Logo Kiến Edu

Tiếng Anh 6

Kienedu đã tổng hợp trọn bộ các mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Tiếng Anh lớp 6 THCS, áp dụng bộ sách Global Success, I-Learn Smart World, English Discovery,… và chương trình giáo dục 2018, dành cho năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến tập trung vào việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ cơ bản và giới thiệu học sinh vào thế giới Anh ngữ thông qua các hoạt động tương tác, thú vị. Giáo viên được khuyến khích sử dụng các phương tiện giáo dục đa dạng, từ trò chơi ngôn ngữ, video học thuật đến dự án nhóm, nhằm mục đích tạo điều kiện cho học sinh tiếp cận và yêu thích Tiếng Anh. Mục tiêu là giúp học sinh lớp 6 nắm vững các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản, từ đó xây dựng nền tảng vững chắc cho việc học Tiếng Anh ở các lớp cao hơn.

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp thảo luận theo nhóm đôi trong môn Tiếng Anh 6 (GLOBAL) (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp thảo luận theo nhóm đôi trong môn Tiếng Anh 6 (GLOBAL) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng hiệu quả phương pháp thảo luận theo nhóm đôi trong môn Tiếng Anh 6 (GLOBAL) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Đề tài góp phần đổi mới phương pháp dạy học, giáo viên có thể chủ động trong việc hướng dẫn học sinh hoạt động nhóm đôi. Học sinh tự tin, hợp tác tích cực hơn trong quá trình học tập, đồng thời có cơ hội thể hiện bản thân cũng như thực hành được kĩ năng nghe và nói nhiều hơn. - Nêu được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động nhóm trong việc dạy học; Nghiên cứu thực trạng học sinh khối lớp 6 trường THCS … và chỉ ra một số biện pháp, kĩ năng nhằm giúp giáo viên và học sinh thực hiện tốt và có hiệu quả hoạt động nhóm trong quá trình dạy và học.

494 0 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh khối 6,7 bằng phương pháp luyện nghe Tiếng Anh qua bài hát (Bộ sách Thí điểm)

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh khối 6,7 bằng phương pháp luyện nghe Tiếng Anh qua bài hát (Bộ sách Thí điểm)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp tạo hứng thú học tập cho học sinh khối 6,7 bằng phương pháp luyện nghe Tiếng Anh qua bài hát (Bộ sách Thí điểm)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1 Giúp học sinh nhận thức về tác dụng của việc học Tiếng Anh qua bài hát. 2.2.Hướng dẫn học sinh tự luyện nghe Tiếng anh qua bài hát ngoài giờ lên lớp. 2.2.1. Lựa chọn những bài hát yêu thích, đơn giản và rõ ràng và phù hợp với nội dung bài học: 2.2.2. Cảm thụ âm nhạc một cách tự nhiên nhất 2.2.3. Tập trung nghe cao độ 2.2.4. Nghe và hát theo ca khúc 2.3. Hướng dẫn học sinh luyện nghe Tiếng anh qua bài hát ở trong lớp học. 2.3.1. Listen and circle the best answer (Nghe và khoanh tròn đáp án đúng). 2.3.2. Listen and do the gap - filling: (Nghe và điền từ thích hợp vào chỗ trống). 2.3.3. Listen and list 2.3.4. Listen and sing 2.4. Một số bài hát có thể tham khảo sử dụng để thiết kế bài tập luyện nghe trong quá trình giảng dạy

529 7 lượt tải
SKKN Một số thủ thuật nâng cao hiệu quả dạy từ vựng môn Tiếng Anh lớp 6

SKKN Một số thủ thuật nâng cao hiệu quả dạy từ vựng môn Tiếng Anh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số thủ thuật nâng cao hiệu quả dạy từ vựng môn Tiếng Anh lớp 6"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1.1. Chọn từ để dạy: 1.2. Một số thủ thuật giới thiệu từ vựng: 1.3. Các bước giới thiệu từ vựng: 1.4. Các thủ thuật để kiểm tra và củng cố từ: 1.5. Một số phương pháp phát triển vốn từ vựng cho học sinh: 2. MÔ TẢ: 2.1. Dùng đồ dùng trực quan 2.2. Dùng ngôn ngữ đã học: 2.3. Các thủ thuật để kiểm tra và củng cố từ tôi đã thực hiện: 2.4 Một số phương pháp phát triển vốn từ vựng đã thực hiện

423 7 lượt tải
Nơi nhập dữ liệu

SKKN Ứng dụng các thủ thuật và phương pháp dạy học mới để nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn Tiếng Anh 6 theo chương trình thí điểm

Sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng các thủ thuật và phương pháp dạy học mới để nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn Tiếng Anh 6 theo chương trình thí điểm "triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Các yếu tố cơ bản trực tiếp tác động đến hiệu quả dạy và học của một tiết học theo chương trình thí điểm: b. Một số phương pháp thủ thuật đối với từng tiết học cụ thể: * Đối với phần Pronunciation * Đối với kỹ năng Reading * Đối với kỹ năng Speaking có trong tất cả các tiết học * Đối với kỹ năng Listening * Một số trò chơi có thể lồng ghép vào bài dạy Trò chơi thứ nhất: Truyền tin Trò chơi thứ hai: Tìm bạn giao tiếp Trò chơi thứ ba: Giúp bạn học tốt Trò chơi thứ tư: Đoán từ Trò chơi thứ năm: Miêu tả đồ vật  

