Logo Kiến Edu

Tin học Tiểu học

Kienedu cung cấp các mẫu sáng kiến kinh nghiệm cho môn Tin học tiểu học, giúp giáo viên tích hợp công nghệ thông qua bộ sách ‘Cánh diều’, ‘Chân trời sáng tạo’, và ‘Kết nối tri thức với cuộc sống’, áp dụng chương trình giáo dục mới 2018. Các sáng kiến này nhằm trang bị cho học sinh kỹ năng sử dụng công nghệ một cách an toàn và sáng tạo, từ việc học cơ bản về máy tính, lập trình đến an toàn trên mạng. Kienedu khuyến khích giáo viên sử dụng các dự án thực hành để học sinh có thể áp dụng kiến thức vào thực tiễn, qua đó phát triển tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và sự sáng tạo thông qua môn Tin học.

SKKN Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình Lập trình Logo môn Tin học lớp 5

SKKN Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình Lập trình Logo môn Tin học lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình Lập trình Logo môn Tin học lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  + Giải pháp 1: Cho học sinh nắm chắc về thủ tục trong Logo + Giải pháp 2: Hướng dẫn học sinh nhận biết, phân biệt các câu lệnh trong phần mềm + Giải pháp 3: Giáo viên phân tích bài tập mẫu cho học sinh + Giải pháp 4: Tổ chức hoạt động nhóm

1217 18 lượt tải
SKKN Ứng dụng phần mềm NetOp School trong giảng dạy môn Tin học bậc Tiểu học

SKKN Ứng dụng phần mềm NetOp School trong giảng dạy môn Tin học bậc Tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Ứng dụng phần mềm NetOp School trong giảng dạy môn Tin học bậc Tiểu học" triển khai các biện pháp như sau:  Nhằm khắc phục những khó khăn về trang thiết bị, tổ chức quản lý và điều khiển lớp học có hiệu quả, tôi đã nghiên cứu, học hỏi và tìm ra một giải pháp giải quyết tốt nhất vấn đề đó là “Ứng dụng phần mềm NetOp School trong giảng dạy môn Tin học bậc Tiểu học”. Phần mềm này giúp cho giáo viên trình chiếu tất cả những điều muốn truyền đạt đến học sinh ngay trên màn hình trước mặt học sinh, cũng như giáo viên có thể nhìn thấy, giám sát và điều khiển được hoạt động của các máy tính mà học sinh đang sử dụng.

2215 12 lượt tải
SKKN Giảng dạy chương trình Lập trình Logo môn Tin học Lớp 5

SKKN Giảng dạy chương trình Lập trình Logo môn Tin học Lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Giảng dạy chương trình Lập trình Logo môn Tin học Lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  * Giải pháp 1: Lựa chọn phần mềm phù hợp và biết cách cài đặt phần mềm Encore 5. * Giải pháp 2: Sử dụng bộ sách giáo khoa, mạng internet để tìm hiểu phần mềm và phối hợp với giáo viên dạy môn âm nhạc trong trường củng cố một số kiến thức âm nhạc cơ bản cho học sinh. * Giải pháp 3: Dịch một số thuật ngữ âm nhạc bằng tiếng anh dùng trong phần mềm sang tiếng Việt, cung cấp một số phím tắt thông dụng cho học sinh dùng nhanh trong thực hành và yêu cầu học sinh ghi nhớ, điều này giúp học sinh nắm chắc lí thuyết và thực hành dễ dàng hơn. * Giải pháp 4: Giáo viên phải linh hoạt khi sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học đối với từng dạng bài.

1256 14 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5

SKKN Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm trong giảng dạy phần mềm Encore 5" triển khai các biện pháp như sau:  * Giải pháp 1: Lựa chọn phần mềm phù hợp và biết cách cài đặt phần mềm Encore 5. * Giải pháp 2: Sử dụng bộ sách giáo khoa, mạng internet để tìm hiểu phần mềm và phối hợp với giáo viên dạy môn âm nhạc trong trường củng cố một số kiến thức âm nhạc cơ bản cho học sinh. * Giải pháp 3: Dịch một số thuật ngữ âm nhạc bằng tiếng anh dùng trong phần mềm sang tiếng Việt, cung cấp một số phím tắt thông dụng cho học sinh dùng nhanh trong thực hành và yêu cầu học sinh ghi nhớ, điều này giúp học sinh nắm chắc lí thuyết và thực hành dễ dàng hơn. * Giải pháp 4: Giáo viên phải linh hoạt khi sử dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học đối với từng dạng bài.

225 8 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần mềm đồ họa Paint môn tin học lớp 3

SKKN Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần mềm đồ họa Paint môn tin học lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm trong giảng dạy chương trình phần mềm đồ họa Paint môn tin học lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Giáo viên có kế hoạch bài dạy, xây dựng ý tưởng, thiết kế bài dạy phù hợp, sử dụng các phần mềm, các thiết bị dạy học hợp lí. Giải pháp 2: Giáo viên khai thác tất cả các công cụ trong phần mềm đồ họa Paint để hướng dẫn cho học sinh. Giải pháp 3. Giáo viên nên khai thác đề tài mở cho học sinh Giải pháp 4: Sử dụng một số phần mềm hỗ trợ soạn giảng và giảng dạy, tổ chức các trò chơi nhằm cũng cố cho học sinh.

