Logo Kiến Edu

Quản lí tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm quản lí tiểu học cung cấp bởi Kienedu giới thiệu những phương pháp quản lí hiện đại và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của chương trình giáo dục 2018 và năm học 2023 – 2024. Những sáng kiến này bao gồm việc thiết lập một môi trường học tập tích cực, phát triển chương trình giáo dục phù hợp với lứa tuổi, và quản lí nguồn lực một cách hiệu quả. Các nhà quản lí được khuyến khích áp dụng các chiến lược mới để thúc đẩy sự hợp tác giữa giáo viên, học sinh và phụ huynh, đồng thời phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lí thời gian. Mục tiêu là xây dựng một môi trường giáo dục tiểu học mạnh mẽ, nơi mỗi học sinh có thể phát triển tối đa tiềm năng của mình.

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên nâng cao chất lượng Dạy - Học phân môn Lịch sử lớp 5

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên nâng cao chất lượng Dạy - Học phân môn Lịch sử lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên nâng cao chất lượng Dạy - Học phân môn Lịch sử lớp 5" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Giúp giáo viên sử dụng linh hoạt các phương pháp, cách thức tổ chức dạy học phù hợp từng loại bài trong chương trình 3.2. Hướng dẫn giáo viên sử dụng trò chơi học tập để dạy phân môn Lịch sử góp phần nâng cao hiệu quả giờ dạy 3.3. Giúp giáo viên khai thác, sử dụng đồ dùng, thiết bị trong Dạy-Học phân môn Lịch sử lớp 5 3.4. Dạy học thông qua các hoạt động ngoại khóa, tham quan Di tích lịch sử, địa điểm văn hóa

815 6 lượt tải
SKKN Một số giải pháp chỉ đạo khai thác kiến thức từ kênh hình trong phân môn Địa lí lớp 5 nhằm nâng cao chất lượng dạy học

SKKN Một số giải pháp chỉ đạo khai thác kiến thức từ kênh hình trong phân môn Địa lí lớp 5 nhằm nâng cao chất lượng dạy học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp chỉ đạo khai thác kiến thức từ kênh hình trong phân môn Địa lí lớp 5 nhằm nâng cao chất lượng dạy học" triển khai các biện pháp như sau:  1. Nâng cao nhận thức cho giáo viên về tầm quan trọng của kênh hình trong dạy học Địa lí 2. Chỉ đạo giáo viên nghiên cứu sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí lớp 5, phân loại và lựa chọn các loại kênh hình phù hợp 3. Tổ chức tập huấn về phương pháp sử dụng kênh hình để khai thác kiến thức 4. Xây dựng tiết dạy thực nghiệm, đánh giá, rút kinh nghiệm 5. Tổ chức dạy học 6. Chỉ đạo giáo viên khai thác triệt để kiến thức từ kênh hình trong sách giáo khoa và đồ dùng thiết bị có sẵn để dạy học địa lí 7. Định hướng giáo viên khai thác kênh hình từ các nguồn ngoài Sách giáo khoa và ngoài đồ dùng, thiết bị cấp phát

843 7 lượt tải
SKKN Công tác chỉ đạo lồng ghép giáo dục môi trường vào giảng dạy ở khối lớp 5 VNEN

SKKN Công tác chỉ đạo lồng ghép giáo dục môi trường vào giảng dạy ở khối lớp 5 VNEN

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Công tác chỉ đạo lồng ghép giáo dục môi trường vào giảng dạy ở khối lớp 5 VNEN" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Lồng ghép giáo dục môi trường thông qua một số bài học cụ thể 1.1. Xác định tên bài và mức độ tích hợp trong từng bài 1.2. Xây dựng các hình thức lồng ghép 2. Chỉ dạo lồng ghép Giáo dục môi trường thông qua tiết sinh hoạt tập thể, các hoạt đông ngoài giờ lên lớp. 2.1. Xây dựng góc môi trường 2.2. Tổ chức biểu diễn tuyên truyền về môi trường trong hoạt động Ngoài giờ lên lớp 2.3. Lập sổ theo dõi 2.4. Xây dựng góc sinh giới 2.5. Xây dựng kế hoạch tham quan, dã ngoại 3. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc lồng ghép

581 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Phối hợp với Ban giám hiệu 2. Phối hợp với giáo viên dạy chung lớp và giáo viên dạy chuyên biệt 3. Phối hợp với tổ chức Đoàn TN, Đội TN. 4. Phối hợp với lực lượng giáo dục là Bảo vệ, Thư viện, Y tế 5. Phối hợp với gia đình học sinh 6. Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với tổ chức đoàn thể, hội phụ nữ, tổ chức chính quyền thôn ở địa phương 7. Phối hợp với lực lượng giáo dục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục của lớp

727 5 lượt tải
Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp chỉ đạo rèn chữ viết

Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp chỉ đạo rèn chữ viết

Sáng kiến kinh nghiệm "Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp chỉ đạo rèn chữ viết" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Việc rèn tư thế viết, cách cầm bút của học sinh 2. Việc chuẩn bị của giáo viên về kiến thức chuyên môn 3. Bồi dưỡng về phương pháp rèn chữ viết, giữ vở sạch cho giáo viên 4. Vở tập viết 5. Sử dụng bảng con và các đồ dùng trực quan khi dạy

