Mĩ thuật 7

Kienedu cung cấp sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Mỹ thuật lớp 7 độc đáo và cập nhật theo chương trình giáo dục mới 2018 với các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống,… Bộ tài liệu này nhấn mạnh vào việc phát triển kỹ năng vẽ và thiết kế, cũng như khám phá lịch sử nghệ thuật từ cổ điển đến hiện đại. Các sáng kiến giúp giáo viên tổ chức các bài học thú vị, thúc đẩy học sinh lớp 7 phát triển tư duy phê phán và sự đánh giá nghệ thuật. Bằng cách sử dụng các phương pháp giảng dạy độc đáo và tương tác, giáo viên có thể khuyến khích học sinh tham gia vào quá trình sáng tạo nghệ thuật, từ đó giúp học sinh hiểu biết sâu sắc và yêu thích môn Mỹ thuật.

SKKN Một số kỹ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Một số kỹ thuật dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật lớp 7 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Môn: Mỹ thuật
Lớp: 7
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 783
Lượt tải: 4
Số trang: 25
Tác giả: Trần Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Cẩm Vân
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 25
Tác giả: Trần Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Cẩm Vân
Năm viết: 2022-2023
783 4 lượt tải
SKKN Một số biết pháp rèn luyện kỹ năng vẽ trang trí trong môn Mỹ thuật cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số biết pháp rèn luyện kỹ năng vẽ trang trí trong môn Mỹ thuật cho học sinh lớp 7 (Bộ sách Cánh diều)

Môn: Mỹ thuật
Lớp: 7
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 564
Lượt tải: 9
Số trang: 20
Tác giả: Lê Thị Hồng Dung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Trương Công Man
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 20
Tác giả: Lê Thị Hồng Dung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Trương Công Man
Năm viết: 2022-2023
564 9 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy học phát huy tính tích cực, chủ động nhằm nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số kinh nghiệm dạy học phát huy tính tích cực, chủ động nhằm nâng cao chất lượng môn Mỹ thuật lớp 7 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Môn: Mỹ thuật
Lớp: 7
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 138
Lượt tải: 2
Số trang: 24
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Cẩm Phong
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 24
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Cẩm Phong
Năm viết: 2022-2023
138 2 lượt tải
SKKN Biện pháp tạo hứng thú và phát huy tính tích cực của học sinh trong phân môn vẽ tranh, môn Mĩ Thuật lớp 7

SKKN Biện pháp tạo hứng thú và phát huy tính tích cực của học sinh trong phân môn vẽ tranh, môn Mĩ Thuật lớp 7

Môn: Mĩ thuật
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 962
Lượt tải: 7
Số trang: 31
Tác giả: Phạm Thị Diệu
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Alpha School
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 31
Tác giả: Phạm Thị Diệu
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Alpha School
Năm viết: 2020-2021
962 7 lượt tải
SKKN Tích hợp một số hoạt động giáo dục nhằm nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường thông qua tiết học Mĩ thuật cho học sinh lớp 7

SKKN Tích hợp một số hoạt động giáo dục nhằm nâng cao ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường thông qua tiết học Mĩ thuật cho học sinh lớp 7

Môn: Mĩ thuật
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 682
Lượt tải: 4
Số trang: 22
Tác giả: Phạm Thị Thanh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thanh Xuân
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 22
Tác giả: Phạm Thị Thanh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thanh Xuân
Năm viết: 2019-2020
682 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh nâng cao kỹ năng vẽ tranh môn Mĩ thuật 7

SKKN Một số biện pháp hướng dẫn học sinh nâng cao kỹ năng vẽ tranh môn Mĩ thuật 7

Môn: Mĩ thuật
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 2572
Lượt tải: 4
Số trang: 26
Tác giả: Phạm Thị Thanh Loan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thượng Cát
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 26
Tác giả: Phạm Thị Thanh Loan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thượng Cát
Năm viết: 2021-2022
2572 4 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phân môn vẽ trang trí ở khối 7

SKKN Nâng cao hiệu quả dạy học phân môn vẽ trang trí ở khối 7

Môn: Mĩ thuật
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 852
Lượt tải: 6
Số trang: 15
Tác giả: Lê Thị Mỹ Dung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thượng Thanh
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 15
Tác giả: Lê Thị Mỹ Dung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thượng Thanh
Năm viết: 2020-2021
852 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com