Logo Kiến Edu

Hóa học 8

Trọn bộ sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học lớp 8 THCS năm học 2023 – 2024 với mục tiêu áp dụng chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới đã được Kienedu tổng hợp đầy đủ. Các sáng kiến này được thiết kế để kích thích sự tò mò và đam mê học hỏi trong học sinh qua các thí nghiệm thực hành, dự án sáng tạo và hoạt động học tập dựa trên trải nghiệm. Giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh khám phá thế giới Hóa học, từ các phản ứng hóa học cơ bản đến ứng dụng của chúng trong đời sống và công nghệ. Qua đó, học sinh không chỉ nắm vững kiến thức khoa học mà còn phát triển kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và tư duy phản biện, chuẩn bị tốt nhất cho sự nghiệp học thuật và tương lai của mình.

SKKN Hướng dẫn giải bài tập xác định công thức hóa học theo hóa trị cho học sinh lớp 8

SKKN Hướng dẫn giải bài tập xác định công thức hóa học theo hóa trị cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn giải bài tập xác định công thức hóa học theo hóa trị cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: b.1) Hướng dẫn học sinh lập CTHH của hợp chất theo các bước b.2) Hướng dẫn HS lập CTHH bằng cách nhanh nhất. b.3) Hướng dẫn HS xác định công thức đúng, sai b.4) Hướng dẫn HS xác định tên nguyên tố.      

737 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm trong việc sử dụng có hiệu quả một số Kỹ thuật dạy học trong Phương pháp dạy học theo nhóm môn Hóa học 8

SKKN Kinh nghiệm trong việc sử dụng có hiệu quả một số Kỹ thuật dạy học trong Phương pháp dạy học theo nhóm môn Hóa học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm trong việc sử dụng có hiệu quả một số Kỹ thuật dạy học trong Phương pháp dạy học theo nhóm môn Hóa học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng linh hoạt kỹ thuật mảnh ghép trong phương dạy học nhóm 2. Sử dụng kỹ thuật “khăn phủ bàn” trong phương dạy học nhóm 3. Sử dụng sơ đồ tư duy trong phương pháp dạy học hợp tác  

936 4 lượt tải
SKKN "Kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm thực hành để phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy bộ môn Hoá học lớp 8

SKKN "Kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm thực hành để phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy bộ môn Hoá học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN "Kinh nghiệm: Sử dụng thí nghiệm thực hành để phát huy tính tích cực của học sinh trong giảng dạy bộ môn Hoá học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: II.2.1. Nội dung chương trình II.2.2.Phân loại thí nghiệm để đạt những mục đích nhất định II.2.2.Phân loại thí nghiệm để đạt những mục đích nhất định II.2.4.Dạy học thực nghiệm  

426 2 lượt tải
SKKN Các lỗi học sinh thường mắc phải khi viết phương trình hóa học loại phản ứng trao đổi trong dung dịch

SKKN Các lỗi học sinh thường mắc phải khi viết phương trình hóa học loại phản ứng trao đổi trong dung dịch

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Các lỗi học sinh thường mắc phải khi viết phương trình hóa học loại phản ứng trao đổi trong dung dịch" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Khái niệm 2. Điều kiện để phản ứng trao đổi trong dung dịch xảy ra 3. Một số loại phản ứng trao đổi thường gặp cấp THCS 4. Những điều cần chú ý khi viết PTHH loại phản ứng trao đổi 5. Cách khắc phục và ví dụ cụ thể  

484 4 lượt tải
SKKN Sử dụng thí nghiệm hóa học đê nâng cao hiệu quả trong dạy học môn Hoá học ở lớp 8

SKKN Sử dụng thí nghiệm hóa học đê nâng cao hiệu quả trong dạy học môn Hoá học ở lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng thí nghiệm hóa học đê nâng cao hiệu quả trong dạy học môn Hoá học ở lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Sử dụng thí nghiệm qua giới thiệu vào bài 9 3.2. Sử dụng thí nghiệm kiểm chứng và thí nghiệm đối chứng trong quá trình tìm kiến thức mới 10 3.3. Sử dụng Thí nghiệm trong giờ thực hành nhằm phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh. 14 3.4. Sử dụng thí nghiệm trong giai đoạn củng cố vận dụng gắn với thực tiễn.

