Logo Kiến Edu

Vật lí 8

Sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Vật lí lớp 8 từ Kienedu, được biên soạn áp dụng chương trình giáo dục mới 2018 và các bộ sách như Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều,… được phát triển cho giáo viên năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến nhấn mạnh vào việc giới thiệu các khái niệm vật lí phức tạp như điện học, cơ học và nhiệt học qua các phương pháp giảng dạy đổi mới, bao gồm thực hành, dự án và học qua trải nghiệm. Mục tiêu là khích lệ học sinh lớp 8 phát triển kỹ năng quan sát, phân tích và tư duy phê phán trong lĩnh vực Vật lí, từ đó tăng cường hiểu biết và yêu thích môn học, cũng như nhận thức về vai trò của mình trong việc ứng dụng Vật lí một cách sáng tạo và có trách nhiệm.

SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khá giỏi lớp 8 làm bài tập phần “Tính tương đối của chuyển động - Công thức cộng vận tốc” - Vật lí 8

SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khá giỏi lớp 8 làm bài tập phần “Tính tương đối của chuyển động - Công thức cộng vận tốc” - Vật lí 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khá giỏi lớp 8 làm bài tập phần “Tính tương đối của chuyển động - Công thức cộng vận tốc” - Vật lí 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Giải pháp 1: Khảo sát chất lượng học sinh để chọn học sinh khá, giỏi. - Giải pháp 2: Lựa chọn tài liệu có liên quan đến phần bài tập này. - Giải pháp 3: Lựa chọn các kiến thức cần cung cấp cho học sinh. - Giải pháp 4: Xây dựng kế hoạch giảng dạy. - Giải pháp 5: Tổ chức cung cấp các kiến thức đã chọn đến học sinh.  

960 6 lượt tải
SKKN Dạy học tích hợp thông qua tổ chức trò chơi trong môn Vật lí gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 8

SKKN Dạy học tích hợp thông qua tổ chức trò chơi trong môn Vật lí gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Dạy học tích hợp thông qua tổ chức trò chơi trong môn Vật lí gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Tìm hiểu nguyên tắc và các bước xây dựng nội dung tích hợp 3.1.1. Tìm hiểu nguyên tắc xây dựng nội dung tích hợp 3.2. Công tác chuẩn bị tổ chức trò chơi 3.3: Thực hành tổ chức trò chơi trong nội dung tích hợp 3.4. Minh hoạ cách tổ chức trò chơi

862 7 lượt tải
SKKN Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua dạy học Vật lý 8

SKKN Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua dạy học Vật lý 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua dạy học Vật lý 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Phân loại kiến thức kỹ năng sống: 2.3.2. Vận dụng kỹ năng sống thông qua bộ môn: I. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử II. Kỹ năng hợp tác và chia sẻ: III. Nhóm kỹ năng sống tự phục vụ, chăm sóc bản thân 2.3.3. Giáo án minh họa

1078 8 lượt tải
SKKN Phương pháp giải bài tập phần nhiệt cho học sinh giỏi đạt hiệu quả cao

SKKN Phương pháp giải bài tập phần nhiệt cho học sinh giỏi đạt hiệu quả cao

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phương pháp giải bài tập phần nhiệt cho học sinh giỏi đạt hiệu quả cao" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Những biện pháp hướng dẫn học sinh giải bài toán nhiệt học lớp 8 2.3.2. Một số phương pháp giải bài toán nhiệt học lớp 8 2.3.2.1. Giúp các em nắm vững và khắc sâu phần kiến thức lí thuyết đã học 2.3.2.2. Phương pháp chung để giải bài tập Nhiệt học 2.3.2.3. Phương pháp giải một số dạng bài tập Nhiệt học cụ thể  

685 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy bồi dưỡng học sinh giỏi chủ đề áp suất chất lỏng phần cơ học Vật lý 8

SKKN Kinh nghiệm dạy bồi dưỡng học sinh giỏi chủ đề áp suất chất lỏng phần cơ học Vật lý 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm dạy bồi dưỡng học sinh giỏi chủ đề áp suất chất lỏng phần cơ học Vật lý 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Giải pháp 1: Xây dựng lí thuyết về áp suất, công thức phân tích lí thuyết để xây dựng các dạng bài tập có liên quan * Giải pháp 2: Chọn, phân loại, định hướng nguyên tắc phương pháp giải các dạng bài tập về áp suất và các dạng có liên quan. * Giải pháp 3: Rèn kỹ năng nhận dạng và giải các bài tập về áp suất và các dạng có liên quan. * Giải pháp 4: Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm tổng hợp thành bài học kinh nghiệm.  

859 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khá giỏi lớp 8 làm bài tập phần “Chuyển động cơ học” - Vật lí 8

SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khá giỏi lớp 8 làm bài tập phần “Chuyển động cơ học” - Vật lí 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh khá giỏi lớp 8 làm bài tập phần “Chuyển động cơ học” - Vật lí 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Khảo sát chất lượng học sinh để chọn học sinh khá, giỏi. 1.2.Lựa chọn tài liệu có liên quan đến phần bài tập này. 1.3. Lựa chọn các kiến thức cần cung cấp cho học sinh. 1.4. Xây dựng kế hoạch giảng dạy. 1.5. Tổ chức cung cấp các kiến thức đã chọn đến học sinh.  

