Tiếng Anh 6

Kienedu đã tổng hợp trọn bộ các mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6 THCS, áp dụng bộ sách Global Success, I-Learn Smart World, English Discovery,… và chương trình giáo dục 2018, dành cho năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến tập trung vào việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ cơ bản và giới thiệu học sinh vào thế giới Anh ngữ thông qua các hoạt động tương tác, thú vị. Giáo viên được khuyến khích sử dụng các phương tiện giáo dục đa dạng, từ trò chơi ngôn ngữ, video học thuật đến dự án nhóm, nhằm mục đích tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận và yêu thích Tiếng Anh. Mục tiêu là giúp học sinh lớp 6 nắm vững các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản, từ đó xây dựng nền tảng vững chắc cho việc học Tiếng Anh ở các lớp cao hơn.

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp thảo luận theo nhóm đôi trong môn Tiếng Anh 6 (GLOBAL) (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp thảo luận theo nhóm đôi trong môn Tiếng Anh 6 (GLOBAL) (W+PPT)

Môn: TIẾNG ANH
Lớp: 6
Bộ sách: GLOBAL SUCCESS
Lượt xem: 494
Lượt tải: 0
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 14
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
494 0 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh khối 6,7 bằng phương pháp luyện nghe Tiếng Anh qua bài hát (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh khối 6,7 bằng phương pháp luyện nghe Tiếng Anh qua bài hát (Bộ sách Thí điểm)

Môn: TIẾNG ANH
Lớp: 6
Bộ sách: THÍ ĐIỂM
Lượt xem: 529
Lượt tải: 7
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
529 7 lượt tải
SKKN Một số thủ thuật nâng cao hiệu quả dạy từ vựng môn Tiếng Anh lớp 6

SKKN Một số thủ thuật nâng cao hiệu quả dạy từ vựng môn Tiếng Anh lớp 6

Môn: TIẾNG ANH
Lớp: 6
Bộ sách: THÍ ĐIỂM
Lượt xem: 423
Lượt tải: 7
Số trang: 43
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 43
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
423 7 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Ứng dụng các thủ thuật và phương pháp dạy học mới để nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn Tiếng Anh 6 theo chương trình thí điểm

Môn: TIẾNG ANH
Lớp: 6
Bộ sách: THÍ ĐIỂM
Lượt xem: 551
Lượt tải: 1
Số trang: 29
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 29
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
551 1 lượt tải
SKKN Một số biện pháp ứng dụng trò chơi học tập nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh lớp 6(Bộ sách GlobAL succes)

SKKN Một số biện pháp ứng dụng trò chơi học tập nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh lớp 6(Bộ sách GlobAL succes)

Môn: TIẾNG ANH
Lớp: 6
Bộ sách: GLOBAL SUCCESS
Lượt xem: 561
Lượt tải: 7
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
561 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập tiếng Anh cho học sinh lớp 6 (Bộ sách GlobAL succes)

SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập tiếng Anh cho học sinh lớp 6 (Bộ sách GlobAL succes)

Môn: TIẾNG ANH
Lớp: 6
Bộ sách: GLOBAL SUCCESS
Lượt xem: 496
Lượt tải: 7
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
496 7 lượt tải
SKKN Using songs to teach some English vocabularies and structures for grade 6

SKKN Using songs to teach some English vocabularies and structures for grade 6

Môn: Tiếng anh
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 749
Lượt tải: 4
Số trang: 19
Tác giả: Lê Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Long
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 19
Tác giả: Lê Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Long
Năm viết: 2020-2021
749 4 lượt tải
SKKN Improving the students' English pronunciation through interesting phonic exercise

SKKN Improving the students' English pronunciation through interesting phonic exercise

Môn: Tiếng anh
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 955
Lượt tải: 6
Số trang: 25
Tác giả: Đặng Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Lương Thế Vinh
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 25
Tác giả: Đặng Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Lương Thế Vinh
Năm viết: 2020-2021
955 6 lượt tải
SKKN Some techniques of teaching English vocabulary for grade 6 students of Tan Lap secondary school remarkably

SKKN Some techniques of teaching English vocabulary for grade 6 students of Tan Lap secondary school remarkably

Môn: Tiếng anh
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 2106
Lượt tải: 1
Số trang: 31
Tác giả: Bùi Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Hai Bà Trưng
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 31
Tác giả: Bùi Thị Thu Hiền
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Hai Bà Trưng
Năm viết: 2020-2021
2106 1 lượt tải
SKKN Some experience teaching students to learn listening skills in grade 6

SKKN Some experience teaching students to learn listening skills in grade 6

Môn: Tiếng anh
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 1614
Lượt tải: 1
Số trang: 28
Tác giả: Trần Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Phú Thượng
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 28
Tác giả: Trần Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Phú Thượng
Năm viết: 2020-2021
1614 1 lượt tải
SKKN How to teach ten - Year system English 6 vocabulary effectively

SKKN How to teach ten - Year system English 6 vocabulary effectively

Môn: Tiếng anh
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 934
Lượt tải: 7
Số trang: 26
Tác giả: Lê Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Phú Định
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 26
Tác giả: Lê Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Phú Định
Năm viết: 2019-2020
934 7 lượt tải
SKKN Some of experience on how to teach vocabulary effectively English 6

SKKN Some of experience on how to teach vocabulary effectively English 6

Môn: Tiếng anh
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 1265
Lượt tải: 8
Số trang: 29
Tác giả: Phạm Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Đông
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 29
Tác giả: Phạm Thị Thu Trang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Quảng Đông
Năm viết: 2019-2020
1265 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com