733 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp học sinh Lớp 3 học tốt môn Tin học

SKKN Một số biện pháp giúp học sinh Lớp 3 học tốt môn Tin học

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp học sinh Lớp 3 học tốt môn Tin học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Biện pháp giáo dục ý thức học sinh Giải pháp 2: Tạo tâm lí thoải mái cho học sinh Giải pháp 3: Có kế hoạch bài dạy, thiết kế bài dạy phù hợp - Sử dụng bài giảng điện tử Giải pháp 4: Tăng cường sử dụng phương pháp dạy học, thực hành Giải pháp 5: Tích cực hóa hoạt động nhóm – Nâng cao tương tác giữa cô – trò

547 4 lượt tải
SKKN Rèn kỹ năng sử dụng chuột và bàn phím kết hợp phần mềm cùng học Toán 3 cho học sinh lớp 3

SKKN Rèn kỹ năng sử dụng chuột và bàn phím kết hợp phần mềm cùng học Toán 3 cho học sinh lớp 3

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn kỹ năng sử dụng chuột và bàn phím kết hợp phần mềm cùng học Toán 3 cho học sinh lớp 3" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Giáo dục vệ sinh học đường thông qua thực hành máy tính Giải pháp 2: Giáo dục học sinh bằng hoạt động tự giác, tích cực. Giải pháp 3: Dạy học lý thuyết gắn liền với thực hành. Giải pháp 4: Giáo viên xây dựng ý tưởng, thiết kế bài dạy phù hợp. Giải pháp 5: Sử dụng phối hợp các hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

738 5 lượt tải
SKKN Biện pháp rèn học sinh khối 3 học tốt môn Tin học trong giai đoạn hiện nay

SKKN Biện pháp rèn học sinh khối 3 học tốt môn Tin học trong giai đoạn hiện nay

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp rèn học sinh khối 3 học tốt môn Tin học trong giai đoạn hiện nay" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.Tăng cường giáo dục ý thức học tập, thường xuyên uốn nắn tư thế thực hành cho học sinh. 2.Vận dụng linh hoạt và sáng tạo, lựa chọn nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với từng dạng bài và đối tượng học sinh để nâng cao chất lượng dạy học Tin học. 3. Thường xuyên kết hợp lý thuyết và thực hành giúp học sinh nắm vững kiến thức và thao tác thành thạo máy tính

573 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh học tốt môn Tin học khối lớp 4

SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh học tốt môn Tin học khối lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh học tốt môn Tin học khối lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xây dựng kế hoạch bài dạy 2. Xây dựng các bài thực hành với nội dung phù hợp 3. Tận dụng những nguồn tài nguyên sẵn có của máy vi tính, hoặc truy cập mạng để tìm kiếm thông tin, tìm kiếm tài nguyên trên Internet phục vụ cho quá trình dạy và học. 4. Tạo một số trò chơi để học sinh củng cố lại kiến thức một cách có hệ thống.

423 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 học tốt phần mềm đồ họa Paint

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 học tốt phần mềm đồ họa Paint

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 học tốt phần mềm đồ họa Paint" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Hướng dẫn cho học sinh nắm rõ vai trò và cách sử dụng phần mềm đồ họa Paint. Biện pháp 2: Nắm chắc chuẩn kiến thức, kĩ năng của chủ đề Sử dụng phần mềm đồ họa, qua đó để đánh giá đúng đối tượng học sinh, có hướng giải quyết đúng đối với những học sinh còn hạn chế. Biện pháp 3: Tổ chức dạy học linh hoạt đối với từng dạng bài cụ thể.

209 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiết thực hành trên máy tính trong môn Tin học cho học sinh Lớp 4

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiết thực hành trên máy tính trong môn Tin học cho học sinh Lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiết thực hành trên máy tính trong môn Tin học cho học sinh Lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Thiết kế giáo án phù hợp Biện pháp 2: Kiểm tra phòng máy trước giờ dạy Biện pháp 3: Điều hành tổ chức giờ dạy Biện pháp 4: Chia nhỏ nội dung bài tập thực hành Biện pháp 5: Phát động phong trào “đôi bạn cùng tiến” Biện pháp 6: Có phần thưởng để khuyến khích học sinh

630 1 lượt tải
SKKN Biện pháp rèn kĩ năng thực hành trên máy tính cho học sinh lớp 4

SKKN Biện pháp rèn kĩ năng thực hành trên máy tính cho học sinh lớp 4

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp rèn kĩ năng thực hành trên máy tính cho học sinh lớp 4" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: *Giải pháp1: Lập kế hoạch dạy học chi tiết cho bộ môn tin học. *Giải pháp2: Thiết kế bài thực hành phù hợp với từng đối tượng học sinh. *Giải pháp 3: Dạy lý thuyết kết hợp với thực hành. *Giải pháp 4: Khuyến khích tính tích cực, chủ động của học sinh để giờ học hứng thú và đạt hiệu quả hơn. *Giải pháp 5: Điều hành tổ chức hoạt động của học sinh trên lớp.

316 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com