Logo Kiến Edu

Lịch sử tiểu học

Để giáo viên có thể truyền đạt môn Lịch sử một cách sống động và hấp dẫn, Kienedu đã biên soạn các sáng kiến kinh nghiệm cho môn Lịch sử tiểu học, phù hợp với chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo,… Các sáng kiến này, dành cho năm học 2023 – 2024, không chỉ bao gồm các bài giảng sáng tạo mà còn cung cấp các phương pháp giảng dạy mới lạ, giúp học sinh cảm nhận được sự thú vị của việc khám phá lịch sử. Từ các câu chuyện lịch sử đến các hoạt động tương tác, giáo viên sẽ có thêm nhiều công cụ để khơi gợi niềm yêu thích môn học trong học sinh, giúp họ hiểu và trân trọng quá khứ.

SKKN Vận dụng hiệu quả kênh hình nhằm nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử lớp 5 (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả kênh hình nhằm nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng hiệu quả kênh hình nhằm nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử lớp 5 (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Loại thứ nhất: Bản đồ, lược đồ 1.2. Loại thứ hai: Tranh, ảnh tư liệu 1.3. Loại thứ ba: Ảnh chân dung nhân vật lịch sử  

494 0 lượt tải
SKKN Tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng môn Lịch sử lớp 5 (W+PPT)

SKKN Tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng môn Lịch sử lớp 5 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng môn Lịch sử lớp 5 (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Trò chơi: Nhanh mắt, nhanh tay 1.2. Trò chơi: Ghép ảnh 1.3. Trò chơi: Ô chữ kì diệu 1.4. Trò chơi: Em là chiến sĩ Điện Biên 1.5. Trò chơi: Theo chân chú giải phóng quân  

507 4 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp "Học mà chơi" để cải thiện chất lượng môn Lịch sử và Địa lý 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp "Học mà chơi" để cải thiện chất lượng môn Lịch sử và Địa lý 4 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng phương pháp "Học mà chơi" để cải thiện chất lượng môn Lịch sử và Địa lý 4 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Trò chơi câu đố, bài hát, khai thác kênh hình trong dạy học Lịch sử qua sách giáo khoa và qua bài giảng điện tử 2.2. Trò chơi “Chọn số” 2.3. Trò chơi “Xem ai nhớ nhất” 2.4. Trò chơi “Mặt xanh mặt đỏ” 2.5. Trò chơi “Ai chỉ đúng”

832 9 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy tích cực hóa của học sinh trong dạy học môn Lịch Sử lớp 4 (CTST) (W+PPT)

SKKN Biện pháp phát huy tích cực hóa của học sinh trong dạy học môn Lịch Sử lớp 4 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp phát huy tích cực hóa của học sinh trong dạy học môn Lịch Sử lớp 4 (CTST) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Phát huy tính tích cực hóa của học sinh trong kĩ năng đọc và phân tích tư liệu Biện pháp 2: Phát huy tính tích cực hóa của học sinh trong kỹ năng quan sát và kể lại, trình bày lại diễn biến cuộc kháng chiến qua bản đồ, lược đồ,… Biện pháp 3: Phát huy tính tích cực hóa của học sinh trong kĩ năng quan sát và phân tích qua tranh ảnh( làm bài tập trắc nghiệm). Để hiểu và nhớ thời gian lịch sử & địa lý, sự kiện và nhân vật lịch sử & địa lý Biện pháp 4: Phát huy tính tích cực hóa của học sinh qua các hình thức tự học tập và đánh giá

921 4 lượt tải
SKKN Tổ chức trò chơi giúp học sinh học tốt môn Lịch sử và Địa lí tại lớp 4 (CD) (W+PPT)

SKKN Tổ chức trò chơi giúp học sinh học tốt môn Lịch sử và Địa lí tại lớp 4 (CD) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tổ chức trò chơi giúp học sinh học tốt môn Lịch sử và Địa lí tại lớp 4 (CD) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định rõ mục tiêu hoạt động trò chơi 2. Các biện pháp tổ chức thực hiện 3. Cách tiến hành cụ thể một số “Trò chơi học tập” 3.1. Trò chơi “Đố vui” 3.2. Trò chơi “Chọn số” 3.3. Trò chơi “Xem ai nhớ nhất” 3.4. Trò chơi “Mặt xanh mặt đỏ” 3.5. Trò chơi “Ai chỉ đúng” 3.6. Trò chơi “Ô chữ kì diệu”

832 6 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả và hứng thú học tập Lịch sử cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả và hứng thú học tập Lịch sử cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp nâng cao hiệu quả và hứng thú học tập Lịch sử cho học sinh lớp 4 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong học sinh, phụ huynh về vai trò và tầm quan trọng của phân môn Lịch sử trong chương trình lớp 4. Giải pháp 2: Tổ chức hướng dẫn học sinh khai thác có hiệu quả nội dung sách giáo khoa thông qua việc tiếp cận và kết hợp kênh chữ với kênh hình từ sách giáo khoa cũng như các tài liệu khác có liên quan. Giải pháp 3: Tạo cơ hội cho học sinh tham gia hoạt động học tập một cách chủ động, tích cực, vui vẻ, thú vị nhằm giúp các em nắm chắc kiến thức, mở rộng thêm hiểu biết về lịch sử nước nhà. Giải pháp 4: Chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, sư phạm của giáo viên trong công tác giảng dạy môn Lịch sử.

