Logo Kiến Edu

Toán 10

Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán lớp 10 THPT, năm học 2023 – 2024, áp dụng chương trình giáo dục mới 2018 và các bộ sách mới như Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo,… nhằm mục đích phát triển kỹ năng Toán học và tư duy logic của học sinh. Các sáng kiến bao gồm việc sử dụng phương pháp giảng dạy đổi mới, khuyến khích học sinh tham gia vào các dự án sáng tạo, và tăng cường sử dụng công nghệ trong giáo dục. Mục tiêu là giúp học sinh lớp 10 phát triển tư duy phê phán, khả năng giải quyết vấn đề và áp dụng toán học vào thực tiễn, qua đó chuẩn bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết cho tương lai trong thế giới công nghệ và thông tin.

SKKN Giải pháp tiếp cận với dạy và học song ngữ bộ môn Toán

SKKN Giải pháp tiếp cận với dạy và học song ngữ bộ môn Toán

Sáng kiến kinh nghiệm "Giải pháp tiếp cận với dạy và học song ngữ bộ môn Toán"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: GIẢI PHÁP 1: Thiết kế các hoạt động học tập sử dụng video hoặc trò chơi tiếng Anh GIẢI PHÁP 2: Cung cấp các thuật ngữ Toán học trong bài học bằng tiếng Anh GIẢI PHÁP 3: Trình bày lời giải bài toán bằng tiếng Anh GIẢI PHÁP 4: Tổ chức cho học sinh báo cáo sản phẩm học tập bằng tiếng Anh GIẢI PHÁP 5: Thiết kế một số câu hỏi trong các bài kiểm tra đánh giá bằng tiếng Anh

501 6 lượt tải
SKKN Khai thác, mở rộng một số bài toán liên quan tới định lý Reim trong các bài hình học của Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO)

SKKN Khai thác, mở rộng một số bài toán liên quan tới định lý Reim trong các bài hình học của Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO)

Sáng kiến kinh nghiệm "Khai thác, mở rộng một số bài toán liên quan tới định lý Reim trong các bài hình học của Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Tính sáng tạo. + Từ những bài tập cơ bản, chúng tôi xây dựng hệ thống các bài tập liên quan. Các bài tập này có những ứng dụng giúp học sinh biến lạ thành quen, biến bài tập với mô hình khó về mô hình đã gặp, và giải quyết bài toán khó đó. + Chúng tôi cũng đúc rút ra một số mô hình quen thuộc, để từ mô hình đó, giáo viên và học sinh có thể dễ dàng chuyển đổi để biến thành các bài toán có cấu hình phức tạp hơn. Học sinh cũng từ mô hình,các giải pháp đưa ra sáng tạo ra các bài toán mới. + Phát triển thành hệ thống bài tập liên quan tới định lí Reim một cách khoa học. Các bài tập được nhóm tác giả trình bày bằng tự luận từ dễ tới khó để tăng khả năng trình bày cho học sinh nhất là HSG Quốc gia. Sáng kiến cũng nêu bật lên một số cách sáng tạo ra các bài toán hình học với mô hình lạ từ một mô hình quen thuộc. Chính vì thế sáng kiến sẽ càng thúc đẩy hơn tinh thần say mê toán học, điều này rất ít sách cũng như tài liệu tham khảo đề cập tới.

485 6 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thông qua dạy học trải nghiệm chủ đề Đo góc

SKKN Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thông qua dạy học trải nghiệm chủ đề Đo góc

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thông qua dạy học trải nghiệm chủ đề Đo góc"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Báo cáo kết quả bằng hình thức sân khấu hoá gồm ba phần: - Phần 1: Thi đo góc nhìn để tính chiều cao một vật: Mỗi lớp (11 lớp) cử 3 học sinh là một đội; dùng thiết bị đo góc đã chuẩn bị, thước dây, máy tính, … thực hiện ngay trên sân khấu đo chiều cao 1 vật. Các đội thi sẽ được BGK đánh giá và trao giải ngay. - Phần 2: Phần thi dành cho khán giả: Trò chơi trắc nghiệm Quizizz trên điện thoại (Toàn bộ học sinh được phép mang điện thoại có kết nối mạng để tham gia). Học sinh trả lời đúng nhiều đáp án đúng nhất và trong thời gian ngắn nhất với kết quả thống kê được sẽ được nhận quà. - Phần 3: Báo cáo trải nghiệm ứng dụng đo góc nhìn Các nhóm lớp (như phân công) chia làm 3 đội thi cụ thể:  Đội 1: Góc nhìn bảng, ti vi, điện thoại, rạp chiếu phim – 10B2, 10B3, 10B6, 10B10.  Đội 2: Góc nhìn trong thể thao – 10B5, 10B7, 10B9.  Đội 3: Góc nhìn trong giao thông (Xác định điểm mù của các loại phương tiện cơ giới đường bộ)