593 3 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy hóa học lớp 8

SKKN Kinh nghiệm sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy hóa học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy hóa học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Sử dụng BĐTD trong việc kiểm tra kiến thức cũ 2. Sử dụng BĐTD trong việc giảng bài mới 3. Sử dụng BĐTD trong việc củng cố kiến thức 4.BĐTD hỗ trợ cho tiết tổng kết ôn tập kiến thức  

794 5 lượt tải
SKKN Vận dụng dạy học tích hợp với chủ đề "Nước xung quanh chúng ta" môn Hóa học Lớp 8

SKKN Vận dụng dạy học tích hợp với chủ đề "Nước xung quanh chúng ta" môn Hóa học Lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng dạy học tích hợp với chủ đề "Nước xung quanh chúng ta" môn Hóa học Lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Chọn nội dung có thể tổ chức theo dạy học theo chủ đề. 2. Tổ chức lại nội dung học phù hợp với dạy học theo chủ đề. 3. Xây dựng bộ câu hỏi định hướng. 4. Bài tập cho chủ đề học tập 5. Thiết kế tài liệu hỗ trợ. 6. Phương tiện dạy học 7. Phương pháp dạy học 8. Hình thức tổ chức dạy học 9. Tiến trình dạy học cụ thể cho chủ đề học tập 10. Tổng kết chủ đề  

1397 4 lượt tải
SKKN Một vài kinh nghiệm giảng dạy trong một tiết dạy Hóa học 8 có sử dụng thí nghiệm biểu diễn nhằm phát huy năng lực nhận thức của học sinh

SKKN Một vài kinh nghiệm giảng dạy trong một tiết dạy Hóa học 8 có sử dụng thí nghiệm biểu diễn nhằm phát huy năng lực nhận thức của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một vài kinh nghiệm giảng dạy trong một tiết dạy Hóa học 8 có sử dụng thí nghiệm biểu diễn nhằm phát huy năng lực nhận thức của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp thứ nhất là phải đảm bảo những yêu cầu sư phạm về kĩ thuật biểu diễn thí nghiệm. a. Đảm bảo an toàn cho học sinh và cho giáo viên b. Bảo đảm thành công của thí nghiệm c. Thí nghiệm phải rõ, học sinh phải được quan sát đầy đủ. d. Thí nghiệm phải đơn giản, dụng cụ thí nghiệm gọn gàng, mỹ thuật, đồng thời phải bảo đảm tính khoa học. e. Số lượng thí nghiệm trong một bài vừa phải, hợp lý. Giải pháp thứ hai: Phối hợp lời giảng của giáo viên với việc biểu diễn thí nghiệm. a. Các cách phối hợp lời giảng của giáo viên với việc biểu diễn thí nghiệm. b. Nhận xét và lưu ý các cách kết hợp lời giảng của giáo viên và biểu diễn thí nghiệm.  

518 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 8

SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm gây hứng thú học tập môn Hóa học 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Thứ nhất là sử dụng một số bài thơ liên quan đến môn hóa học Thứ hai là sử dụng thí nghiệm vui Thứ ba là liên hệ thực tế trong bài dạy Thứ ba là liên hệ thực tế trong bài dạy  

906 4 lượt tải
SKKN Khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản môn hóa học lớp 8

SKKN Khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản môn hóa học lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua giải một số dạng bài tập cơ bản môn hóa học lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: MÔ TẢ, PHÂN TÍCH CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN VỚI TỪNG DẠNG BÀI: 1.Dạng bài tập: Lập công thức hóa học 2. Dạng bài tập: Tìm hóa trị của nguyên tố trong hợp chất 2 nguyên tố 3. Dạng bài tập: Mol, khối lượng mol, thể tích mol của chất khí 4. Dạng bài tập: Tính khối lượng của nguyên tố trong (a) gam hợp chất 5. Dạng bài tập: Tính khối lượng của hợp chất trong đó có chứa (a) gam nguyên tố 6. Dạng bài tập: Tính % về khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất 7. Dạng bài tập liên quan đến PTHH 8. Dạng bài tập về dung dịch

835 4 lượt tải
SKKN Phương pháp giải các bài tập nhận biết hóa vô cơ

SKKN Phương pháp giải các bài tập nhận biết hóa vô cơ

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phương pháp giải các bài tập nhận biết hóa vô cơ" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phương pháp trình bày một lời giải về nhận biết * Bước 1: Lấy mẫu thử. * Bước 2: Chọn thuốc thử (tuỳ thuộc yêu cầu đề bài yêu cầu: Thuốc thử tuỳ chọn, hay hạn chế, hay không dùng thuốc thử bên ngoài,...). * Bước 3: Cho thuốc thử vào mẫu, trình bày hiện tượng quan sát được (mô tả hiện tượng) rút ra kết luận đã nhận được hoá chất nào. * Bước 4: Viết phương trình phản ứng minh hoạ.

1426 10 lượt tải
SKKN Rèn kĩ năng giải bài toán tính theo công thức hóa học cho học sinh lớp 8

SKKN Rèn kĩ năng giải bài toán tính theo công thức hóa học cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn kĩ năng giải bài toán tính theo công thức hóa học cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Dạng 1: Bài toán tính theo công thức hóa học. 1.1/ Tìm khối lượng của nguyên tố trong a(g) hợp chất 1.2/ Tính thành phần % các nguyên tố theo khối lượng trong hợp chất Dạng 2: Bài toán về lập công thức hóa học của hợp chất 2.1/ Lập CTHH của hợp chất khi biết tỉ lệ % về khối lượng của các nguyên tố tạo nên chất. 2.2/ Bài toán tìm nguyên tố.  

745 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com