Lớp 5

Kienedu giới thiệu tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm tiểu học lớp 5 mới nhất, hỗ trợ giáo viên áp dụng chương trình giáo dục 2018 hiệu quả. Các bộ tài liệu cung cấp các phương pháp giảng dạy đột phá, giúp giáo viên có những giờ dạy sáng tạo, tích cực để học sinh phát triển những kỹ năng cần thiết như kỹ năng sáng tạo và tư duy phản biện,… Chúng tôi cam kết mang đến cho thầy cô giáo những ý tưởng giảng dạy mới mẻ và hiệu quả, đồng thời giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách thú vị và sâu sắc, chuẩn bị tốt nhất cho năm học 2023-2024.

SKKN Vận dụng hiệu quả kênh hình nhằm nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử lớp 5 (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả kênh hình nhằm nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử lớp 5 (W+PPT)

Môn: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ
Lớp: 5
Bộ sách:
Lượt xem: 494
Lượt tải: 0
Số trang: 12
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 12
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
494 0 lượt tải
SKKN Tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng môn Lịch sử lớp 5 (W+PPT)

SKKN Tổ chức trò chơi học tập nhằm nâng cao chất lượng môn Lịch sử lớp 5 (W+PPT)

Môn: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ
Lớp: 5
Bộ sách:
Lượt xem: 507
Lượt tải: 4
Số trang: 16
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 16
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
507 4 lượt tải
SKKN Biện pháp sử dụng tích cực, hiệu quả các thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng dạy học Địa lý lớp 5 (W+PPT)

SKKN Biện pháp sử dụng tích cực, hiệu quả các thiết bị dạy học để nâng cao chất lượng dạy học Địa lý lớp 5 (W+PPT)

Môn: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ
Lớp: 5
Bộ sách:
Lượt xem: 487
Lượt tải: 2
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
487 2 lượt tải
SKKN Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong môn Đạo Đức cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

SKKN Lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong môn Đạo Đức cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

Môn: Đạo đức
Lớp: Lớp 5
Bộ sách:
Lượt xem: 380
Lượt tải: 3
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
380 3 lượt tải
SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Khoa học lớp 5 thông qua phương pháp Bàn tay nặn bột (W+PPT)

SKKN Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Khoa học lớp 5 thông qua phương pháp Bàn tay nặn bột (W+PPT)

Môn: Khoa học
Lớp: Lớp 5
Bộ sách:
Lượt xem: 222
Lượt tải: 1
Số trang: 13
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 13
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
222 1 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp phân vai để nâng cao hứng thú học môn Đạo Đức lớp 5 (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp phân vai để nâng cao hứng thú học môn Đạo Đức lớp 5 (W+PPT)

Môn: Đạo đức
Lớp: Lớp 5
Bộ sách:
Lượt xem: 411
Lượt tải: 3
Số trang: 11
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 11
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
411 3 lượt tải
SKKN Đổi mới hình thức dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong môn Toán 5 (W+PPT)

SKKN Đổi mới hình thức dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong môn Toán 5 (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 5
Bộ sách:
Lượt xem: 411
Lượt tải: 3
Số trang: 6
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 6
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
411 3 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp học thông qua chơi để nâng cao chất lượng học tập môn Khoa học lớp 5 (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp học thông qua chơi để nâng cao chất lượng học tập môn Khoa học lớp 5 (W+PPT)

Môn: Khoa học
Lớp: Lớp 5
Bộ sách:
Lượt xem: 145
Lượt tải: 2
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
145 2 lượt tải
SKKN Biện pháp tổ chức dạy học trải nghiệm về đo diện tích trong giờ học Toán lớp 5 (W+PPT)

SKKN Biện pháp tổ chức dạy học trải nghiệm về đo diện tích trong giờ học Toán lớp 5 (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: Lớp 5
Bộ sách:
Lượt xem: 332
Lượt tải: 6
Số trang: 9
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 9
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
332 6 lượt tải
SKKN Nâng cao kỹ năng làm bài văn tả cảnh sinh động cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

SKKN Nâng cao kỹ năng làm bài văn tả cảnh sinh động cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

Môn: Tiếng Việt
Lớp: Lớp 5
Bộ sách:
Lượt xem: 376
Lượt tải: 3
Số trang: 13
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 13
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
376 3 lượt tải
SKKN Rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

SKKN Rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm nâng cao chất lượng phân môn Tập đọc cho học sinh lớp 5 (W+PPT)

Môn: Tiếng Việt
Lớp: Lớp 5
Bộ sách:
Lượt xem: 421
Lượt tải: 3
Số trang: 12
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 12
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
421 3 lượt tải
SKKN Biện pháp dạy học kiểu bài miêu tả cây cối đối với học sinh lớp 5. (W+PPT)

SKKN Biện pháp dạy học kiểu bài miêu tả cây cối đối với học sinh lớp 5. (W+PPT)

Môn: Tiếng Việt
Lớp: Lớp 5
Bộ sách:
Lượt xem: 821
Lượt tải: 6
Số trang: 11
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 11
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
821 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com