495 4 lượt tải
SKKN Thiết kế và SD phiếu học tập trong dạy học môn Toán ở trường THPT nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho HS

SKKN Thiết kế và SD phiếu học tập trong dạy học môn Toán ở trường THPT nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho HS

Sáng kiến kinh nghiệm "Thiết kế và SD phiếu học tập trong dạy học môn Toán ở trường THPT nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học cho HS"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: (1) PHT hỗ trợ gợi vấn đề, phát hiện vấn đề, tiếp cận vấn đề và giải quyết vấn đề; (2) PHT hỗ trợ luyện tập, củng cố tri thức - kĩ năng; (3) PHT hỗ trợ mở rộng, đào sâu, hệ thống hóa, tổng kết tri thức - kĩ năng; (4) (4) PHT hỗ trợ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; (5) PHT hỗ trợ học sinh tự học.

446 3 lượt tải
SKKN Phát triển phẩm chất và năng lực học toán thông qua xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy môn toán ở trường THPT (Cánh diều)

SKKN Phát triển phẩm chất và năng lực học toán thông qua xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy môn toán ở trường THPT (Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Phát triển phẩm chất và năng lực học toán thông qua xây dựng và sử dụng bản đồ tư duy môn toán ở trường THPT (Cánh diều) triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Một số bản đồ tư duy về bài dạy Toán 10 ( Sách Cánh diều) 3.1.1. Bài “Định lý CôSin và Định lý Sin trong tam giác” 3.1.2. Bài “ Tọa độ của VecTơ” 3.3.3. Bài Phương trình đường thẳng. 3.2. Một số bản đồ tư duy về bài dạy Toán 11 3.3.2. Bài Ôn tập chương III (Hình học 12) 3.2.2. Bài Ôn tập chương III (Đại số & giải tích 11) 3.2.3. Bài “Đường thẳng và mặt phẳng song song” 3.3.4. Bài “Góc và khoảng cách” 3.3. Một số bản đồ tư duy về bài dạy Toán 12 3.3.1. Bài Cực trị của hàm số 3.3.2. Bài Ôn tập chương III (Hình học 12)

480 9 lượt tải
SKKN Kết hợp kĩ thuật khăn trải bàn và kĩ thuật các mảnh ghép vào dạy chủ đề phương trình đƣờng thẳng toán 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh

SKKN Kết hợp kĩ thuật khăn trải bàn và kĩ thuật các mảnh ghép vào dạy chủ đề phương trình đường thẳng toán 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Kết hợp kĩ thuật khăn trải bàn và kĩ thuật các mảnh ghép vào dạy chủ đề phương trình đường thẳng toán 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Một số giải pháp 2.1.1. Đối với nhà trường 2.1.2. Đối với giáo viên 2.1.3. Đối với học sinh 2.1.4. Tổ chức giờ học 2.2. Thiết kế các hoạt động học có sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn và kĩ thuật các mảnh ghép trong chủ đề phương trình đường thẳng toán 10 chương trình giáo dục phổ thông 2018

298 5 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực tư duy thống kê cho học sinh lớp 10 thông qua dạy học theo dự án chủ đề thống kê

SKKN Phát triển năng lực tư duy thống kê cho học sinh lớp 10 thông qua dạy học theo dự án chủ đề thống kê

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát triển năng lực tư duy thống kê cho học sinh lớp 10 thông qua dạy học theo dự án chủ đề thống kê" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Tổ chức dạy học theo dự án cho học sinh Trung học phổ thông 3.2. Tổ chức dạy học theo dự án chủ đề Thống kê ở lớp 10 Trung học phổ thông 3.2.1. Dự án 1: Thống kê lượng khách du lịch nội địa về thăm quê Bác vào tháng 5 mỗi năm từ năm 2015 đến năm 2022 3.2.2. Dự án 2: Thống kê doanh thu hàng tháng của Hợp tác xã Chanh Thiên Nhẫn trong năm 2022 3.3. Vận dụng thống kê vào các bài toán thực tiễn nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề, đáp ứng mục tiêu của các kì thi đánh giá năng lực 3.3.1. Các dạng bài toán phân tích và xử lý số liệu cho bởi bảng 3.3.2. Các dạng bài toán phân tích và xử lý số liệu cho bởi biểu đồ

