Ngữ văn 7

Kienedu cung cấp mẫu các sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Ngữ Văn lớp 7, tập trung vào chương trình giáo dục mới 2018 và các bộ sách như Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống. Các sáng kiến dành cho năm học 2023 – 2024 giúp giáo viên khai thác sâu các tác phẩm văn học, từ thơ đến truyện ngắn, kích thích học sinh phát triển tư duy phê phán và khả năng thảo luận. Tài liệu bao gồm các phương pháp dạy học đổi mới, giúp học sinh lớp 7 thấu hiểu giá trị văn học, phát triển kỹ năng viết lách sáng tạo và tăng cường kỹ năng giao tiếp, qua đó nâng cao niềm yêu thích và hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa.

SKKN Sử dụng một số trò chơi thi đua trong dạy học Ngữ văn nhằm phát huy hứng thú và tính tích cực học tập cho học sinh khối 7 - bộ sách Kết nối tri thức

SKKN Sử dụng một số trò chơi thi đua trong dạy học Ngữ văn nhằm phát huy hứng thú và tính tích cực học tập cho học sinh khối 7 - bộ sách Kết nối tri thức

Môn: Ngữ Văn
Lớp: 7
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 1322
Lượt tải: 5
Số trang: 16
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 16
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
1322 5 lượt tải
SKKN Rèn kỹ năng tự học Ngữ văn cho học sinh lớp 7 qua hoạt động tự học ở nhà theo bộ sách Kết nối tri thức

SKKN Rèn kỹ năng tự học Ngữ văn cho học sinh lớp 7 qua hoạt động tự học ở nhà theo bộ sách Kết nối tri thức

Môn: Ngữ Văn
Lớp: 7
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 648
Lượt tải: 5
Số trang: 37
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 37
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
648 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy kiểu bài làm văn nghị luận giải thích cho học sinh lớp 7 theo bộ sách Cánh diều

SKKN Một số kinh nghiệm dạy kiểu bài làm văn nghị luận giải thích cho học sinh lớp 7 theo bộ sách Cánh diều

Môn: Ngữ Văn
Lớp: 7
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 866
Lượt tải: 5
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
866 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm trong việc hướng dẫn viết đoạn văn nghị luận chứng minh cho học sinh lớp 7 theo bộ sách Chân trời sáng tạo

SKKN Kinh nghiệm trong việc hướng dẫn viết đoạn văn nghị luận chứng minh cho học sinh lớp 7 theo bộ sách Chân trời sáng tạo

Môn: Ngữ Văn
Lớp: 7
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 648
Lượt tải: 5
Số trang: 33
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 33
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
648 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số văn bản Ngữ Văn 7 - Chân trời sáng tạo

SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số văn bản Ngữ Văn 7 - Chân trời sáng tạo

Môn: Ngữ Văn
Lớp: 7
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 333
Lượt tải: 7
Số trang: 31
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 31
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
333 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7

SKKN Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7

Môn: Ngữ Văn
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 1428
Lượt tải: 8
Số trang: 22
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Đức Trí
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 22
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS Đức Trí
Năm viết: 2021-2022
1428 8 lượt tải
SKKN Vài kinh nghiệm về việc dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn lớp 7

SKKN Vài kinh nghiệm về việc dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn lớp 7

Môn: Ngữ Văn
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 1448
Lượt tải: 4
Số trang: 30
Tác giả: Bùi Thị Hòa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thịnh Quang
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 30
Tác giả: Bùi Thị Hòa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thịnh Quang
Năm viết: 2021-2022
1448 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số văn bản Ngữ Văn 7

SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số văn bản Ngữ Văn 7

Môn: Ngữ Văn
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 3053
Lượt tải: 4
Số trang: 35
Tác giả: Lê Thị Thu Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Sơn
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 35
Tác giả: Lê Thị Thu Ngọc
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Sơn
Năm viết: 2019-2020
3053 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên bộ môn Ngữ văn thực hiện dạy học kiến thức liên môn cho bài “Mùa xuân của tôi” – Vũ Bằng, trong chương trình Ngữ văn 7 nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinh

SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên bộ môn Ngữ văn thực hiện dạy học kiến thức liên môn cho bài “ Mùa xuân của tôi” – Vũ Bằng , trong chương trình Ngữ văn 7 nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinh

Môn: Quản lí
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 1524
Lượt tải: 4
Số trang: 28
Tác giả: Bùi Thị Thanh Vân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 28
Tác giả: Bùi Thị Thanh Vân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu
Năm viết: 2021-2022
1524 4 lượt tải
SKKN Rèn kĩ năng xây dựng văn bản cho học sinh lớp 7 giúp các em nâng cao khả năng viết văn

SKKN Rèn kĩ năng xây dựng văn bản cho học sinh lớp 7 giúp các em nâng cao khả năng viết văn

Môn: Ngữ Văn
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 1639
Lượt tải: 4
Số trang: 27
Tác giả: Phạm Thị Minh Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Long
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 27
Tác giả: Phạm Thị Minh Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Long
Năm viết: 2020-2021
1639 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy tiết Hoạt động Ngữ văn 7 chủ đề “Giáo dục chủ quyền biển đảo”

SKKN Kinh nghiệm dạy tiết Hoạt động Ngữ văn 7 chủ đề “Giáo dục chủ quyền biển đảo”

Môn: Ngữ Văn
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 833
Lượt tải: 4
Số trang: 24
Tác giả: Đặng Thị Thu Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Vân Du
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 24
Tác giả: Đặng Thị Thu Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Vân Du
Năm viết: 2019-2020
833 4 lượt tải
SKKN Sử dụng một số trò chơi thi đua trong dạy học Ngữ văn nhằm phát huy hứng thú và tính tích cực học tập cho học sinh khối 7

SKKN Sử dụng một số trò chơi thi đua trong dạy học Ngữ văn nhằm phát huy hứng thú và tính tích cực học tập cho học sinh khối 7

Môn: Ngữ Văn
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 1266
Lượt tải: 5
Số trang: 18
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Phạm Hữu Lầu
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 18
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Phạm Hữu Lầu
Năm viết: 2021-2022
1266 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com