Logo Kiến Edu

GDCD 8

Sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 8 THCS cho năm học 2023 – 2024 tập trung vào việc tối ưu hóa chương trình giáo dục 2018. Các giáo viên được khuyến khích áp dụng các phương pháp giảng dạy mới mẻ và tương tác, như dự án thực tế, thảo luận nhóm và phân tích tình huống, để giáo dục học sinh về đạo đức, quyền và nghĩa vụ công dân. Qua đó, học sinh sẽ hiểu sâu hơn về các giá trị xã hội, phát triển tư duy phản biện và nhận thức về trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng. Mục tiêu của các sáng kiến này là chuẩn bị cho học sinh lớp 8 trở thành công dân toàn cầu có ý thức và đạo đức, sẵn sàng đối mặt và giải quyết các vấn đề xã hội hiện đại.

SKKN Vận dụng phương pháp đóng vai nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD lớp 8 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp đóng vai nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD lớp 8 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng phương pháp đóng vai nhằm nâng cao hứng thú học tập môn GDCD lớp 8 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1. Các bước tiến hành 1.2. Cách chọn tình huống đóng vai 1.3. Cách phân vai 1.4. Trang phục đóng vai 1.5. Cách đánh giá cho điểm học sinh khi sử dụng phương pháp đóng vai

599 8 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua tiết ngoại khóa trong môn Giáo dục công dân 8

SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua tiết ngoại khóa trong môn Giáo dục công dân 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua tiết ngoại khóa trong môn Giáo dục công dân 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Xác định nội dung, chủ đề ngoại khóa và hình thức tổ chức dạy học 2. Chuẩn bị tài liệu và các phương tiện dạy học có liên quan 3. Các phương pháp và kĩ thuật dạy học đã sử dụng trong quá trình ngoại khóa. 4.Thiết kế giáo án dạy – học ngoại khóa : Giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  

820 5 lượt tải
SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tiết 19, bài 13: “phòng chống tệ nạn xã hội” môn GCDC 8

SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tiết 19, bài 13: “phòng chống tệ nạn xã hội” môn GCDC 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tiết 19, bài 13: “phòng chống tệ nạn xã hội” môn GCDC 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Phương pháp thảo luận nhóm Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình Phương pháp giải quyết vấn đề Phương pháp đóng vai Phương pháp trò chơi  

785 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn vào dạy Tiết 21 - Bài 15: phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại - Môn Giáo dục công dân lớp 8

SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn vào dạy Tiết 21 - Bài 15: phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại - Môn Giáo dục công dân lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp, vận dụng kiến thức liên môn vào dạy Tiết 21 - Bài 15: phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại - Môn Giáo dục công dân lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Xác định nội dung bài học và những kiến thức cần tích hợp Xác định kiến thức liên môn cần tích hợp Xác định phương pháp dạy học phù hợp Giáo án minh họa

592 2 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp sắm vai nhằm góp phần khơi dậy cho các em học sinh lớp 8 niềm hứng thú học tập bộ môn GDCD

SKKN Sử dụng phương pháp sắm vai nhằm góp phần khơi dậy cho các em học sinh lớp 8 niềm hứng thú học tập bộ môn GDCD

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng phương pháp sắm vai nhằm góp phần khơi dậy cho các em học sinh lớp 8 niềm hứng thú học tập bộ môn GDCD" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Các bước tiến hành 2. Cách chọn tình huống sắm vai 3. Cách phân vai 4. Trang phục sắm vai 5. Cách đánh giá cho điểm HS khi sử dụng phương pháp sắm vai  

578 3 lượt tải
SKKN Một số giải pháp giúp học sinh Lớp 8 học tốt môn Giáo dục công dân

SKKN Một số giải pháp giúp học sinh Lớp 8 học tốt môn Giáo dục công dân

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số giải pháp giúp học sinh Lớp 8 học tốt môn Giáo dục công dân" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1/ Tổ chức thảo luận nhóm 2/ Tổ chức thi đua 3/ Tổ chức đóng vai 4/ Sử dụng hình ảnh trực quan:  

811 4 lượt tải
SKKN Sử dụng trò chơi “ Bắt vật gọi tên” trong việc dạy một số bài đạo đức và pháp luật môn Giáo dục công dân lớp 8

SKKN Sử dụng trò chơi “Bắt vật gọi tên” trong việc dạy một số bài đạo đức và pháp luật môn Giáo dục công dân lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng trò chơi “ Bắt vật gọi tên” trong việc dạy một số bài đạo đức và pháp luật môn Giáo dục công dân lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: II.Sử dụng trò chơi “ Bắt vật gọi tên” 1.Chuẩn bị trò chơi “ Bắt vật gọi tên” Bước 1: Nghiên cứu tài liệu, nội dung bài học Bước 2: Lập danh sách những đồ vật cần thiết Bước 3: Làm hộp bắt vật gọi tên Bước 4: Luật chơi Bước 5: Xây dựng hệ thống câu hỏi gợi mở 2.Cách thực hiện trò chơi “ Bắt vật gọi tên” trong một giờ dạy học  

915 5 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 8

SKKN Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Phương pháp thảo luận nhóm b. Phương pháp tổ chức trò chơi c. Phương pháp đóng vai d. Phương pháp giải quyết vấn đề

809 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học tích hợp “học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh” vào một số bài đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 8

SKKN Kinh nghiệm tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học tích hợp “học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh” vào một số bài đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học tích hợp “học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh” vào một số bài đạo đức môn Giáo dục công dân lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định đúng mục tiêu của bài học, tiết học và mục tiêu tích hợp 2. Xác định nội dung và lượng kiến thức cần tích hợp 3. Giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà 4. Lựa chọn phương phương pháp tích hợp 5. Ví dụ cụ thể  

610 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com