867 7 lượt tải
SKKN Kết hợp sơ đồ tư duy và sơ đồ phân tích ngược trong dạy học môn Vật lý 8

SKKN Kết hợp sơ đồ tư duy và sơ đồ phân tích ngược trong dạy học môn Vật lý 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kết hợp sơ đồ tư duy và sơ đồ phân tích ngược trong dạy học môn Vật lý 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Để thực hiện việc dạy học củng cố, hệ thống lại nội dung bài học bằng cách hướng dẫn HS vẽ sơ đồ tư duy ở môn Vật lý 8, Trong mỗi tiết dạy tôi đã thực hiện qua 2 quá trình như sau: + Quá trình thứ nhất: Hướng dẫn học sinh tiếp thu, lĩnh hội, ghi chép và vận dụng kiến thức cơ bản và trọng tâm của bài học + Quá trình thứ hai: Hướng dẫn học sinh củng cố lại nội dung bài học bằng cách vẽ sơ đồ tư duy  

857 3 lượt tải
SKKN Khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề Lực đẩy Ác Si Mét - Sự nổi - Vật lí 8

SKKN Khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề Lực đẩy Ác Si Mét - Sự nổi - Vật lí 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề Lực đẩy Ác Si Mét - Sự nổi - Vật lí 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giải pháp 1: Bám sát mục tiêu, chuẩn kiến thức, kĩ năng của chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự nổi” Vật lý 8 2. Giải pháp 2: Xây dựng kho tư liệu kênh hình chủ đề “Lực đẩy Ác Si Mét - Sự nổi” Vật lý 8 2.1. Các yêu cầu khi khai thác, sử dụng kênh hình 2.2. Khai thác kênh hình trong sách giáo khoa 3. Giải pháp 3: Dựa vào mục tiêu để lựa chọn kênh hình phù hợp với bài học 3.1. Đối với bài “Lực đẩy Ác-si-mét” 3.2. Đối với bài “Sự nổi”  

3097 4 lượt tải
SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Vật lý 8

SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Vật lý 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học Vật lý 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2. Mô tả và giới thiệu các nội dung, biện pháp chính 2.1. Thực trạng và giải pháp 2.1.1 Giảng dạy theo sơ đồ tư duy tăng cường tính tích cực của học sinh 2.1.2. Giáo viên trở thành người hướng dẫn, hỗ trợ 2.1.3 Những lưu ý học sinh khi sử dụng sơ đồ tư duy 2.2. Giảng dạy và học tập với công cụ sơ đồ tư duy 2.2.1 Giới thiệu đôi nét về sơ đồ tư duy 2.2.2 Nguyên lý và ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học 2.2.3 Giới thiệu một số phần mềm dùng để tạo sơ đồ tư duy 3. Tiến trình một tiết dạy theo sơ đồ tư duy  

869 3 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 8 giải bài tập Vật lí có hiệu quả trong chương I: Cơ học

SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 8 giải bài tập Vật lí có hiệu quả trong chương I: Cơ học

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 8 giải bài tập Vật lí có hiệu quả trong chương I: Cơ học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Phân loại dạng bài tập. b. Hướng dẫn học sinh có phương pháp giải từng loại bài tập cụ thể Loại bài tập: trắc nghiệm khách quan Dạng A: Câu hỏi nhiều lựa chọn Dạng B: Câu điền khuyết Dạng C: Câu đúng sai Dạng D: Câu ghép đôi Loại bài: trắc nghiệm tự luận a, Dạng A: Bài tập định tính b, Dạng B. Bài tập thí nghiệm thực hành c, Dạng C: Bài tập định lượng

868 7 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học thí nghiệm bằng việc sử dụng một số vật liệu đơn giản làm dụng cụ thay thế cho dụng cụ thí nghiệm phần cơ học trong chương trình Vật lí lớp 8

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học thí nghiệm bằng việc sử dụng một số vật liệu đơn giản làm dụng cụ thay thế cho dụng cụ thí nghiệm phần cơ học trong chương trình Vật lí lớp 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học thí nghiệm bằng việc sử dụng một số vật liệu đơn giản làm dụng cụ thay thế cho dụng cụ thí nghiệm phần cơ học trong chương trình Vật lí lớp 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Giải pháp chung. 3.2. Các giải pháp áp dụng vào các bài học cụ thể: 3.2.1. Tiết 3 - Bài 3: Chuyển động đều – Chuyển động không đều (Trang 11 SGK Vật lí 8). 3.2.2. Tiết 8 - Bài 8: Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau (Trang 28 SGK Vật lí 8). 3.2.3. Tiết 8 - Bài 8: Áp suất chất lỏng - Bình thông nhau (Trang 28 SGK Vật lí 8).  

782 6 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài toán nhiệt học môn Vật lí 8

SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài toán nhiệt học môn Vật lí 8

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài toán nhiệt học môn Vật lí 8" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Trang bị kiến thức 3.2. Cách suy luận để giải một bài toán nhiệt * Bài toán dạng 1: Sự trao đổi nhiệt giữa các vật * Bài toán dạng 2: Sự chuyển thể của vật  

1768 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com