy sáng tạo của học sinh.

Sáng kiến kinh nghiệm "Xây dựng chủ đề dạy học “Linh kiện điện tử” từ các thiết bị, đồ dùng trong thực thực tiễn nhằm phát huy tính tích cực, tự lực, tư duy sáng tạo của học sinh." triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: II.2.1 Hệ thống kiến thức về “Linh kiện điện tử” II.2.2 Thiết kế, xây dựng chủ đề “Linh kiện điện tử” từ các đồ dùng, thiết bị trong thực tiễn II.2.2.1 Xây dựng kế hoạch hướng dẫn học sinh II.2.2.2 Xây dựng chủ đề dạy học “Linh kiện điện tử”  

277 7 lượt tải
Thiết kế và tổ chức một số hoạt động khởi động tạo hứng thú cho học sinh trong dạy học môn Công Nghệ tại trường THPT

SKKN Thiết kế và tổ chức một số hoạt động khởi động tạo hứng thú cho học sinh trong dạy học môn Công Nghệ tại trường THPT

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Thiết kế và tổ chức một số hoạt động khởi động tạo hứng thú cho học sinh trong dạy học môn Công Nghệ tại trường THPT" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tạo tình huống có vấn đề (THCVĐ) 1.1. Sử dụng thí nghiệm để tạo tình huống có vấn đề 1.2. Sử dụng tình huống thực tiễn để tạo tình huống có vấn đề 1.3. Sử dụng phim hoạt hình, truyện tranh tạo tình huống có vấn đề 1.4. Sử dụng video tạo tình huống có vấn đề. 2. Đặt vấn đề. 2.1. Đặt vấn đề bằng cách sử dụng bài hát: 2.2. Đặt vấn đề bằng sử dụng kĩ thuật KWL: 2.3. Đặt vấn đề bằng sử dụng kỹ thuật tia chớp 2.4. Đặt vấn đề thông qua tiểu phẩm do HS đóng vai 3. Tổ chức trò chơi 3.1. Trò chơi Quizzi 3.2. Trò chơi Gimkit 3.3. Trò chơi rung chuông vàng 3.4. Trò chơi ô chữ  

578 10 lượt tải
SKKN Một số giải pháp tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 thông qua môn công nghệ

SKKN Một số giải pháp tích hợp giáo dục hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 thông qua môn công nghệ

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Vận dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học phần “Sóng Ánh Sáng” Vật lí 12 theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh″ triển khai các biện pháp như sau:  1. Xây dựng các giải pháp tích hợp giáo dục hướng nghiệp thông qua môn Công Nghệ lớp 12 1.1. Phương pháp thảo luận nhóm 1.2. Phương pháp trải nghiệm thông qua các dự án học tập 1.3. Ứng dụng chuyển đổi số 2. Hình thành các định hướng nghề nghiệp của học sinh qua các giải pháp

675 10 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com