551 1 lượt tải
SKKN Một số biện pháp ứng dụng trò chơi học tập nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh lớp 6(Bộ sách GlobAL succes)

SKKN Một số biện pháp ứng dụng trò chơi học tập nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh lớp 6(Bộ sách GlobAL succes)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp ứng dụng trò chơi học tập nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh lớp 6(Bộ sách GlobAL succes)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Ứng dụng trò chơi hỏi đáp thay trò phần kiểm tra bài cũ 2. Tăng cường sử dụng trò chơi trong phần dẫn nhập giới thiệu bài mới 3. Tổ chức trò chơi hỗ trợ học sinh ghi nhớ tốt từ vựng trong bài mới 4. Tăng cường các trò chơi vận động để ôn tập kiến thức, tổng kết bài học 5. Ôn tập kiểm tra

561 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập tiếng Anh cho học sinh lớp 6 (Bộ sách GlobAL succes)

SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập tiếng Anh cho học sinh lớp 6 (Bộ sách GlobAL succes)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập tiếng Anh cho học sinh lớp 6 (Bộ sách GlobAL succes) "triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Thúc đẩy động cơ học tập của học sinh 2. Áp dụng những tình huống, hành động thực tế vào bài giảng 3. Lồng ghép âm nhạc trong dạy học Tiếng Anh 4. Sân khấu hóa trong dạy học Tiếng Anh 4. Lồng ghép Video Clip tạo hứng thú trong tiết dạy Tiếng anh

496 7 lượt tải
SKKN Using songs to teach some English vocabularies and structures for grade 6

SKKN Using songs to teach some English vocabularies and structures for grade 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Using songs to teach some English vocabularies and structures for grade 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Firstly, I carefully selected the songs and did not use them widespread Secondly, I copied the entire lyrics of the songs and composed them into a song to teach in the order as arranged in the CDs. Finally, I improve my music skills, so I can confidently sing the sample song in front of my students if they ask - Example 1: Unit 1: Greeting - Example 2: Unit 1: B. Good morning - Example 3: Unit 1: C. How old are you? - Example 4: Unit 2: A. Come in - Example 5: Unit 2: B. Where do you live?(B3) - Example 6: Unit 3: At home (A3,4,5) - Example 7: Unit 3: C. Families - Example 8: Unit4: C: Getting ready for school - Example 9: Unit 5: C. Classes - Example 10: Unit 9: The body - Example 11: Unit10: A. How do you feel? - Example 12: Unit 10: C. My favorite food - Example 13: Unit 14: A. Vacation destinations - Example 14: Unit 15: Countries

749 4 lượt tải
SKKN Improving the students' English pronunciation through interesting phonic exercise

SKKN Improving the students' English pronunciation through interesting phonic exercise

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Improving the students' English pronunciation through interesting phonic exercise” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: III. Measures of teaching english pronunciation by getting students do phonetic exercises Unit 1: My new school Unit 2 My home Unit 3. My friends Unit 4. My neighborhood Unit 5.Natural wonders of the world Unit 6. Our tet holiday Unit 7. television Unit 8. Sports and past time Unit 9. Cities of the world Unit 10. Our homes in the future Unit 11. Our green world Unit 12.Robots

955 6 lượt tải
SKKN Some techniques of teaching English vocabulary for grade 6 students of Tan Lap secondary school remarkably

SKKN Some techniques of teaching English vocabulary for grade 6 students of Tan Lap secondary school remarkably

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Some techniques of teaching English vocabulary for grade 6 students of Tan Lap secondary school remarkably” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. The goal 2.3.2. The content and way of implement methods of teaching vocabulary 2.3.2.1. Select vocabulary to teach 2.3.2.2. Techniques for introducing new words 2.3.3. Implementation measures * Steps to introduce new words * The Techniques for checking and consolidation of new words * Guide students to learn vocabulary at home * Applying methods for teaching vocabulary on a particular lesson

2106 1 lượt tải
SKKN Some experience teaching students to learn listening skills in grade 6

SKKN Some experience teaching students to learn listening skills in grade 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Some experience teaching students to learn listening skills in grade 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Prepare plans for an English listening lesson * To the teacher *To the students b. Perform better teaching listening process * Pre – Listening * While – listening * Post – Listening

1614 1 lượt tải
SKKN How to teach ten - Year system English 6 vocabulary effectively

SKKN How to teach ten - Year system English 6 vocabulary effectively

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN How to teach ten - Year system English 6 vocabulary effectively” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1 - Preparation 3.2 - Some principles to teach vocabulary 3.3 - Techniques for eliciting vocabulary 3.4 - Steps for presenting vocabulary 3.5 - Techniques for checking vocabulary 3.6 - Some exercises to check vocabulary

934 7 lượt tải
SKKN Some of experience on how to teach vocabulary effectively English 6

SKKN Some of experience on how to teach vocabulary effectively English 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Some of experience on how to teach vocabulary effectively English 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. What vocabulary to teach? 2 . Principles for teaching vocabulary 2.1. Provide a context for new words 2.2. Do not present too much new words at once .Teach a few words and allow students to practise and use them a lot 3. Steps for teaching vocabulary 3.1.Presentation 3 . 2 . Practice the new words 4.Checking vocabulary

1265 8 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com