Logo Kiến Edu

Tiếng anh THPT

Để nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2023 – 2024, Kienedu đã tổng hợp và gửi đến các giáo viên mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh tại THPT áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Bright, Friend Global, Global Success, I-Learn Smart World,… Các sáng kiến này nhằm mục đích cải thiện phương pháp giảng dạy và học tập, giúp học sinh nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và tư duy phê phán thông qua các hoạt động sáng tạo, thảo luận nhóm và dự án thực tế. Mục tiêu là tạo ra môi trường học tập linh hoạt, khuyến khích học sinh phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và sử dụng Tiếng Anh một cách tự tin và hiệu quả, qua đó chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết cho tương lai.

Nơi nhập dữ liệu

SKKN Les remarques à faire dans l’enseignement de la compétence Production Écrite de l’examen DELF Junior correspondant aux nouvelles grilles d’évaluation

Sáng kiến kinh nghiệm "Les remarques à faire dans l’enseignement de la compétence Production Écrite de l’examen DELF Junior correspondant aux nouvelles grilles d’évaluation"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:  

434 6 lượt tải
SKKN Applying genre- based approach in teaching 12th graders’ writing skills in High school

SKKN Applying genre- based approach in teaching 12th graders’ writing skills in High school

Sáng kiến kinh nghiệm "Applying genre- based approach in teaching 12th graders’ writing skills in High school"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:  

507 2 lượt tải
SKKN Some suggestions to help students learn collocations in the new English 12 textbook and in entrance examination

SKKN Some suggestions to help students learn collocations in the new English 12 textbook and in entrance examination

Sáng kiến kinh nghiệm "Some suggestions to help students learn collocations in the new English 12 textbook and in entrance examination"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:  

546 9 lượt tải
SKKN Using Field Trips in Project-based Learning: Suggestions for EFL High School Teachers and Students

SKKN Using Field Trips in Project-based Learning: Suggestions for EFL High School Teachers and Students

Sáng kiến kinh nghiệm "Using Field Trips in Project-based Learning: Suggestions for EFL High School Teachers and Students"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:  

409 4 lượt tải
SKKN Applying Azota to help 12 graders themselves revisefor GCSE exam

SKKN Applying Azota to help 12 graders themselves revisefor GCSE exam

Sáng kiến kinh nghiệm "Applying Azota to help 12 graders themselves revise for GCSE exam"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:  

595 2 lượt tải
SKKN Applying Azota to help 12 graders themselves revisefor GCSE exam

SKKN Techniques recommended to enhance the learning of idioms for 12th graders at High School"

Sáng kiến kinh nghiệm "Techniques recommended to enhance the learning of idioms for 12th graders at High School""triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:  

538 0 lượt tải
SKKN Implementing extracurricular activities to enhance students’ speaking skill at high school

SKKN Implementing extracurricular activities to enhance students’ speaking skill at high school

Sáng kiến kinh nghiệm "Implementing extracurricular activities to enhance students’ speaking skill at high school"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:  

439 1 lượt tải
SKKN Formation de la motivation pour les élèves aux lycées à Nghe An province de continuer leurs études universitaires à travers des programmes de bourse d’études et d'échange culturel en France.

SKKN Formation de la motivation pour les élèves aux lycées à Nghe An province de continuer leurs études universitaires à travers des programmes de bourse d’études et d'échange culturel en France.

Sáng kiến kinh nghiệm "Formation de la motivation pour les élèves aux lycées à Nghe An province de continuer leurs études universitaires à travers des programmes de bourse d’études et d'échange culturel en France."triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:  

578 5 lượt tải
SKKN “Using Extensive Reading to improve teaching reading skill for the 11th graders at a high school.

SKKN “Using Extensive Reading to improve teaching reading skill for the 11th graders at a high school.

Sáng kiến kinh nghiệm "“Using Extensive Reading to improve teaching reading skill for the 11th graders at a high school."triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:  

596 1 lượt tải
SKKN Improve listening skills for weak students by redesigning some tasks in the while listening part – English 11 (pilot program) in the direction of the Department's test approach

SKKN Utilizing graphic organizers to improve reading comprehension skill for the grade 11th students at high school

Sáng kiến kinh nghiệm "Utilizing graphic organizers to improve reading comprehension skill for the grade 11th students at high school"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:  

509 3 lượt tải
SKKN Improve listening skills for weak students by redesigning some tasks in the while listening part – English 11 (pilot program) in the direction of the Department's test approach

SKKN Improve listening skills for weak students by redesigning some tasks in the while listening part – English 11 (pilot program) in the direction of the Department's test approach

Sáng kiến kinh nghiệm "Improve listening skills for weak students by redesigning some tasks in the while listening part – English 11 (pilot program) in the direction of the Department's test approach"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:  

475 4 lượt tải
SKKN Enhancing students’ engagement through personalized activities

SKKN Enhancing students’ engagement through personalized activities

Sáng kiến kinh nghiệm "Enhancing students’ engagement through personalized activities"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau:  

431 9 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com