Logo Kiến Edu

Sinh học THPT

Khám phá các mẫu sáng kiến kinh nghiệm giảng dạy môn Sinh học THPT mới nhất cho năm học 2023 – 2024, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới. Tài liệu này bao gồm các phương pháp giảng dạy độc đáo, sáng tạo, giúp giáo viên tạo ra các bài giảng hay và hiệu quả, kích thích sự tò mò khoa học và tư duy phản biện trong học sinh. Mục tiêu là thúc đẩy sự yêu thích môn Sinh học, phát triển kỹ năng quan sát, phân tích và đánh giá các hiện tượng sinh học, qua đó cải thiện chất lượng giảng dạy và học tập môn Sinh học tại các trường THPT, chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng và kiến thức cần thiết vượt qua các kỳ thi quan trọng và nghiên cứu khoa học tương lai.

SKKN Xây dựng chuyên đề nội môn trong dạy học di truyền học quần thể

SKKN Xây dựng chuyên đề nội môn trong dạy học di truyền học quần thể

Sáng kiến kinh nghiệm "Xây dựng chuyên đề nội môn trong dạy học di truyền học quần thể"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Phương pháp giải nhanh các bài toán số loại kiểu gen ở đời con của cơ thể tứ bội giao phối với nhau. Giải pháp 2: Phương pháp giải nhanh các bài toán số loại kiểu gen ở đời con mang 2, 3... alen trội. Giải pháp 3: Phương pháp giải nhanh từ số loại kiểu hình suy ra số loại kiểu gen trong các bài toán tương tác cộng gộp.

401 6 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp dự án trong dạy học chủ đề “Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể - sinh học 12”.

SKKN Vận dụng phương pháp dự án trong dạy học chủ đề “Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể - sinh học 12”.

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng phương pháp dự án trong dạy học chủ đề “Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể - sinh học 12”."triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Đóng góp mới của đề tài. Làm sáng tỏ được cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn về DHDA nói chung và việc vận dụng DHDA vào chủ đề: Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể nói riêng nhằm phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt cho học sinh. Nghiên cứu, phân tích chủ đề Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể, xây dựng được các dự án học tập và dạy học thử nghiệm phương pháp dự án theo hướng phát triển năng lực cho học sinh. Cung cấp thêm tư liệu và một số vấn đề cơ bản để giúp giáo viên tiếp cận nhiều hơn nữa về phương pháp DHDA để áp dụng vào giảng dạy bộ môn Sinh học.

477 1 lượt tải
SKKN Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận PISA đáp ứng thi đánh giá năng lực trong dạy học Sinh thái học – Sinh học 12

SKKN Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận PISA đáp ứng thi đánh giá năng lực trong dạy học Sinh thái học – Sinh học 12

Sáng kiến kinh nghiệm "Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận PISA đáp ứng thi đánh giá năng lực trong dạy học Sinh thái học – Sinh học 12"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 5. Sử dụng hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận PISA trong dạy học phần Sinh thái học 12 5.1. Sử dụng trong hoạt động hình thành kiến thức mới 5.2. Sử dụng trong hoạt động luyện tập – vận dụng 5.3. Sử dụng khi giao nhiệm vụ tự học tập cho HS 5.4. Sử dụng trong kiểm tra, đánh giá.

474 9 lượt tải
SKKN Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược vào thiết kế và tổ chức dạy học bài: “Các bằng chứng tiến hóa” để phát triển năng lực học sinh

SKKN Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược vào thiết kế và tổ chức dạy học bài: “Các bằng chứng tiến hóa” để phát triển năng lực học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược vào thiết kế và tổ chức dạy học bài: “Các bằng chứng tiến hóa” để phát triển năng lực học sinh"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Một số công cụ hỗ trợ dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược 3.2. Xây dựng quy trình dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược bằng Google classrom 3.3. Đề xuất quy trình dạy học theo mô hình dạy học lớp học đảo ngược bằng Google classrom cho bài “Các bằng chứng tiến hóa” 3.4. Thiết kế hoạt động dạy học bài “Các bằng chứng tiến hóa” theo mô hình lớp học đảo ngược. 3.5. Đánh giá các năng lực hình thành cho học sinh 3.6. Kiểm tra kết quả lĩnh hội kiến thức của học sinh sau kgi học chủ đề

418 7 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực học sinh thông qua tổ chức dạy học bằng mô hình "Lớp học đảo ngược" kết hợp trò chơi khi tìm hiểu chủ đề “Quần thể sinh vật”- Sinh học 12

SKKN Phát triển năng lực học sinh thông qua tổ chức dạy học bằng mô hình "Lớp học đảo ngược" kết hợp trò chơi khi tìm hiểu chủ đề “Quần thể sinh vật”- Sinh học 12

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát triển năng lực học sinh thông qua tổ chức dạy học bằng mô hình "Lớp học đảo ngược" kết hợp trò chơi khi tìm hiểu chủ đề “Quần thể sinh vật”- Sinh học 12"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Thiết kế quy trình dạy học chủ đề bằng mô hình “Lớp học đảo ngược” kết hợp trò chơi trong môn Sinh học. 2. Phân tích nội dung và xác định mục tiêu chủ đề “ Quần thể sinh vật” 3. Thiết kế các hoạt động dạy học chủ đề “ Quần thể sinh vật” vận dụng mô hình “Lớp học đảo ngược” kết hợp trò chơi theo quy trình đã xây dựng 4. Thiết kế các tiêu chí và bộ công cụ kiểm tra, đánh giá hoạt động học tập và kết quả học tập của học sinh.

