Logo Kiến Edu

Tiếng anh tiểu học

Trong nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Anh ở tiểu học, Kienedu cung cấp sáng kiến kinh nghiệm dựa trên các bộ sách mới như I-Learn Smart Start, Global Success,… Các mẫu sáng kiến kinh nghiệm này được thiết kế đặc biệt theo chương trình giáo dục 2018 dành cho cho năm học 2023 – 2024, không chỉ giúp giáo viên cập nhật những phương pháp giảng dạy đổi mới nhất mà còn khích lệ học sinh phát triển đa dạng kỹ năng như kỹ năng ngôn ngữ, giao tiếp,… Tài liệu bao gồm các hoạt động sáng tạo, trò chơi ngôn ngữ, và bài học thực tế, giúp học sinh tiếp cận và yêu thích môn học một cách tự nhiên và hiệu quả.

SKKN Tăng cường các hoạt động nhóm trong phần While – reading để cải thiện kỹ năng đọc hiểu môn Tiếng Anh lớp 5 (W+PPT)

SKKN Tăng cường các hoạt động nhóm trong phần While – reading để cải thiện kỹ năng đọc hiểu môn Tiếng Anh lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Tăng cường các hoạt động nhóm trong phần While – reading để cải thiện kỹ năng đọc hiểu môn Tiếng Anh lớp 5 (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dạng bài Read and match 3 2. Dạng bài Read and circle 5 3. Dạng bài Read and complete 7 4. Dạng bài Read and tick Yes (Y) or No (N)/ True (T) or False (F)

573 1 lượt tải
SKKN Tổ chức trò chơi trong hoạt động Warm up để nâng cao hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

SKKN Tổ chức trò chơi trong hoạt động Warm up để nâng cao hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Tổ chức trò chơi trong hoạt động Warm up để nâng cao hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Trò chơi “Slap the board”/ “Slap the pictures”/ “Slap the words” (Vỗ bảng/ vỗ tranh/ vỗ từ) 3 2. Trò chơi “ Kim’s game” 4 3. Trò chơi “Chinese whisper” (Rỉ tai kiểu Tàu) 5 4. Trò chơi “Mine and guess” hoặc “Charade” (Làm điệu bộ và đoán) 6 5. Trò chơi “Pass the ball” (Chuyền bóng) 7 6. Trò chơi “Challenging” (Thách đấu)

544 4 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp hoạt động theo nhóm kết hợp tranh ảnh và tình huống thực tế để cải thiện kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp hoạt động theo nhóm kết hợp tranh ảnh và tình huống thực tế để cải thiện kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng phương pháp hoạt động theo nhóm kết hợp tranh ảnh và tình huống thực tế để cải thiện kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 5 (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Tiến trình thực hiện: Các bước luyện nói cho học sinh: + Chuẩn bị nói (Pre-Speaking): Giới thiệu chủ đề của bài bằng cách đặt câu hỏi (Who, what, where, how, why) Giới thiệu kiến thức ngôn ngữ mới nếu có hoặc ôn lại những kiến thức đã học để giúp các em dễ dàng trong khi luyện nói. + Luyện nói có kiểm soát (While-Speaking) Học sinh dựa vào tranh hoặc mẫu câu gợi ý để luyện nói. Học sinh luyện nói theo cá nhân, cặp, nhóm dưới sự kiểm soát của giáo viên. + Luyện nói tự do (Post-Speaking) Một vài cặp, nhóm học sinh thực hành nói. Học sinh vận dụng kiến thức ngôn ngữ để áp dụng vào thực tế

437 8 lượt tải
SKKN Nâng cao hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 thông qua các trò chơi học tập (GLOBAL) (W+PPT)

SKKN Nâng cao hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 thông qua các trò chơi học tập (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao hứng thú học Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 thông qua các trò chơi học tập (GLOBAL) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trò chơi 1: Slap blackboard (Đập vào bảng) Trò chơi 2: Lucky number (Con số may mắn) Trò chơi 3: Hangman (Người treo cổ) Trò chơi 4: Ong tìm chữ Trò chơi 5: Pastimes

892 7 lượt tải
SKKN Ứng dụng các thủ thuật dạy từ mới để mở rộng vốn từ vựng Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)

SKKN Ứng dụng các thủ thuật dạy từ mới để mở rộng vốn từ vựng Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng các thủ thuật dạy từ mới để mở rộng vốn từ vựng Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dạy từ bằng tranh minh họa (Visual) 2. Dạy từ bằng vật thật (Realia) 3. Dạy từ bằng cử chỉ, điệu bộ (Mine) 4. Dạy từ bằng tình huống/giải thích (Situation / explanation) 5. Dạy từ bằng cách đưa ra ví dụ (Example) 6. Dạy từ thông qua các từ đồng nghĩa/trái nghĩa (Synonym/ antonym) 7. Dạy từ bằng cách dịch (Translation) 8. Dạy từ thông qua các bài hát Tiếng Anh nhỏ

