Logo Kiến Edu

Ngữ văn 7

Kienedu cung cấp mẫu các sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Ngữ Văn lớp 7, tập trung vào chương trình giáo dục mới 2018 và các bộ sách như Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống. Các sáng kiến dành cho năm học 2023 – 2024 giúp giáo viên khai thác sâu các tác phẩm văn học, từ thơ đến truyện ngắn, kích thích học sinh phát triển tư duy phê phán và khả năng thảo luận. Tài liệu bao gồm các phương pháp dạy học đổi mới, giúp học sinh lớp 7 thấu hiểu giá trị văn học, phát triển kỹ năng viết lách sáng tạo và tăng cường kỹ năng giao tiếp, qua đó nâng cao niềm yêu thích và hiểu biết về ngôn ngữ và văn hóa.

SKKN Sử dụng một số trò chơi thi đua trong dạy học Ngữ văn nhằm phát huy hứng thú và tính tích cực học tập cho học sinh khối 7 - bộ sách Kết nối tri thức

SKKN Sử dụng một số trò chơi thi đua trong dạy học Ngữ văn nhằm phát huy hứng thú và tính tích cực học tập cho học sinh khối 7 - bộ sách Kết nối tri thức

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng một số trò chơi thi đua trong dạy học Ngữ văn nhằm phát huy hứng thú và tính tích cực học tập cho học sinh khối 7 - bộ sách Kết nối tri thức " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức các trò chơi thi đua trong dạy học Ngữ văn 2 . Một số trò chơi thi đua trong dạy học Ngữ văn 2.1. Trò chơi thi điền nhanh 2.2. Trò chơi: Đường lên đỉnh Phan-Xi - Păng 2.3. Trò chơi: Thi ghép nhanh 2.4. Trò chơi: Thi sắp xếp

1322 5 lượt tải
SKKN Rèn kỹ năng tự học Ngữ văn cho học sinh lớp 7 qua hoạt động tự học ở nhà theo bộ sách Kết nối tri thức

SKKN Rèn kỹ năng tự học Ngữ văn cho học sinh lớp 7 qua hoạt động tự học ở nhà theo bộ sách Kết nối tri thức

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn kỹ năng tự học Ngữ văn cho học sinh lớp 7 qua hoạt động tự học ở nhà theo bộ sách Kết nối tri thức" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Bồi dưỡng cho học sinh tình yêu, lòng đam mê đối với môn học 2.2. Tăng cường giáo dục sự tự giác, tích cực học tập và ý chí tự học cho học sinh 2.3. Hướng dẫn học sinh xây dựng kế hoạch tự học ở nhà và thực hiện kế hoạch vạch ra 2.4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà bằng hệ thống câu hỏi, bài tập (đề cương) 2.5. Phối hợp với phụ huynh để rèn kỹ năng tự học qua việc ở nhà 2.6. Kịp thời kiểm tra, đánh giá hoạt động học bài, làm bài tập và chuẩn bị ở nhà của học sinh

648 5 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy kiểu bài làm văn nghị luận giải thích cho học sinh lớp 7 theo bộ sách Cánh diều

SKKN Một số kinh nghiệm dạy kiểu bài làm văn nghị luận giải thích cho học sinh lớp 7 theo bộ sách Cánh diều

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm dạy kiểu bài làm văn nghị luận giải thích cho học sinh lớp 7 theo bộ sách Cánh diều" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Hướng dẫn học sinh nắm vững đặc điểm chung của văn nghị luận. 2. Rèn cho học sinh nắm vững yêu cầu, bố cục của bài văn nghị luận giải thích. 3. Rèn cho học sinh các phương pháp, kĩ năng làm bài văn giải thích.

866 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm trong việc hướng dẫn viết đoạn văn nghị luận chứng minh cho học sinh lớp 7 theo bộ sách Chân trời sáng tạo

SKKN Kinh nghiệm trong việc hướng dẫn viết đoạn văn nghị luận chứng minh cho học sinh lớp 7 theo bộ sách Chân trời sáng tạo

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm trong việc hướng dẫn viết đoạn văn nghị luận chứng minh cho học sinh lớp 7 theo bộ sách Chân trời sáng tạo " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: I. Bài tập nhận biết đoạn văn và đoạn văn chứng minh II. Bài tập luyện viết đoạn văn chứng minh III. Bài tập luyện các kỹ năng cơ bản của đoạn văn chứng minh

648 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số văn bản Ngữ Văn 7 - Chân trời sáng tạo

SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số văn bản Ngữ Văn 7 - Chân trời sáng tạo

Trong quá trình giáo dục kĩ năng sống cho học sinh cũng như quá trình dạy học bộ môn Ngữ Văn và tập trung là phân môn Văn, bản tôi đã sử dụng các phương pháp dạy học sau đây :

  •   Phương pháp dạy theo nhóm;
  •   Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình;
  •   Phương pháp giải quyết vấn đề;
  •   Phương pháp đóng vai;
  •   Phương pháp trò chơi
    Khi dạy cần sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực như:      -  Kĩ thuật chia nhóm      -  Kĩ thuật giao nhiệm vụ      -  Kĩ thuật đặt câu hỏi      -  Kĩ thuật động não      -  Kĩ thuật “Trình bày 1 phút”      -  Kĩ thuật “Hỏi và trả lời”