492 7 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ số để thiết kế bài tập và tổ chức học tập nhóm nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chương I - Cơ chế di truyền và biến dị, sinh học 12

SKKN Ứng dụng công nghệ số để thiết kế bài tập và tổ chức học tập nhóm nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chương I - Cơ chế di truyền và biến dị, sinh học 12

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng công nghệ số để thiết kế bài tập và tổ chức học tập nhóm nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh thông qua dạy học chương I - Cơ chế di truyền và biến dị, sinh học 12"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Sử dụng phần mềm Baamboozle thiết kế các tình huống có vấn đề vào hoạt động khởi động bài học và hoạt động luyện tập tạo hứng thú học tập cho học sinh Biện pháp 2: Sử dụng phần mềm Padlet thiết kế các bài tập giao cho học sinh về nhà tự học nhóm Biện pháp 3: Sử dụng phần mềm Edpuzzle thiết kế các video có các câu hỏi tương tác giúp học sinh tự học ở nhà Biện pháp 4: Sử dụng phần mềm Azota xây dựng ngân hàng câu hỏi củng để cố kiến thức cho học sinh và cho học sinh tự ôn tập và tự đánh giá

412 4 lượt tải
SKKN Thiết kế và vận dụng Bài giảng E-learning trong dạy học môn Sinh học cấp THPT nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh

SKKN Thiết kế và vận dụng Bài giảng E-learning trong dạy học môn Sinh học cấp THPT nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "Thiết kế và vận dụng Bài giảng E-learning trong dạy học môn Sinh học cấp THPT nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Một số phần mềm hỗ trợ 2.3.1. Phần mềm Al – Open: trí tuệ nhân tạo 2.3.1. Phần mềm Camtasia Studio 2.3.2. Phần mềm vẽ sơ đồ tư duy IMINMAP 10 2.3.3. Phần mềm QUIZZI nhúng vào bài giảng E- learning 2.3.4. Phần mềm Class 123 tổ chức, quản lí HS trong dạy học qua bài giảng E-learning 2.4. Nền tảng web hỗ trợ đăng tải bài giảng, kiểm tra đánh giá kết quả học tập trực tuyến  

585 7 lượt tải
SKKN Nâng cao hứng thú học tập cho học sinh bằng cách thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần Sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Sinh học 11

SKKN Nâng cao hứng thú học tập cho học sinh bằng cách thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần Sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Sinh học 11

Sáng kiến kinh nghiệm "Nâng cao hứng thú học tập cho học sinh bằng cách thiết kế các hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần Sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Sinh học 11"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2. Một số hình thức tổ chức nhằm nâng cao hứng thú học tập cho học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm khi giảng dạy phần ”Sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Sinh học 11” 2.2.1. Tham quan, trải nghiệm thực tế 2.2.2. Thảo luận nhóm 2.2.3. Tổ chức trò chơi 2.2.4. Dạy học trải nghiệm bằng dự án học tập 2.3. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm phần Sinh trưởng và phát triển ở thực vật, Sinh học 11

454 2 lượt tải
SKKN Thiết kế và sử dụng bài tập tình huống để phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống cho học sinh trong dạy học chương “Chuyển hoá vật chất và năng lượng – Sinh học 11”

SKKN Thiết kế và sử dụng bài tập tình huống để phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống cho học sinh trong dạy học chương “Chuyển hoá vật chất và năng lượng – Sinh học 11”

Sáng kiến kinh nghiệm "Thiết kế và sử dụng bài tập tình huống để phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống cho học sinh trong dạy học chương “Chuyển hoá vật chất và năng lượng – Sinh học 11”"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.4. Vận dụng quy trình sử dụng BTTH để phát triển NL THTGS trong dạy học chương “Chuyển hoá vật chất và năng lượng - Sinh học 11”. 2.4.1. Sử dụng BTTH để phát triển NL THTGS trong tổ chức hoạt động hình thành kiến thức mới. 2.4.2. Sử dụng BTTH để phát triển NL THTGS trong tổ chức hoạt động luyện tập 2.4.3. Sử dụng BTTH để phát triển NL THTGS trong tổ chức hoạt động vận dụng

558 8 lượt tải
SKKN Thiết kế dạy học chủ đề “Tuần hoàn máu”- Sinh học 11 theo hướng tiếp cận chương trình mới nhằm phát triển năng lực cho học sinh THPT.