722 4 lượt tải
SKKN Hướng dẫn luyện viết từ Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 thông qua trò chơi học tập (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn luyện viết từ Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 thông qua trò chơi học tập (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn luyện viết từ Tiếng Anh cho học sinh lớp 3 thông qua trò chơi học tập (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trò chơi 1: Crossword Trò chơi 2: Rung chuông vàng Trò chơi 3: Net words

821 4 lượt tải
SKKN Nâng cao khả năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 thông qua các trò chơi học tập (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)

SKKN Nâng cao khả năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 thông qua các trò chơi học tập (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao khả năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 thông qua các trò chơi học tập (GLOBAL SUCCESS) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. Trò chơi “Secret word” (Từ bí mật) Trò chơi “Mine and guess” hoặc “Charade” (Làm điệu bộ và đoán) Trò chơi “Pass the ball” (Chuyền bóng) Trò chơi “Challenging” (Thách đấu)

378 6 lượt tải
SKKN Biện pháp xây dựng hứng thú học tập môn học Tiếng anh đối với học sinh khối lớp 4 (W+PPT)

SKKN Biện pháp xây dựng hứng thú học tập môn học Tiếng anh đối với học sinh khối lớp 4 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp xây dựng hứng thú học tập môn học Tiếng anh đối với học sinh khối lớp 4 (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp thứ nhất: Giúp trẻ có phong thái thật thoải mái trong giờ học. Biến mỗi tiết học là một niềm vui 2. Biện pháp thứ hai: Tổ chức trò chơi tập thể 3. Biện pháp thứ ba: Học mà chơi – chơi mà học 4. Biện pháp thứ tư: Xây dựng một môi trường Anh ngữ trong mỗi lớp học 5. Biện pháp thứ năm: Kết hợp khăng khít nhà trường và gia đình ( Công tác xã hội hóa giáo dục)

784 4 lượt tải
SKKN Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng nghe tiếng Anh (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng nghe tiếng Anh (Bộ sách Thí điểm)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 4 trước khi học kỹ năng nghe tiếng Anh (Bộ sách Thí điểm)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Biện pháp thứ nhất: Giúp trẻ có phong thái thật thoải mái trong giờ học. Biến mỗi tiết học là một niềm vui 2. Biện pháp thứ hai: Thường xuyên tổ chức trò chơi tập thể 3. Biện pháp thứ ba: Trẻ em học tiếng anh qua phương pháp học mà chơi-chơi mà học 4. Biện pháp thứ tư: Xây dựng một môi trường Anh ngữ trong mỗi lớp học 5. Biện pháp thứ năm: Kết hợp khăng khít nhà trường và gia đình ( Công tác xã hội hóa giáo dục)

421 2 lượt tải
SKKN Vận dụng hiệu trò chơi học tập nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh lớp 4 (GLOBAL) (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu trò chơi học tập nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh lớp 4 (GLOBAL) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng hiệu trò chơi học tập nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả học tập môn Tiếng Anh lớp 4 (GLOBAL) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trò chơi 1: Slap the board ( Đập vào bảng ) Trò chơi 2: Lucky number ( Con số may mắn) Trò chơi 3: Hangman Trò chơi 4: Noughts and crosses (X or O) Trò chơi 5: Tiếp sức Trò chơi 6: Ong tìm chữ Trò chơi 7: Pastimes Trò chơi 8 : Simon says Trò chơi 9 : Hái hoa học tập

569 4 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy từ vựng môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 (GLOBAL) (W+PPT)

SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy từ vựng môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 (GLOBAL) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy từ vựng môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 4 (GLOBAL) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giúp học sinh hiểu vai trò và tầm quan trọng của từ vựng 2. Lựa chọn từ vựng phù hợp với mục tiêu bài dạy 3. Một số thủ thuật trong phần giới thiệu từ vựng 4. Vận dụng linh hoạt một số phương pháp giúp học sinh củng cố và ghi nhớ từ vựng 5. Hướng dẫn học sinh tự học từ vựng khi ở nhà

378 6 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy từ vựng trong môn tiếng anh cho học sinh lớp 4 (Bộ sách thí điểm) (W+PPT)

SKKN Một số kinh nghiệm dạy từ vựng trong môn tiếng anh cho học sinh lớp 4 (Bộ sách thí điểm) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm dạy từ vựng trong môn tiếng anh cho học sinh lớp 4 (Bộ sách thí điểm) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Lựa chọn các từ vựng phù hợp với nội dung của bài giảng Biện pháp 2: Ứng dụng hiệu quả của một số thủ thuật khi giới thiệu từ vựng cho học sinh Biện pháp 3: Tăng cường tổ chức các trò chơi học tập giúp học sinh ghi nhớ tốt từ vựng Biện pháp 4: Hướng dẫn các cách học từ vựng hiệu quả tại nhà cho học sinh

683 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com