Logo Kiến Edu

Âm nhạc 6

Sáng kiến kinh nghiệm cho môn Âm nhạc lớp 6 tại THCS được Kienedu phát triển nhằm cung cấp cho giáo viên các phương pháp giảng dạy mới mẻ và hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của chương trình giáo dục 2018. Điều này bao gồm việc tạo dựng một nền tảng âm nhạc vững chắc cho học sinh, từ việc hiểu biết cơ bản về nhạc lý đến việc thực hành các kỹ năng âm nhạc cụ thể. Nhấn mạnh vào sự phát triển của học sinh trong việc thưởng thức và tạo ra âm nhạc, những sáng kiến này hướng đến việc tạo ra một môi trường học tập tích cực và sáng tạo, khuyến khích học sinh thể hiện bản thân qua âm nhạc và phát triển niềm đam mê âm nhạc trong năm học 2023 – 2024.

SKKN Một số kinh nghiệm cải thiện kỹ năng học hát môn âm nhạc hiệu quả cho học sinh lớp 6 (Sách Cánh Diều)

SKKN Một số kinh nghiệm cải thiện kỹ năng học hát môn âm nhạc hiệu quả cho học sinh lớp 6 (Sách Cánh Diều)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm cải thiện kỹ năng học hát môn âm nhạc hiệu quả cho học sinh lớp 6 (Sách Cánh Diều)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Áp dụng 1 số trò chơi trong tiết học hát. - Trò chơi: “Ai nhanh nhất” - Trò chơi: “Tìm ca sĩ trẻ tài năng” - Trò chơi: “Thay lời ca bằng âm thanh”

992 3 lượt tải
SKKN Đề tài: Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi nhằm nâng cao hiệu quả và hứng thú học tập trong bộ môn âm nhạc 6 (Sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi nhằm nâng cao hiệu quả và hứng thú học tập trong bộ môn âm nhạc 6 (Sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Đề tài: Một số kinh nghiệm tổ chức trò chơi nhằm nâng cao hiệu quả và hứng thú học tập trong bộ môn âm nhạc 6 (Sách Kết nối tri thức)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các giải pháp thực hiện. Trò chơi “ Nghe nhạc đoán tên bài”. Trò chơi “ Nghe giai điệu xướng lời ca” Trò chơi “ Đọc ký hiệu nhanh ”. Trò chơi “Chính tả tiếp sức”. Trò chơi “ Ai đố hay, ai giải hay” Trò chơi “Thể dục đồng diễn bằng âm nhạc”.

992 3 lượt tải
SKKN Một số giải pháp giúp cho học sinh khối 6 tiếp thu tốt môn Âm Nhạc

SKKN Một số giải pháp giúp cho học sinh khối 6 tiếp thu tốt môn Âm Nhạc

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp giúp cho học sinh khối 6 tiếp thu tốt môn Âm Nhạc” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Đối với việc dạy bài hát a. Rèn luyện kỹ năng nghe và đánh giá của học sinh b. Hướng dẫn học sinh phát biểu cảm nhận hoặc tự viết lời giới thiệu về bài hát c. Hướng dẫn học sinh biểu diễn bài hát d. Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi 3.2. Đối với phương pháp dạy nhạc lí 3.3. Phương pháp dạy Tập đọc nhạc (TĐN) 3.4. Phương pháp dạy âm nhạc thường thức ( NTT)

408 3 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm tích hợp kiến thức liên môn vào dạy học môn Âm nhạc 6 phân môn âm nhạc thường thức

SKKN Kinh nghiệm tích hợp kiến thức liên môn vào dạy học môn Âm nhạc 6 phân môn âm nhạc thường thức

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm tích hợp kiến thức liên môn vào dạy học môn Âm nhạc 6 phân môn âm nhạc thường thức” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp: Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy m nhạc phân môn Âm nhạc thường thức “Nhạc sỹ Phong Nhã và bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng” lớp 6 cụ thể. Kiến thức âm nhạc Tích hợp văn học Tích hợp lịch sử Tích hợp Giáo dục công dân

