Logo Kiến Edu

4-5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm 4-5 tuổi đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Đây giai đoạn quan trọng trong việc hình thành tư duy sáng tạo, kỹ năng xã hội cơ bản và kiến thức đầu tiên. Những hoạt động sáng tạo tại độ tuổi này giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh, thể hiện ý tưởng và phát triển khả năng tự quản lý.
Để tạo nền tảng mạnh mẽ cho sự phát triển của trẻ 4-5 tuổi, Kienedu đã tổng hợp mẫu bài sáng kiến kinh nghiệm update mới nhất cho năm 2024. Những tài liệu này chứa đựng những gợi ý, kế hoạch giảng dạy và hoạt động thú vị, giúp giáo viên tạo ra môi trường học tập phong phú và thú vị, góp phần hỗ trợ trẻ nhỏ trong quá trình phát triển đầy tiềm năng.

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc “vận động theo nhạc” cho trẻ 4 - 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc “vận động theo nhạc” cho trẻ 4 - 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc “vận động theo nhạc” cho trẻ 4 - 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Chú ý rèn luyện nề nếp, thói quen cho trẻ trong vận động theo nhạc Biện pháp 2: Sưu tầm, sáng tạo nhiều đồ dùng, đồ chơi đẹp, hấp dẫn, xây dựng góc âm nhạc gây hứng thú cho trẻ tham gia vận động theo nhạc Biện pháp 3: Lựa chọn loại hình vận động và xây dựng các động tác vận động phù hợp trong hoạt động có chủ đích Biện pháp 4: Làm mẫu chính xác vận động theo nhạc và có sáng tạo, tăng cường vận động theo nhạc cho trẻ ở lớp Biện pháp 5: Tích hợp vận động theo nhạc vào các hoạt động khác Biện pháp 6: Tận dụng môi trường ở mọi lúc, mọi nơi Biện pháp 7: Phối kết hợp với phụ huynh để phát triển thêm kỹ năng vận động theo nhạc cho trẻ

2176 14 lượt tải
SKKN Một số biện pháp triển vận động cho trẻ 4 - 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp triển vận động cho trẻ 4 - 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp triển vận động cho trẻ 4 - 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Chuẩn bị môi trường học tập thật tốt phục vụ hoạt động giáo dục phát triển vận động của trẻ 3.2 Lựa chọn và sắp xếp nội dung các trò chơi vận động, trò chơi dân gian phù hợp theo chủ đề 3.3. Sử dụng đồ dùng, dụng cụ trực quan đẹp hấp dẫn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ 3.4. Lồng ghép tích hợp âm nhạc, văn học vào hoạt động phát triển vận động 3.5. Nâng cao kĩ năng phát triển vận động cho trẻ qua các hoạt động 3.6. Giáo dục Phát triển vận động cho trẻ thông qua hoạt động ngoài trời, các trò chơi dân gian và qua hoạt động trẻ chơi tự do

561 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4 – 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4 – 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4 – 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc phát triển vận động 3.2. Lập kế hoạch tổ chức cho trẻ vận động 3.3. Khuyến khích tính tự giác và tích cực ở trẻ 3.4. Lồng ghép, tích hợp và tổ chức bằng hình thức đa dạng, khéo léo 3.5. Đánh giá khen thưởng kịp thời 3.6. Kết hợp miêu tả, giải thích rõ ràng khi thực hiện bài tập 3.7. Đối với công tác tham mưu với ban giám hiệu 3.8. Phối kết hợp với phụ huynh nhằm phát triển tính tích cực vận động cho trẻ

750 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao kỹ năng vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp nâng cao kỹ năng vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao kỹ năng vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Tuyên truyền, vận động phụ huynh, giáo viên và trẻ cùng tham gia làm đồ dùng, dụng cụ âm nhạc phục vụ cho các hoạt động âm nhạc Biện pháp 2: Hướng dẫn nâng cao các kĩ năng vận động, động tác vận động cho trẻ Biện pháp 3: Tổ chức các giờ học vận động âm nhạc dưới các hình thức khác nhau để thu hút trẻ Biện pháp 4: Tạo cơ hội cho trẻ được vận động theo nhạc ở mọi lúc mọi nơi Biện pháp 5: Kết hợp với phụ huynh trong việc ôn luyện, tạo cơ hội để trẻ được vận động theo

997 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  Biện pháp 1: Chuẩn bị điều kiện và đảm bảo an toàn phục vụ giáo dục thể chất cho trẻ. Biện pháp 2: Lập kế hoạch và tổ chức cho trẻ vận động. Biện pháp 3: Phát triển thể chất thông qua hoạt động thể dục sáng. Biện pháp 4: Tổ chức trên tiết học. Biện pháp 5: Khuyến khích tính tự giác và tích cực ở trẻ. Biện pháp 6: Phát triển thể chất thông qua hoạt động ngoài trời. Biện pháp 7: Phối hợp với phụ huynh nâng cao thể lực cho trẻ. Biện pháp 8: Thông qua ngày hội, ngày lễ, giao lưu với các trẻ lớp khác trong khối.

