Vật lí THPT

Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí THPT cho năm học 2023 – 2024 tập trung vào việc cung cấp cho giáo viên những phương pháp giảng dạy mới, sáng tạo và hiệu quả, dựa trên chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống,… Mục tiêu là giúp giáo viên thiết kế các bài giảng hay, kích thích sự tò mò và hứng thú học tập trong học sinh, qua đó nâng cao khả năng tư duy phê phán và ứng dụng kiến thức Vật lí vào thực tiễn. Các sáng kiến nhấn mạnh việc sử dụng công nghệ giáo dục, thí nghiệm thực hành và các hoạt động dự án để tạo ra một môi trường học tập linh hoạt, thú vị và tương tác cao, qua đó giúp học sinh tiếp cận kiến thức Vật lí một cách hiệu quả và sâu sắc.

SKKN Hướng dẫn học sinh thiết kế chế tạo một số phương án thí nghiệm có SD cảm biến trên điện thoại thông minh áp dụng khi tổ chức dạy học Vật lí

SKKN Hướng dẫn học sinh thiết kế chế tạo một số phương án thí nghiệm có SD cảm biến trên điện thoại thông minh áp dụng khi tổ chức dạy học Vật lí

Môn: VẬT LÍ
Lớp: 10,12
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 477
Lượt tải: 1
Số trang: 30
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 30
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
477 1 lượt tải
SKKN Tổ Chức Dạy Học Dự Án Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Tại Trường Thpt

SKKN Tổ Chức Dạy Học Dự Án Theo Định Hướng Giáo Dục Stem Tại Trường Thpt

Môn: VẬT LÍ
Lớp: 10
Bộ sách: GDPT 2018
Lượt xem: 499
Lượt tải: 4
Số trang: 40
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 40
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
499 4 lượt tải
SKKN Tổ Chức Các Hoạt Động Trải Nghiệm Stem Vật Lí Sự Chuyển Hóa Năng Lượng

SKKN Tổ Chức Các Hoạt Động Trải Nghiệm Stem Vật Lí Sự Chuyển Hóa Năng Lượng

Môn: VẬT LÍ
Lớp: 10
Bộ sách: GDPT 2018
Lượt xem: 535
Lượt tải: 6
Số trang: 38
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 38
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
535 6 lượt tải
SKKN Dạy học các chủ đề STEM trong chuyên đề “Vật Lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” nhằm phát triển tư duy phản biện cho HS lớp 10

SKKN Dạy học các chủ đề STEM trong chuyên đề “Vật Lí với giáo dục về bảo vệ môi trường” nhằm phát triển tư duy phản biện cho HS lớp 10

Môn: VẬT LÍ
Lớp: 10
Bộ sách: GDPT 2018
Lượt xem: 566
Lượt tải: 1
Số trang: 96
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 96
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
566 1 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, định hướng NC KHKT cho HS thông qua dự án STEM thiết kế và chế tạo các TB sử dụng năng lượng tái tạo ƯD trong đời sống

SKKN Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, định hướng NC KHKT cho HS thông qua dự án STEM thiết kế và chế tạo các TB sử dụng năng lượng tái tạo ƯD trong đời sống

Môn: VẬT LÍ
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 422
Lượt tải: 2
Số trang: 41
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 41
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
422 2 lượt tải
SKKN Giải pháp XD SD có hiệu quả cẩm nang lý thuyết và ƯD trò chơi nhằm gây hứng thú và nâng cao chất lượng ôn thi TN môn vật lí 12

SKKN Giải pháp XD SD có hiệu quả cẩm nang lý thuyết và ƯD trò chơi nhằm gây hứng thú và nâng cao chất lượng ôn thi TN môn vật lí 12

Môn: VẬT LÍ
Lớp: 12
Bộ sách:
Lượt xem: 442
Lượt tải: 2
Số trang: 20
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 20
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
442 2 lượt tải
SKKN Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh thông qua phần điện học - vật lý 11 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

SKKN Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh thông qua phần điện học - vật lý 11 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh

Môn: Vật lí
Lớp: 11
Bộ sách:
Lượt xem: 578
Lượt tải: 8
Số trang: 71
Tác giả: Lê Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nam Đàn 1
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 71
Tác giả: Lê Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Nam Đàn 1
Năm viết: 2019-2020
578 8 lượt tải
SKKN Vận dụng dạy học dự án chủ đề “chuyển động tròn và biến dạng” vật lí 10 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

SKKN Vận dụng dạy học dự án chủ đề “chuyển động tròn và biến dạng” vật lí 10 nhằm phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh

Môn: Vật lí
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 538
Lượt tải: 9
Số trang: 44
Tác giả: Phạm Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nguyễn Cảnh Chân
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 44
Tác giả: Phạm Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nguyễn Cảnh Chân
Năm viết: 2019-2020
538 9 lượt tải
SKKN Xây dựng và sử dụng video thí nghiệm với phần mềm coach trong dạy học chương “động học”- vật lí 10 gdpt 2018 nhằm phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh

SKKN Xây dựng và sử dụng video thí nghiệm với phần mềm coach trong dạy học chương “động học”- vật lí 10 gdpt 2018 nhằm phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh

Môn: Vật lí
Lớp: 10
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 389
Lượt tải: 6
Số trang: 87
Tác giả: Bùi Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 2
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 87
Tác giả: Bùi Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 2
Năm viết: 2020-2021
389 6 lượt tải
SKKN Một số phương pháp và hình thức tổ chức dạy học góp phần tạo hứng thú trong dạy học vật lý bằng trải nghiệm: tự tạo một số sản phẩm đơn giản cho học sinh lớp 10 tại trường thpt

SKKN Một số phương pháp và hình thức tổ chức dạy học góp phần tạo hứng thú trong dạy học vật lý bằng trải nghiệm: tự tạo một số sản phẩm đơn giản cho học sinh lớp 10 tại trường thpt

Môn: Vật lí
Lớp: 10
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 589
Lượt tải: 5
Số trang: 68
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Quỳ Hợp 2
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 68
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Quỳ Hợp 2
Năm viết: 2019-2020
589 5 lượt tải
SKKN Khai thác và sử dụng bài tập nghịch lí ngụy biện theo hướng phát huy các phẩm chất và năng lực của học sinh trong vật lý lớp 10 chương trình gdpt năm 2018

SKKN Khai thác và sử dụng bài tập nghịch lí ngụy biện theo hướng phát huy các phẩm chất và năng lực của học sinh trong vật lý lớp 10 chương trình gdpt năm 2018

Môn: Vật lí
Lớp: 10
Bộ sách:
Lượt xem: 839
Lượt tải: 9
Số trang: 37
Tác giả: Đặng Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Kim Liên
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 37
Tác giả: Đặng Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Kim Liên
Năm viết: 2019-2020
839 9 lượt tải
SKKN Tổ chức dạy học dự án theo mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương động lượng vật lí 10

SKKN Tổ chức dạy học dự án theo mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương động lượng vật lí 10

Môn: Vật lí
Lớp: 10
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 738
Lượt tải: 7
Số trang: 61
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 2
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 61
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 2
Năm viết: 2020-2021
738 7 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com