SKKN Thiết kế dạy học chủ đề “Tuần hoàn máu”- Sinh học 11 theo hướng tiếp cận chương trình mới nhằm phát triển năng lực cho học sinh THPT.

Sáng kiến kinh nghiệm "Thiết kế dạy học chủ đề “Tuần hoàn máu”- Sinh học 11 theo hướng tiếp cận chương trình mới nhằm phát triển năng lực cho học sinh THPT."triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Điểm mới của đề tài Về lý luận: Hệ thống hóa, bổ sung cơ sở lý luận về vận dụng tổ chức dạy học theo hướng tiếp cận chương trình mới nhằm phát triển năng lực cho HS trong dạy học Sinh học. Về thực tiễn: Thiết kế, xây dựng được tiến trình, giáo án vận dụng và tổ chức thực nghiệm dạy học theo hướng tiếp cận chương trình mới trong dạy học chủ đề “Tuần hoàn máu” Sinh học 11 theo định hướng phát triển năng lực cho HS. Xây dựng bảng tiêu chí đánh giá học sinh.

528 9 lượt tải
SKKN Rèn luyện kĩ năng phân tích và so sánh kết quả thí nghiệm cho học sinh thông qua việc sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy học phần chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật Sinh học 11

SKKN Rèn luyện kĩ năng phân tích và so sánh kết quả thí nghiệm cho học sinh thông qua việc sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy học phần chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật Sinh học 11

Sáng kiến kinh nghiệm "Rèn luyện kĩ năng phân tích và so sánh kết quả thí nghiệm cho học sinh thông qua việc sử dụng bài tập thí nghiệm trong dạy học phần chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật Sinh học 11"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1 Nội dung chương trình phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật- Sinh học 11 theo chuẩn kiến thức kĩ năng 2.1.1 Các kĩ năng tư duy thực nghiệm cơ bản cần rèn luyện cho học sinh 2.2. Hệ thống bài tập thí nghiệm rèn luyện một số kĩ năng tư duy trong dạy học phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật, Sinh học 11- THPT 2.2.1 Quy trình thiết kế bài tập thí nghiệm để rèn luyện kĩ năng tư duy thực nghiệm cho học sinh 2.2.2. Hệ thống bài tập thí nghiệm rèn luyện một số kĩ năng tư duy thực nghiệm trong dạy học phần: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật, Sinh học 11- THPT 2.2.2.1 Bài tập rèn luyện kĩ năng phân tích thí nghiệm 2.2.2.2 Bài tập rèn luyện kĩ năng so sánh kết quả thí nghiệm 2.2.3. Quy trình sử dụng bài tập thí nghiệm để rèn luyện một số kĩ năng tư duy thực nghiệm trong dạy học phần Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật, Sinh học 11- THPT 2.2.3.1 Quy trìnhchung 2.2.3.2 Sử dụng quy trình để rèn luyện một số kĩ năng tư duy thực nghiệm cho học sinh 2.2.3.3 Sử dụng bài tập thí nghiệm để rèn luyện kĩ năng phân tích thí nghiệm 2.2.3.4 Sử dụng bài tập thí nghiệm để rèn luyện kĩ năng so sánh kết quả thí nghiệm 2.3 Tiêu chí đánh giá việc rèn luyện các kĩ năng tư duy của học sinh

501 7 lượt tải
SKKN Sử dụng bài tập thực nghiệm để phát triển năng lực phẩm chất cho HS trong dạy học chủ đề cảm ứng ở thực vật sinh học 11

SKKN Sử dụng bài tập thực nghiệm để phát triển năng lực phẩm chất cho HS trong dạy học chủ đề cảm ứng ở thực vật sinh học 11

Sáng kiến kinh nghiệm "Sử dụng bài tập thực nghiệm để phát triển năng lực phẩm chất cho HS trong dạy học chủ đề cảm ứng ở thực vật sinh học 11"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Hệ thống BTTN của chủ đề cảm ứng thực vật. Qua phân tích nội dung, điều kiện thực tiễn tại địa phương và năng lực HS. Chúng tôi đã thiết kế 20 bài tâp thực nghiệm sau: Bài tập 1. Hướng đất Bài tập 2: Hướng sáng Bài tập 3. Hướng nước Bài tập 4. Hướng hóa Bài tập 5. Hướng tiếp xúc Bài tập 6. Vận động nở hoa Bài tập 7. Vận động cụp lá cây trinh nữ và sự đóng mở khí khổng Bài tập 8. Vận động bắt mồi cây gọng võ, cây bắt ruồi, cây nắp ấm Bài tập 9. Ủ giá đậu xanh Bài tập 10. Trồng rau mầm Bài tập 11: Uốn cây cảnh tạo dáng bon sai  

578 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com