1288 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Coi trọng việc tạo hứng thú khi tổ chức trò chơi vận động cho trẻ - Sử dụng thơ ca cùng với lời dẫn dắt phù hợp khơi gợi cảm xúc, kích thích trẻ tham gia trò chơi một cách tự giác - Sử dụng tranh ảnh, đồ chơi khuyến khích ham muốn của trẻ tham gia vào trò chơi. - Bắt chước thao tác, hành động, âm thanh của sự vật hiện tượng lôi cuốn trẻ vào trò chơi 3.2. Tổ chức trò chơi vận động cho trẻ bằng các hình thức linh hoạt ở các thời điểm giáo dục hàng ngày 3.3. Coi trọng việc tổ chức, hướng dẫn các trò chơi dân gian giúp trẻ phát triển vận động đồng thời cho cung cấp cho trẻ những hiểu biết về truyền thống văn hóa phù hợp độ tuổi

652 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ 4 - 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ 4 - 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ 4 - 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  3.1. Xây dựng lập kế hoạch giáo dục phát triển thể chất 3.2. Tạo môi trường giáo dục và sự thân thiện giữa cô với trẻ 3.3. Tổ chức trên tiết học 3.4. Phát triển thể chất thông qua hoạt động thể dục sáng 3.5. Phát triển thể chất thông qua hoạt động ngoài trời 3.6. Phát triển thể chất thông qua hoạt động giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe 3.7. Phối hợp với phụ huynh nâng cao thể lực cho trẻ

1087 6 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 4 – 5 tuổi

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 4 – 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 4 – 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  2.3.1 Lập kế hoạch tổ chức cho trẻ vận động và xây dựng góc vận động 2.3.2 Tập luyện thường xuyên liên tục đúng giờ 2.3.3 Lựa chọn hình thức tổ chức phong phú đa dạng 2.3.4 Sử dụng đồ dùng trực quan 2.3.5 Làm đồ dùng phục vụ phát triển vận động từ nguyên vật liệu phế thải 2.3.6 Xây dựng bài tập vận đảm bảo tính khoa học và hệ thống đảm bảo tính vừa sức và coi trọng đặc điểm cá nhân của trẻ 2.3.7. Lồng ghép các bài hát vào tiết thể dục và đưa bài tập Erobic vào bài tập phát triển chung 2.3.8 Tổ chức cho trẻ giao lưu vận động với các trẻ lớp khác trong khối 2.3.9 Tổ chức cho trẻ tham gia vận động ở mọi lúc, mọi nơi để củng cố và nâng cao khả năng vận động cho trẻ

2072 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  1. Làm mẫu chuẩn vận động theo nhạc và có sáng tạo 2. Tăng cường luyện tập vận động theo nhạc cho trẻ 3. Tạo môi trường âm nhạc. Ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy 4. Tận dụng môi trường ở mọi lúc, mọi nơi: Trong tiết học Dạy trẻ ở mọi lúc, mọi nơi Tổ chức cho trẻ trong ngày hội, ngày lễ

1289 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 4- 5 tuổi phát triển thể chất

SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 4- 5 tuổi phát triển thể chất

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 4- 5 tuổi phát triển thể chất" triển khai các biện pháp như sau:  * Biện pháp 1: Chuẩn bị môi trường, đồ dùng, dụng cụ bảo đảm an toàn phục vụ giáo dục phát triển vận động cho trẻ * Biện pháp 2: Lồng ghép tích hợp các hoạt động khác vào hoạt động thể chất * Biện pháp 3: Thường xuyên quan tâm cho trẻ tập luyện qua các hoạt động hàng ngày * Biên pháp 4: Tạo hứng thú cho trẻ để bước vào bài tập * Biện pháp 5: Lựa chọn hình thức tổ chức phong phú đa dạng * Biện pháp 6: Tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ * Biện pháp 7: Thường xuyên cho trẻ tham gia giao lưu vận động với các lớp trong khối hoặc tham gia hội thi “Thể dục thể thao”

686 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát triển tính tích cực trong hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

SKKN Một số biện pháp phát triển tính tích cực trong hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp phát triển tính tích cực trong hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi" triển khai các biện pháp như sau:  1.Biện pháp 1: Nghiên cứu tài liệu, bồi dưỡng chuyên môn để nắm vững phương pháp tổ chức các hoạt dộng phát triển vận động cho trẻ. 2. Biện pháp 2: Lập kế hoạch và xây dựng môi trường học tập khoa học phù hợp với trẻ. 3. Biện pháp 3: Lựa chọn hình thức tổ chức giáo dục phát triển vận động đa dạng, phong phú. 4. Biện pháp 4: Lồng ghép giáo dục phát triển vận động vào các hoạt động khác. 5.Biện pháp 5 : Phối kết hợp với cha mẹ học sinh tạo cơ hội cho trẻ vận động giúp trẻ phát triển toàn diện.

2751 11 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng tổ chức cho trẻ 4 - 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học

SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng tổ chức cho trẻ 4 - 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng tổ chức cho trẻ 4 - 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học" triển khai các biện pháp như sau:  * Giải pháp 1: Nghiên cứu kỹ tác phẩm văn học, sử dụng câu hỏi gợi mở và thủ thuật gây hứng thú * Giải pháp 2: Làm và sử dụng đồ dùng trực quan * Giải pháp 3: Tạo môi trường cho trẻ làm quen tác phẩm văn học * Giải pháp 4: Đưa công nghệ thông tin vào giảng dạy và tổ chức hoạt động mọi lúc, mọi nơi * Giải pháp 5: Kết hợp với phụ huynh cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học khi ở nhà

672 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com