4-5 tuổi

Sáng kiến kinh nghiệm 4-5 tuổi đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Đây giai đoạn quan trọng trong việc hình thành tư duy sáng tạo, kỹ năng xã hội cơ bản và kiến thức đầu tiên. Những hoạt động sáng tạo tại độ tuổi này giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh, thể hiện ý tưởng và phát triển khả năng tự quản lý.
Để tạo nền tảng mạnh mẽ cho sự phát triển của trẻ 4-5 tuổi, Kienedu đã tổng hợp mẫu bài sáng kiến kinh nghiệm update mới nhất cho năm 2024. Những tài liệu này chứa đựng những gợi ý, kế hoạch giảng dạy và hoạt động thú vị, giúp giáo viên tạo ra môi trường học tập phong phú và thú vị, góp phần hỗ trợ trẻ nhỏ trong quá trình phát triển đầy tiềm năng.

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc “vận động theo nhạc” cho trẻ 4 - 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động âm nhạc “vận động theo nhạc” cho trẻ 4 - 5 tuổi

Môn:
Lớp: 4-5 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 2176
Lượt tải: 14
Số trang: 30
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 30
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
2176 14 lượt tải
SKKN Một số biện pháp triển vận động cho trẻ 4 - 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp triển vận động cho trẻ 4 - 5 tuổi

Môn:
Lớp: 4-5 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 561
Lượt tải: 3
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
561 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4 – 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp phát triển tính tích cực vận động trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4 – 5 tuổi

Môn:
Lớp: 4-5 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 750
Lượt tải: 5
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
750 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao kỹ năng vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp nâng cao kỹ năng vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi

Môn:
Lớp: 4-5 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 997
Lượt tải: 6
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 26
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
997 6 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

Môn:
Lớp: 4-5 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 1288
Lượt tải: 7
Số trang: 28
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 28
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
1288 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp tổ chức trò chơi vận động cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

Môn:
Lớp: 4-5 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 652
Lượt tải: 3
Số trang: 17
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 17
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
652 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ 4 - 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ 4 - 5 tuổi

Môn:
Lớp: 4-5 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 1087
Lượt tải: 6
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
1087 6 lượt tải
SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 4 – 5 tuổi

SKKN Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 4 – 5 tuổi

Môn:
Lớp: 4-5 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 2072
Lượt tải: 9
Số trang: 31
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 31
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
2072 9 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

SKKN Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi

Môn:
Lớp: 4-5 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 1289
Lượt tải: 8
Số trang: 30
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 30
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
1289 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 4- 5 tuổi phát triển thể chất

SKKN Một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 4- 5 tuổi phát triển thể chất

Môn:
Lớp: 4-5 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 686
Lượt tải: 3
Số trang: 21
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 21
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
686 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp phát triển tính tích cực trong hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

SKKN Một số biện pháp phát triển tính tích cực trong hoạt động giáo dục phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

Môn:
Lớp: 4-5 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 2751
Lượt tải: 11
Số trang: 37
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 37
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
2751 11 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng tổ chức cho trẻ 4 - 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học

SKKN Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng tổ chức cho trẻ 4 - 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học

Môn:
Lớp: 4-5 tuổi
Bộ sách:
Lượt xem: 672
Lượt tải: 4
Số trang: 28
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 28
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
672 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com