918 9 lượt tải
SKKN Một số phương pháp nhằm khắc phục thói quen ghi tên nốt nhạc dưới bài tập đọc nhạc ở lớp 6

SKKN Một số phương pháp nhằm khắc phục thói quen ghi tên nốt nhạc dưới bài tập đọc nhạc ở lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số phương pháp nhằm khắc phục thói quen ghi tên nốt nhạc dưới bài tập đọc nhạc ở lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề 3.1 Chú trọng đến những tiết học đầu tiên Tiết 3, 4, 6 trong phần Nhạc lí Âm nhạc 6 * Trò chơi 1: Trò chơi” Khuông nhạc bàn tay” * Trò chơi 2: Trò chơi “Ghép tranh” 3.1.1 Ở tiết m nhạc lớp 6 cần đạt được những mục tiêu sau 3.1.2 Đối với tiết 4 m nhạc lớp 6: Cần đạt được mục tiêu sau 3.2 Xây dựng các bước dạy Tập đọc nhạc

977 5 lượt tải
SKKN Rèn kĩ năng học hát cho học sinh lớp 6

SKKN Rèn kĩ năng học hát cho học sinh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Rèn kĩ năng học hát cho học sinh lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Sửa sai cho học sinh khi dạy hát. * Hát sai trường độ của bài * Hát sai cao độ của bài hát 2.3.2. Hát kết hợp gõ đệm; hát diễn cảm, tự tin. * Hát kết hợp gõ đệm. * Hát diễn cảm, tự tin. 2.3.3. Áp dụng 1 số trò chơi trong tiết học hát.

779 4 lượt tải
SKKN Biện pháp giúp học sinh khối lớp 6 học tốt môn Âm nhạc

SKKN Biện pháp giúp học sinh khối lớp 6 học tốt môn Âm nhạc

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp giúp học sinh khối lớp 6 học tốt môn Âm nhạc” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải Pháp 1 2.3.1. Phương pháp dạy bài hát Đối với việc dạy bài hát: Khuyến khích kỹ năng nghe và đánh giá của học sinh. Giải Pháp 2 3.2.2. Đối với phương pháp dạy nhạc lí Giải Pháp 3 3.3.3. Phương pháp dạy Tập đọc nhạc (TĐN) Giải Pháp 4 3.4.4 Phương pháp dạy âm nhạc thường thức (NTT)

518 2 lượt tải
SKKN Biện pháp gây hứng thú học tập giúp học sinh lớp 6 học tốt phân môn học hát

SKKN Biện pháp gây hứng thú học tập giúp học sinh lớp 6 học tốt phân môn học hát

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Biện pháp gây hứng thú học tập giúp học sinh lớp 6 học tốt phân môn học hát” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Phải gây hứng thú cho học sinh ngay từ phần mở đầu bài học, phần giới thiệu vào đề mục mới * Khuyến khích kỹ năng nghe và đánh giá của học sinh * Học sinh phát biểu cảm nhận và biểu diễn bài hát *. Giáo viên phải biết sử dụng phương tiện dạy học như một yếu tố tạo nên cảm xúc * Giáo viên thường xuyên củng cố và gây hứng thú cho học sinh trong giờ học m nhạc * Giúp các em thuộc lời ca ngay trên lớp và phối hợp tổ chức một số trò chơi đơn giản cho học sinh

985 6 lượt tải
SKKN Phương pháp rèn luyện các kĩ năng Tập đọc nhạc của học sinh lớp 6

