Logo Kiến Edu

Vật lí THPT

Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí THPT cho năm học 2023 – 2024 tập trung vào việc cung cấp cho giáo viên những phương pháp giảng dạy mới, sáng tạo và hiệu quả, dựa trên chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống,… Mục tiêu là giúp giáo viên thiết kế các bài giảng hay, kích thích sự tò mò và hứng thú học tập trong học sinh, qua đó nâng cao khả năng tư duy phê phán và ứng dụng kiến thức Vật lí vào thực tiễn. Các sáng kiến nhấn mạnh việc sử dụng công nghệ giáo dục, thí nghiệm thực hành và các hoạt động dự án để tạo ra một môi trường học tập linh hoạt, thú vị và tương tác cao, qua đó giúp học sinh tiếp cận kiến thức Vật lí một cách hiệu quả và sâu sắc.

SKKN Hướng dẫn học sinh thiết kế chế tạo một số phương án thí nghiệm có SD cảm biến trên điện thoại thông minh áp dụng khi tổ chức dạy học Vật lí

SKKN Hướng dẫn học sinh thiết kế chế tạo một số phương án thí nghiệm có SD cảm biến trên điện thoại thông minh áp dụng khi tổ chức dạy học Vật lí

Sáng kiến kinh nghiệm "Hướng dẫn học sinh thiết kế chế tạo một số phương án thí nghiệm có SD cảm biến trên điện thoại thông minh áp dụng khi tổ chức dạy học Vật lí"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trong sáng kiến này, chúng tôi đã tổ chức cho HS thiết kế, chế tạo 6 phương án thí nghiệm có sử dụng ứng dụng Phyphox (Phụ lục 1) cài ở điện thoại thông minh để đo đạc và xử lí số liệu, gồm: 1. Bộ thí nghiệm khảo sát sự rơi tự do – Đo gia tốc trọng trường 2. Bộ thí nghiệm kiểm chứng định luật II Newton 3. Bộ thí nghiệm khảo sát gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều 4. Bộ thí nghiệm khảo sát chu kỳ, tần số của con lắc đơn 5. Bộ thí nghiệm khảo sát dao động điều hòa và dao động tắt dần của con lắc lò xo 6. Bộ thí nghiệm khảo sát chuyển động lăn không trượt của khối trụ

477 1 lượt tải
SKKN Tổ Chức Dạy Học Dự Án Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Tại Trường Thpt

SKKN Tổ Chức Dạy Học Dự Án Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Tại Trường Thpt

Sáng kiến kinh nghiệm "Tổ Chức Dạy Học Dự Án Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Tại Trường Thpt"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Chúng tôi đã ứng dụng sáng kiến xây dựng và triển khai hiệu quả các nội dung sau: Tổ chức dạy học dự án theo định hướng giáo dục stem tại trường THPT Nguyễn Huệ thông qua các dự án: - Dự án: Xe thế năng nước - Dự án : Xe thế năng trọng trường - Dự án: Xe phản lực - Dự án: Các thiết bị chuyên hóa năng lượng - Dự án: Minh họa chuyển động ném và các đinh luật bảo toàn

499 4 lượt tải
SKKN Tổ Chức Các Hoạt Động Trải Nghiệm Stem Vật Lí Sự Chuyển Hóa Năng Lượng

SKKN Tổ Chức Các Hoạt Động Trải Nghiệm Stem Vật Lí Sự Chuyển Hóa Năng Lượng

Sáng kiến kinh nghiệm "Tổ Chức Các Hoạt Động Trải Nghiệm Stem Vật Lí Sự Chuyển Hóa Năng Lượng"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Việc thay đổi phương pháp dạy học thông qua việc tổ chức Hoạt động trải nghiệm STEM vật lí vào dạy học đáp ứng được mục tiêu đổi mới của giáo dục chuyển từ việc dạy học trang bị kiến thức kỹ năng sang dạy học nhằm phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh và định hướng nghề nghiệp. Giúp học sinh đi từ lý thuyết sang thực tiễn và từ thực tiễn lại quay trở lại học lý thuyết một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi đã ứng dụng sáng kiến xây dựng và triển khai hiệu quả các nội dung sau: - Phát triển năng lực khoa học tự nhiên trong Vật lí của học sinh THPT theo định hướng STEM tại trường THPT Nguyễn Huệ. - Lồng ghép hoạt động trải nghiệm STEM vào chuyên đề cấp tỉnh STEM Vật lí sự chuyển hóa năng lượng lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ năm học 2022 - 2023.