6345 211 lượt tải
SKKN Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp nhằm giúp học sinh tiểu học tham gia tốt hoạt động NGLL

SKKN Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp nhằm giúp học sinh tiểu học tham gia tốt hoạt động NGLL

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp nhằm giúp học sinh tiểu học tham gia tốt hoạt động NGLL" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Xác định vai trò của người chỉ đạo công tác HĐNGLL 2. Hướng dẫn GVCN lớp làm tốt công tác chuẩn bị cho các hoạt động 3. Công tác phối hợp của GVCN

1654 22 lượt tải
Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tăng cường sự chỉ đạo của chi bộ Đảng và hiệu lực quản lý của Ban giám hiệu nhà trường 2. Phân công, chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh 2.1. Đối với Ban giám hiệu 2.2. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh 2.3. Chỉ đạo giáo viên bộ môn trong việc giáo dục đạo đức học sinh 2.4. Chỉ đạo hoạt động Đoàn - Đội tạo nên môi trường tốt để rèn luyện các hành vi đạo đức của học sinh 2.5. Kết hợp tay ba giữa nhà trường - gia đình và xã hội

3765 54 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm trong việc chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp, vận động các cá nhân, tổ chức từ thiện xã hội giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường

SKKN Kinh nghiệm trong việc chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp, vận động các cá nhân, tổ chức từ thiện xã hội giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm trong việc chỉ đạo công tác chủ nhiệm lớp, vận động các cá nhân, tổ chức từ thiện xã hội giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trong việc vận động học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường. 1.1. Chỉ đạo việc nắm bắt hoàn cảnh của học sinh 1.2. Xây dựng kế hoạch vận động 1.3. Thực hiện kế hoạch vận động 2. Công tác xã hội hóa 2.1. Phối hợp tốt giữa nhà trường- Gia đình học sinh- Chính quyền địa phương 2.2. Tìm kiếm các tổ chức cá nhân tài trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn 2.3. Sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích các nguồn tài trợ của các tổ chức từ thiện xã hội.

4671 83 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học

SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học ở trường tiểu học" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học. 2. Nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học 3. Phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học 4. Quản lí và bảo quản đồ dùng dạy - học

3627 34 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giúp cán bộ quản lý và giáo viên trong công tác chủ nhiệm lớp

SKKN Một số biện pháp giúp cán bộ quản lý và giáo viên trong công tác chủ nhiệm lớp

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp giúp cán bộ quản lý và giáo viên trong công tác chủ nhiệm lớp" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Đối với Ban lãnh đạo nhà trường phải nắm và thực hiên được các yếu tố trong công tác quản lý: Kế-Tổ-Đạo- Kiểm 2. Đối với giáo viên chủ nhiệm khi nhận được lớp mình chủ nhiệm 2.1. Điều tra nắm tình hình học sinh trong lớp 2.2. Phân loại đối tượng học sinh 2.3. Phối hợp với cha mẹ học sinh, Phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để giáo dục học sinh 2.4. Sự phối kết hợp với BGH nhà trường, các đoàn thể và giáo viên bộ môn, giáo viên dạy thay

3165 62 lượt tải
SKKN Giải pháp để duy trì và nâng cao hiệu quả Mô hình trường học mới (VNEN) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường

SKKN Giải pháp để duy trì và nâng cao hiệu quả Mô hình trường học mới (VNEN) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Giải pháp để duy trì và nâng cao hiệu quả Mô hình trường học mới (VNEN) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Quán triệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong Hội đồng sư phạm từ Ban Giám hiệu đến Tổ Chuyên môn và từng giáo viên trong nhà trường 2. Tổ chức các đợt tập huấn, sinh hoạt chuyên môn nhằm nâng cao năng lực cho giáo viên 3. Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo địa phương, cơ quan quản lý giáo dục cấp trên; Tăng cường và sử dụng hợp lý, hiệu quả cơ sở vật chất để phục vụ các hoạt động giáo dục trong nhà trường 4. Thành lập Hội đồng tự quản học sinh – khâu then chốt để tổ chức lớp học theo mô hình trường học mới, nhằm quản lý lớp học giúp học sinh phát huy quyền làm chủ quá trình học tập, giáo dục 5. Tổ chức nề nếp công tác bán trú; thực sự quan tâm đến các đối tượng học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh con gia đình chính sách để tạo điều kiện cho học sinh tham gia tốt các hoạt động học tập cũng như hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

892 21 lượt tải
SKKN Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh

SKKN Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tăng cường quán triệt đầy đủ quan điểm, đường lối giáo dục đạo đức của Đảng, Nhà nước tới CBQL, giáo viên, phụ huynh, học sinh nhằm đào tạo con người mới xã hội chủ nghĩa như mục tiêu giáo dục trong Luật giáo dục đã đề ra. 2. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các thành viên, tổ chức trong nhà trường trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh 3. Nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức 4. Nâng cao hiệu quả tổ chức và chỉ đạo thực hiện giáo dục đạo đức 5. Phải xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực trong nhà trường 6. Bằng hình thức đa dạng hoá các hình thức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh 7. Phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn thanh niên trong giáo dục đạo đức 8. Phát huy vai trò tự quản của tập thể và tự rèn luyện của học sinh 9. Tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các lực lượng xã hội trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của trường 10. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá giáo dục đạo đức học sinh

2862 76 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com