SKKN Phương pháp rèn luyện các kĩ năng Tập đọc nhạc của học sinh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phương pháp rèn luyện các kĩ năng Tập đọc nhạc của học sinh lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xác định nốt nhạc trên khuông, hiểu được các kí hiệu trên bản nhạc. 2.3.2. Cách luyện tập cao độ để giải quyết những quãng khó trong bài TĐN 2.3.3. Phương pháp rèn luyện kĩ năng đọc đúng trường độ. 2.3.4. Phương pháp rèn luyện kĩ năng thể hiện tính chất, sắc thái. 2.3.5. Luyện tai nghe thông qua trò chơi. 2.3.5.1: Tên trò chơi: NGHE THẤU ĐOÁN TÀI. 2.3.5.2 Tên trò chơi: AI NHANH HƠN. 2.3.6. Hướng dẫn về nhà

697 5 lượt tải
SKKN Một vài kinh nghiệm về tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Âm nhạc lớp 6

SKKN Một vài kinh nghiệm về tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Âm nhạc lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một vài kinh nghiệm về tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học Âm nhạc lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Xác định mục đích tích hợp giáo dục đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh 2.3.2. Xác định mức độ tích hợp -Tích hợp, liên hệ: Chỉ khai thác nội dung bài học và liên hệ với kiến thức về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua giai điệu, nội dung bài hát, một bài tập đọc nhạc hoặc một nội dung của phần dạy NTT. -Tích hợp, liên hệ: Chỉ lồng ghép liên hệ thông qua một phần của bài học ( m nhạc thường thức) lồng ghép hoạt động với thực hiện nội dung giáo dục về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Tích hợp, liên hệ : Cả một nội dung trùng khớp với nội dung giáo dục về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 2.3.3. Xác định nội dung tích hợp giáo dục đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh trong một số bài cụ thể của chương trình âm nhạc lớp 6 2.3.4. Một số phương pháp tích hợp giáo dục đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh trong dạy học âm nhạc

601 2 lượt tải
SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn học hát trong chương trình âm nhạc THCS cho học sinh lớp 6

SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn học hát trong chương trình âm nhạc THCS cho học sinh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn học hát trong chương trình âm nhạc THCS cho học sinh lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Chuẩn bị các tài liệu và phương tiện dạy học có liên quan 3.2.Xác định các phương pháp và kĩ thuật dạy học đã sử dụng trong quá trình dạy phân môn học hát mang lại hiệu quả cao 3.3. Xác định các bước cho một giờ dạy phân môn học hát 3.4. Kết hợp việc dạy bài hát với việc dạy các kỹ năng ca hát

880 7 lượt tải
SKKN Đưa trò chơi vào trong quá trình giảng dạy môn âm nhạc nhằm nâng cao hiệu quả bài học và tạo hứng thú cho học sinh

SKKN Đưa trò chơi vào trong quá trình giảng dạy môn âm nhạc nhằm nâng cao hiệu quả bài học và tạo hứng thú cho học sinh

Với điều kiện hiện nay vừa là chủ quan vừa là khách quan, các phương tiện và cơ sở vật chất dành cho giảng dạy âm nhạc còn hạn chế. Cho nên nhìn chung hiệu quả giáo dục môn âm nhạc, trong đó có phân môn học hát còn hạn chế. Qua học tập và thực tiễn trong công tác giảng dạy môn âm nhạc ở trường THCS . Tôi đã có những kết quả nghiên cứu để góp một phần nhỏ cho sự nghiệp chung và có những bổ ích thiết thực cho bản thân nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả giảng dạy phân môn học hát cho học sinh trường THCS nói chung và trường THCS nơi tôi giảng dạy nói riêng nhằm góp phần tích cực cho ngành giáo dục đào tạo nơi có nhiệm vụ cao cả là: “ Nâng cao trí tuệ, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước” đó chính là đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày một cao hơn của ngành giáo dục đào tạo từ trung ương, tỉnh và huyện đã luôn luôn quan tâm, trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cho giáo viên giảng dạy môn âm nhạc ở các cấp học phổ thông đúng quy định, khoa học và thiết thực.

574 3 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com