820 16 lượt tải
SKKN Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

SKKN Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thông qua dạy học chủ đề hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2. Thiết kế hoạt động mô hình hoá toán học trong dạy học chủ đề “hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn” 3. Xây dựng hệ thống bài tập mô hình hoá trong dạy học chủ đề “hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn” 3.1. Bài toán lập phương án sản xuất để có doanh thu (hay lãi) cao nhất 3.2. Bài toán lập phương án sản xuất, tiêu dùng để có chi phí thấp nhất. 3.3. Bài toán khẩu phần thức ăn 3.4. Bài toán thực tiễn khác

627 10 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thpt trong dạy học môn toán

SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thpt trong dạy học môn toán

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Một số biện pháp phát triển năng lực mô hình hóa toán học cho học sinh thpt trong dạy học môn toán triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2. 2.1. Hình thành kiến thức mới cho học sinh thông qua khảo sát một hay nhiều trường hợp riêng lấy từ thực tiễn 2.2.2.Tăng cường xây dựng các tình huống gắn với thực tế để học sinh giải quyết 2.2.3.Tổ chức cho học sinh khai thác,vận dụng kiến thức đã học dựa trên các đồ dùng được làm từ vật liệu có sẵn trong cuộc sống hằng ngày 2.2.4. Phải xây dựng một hệ thống các tình huống, bài tập theo từng chủ đề chú trọng đến hoạt động MHH toán học 2.2.5. Xây dựng các tình huống dạy học hỗ trợ quá trình toán học hóa

580 9 lượt tải
skkn-dinh-li-euler-va-tinh-ung-dung-thuc-tien

SKKN Định lí EULER và tính ứng dụng thực tiễn

Đề tài tập trung làm rõ một số vấn đề sau: • Khái niệm phi hàm Euler và phát biểu định lí Euler. • Các tính chất và hệ quả của định lí. • Các bài toán áp dụng. • Ứng dụng vào hệ mã hóa RSA. • Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục, với bản thân, đồng nghiệp và nhà trường.

892 10 lượt tải
SKKN Phát huy tính tích cực học tập cho học sinh thông qua dạy học hình học bằng phương pháp “bàn tay nặn bột”

SKKN Phát huy tính tích cực học tập cho học sinh thông qua dạy học hình học bằng phương pháp “bàn tay nặn bột”

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Phát huy tính tích cực học tập cho học sinh thông qua dạy học hình học bằng phương pháp “bàn tay nặn bột” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức lớp học 2. Kỹ thuật tổ chức hoạt động thảo luận cho học sinh 3. Kỹ thuật tổ chức hoạt động nhóm trong phương pháp BTNB 4. Kỹ thuật đặt câu hỏi của giáo viên 5. Rèn luyện ngôn ngữ cho học sinh thông qua dạy học bằng phương pháp Bàn tay nặn bột 6. Kỹ thuật chọn ý tưởng, nhóm ý tưởng của học sinh 7. Hướng dẫn học sinh đề xuất ý tưởng nghiên cứu hay phương án tìm câu trả lời.. 8. Hướng dẫn học sinh sử dụng vở thí nghiệm 9. Hướng dẫn học sinh phân tích thông tin, hiện tượng quan sát khi nghiên cứu để đưa ra kết luận 10. So sánh kết quả thu nhận được và đối chiếu với kiến thức khoa học 11. Đánh giá học sinh trong dạy học bằng phương pháp BTNB

580 9 lượt tải
SKKN Ứng dụng chuyển đổi số vào dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế ở chương trình toán 10

SKKN Ứng dụng chuyển đổi số vào dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế ở chương trình toán 10

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Ứng dụng chuyển đổi số vào dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế ở chương trình toán 10 " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.2. Giải pháp 1: Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế về véc tơ. 2.3. Giải pháp 2: Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế về hàm số bậc hai. 2.4. Giải pháp 3: Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế về phương trình quy về phương trình bậc hai. 2.5. Giải pháp 4: Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế về phương trình đường thẳng. 2.6. Giải pháp 5: Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế về phương trình đường tròn. 2.7. Giải pháp 6: Ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học phát triển năng lực mô hình hóa toán học các bài toán thực tế về ba đường Cônic.

902 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com