Tiếng anh THPT

Để nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2023 – 2024, Kienedu đã tổng hợp và gửi đến các giáo viên mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh tại THPT áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Bright, Friend Global, Global Success, I-Learn Smart World,… Các sáng kiến này nhằm mục đích cải thiện phương pháp giảng dạy và học tập, giúp học sinh nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và tư duy phê phán thông qua các hoạt động sáng tạo, thảo luận nhóm và dự án thực tế. Mục tiêu là tạo ra môi trường học tập linh hoạt, khuyến khích học sinh phát triển kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và sử dụng Tiếng Anh một cách tự tin và hiệu quả, qua đó chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết cho tương lai.

SKKN Les remarques à faire dans l’enseignement de la compétence Production Écrite de l’examen DELF Junior correspondant aux nouvelles grilles d’évaluation

SKKN Les remarques à faire dans l’enseignement de la compétence Production Écrite de l’examen DELF Junior correspondant aux nouvelles grilles d’évaluation

Môn: Tiếng Anh
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 434
Lượt tải: 6
Số trang:
Tác giả: Đặng Thị Bảo Ngọc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nam Đàn 1
Năm viết: 2022-2023
Số trang:
Tác giả: Đặng Thị Bảo Ngọc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nam Đàn 1
Năm viết: 2022-2023
434 6 lượt tải
SKKN Applying genre- based approach in teaching 12th graders’ writing skills in High school

SKKN Applying genre- based approach in teaching 12th graders’ writing skills in High school

Môn: Tiếng Anh
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 507
Lượt tải: 2
Số trang:
Tác giả: Phạm Thị Thanh Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Hà Huy Tập
Năm viết: 2022-2023
Số trang:
Tác giả: Phạm Thị Thanh Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Hà Huy Tập
Năm viết: 2022-2023
507 2 lượt tải
SKKN Some suggestions to help students learn collocations in the new English 12 textbook and in entrance examination

SKKN Some suggestions to help students learn collocations in the new English 12 textbook and in entrance examination

Môn: Tiếng Anh
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 546
Lượt tải: 9
Số trang:
Tác giả: Lê Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 3
Năm viết: 2022-2023
Số trang:
Tác giả: Lê Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Đô Lương 3
Năm viết: 2022-2023
546 9 lượt tải
SKKN Using Field Trips in Project-based Learning: Suggestions for EFL High School Teachers and Students

SKKN Using Field Trips in Project-based Learning: Suggestions for EFL High School Teachers and Students

Môn: Tiếng Anh
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 409
Lượt tải: 4
Số trang:
Tác giả: Trần Thị Hồng Dung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Hà Huy Tập
Năm viết: 2022-2023
Số trang:
Tác giả: Trần Thị Hồng Dung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Hà Huy Tập
Năm viết: 2022-2023
409 4 lượt tải
SKKN Applying Azota to help 12 graders themselves revisefor GCSE exam

SKKN Applying Azota to help 12 graders themselves revisefor GCSE exam

Môn: Tiếng Anh
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 595
Lượt tải: 2
Số trang:
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Tân Kỳ 3
Năm viết: 2022-2023
Số trang:
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Tân Kỳ 3
Năm viết: 2022-2023
595 2 lượt tải
SKKN Applying Azota to help 12 graders themselves revisefor GCSE exam

SKKN Techniques recommended to enhance the learning of idioms for 12th graders at High School"

Môn: Tiếng Anh
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 538
Lượt tải: 0
Số trang:
Tác giả: Bùi Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nguyễn Xuân Ôn
Năm viết: 2022-2023
Số trang:
Tác giả: Bùi Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nguyễn Xuân Ôn
Năm viết: 2022-2023
538 0 lượt tải
SKKN Implementing extracurricular activities to enhance students’ speaking skill at high school

SKKN Implementing extracurricular activities to enhance students’ speaking skill at high school

Môn: Tiếng Anh
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 439
Lượt tải: 1
Số trang:
Tác giả: Đặng Thị Bảo Linh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Cửa Lò
Năm viết: 2022-2023
Số trang:
Tác giả: Đặng Thị Bảo Linh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Cửa Lò
Năm viết: 2022-2023
439 1 lượt tải
SKKN Formation de la motivation pour les élèves aux lycées à Nghe An province de continuer leurs études universitaires à travers des programmes de bourse d’études et d'échange culturel en France.

SKKN Formation de la motivation pour les élèves aux lycées à Nghe An province de continuer leurs études universitaires à travers des programmes de bourse d’études et d'échange culturel en France.

Môn: Tiếng Anh
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 578
Lượt tải: 5
Số trang:
Tác giả: Phạm Thị Hồng Lan
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Đông Hiếu
Năm viết: 2022-2023
Số trang:
Tác giả: Phạm Thị Hồng Lan
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Đông Hiếu
Năm viết: 2022-2023
578 5 lượt tải
SKKN “Using Extensive Reading to improve teaching reading skill for the 11th graders at a high school.

SKKN “Using Extensive Reading to improve teaching reading skill for the 11th graders at a high school.

Môn: Tiếng Anh
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 596
Lượt tải: 1
Số trang:
Tác giả: Trần Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Thái Hòa
Năm viết: 2022-2023
Số trang:
Tác giả: Trần Thị Hồng Nhung
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THPT Thái Hòa
Năm viết: 2022-2023
596 1 lượt tải
SKKN Improve listening skills for weak students by redesigning some tasks in the while listening part – English 11 (pilot program) in the direction of the Department's test approach

SKKN Utilizing graphic organizers to improve reading comprehension skill for the grade 11th students at high school

Môn: Tiếng Anh
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 509
Lượt tải: 3
Số trang:
Tác giả: Nguyễn Thị Bảo Châu
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nghi Lộc 5
Năm viết: 2022-2023
Số trang:
Tác giả: Nguyễn Thị Bảo Châu
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nghi Lộc 5
Năm viết: 2022-2023
509 3 lượt tải
SKKN Improve listening skills for weak students by redesigning some tasks in the while listening part – English 11 (pilot program) in the direction of the Department's test approach

SKKN Improve listening skills for weak students by redesigning some tasks in the while listening part – English 11 (pilot program) in the direction of the Department's test approach

Môn: Tiếng Anh
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 475
Lượt tải: 4
Số trang:
Tác giả: Bùi Thị Thu Lan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Yên Thành
Năm viết: 2022-2023
Số trang:
Tác giả: Bùi Thị Thu Lan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Yên Thành
Năm viết: 2022-2023
475 4 lượt tải
SKKN Enhancing students’ engagement through personalized activities

SKKN Enhancing students’ engagement through personalized activities

Môn: Tiếng Anh
Lớp:
Bộ sách:
Lượt xem: 431
Lượt tải: 9
Số trang:
Tác giả: Đặng Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nam Đàn 1
Năm viết: 2022-2023
Số trang:
Tác giả: Đặng Thị Thu Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THPT Nam Đàn 1
Năm viết: 2022-2023
431 9 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com