Logo Kiến Edu

THCS

Trong bối cảnh giáo dục đang không ngừng thay đổi, việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm mới nhất cho giáo viên THCS trở nên cực kỳ quan trọng. Được thiết kế để phù hợp với chương trình giáo dục 2018 và đáp ứng nhu cầu giáo dục trong năm học 2023 – 2024, những sáng kiến kinh nghiệm THCS này bao gồm các phương pháp giảng dạy đổi mới, kích thích sự sáng tạo và tư duy phản biện trong học sinh. Từ việc tích hợp công nghệ vào lớp học đến việc tạo ra các hoạt động giáo dục có ý nghĩa, giáo viên sẽ được trang bị để tối ưu hóa quá trình học tập, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện, sẵn sàng đối mặt với thách thức của thế giới hiện đại.

SKKN Thiết kế một số hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học môn KHTN 6 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Thiết kế một số hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học môn KHTN 6 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Thiết kế một số hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học môn KHTN 6 (KNTT) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Qua nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn, quy trình thiết kế các hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học trong dạy học môn KHTN 6, bản thân tôi đã xây dựng gồm 5 bước sau: Bước 1: Xác định chủ đề học tập. Bước 2: Phân tích nội dung, xác định các hoạt động học tập phát triển năng lực tự học. Bước 3: Sưu tầm, lựa chọn, xây dựng tư liệu cho việc thiết kế các hoạt động học tập. Bước 4: Thiết kế các hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học. Bước 5: Thiết kế kế hoạch sử dụng các hoạt động học tập.

552 5 lượt tải
SKKN Lồng ghép giải thích các hiện tượng thực tế trong hoạt động luyện tập – vận dụng thuộc chương hai chất quanh ta môn KHTN lớp 6 (W+PPT)

SKKN Lồng ghép giải thích các hiện tượng thực tế trong hoạt động luyện tập – vận dụng thuộc chương hai chất quanh ta môn KHTN lớp 6 (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Lồng ghép giải thích các hiện tượng thực tế trong hoạt động luyện tập – vận dụng thuộc chương hai chất quanh ta môn KHTN lớp 6 (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Điều tra về mức độ, thái độ của học sinh về nội dung của biện pháp: điều kiện học tập của học sinh. Cho học sinh mượn tài liệu để photo và hướng dẫn học sinh tìm hiểu. - Xác định mục tiêu, chọn lọc các trường hợp cần nhận biết, xây dựng nguyên tắc áp dụng cho mỗi trường hợp, lựa chọn các câu hỏi cần thiết liên quan đến từng nội dung bài và dự đoán các tình huống có thể xảy ra khi thực hiện. - Sưu tầm tài liệu và trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp.  

524 8 lượt tải
SKKN Vận dụng tranh ảnh để nâng cao hứng thú học tập phần Lịch sử lớp 6 (Bộ sách CTST) (W+PPT)

SKKN Vận dụng tranh ảnh để nâng cao hứng thú học tập phần Lịch sử lớp 6 (Bộ sách CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng tranh ảnh để nâng cao hứng thú học tập phần Lịch sử lớp 6 (Bộ sách CTST) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Sử dụng tranh ảnh về các nhân vật lịch sử để nâng cao sự tò mò, hứng thú học lịch sử cho học sinh 2 Biện pháp 2: Chọn lọc và sử dụng tranh ảnh để diễn tả sự kiện lịch sử nhằm cụ thể hóa kiến thức và nâng cao hứng thú cho học sinh 5 Biện pháp 3: Tăng cường sử dụng tranh ảnh để củng cố kiến thức và nâng cao hứng thú học tập cho học sinh  

458 0 lượt tải
SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp thảo luận theo nhóm đôi trong môn Tiếng Anh 6 (GLOBAL) (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp thảo luận theo nhóm đôi trong môn Tiếng Anh 6 (GLOBAL) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng hiệu quả phương pháp thảo luận theo nhóm đôi trong môn Tiếng Anh 6 (GLOBAL) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Đề tài góp phần đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên có thể chủ động trong việc hướng dẫn học sinh hoạt động nhóm đôi. Học sinh tự tin, hợp tác tích cực hơn trong quá trình học tập, đồng thời có cơ hội thể hiện bản thân cũng như thực hành được kĩ năng nghe và nói nhiều hơn. - Nêu được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động nhóm trong việc dạy học; Nghiên cứu thực trạng học sinh khối lớp 6 trường THCS … và chỉ ra một số biện pháp, kĩ năng nhằm giúp giáo viên và học sinh thực hiện tốt và có hiệu quả hoạt động nhóm trong quá trình dạy và học.