535 6 lượt tải
SKKN Dạy học các chủ đề STEM trong chuyên đề “Vật Lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” nhằm phát triển tư duy phản biện cho HS lớp 10

SKKN Dạy học các chủ đề STEM trong chuyên đề “Vật Lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” nhằm phát triển tư duy phản biện cho HS lớp 10

Sáng kiến kinh nghiệm "Dạy học các chủ đề STEM trong chuyên đề “Vật Lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” nhằm phát triển tư duy phản biện cho HS lớp 10"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: II. Xây dựng tiến trình dạy học giáo dục STEM minh họa cho chủ đề “Thủy điện tích năng” 1. Tiến trình dạy học 2. Phiếu học tập 3. Tài liệu đọc 4. Rubric: Tiêu chí đánh giá III. Xây dựng tiến trình dạy học giáo dục STEM minh họa cho chủ đề “Tuabin xoáy nước”, “Nhiệt điện than”, “Điện gió”.

566 1 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, định hướng NC KHKT cho HS thông qua dự án STEM thiết kế và chế tạo các TB sử dụng năng lượng tái tạo ƯD trong đời sống

SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, định hướng NC KHKT cho HS thông qua dự án STEM thiết kế và chế tạo các TB sử dụng năng lượng tái tạo ƯD trong đời sống

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, định hướng NC KHKT cho HS thông qua dự án STEM thiết kế và chế tạo các TB sử dụng năng lượng tái tạo ƯD trong đời sống"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: B1: Xây dựng kế hoạch chung yêu cầu dành cho học sinh cho mỗi lớp : Giáo viên sẽ giao cho học sinh các lớp đề suất các ý tưởng theo yêu cầu của dự án. B2: GV chẩm các ý tưởng do học sinh các lớp gửi về ban tổ chức, lựa chọn các ý tưởng hay có triển vọng vào vòng trong B3: Phỏng vấn học sinh trực tiếp về hướng nghiên cứu thiết kế chế tạo để xem xét các ý tưởng có thể tiến hành làm sản phẩm. B4: Giáo viên đưa ra kết quả lựa chọn các ý tưởng có khả thi và định hướng hoàn thiện sản phẩm.  

422 2 lượt tải
SKKN Giải pháp XD SD có hiệu quả cẩm nang lý thuyết và ƯD trò chơi nhằm gây hứng thú và nâng cao chất lượng ôn thi TN môn vật lí 12

SKKN Giải pháp XD SD có hiệu quả cẩm nang lý thuyết và ƯD trò chơi nhằm gây hứng thú và nâng cao chất lượng ôn thi TN môn vật lí 12

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp XD SD có hiệu quả cẩm nang lý thuyết và ƯD trò chơi nhằm gây hứng thú và nâng cao chất lượng ôn thi TN môn vật lí 12"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2.1. Sử dụng trò chơi “Rung chuông vàng” ôn tập chương dao động cơ 2.2.2. Sử dụng trò chơi “Ai là triệu phú” ôn tập chương sóng cơ và sóng âm 2.2.3. Sử dụng trò chơi “Đường lên đỉnh OLYMPIA” ôn tập chương dòng điện xoay chiều, chương mạch dao động và chương sóng ánh sáng

442 2 lượt tải
SKKN Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh thông qua phần điện học - vật lý 11 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

SKKN Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh thông qua phần điện học - vật lý 11 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh thông qua phần điện học - vật lý 11 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh" triển khai các biện pháp như sau:  1.Dạy học trải nghiệm phần Điện học – Dự án trải nghiệm: SẢN XUẤT ĐIỆN TỪ TRÁI CÂY 2.Dạy học trải nghiệm phần Điện học – Dự án hoạt động trải nghiệm sử dụng pin, ác quy đúng cách góp phần bảo vệ môi trường 3.Tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp theo hình thức vừa học vừa chơi 4.Thực hiện mô hình" Tủ thu gom pin cũ" trong trường học và nhân rộng ra địa phương nơi học sinh sinh sống

578 8 lượt tải
SKKN Vận dụng dạy học dự án chủ đề “chuyển động tròn và biến dạng” vật lí 10 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

SKKN Vận dụng dạy học dự án chủ đề “chuyển động tròn và biến dạng” vật lí 10 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Vận dụng dạy học dự án chủ đề “chuyển động tròn và biến dạng” vật lí 10 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh" triển khai các biện pháp như sau:  3.Xây dựng hoạt động dạy học chủ đề “Chuyển động tròn và biến dạng” nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh. 3.1.Nghiên cứu kiến thức về “chuyển động tròn và biến dạng” và lập kế hoạch dự án "cân đơn giản”, “cung tên” “ná cao su”. 3.2.Thiết kế dự án “Cân đơn giản”; “Cung tên” và “Ná cao su”.