333 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7

SKKN Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng Ngữ văn 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1. Làm tốt khâu chuẩn bị cho bài dạy Giải pháp 2. Thực hiện giờ dạy học theo hướng mở, vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực Giải pháp 3. Tăng cường ứng dụng CNTT hỗ trợ các phương pháp dạy học theo đặc thù môn Ngữ văn

1428 8 lượt tải
SKKN Vài kinh nghiệm về việc dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn lớp 7

SKKN Vài kinh nghiệm về việc dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vài kinh nghiệm về việc dạy văn bản nhật dụng trong chương trình Ngữ văn lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Một số vấn đề cơ bản cần chú ý khi dạy các văn bản nhật dụng 2. Những lưu ý về nội dung khi dạy các văn bản nhật dụng trong sách giáo khoa Ngữ văn 7 3. Những lưu ý về phương pháp (phương pháp chủ động) khi dạy văn bản nhật dụng

1448 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số văn bản Ngữ Văn 7

SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số văn bản Ngữ Văn 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm dạy học tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua một số văn bản Ngữ Văn 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Trong quá trình giáo dục kĩ năng sống cho học sinh cũng nh¬ư quá trình dạy học bộ môn Ngữ Văn và tập trung là phân môn Văn, bản tôi đã sử dụng các phương pháp dạy học sau đây : Phương pháp dạy theo nhóm; Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình; Phương pháp giải quyết vấn đề; Phương pháp đóng vai; Phương pháp trò chơi Khi dạy cần sử dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực như¬: - Kĩ thuật chia nhóm - Kĩ thuật giao nhiệm vụ - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Kĩ thuật động não - Kĩ thuật “Trình bày 1 phút” - Kĩ thuật “Hỏi và trả lời”

3053 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên bộ môn Ngữ văn thực hiện dạy học kiến thức liên môn cho bài “Mùa xuân của tôi” – Vũ Bằng, trong chương trình Ngữ văn 7 nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinh

SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên bộ môn Ngữ văn thực hiện dạy học kiến thức liên môn cho bài “ Mùa xuân của tôi” – Vũ Bằng , trong chương trình Ngữ văn 7 nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinh

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm chỉ đạo giáo viên bộ môn Ngữ văn thực hiện dạy học kiến thức liên môn cho bài “Mùa xuân của tôi” – Vũ Bằng, trong chương trình Ngữ văn 7 nhằm nâng cao hứng thú học tập của học sinh" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Dự giờ đúc rút kinh nghiệm 2. Lựa chọn - xây dựng nội dung kiến thức đưa vào bài phù hợp với bài dạy. 3. Thử nghiệm sư phạm 4. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện

1524 4 lượt tải
SKKN Rèn kĩ năng xây dựng văn bản cho học sinh lớp 7 giúp các em nâng cao khả năng viết văn

SKKN Rèn kĩ năng xây dựng văn bản cho học sinh lớp 7 giúp các em nâng cao khả năng viết văn

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn kĩ năng xây dựng văn bản cho học sinh lớp 7 giúp các em nâng cao khả năng viết văn" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Rèn kĩ năng tìm hiểu, phân tích đề. 2. Rèn kĩ năng tìm ý, lập dàn ý cho các đề văn. 3. Rèn kĩ năng trình bày. 4. Rèn kĩ năng diễn đạt. 5. Rèn kĩ năng đọc và sửa bài.

1639 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy tiết Hoạt động Ngữ văn 7 chủ đề “Giáo dục chủ quyền biển đảo”

SKKN Kinh nghiệm dạy tiết Hoạt động Ngữ văn 7 chủ đề “Giáo dục chủ quyền biển đảo”

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm dạy tiết Hoạt động Ngữ văn 7 chủ đề “Giáo dục chủ quyền biển đảo”" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tìm hiểu tài liệu 1.1. Bước 1 - Tìm hiểu các văn bản mang tính pháp lí về chủ quyền biển đảo 1.2. Bước 2 - Tìm hiểu về một số hòn đảo và quần đảo thuộc tỉnh Thanh Hóa và Việt Nam 1.3. Bước 3 - Tìm hiểu những bài thơ hay, các tác phẩm văn học Việt Nam, các bài hát viết về biển và hải đảo 2. Tích hợp với một số môn học khác 2.1. Tích hợp kiến thức môn Địa lí 2.2. Tích hợp kiến thức môn Lịch sử 2.3. Tích hợp kiến thức môn Âm nhạc 3. Tổ chức thực hiện

833 4 lượt tải
SKKN Sử dụng một số trò chơi thi đua trong dạy học Ngữ văn nhằm phát huy hứng thú và tính tích cực học tập cho học sinh khối 7

SKKN Sử dụng một số trò chơi thi đua trong dạy học Ngữ văn nhằm phát huy hứng thú và tính tích cực học tập cho học sinh khối 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng một số trò chơi thi đua trong dạy học Ngữ văn nhằm phát huy hứng thú và tính tích cực học tập cho học sinh khối 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức các trò chơi thi đua trong dạy học Ngữ văn. 1.1. Nguyên tắc tổ chức trò chơi thi đua 1.2. Tác dụng của trò chơi thi đua 2 . Một số trò chơi thi đua trong dạy học Ngữ văn. 2.1. Trò chơi thi điền nhanh. 2.2. Trò chơi: Đường lên đỉnh Phan-Xi - Păng. 2.3. Trò chơi: Thi ghép nhanh. 2.4. Trò chơi: Thi sắp xếp. 2.5. Trò chơi: Thi đối đáp. 2.6. Trò chơi: Thi đọc thơ.

1266 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com