494 0 lượt tải
SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp Học thông qua chơi nhằm nâng cao chất lương môn Toán 6 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp Học thông qua chơi nhằm nâng cao chất lương môn Toán 6 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng hiệu quả phương pháp Học thông qua chơi nhằm nâng cao chất lương môn Toán 6 (KNTT) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. a. Trò chơi “Tiếp sức” b.Trò chơi hái hoa dân chủ c. Trò chơi: “Giải ô chữ”; “Trò chơi ô chữ” d. Trò chơi “Lật mảnh ghép” “Lật tranh”, “Đi tìm kho báu” e. Trò chơi “ Đuổi hình bắt chữ”

415 8 lượt tải
SKKN Ứng dụng tranh ảnh minh họa để nâng cao hứng thú học Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (CD) (W+PPT)

SKKN Ứng dụng tranh ảnh minh họa để nâng cao hứng thú học Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (CD) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng tranh ảnh minh họa để nâng cao hứng thú học Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (CD) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1. Sử dụng tranh minh họa để giới thiệu bài 1.2. Sử dụng tranh minh hoạ để khai thác và phân tích văn bản. 1.3. Sử dụng tranh minh hoạ để củng cố, luyện tập phát triển tư duy

582 6 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Ngữ văn lớp 6 (CTST) (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Ngữ văn lớp 6 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Ngữ văn lớp 6 (CTST) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1. Sử dụng sơ đồ tư duy trong việc kiểm tra bài cũ: 1.2. Sử dụng sơ đồ tư duy để dạy bài mới và ghi bảng: 1.3. Sử dụng sơ đồ tư duy sau mỗi bài học, mỗi phần của bài học: 1.4. Sử dụng sơ đồ tư duy khi dạy học bài ôn tập, tổng kết:

539 6 lượt tải
SKKN Rèn luyện kỹ năng nhận biết và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ môn Ngữ văn 6 (CTST) (W+PPT)

SKKN Rèn luyện kỹ năng nhận biết và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ môn Ngữ văn 6 (CTST) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Rèn luyện kỹ năng nhận biết và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ môn Ngữ văn 6 (CTST) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Để cảm thụ văn học thông qua việc khai thác, phân tích giá trị biểu cảm của các biện pháp NTTT trong một số bài, đoạn văn, thơ cụ thể đòi hỏi học sinh thực hiện tốt các yêu cầu sau đây: Hiểu được khái niệm, cấu tạo về các biện pháp NTTT (So sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ). Phát hiện những tín hiệu nghệ thuật được tác giả thể hiện trong bài văn, bài thơ. (các từ ngữ, hình ảnh tiêu biểu, đặc sắc). Thông qua hệ thống câu hỏi xoáy vào trọng tâm nội dung cần khai thác giúp học sinh nhận diện đúng những biện pháp nghệ thuật tu từ được sử dụng. Để làm tốt được điều đó tôi hướng dẫn các em cần:

412 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh cách tìm ý và lập dàn ý chính xác nhằm nâng cao chất lượng bài văn miêu tả môn Ngữ văn 6 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Hướng dẫn học sinh cách tìm ý và lập dàn ý chính xác nhằm nâng cao chất lượng bài văn miêu tả môn Ngữ văn 6 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh cách tìm ý và lập dàn ý chính xác nhằm nâng cao chất lượng bài văn miêu tả môn Ngữ văn 6 (KNTT) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1. Hướng dẫn học sinh tìm ý: 1.2. Rèn kỹ năng lập dàn ý cho bài văn. a. Tả cảnh sinh hoạt: b. Tả về trải nghiệm: c. Tả cảm xúc về một bài thơ:

572 3 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Ngữ văn cho học sinh lớp 6 (KNTT) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. 1.1.Tạo hứng thú trong khâu giới thiệu bài 1.2. Tạo hứng thú trong khâu phân tích ngữ liệu 1.3. Tạo hứng thú trong khâu làm bài tập nhanh

517 0 lượt tải
SKKN Vận dụng một số cách thức tổ chức giờ dạy - Học môn tiếng Việt nhằm phát huy tính tích cực - bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

SKKN Vận dụng một số cách thức tổ chức giờ dạy - Học môn tiếng Việt nhằm phát huy tính tích cực - bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng một số cách thức tổ chức giờ dạy - Học môn tiếng Việt nhằm phát huy tính tích cực - bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2. Các giải pháp tiến hành 2.2.1. Phiếu học tập 2.2.2. Tạo tình huống 2.2.3. Tổ chức học sinh thảo luận nhóm 2.2.4. Tổ chức chơi trò chơi  

452 6 lượt tải
SKKN Tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy học Ngữ văn 6 - bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

SKKN Tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy học Ngữ văn 6 - bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy học Ngữ văn 6 - bộ sách Kết nối tri thức (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3. Những giải pháp cụ thể 2.3.1. Nội dung giáo dục kỹ năng sống 2.3.2. Những công việc giáo viên cần chuẩn bị: 2.3.3. Tổ chức cho học sinh thực hành kỹ năng sống vừa được học. 2.3.4. Thực hiện đúng quy trình lên lớp với các tiết có nội dung lồng ghép giáo dục kỹ năng sống.

494 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com