637 4 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao kỹ năng đọc, chỉ bản đồ, lược đồ, bảng số liệu môn Lịch sử và Địa lý cho học sinh lớp 4 (CD) (W+PPT)

SKKN Biện pháp nâng cao kỹ năng đọc, chỉ bản đồ, lược đồ, bảng số liệu môn Lịch sử và Địa lý cho học sinh lớp 4 (CD) (W+PPT)

Trong mỗi tiết học của phân môn Địa lí các em đều phải sử dụng bản đồ, lược đồ. Vì bản đồ, lược đồ là nguồn cung cấp kiến thức, là đối tượng để học sinh chủ động, tự lực khai thác kiến thức địa lí, học sinh phải biết đọc các ký hiệu trên bản đồ, lược đồ, hiểu được ý nghĩa màu sắc được biểu thị trên bản đồ, lược đồ, xác định được các yếu tố địa lí trên bản đồ. Vì vậy, khi dạy bài “Làm quen với phương tiện học tập phân môn địa lí”, tôi yêu cầu học sinh phải nêu được ba bước sử dụng bản đồ.

639 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm về Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - Học phân môn Lịch sử

SKKN Một số kinh nghiệm về Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - Học phân môn Lịch sử

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm về Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - Học phân môn Lịch sử" triển khai các biện pháp như sau:  - Tích cực tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về tin học và ứng dụng công nghệ thông tin. - Tích cực sử dụng giáo án điện tử trong giảng dạy các môn học nói chung. - Sử dụng hình ảnh trong giáo án điện tử để minh họa cho nội dung bài học Lịch sử. - Sử dụng các đoạn phim tư liệu trong giáo án điện tử để minh họa cho nội dung bài học Lịch sử. - Xây dựng và sử dụng lược đồ trong giáo án điện tử để khai thác nội dung bài học Lịch sử.

837 9 lượt tải
SKKN Thiết kế một số trò chơi học tập môn Lịch sử lớp 5

SKKN Thiết kế một số trò chơi học tập môn Lịch sử lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Thiết kế một số trò chơi học tập môn Lịch sử lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1. Trò chơi: Nhanh mắt, nhanh tay 2.3.2 Trò chơi : Ghép ảnh 2.3.3. Trò chơi: Ô chữ kì diệu 2.3.4. Trò chơi : Em là chiến sĩ Điện Biên 2.3.5. Trò chơi : Theo chân chú giải phóng quân

671 3 lượt tải
SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch sử lớp 5

SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch sử lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Lịch sử lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Nghiên cứu nội dung, chương trình lịch sử lớp 4 5 để phân chia dạng bài Biện pháp 2: Ứng dụng Công nghệ thông tin để phát huy tối 6 đa tác dụng của các loại tài liệu trong tiết học Biện pháp 3: Ứng dụng Công nghệ thông tin để thiết kế các 13 trò chơi giúp học sinh hứng thú học tập Biện pháp 4: Ứng dụng Công nghệ thông tin để thiết kế các 15 dạng bài tập trắc nghiệm củng cố kiến thức

1774 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Lịch sử lớp 5

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Lịch sử lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy - Học phân môn Lịch sử lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3. Các giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học phân môn lịch sử cho học sinh tiểu học. Giải pháp 1: Thay đổi nhận thức của người dạy, người học. Giải pháp 2: Sử dụng kênh hình hiệu quả. Giải pháp 3: Vận dụng các kiến thức Văn học vào dạy Lịch sử. Giải pháp 4: Chia các bài học thành các dạng bài học cơ bản và đưa ra phương pháp dạy học đặc trưng cho các dạng bài đó. Giải pháp 5: Giáo viên nắm vững và thực hiện linh hoạt quy trình dạy học phân môn Lịch sử.

1083 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử lớp 5

SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1 Giáo dục ý nghĩa môn Lịch sử. 2.3.2 Tìm hiểu chương trình, nội dung dạy học Lịch sử lớp 5. Từ đó, xác định những phương pháp dạy học đặc trưng riêng cho mỗi dạng bài. 2.3.3 Công tác chuẩn bị cho giờ dạy học Lịch sử. 2.3.4 Tổ chức cho học sinh làm việc hợp tác theo nhóm để tự phát hiện kiến thức. 2.3.5 Tạo điều kiện cho học sinh học tập qua việc tiếp xúc các nguồn sử liệu trong thực tế.

903 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com