538 9 lượt tải
SKKN Xây dựng và sử dụng video thí nghiệm với phần mềm coach trong dạy học chương “động học”- vật lí 10 gdpt 2018 nhằm phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh

SKKN Xây dựng và sử dụng video thí nghiệm với phần mềm coach trong dạy học chương “động học”- vật lí 10 gdpt 2018 nhằm phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Xây dựng và sử dụng video thí nghiệm với phần mềm coach trong dạy học chương “động học”- vật lí 10 gdpt 2018 nhằm phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh“ triển khai các biện pháp như sau:  2.3.Xây dựng các video thí nghiệm cần tiến hành trong dạy học chương “Động học”- Vật lí 10 GDPT 2018 2.3.1.Xây dựng video thí nghiệm về chuyển động thẳng đều 2.3.2.Xây dựng video thí nghiệm về sự rơi tự do 2.3.3.Xây dựng video về chuyển động ném ngang 2.3.4. Xây dựng video về chuyển động ném xiên 2.4.Xây dựng tiến trình dạy học giải quyết vấn đề một số kiến thức sử dụng các video thí nghiệm đã thực hiện

389 6 lượt tải
SKKN Một số phương pháp và hình thức tổ chức dạy học góp phần tạo hứng thú trong dạy học vật lý bằng trải nghiệm: tự tạo một số sản phẩm đơn giản cho học sinh lớp 10 tại trường thpt

SKKN Một số phương pháp và hình thức tổ chức dạy học góp phần tạo hứng thú trong dạy học vật lý bằng trải nghiệm: tự tạo một số sản phẩm đơn giản cho học sinh lớp 10 tại trường thpt

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số phương pháp và hình thức tổ chức dạy học góp phần tạo hứng thú trong dạy học vật lý bằng trải nghiệm: tự tạo một số sản phẩm đơn giản cho học sinh lớp 10 tại trường thpt “ triển khai các biện pháp như sau:  1.Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề. 2.Phương pháp dạy học theo trạm. 3.Phương pháp dạy học theo Góc. 4.Một số kĩ thuật dạy học. 5.Một số ứng dụng hỗ trợ dạy học. 6.Một số thiết kế về sử dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học trong chương trình Vật lý 10: Chủ đê “Lực và chuyển động”.

589 5 lượt tải
SKKN Khai thác và sử dụng bài tập nghịch lí ngụy biện theo hướng phát huy các phẩm chất và năng lực của học sinh trong vật lý lớp 10 chương trình gdpt năm 2018

SKKN Khai thác và sử dụng bài tập nghịch lí ngụy biện theo hướng phát huy các phẩm chất và năng lực của học sinh trong vật lý lớp 10 chương trình gdpt năm 2018

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tổ chức một số dự án dạy học chương động lực học - vật lí 10 - nhằm gắn hoạt động dạy học với công tác hướng nghiệp“ triển khai các biện pháp như sau:  2.3. Sử dụng BTNLNB trong việc phát huy tính tích cực nhận thức cho HS 2.4. Qui trình sử dụng BTNLNB trong việc phát huy tính tích cực nhận thức cho HS 2.5. Một số bài tập nghịch lý ngụy biện 2.6. Soạn thảo tiến trình dạy học một bài cụ thể với việc sử dụng BTNLNB

839 9 lượt tải
SKKN Tổ chức dạy học dự án theo mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương động lượng vật lí 10

SKKN Tổ chức dạy học dự án theo mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương động lượng vật lí 10

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tổ chức dạy học dự án theo mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương động lượng vật lí 10“ triển khai các biện pháp như sau:  2.1. Phân tích chương Động lượng Vật lí 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 2.2. Xác định mục tiêu dạy học của chương 2.3. Chuẩn bị các phương tiện, học liệu dạy học chương 2.4. Thiết kế kế hoạch dạy học dự án chương Động lượng theo mô hình lớp học đảo ngược

738 7 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com