Logo Kiến Edu

GDCD 6

Sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 6 THCS năm học 2023 – 2024 nhấn mạnh vào việc áp dụng chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới ‘Chân trời sáng tạo’, ‘Cánh diều’,… để giáo dục học sinh về quyền và nghĩa vụ công dân, đạo đức và các giá trị xã hội. Qua các hoạt động giảng dạy sáng tạo, dự án thực tiễn và thảo luận nhóm, học sinh sẽ học cách áp dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày, phát triển tư duy phản biện và nhận thức về bản thân và môi trường xã hội. Mục tiêu của sáng kiến này là giúp học sinh lớp 6 hiểu và trân trọng giá trị của việc là một công dân tốt, có trách nhiệm, qua đó xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển cá nhân và đóng góp vào xã hội.

Nơi nhập dữ liệu

SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong học môn GDCD 6 thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Cánh diều

Sáng kiến kinh nghiệm "Biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong học môn GDCD 6 thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Cánh diều"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1. Xác định mục tiêu của hoạt động chủ đề 6 Biện pháp 2. Giao nhiệm vụ và công tác chuẩn bị 8 Biện pháp 3. Trình bày, báo cáo sản phẩm và đánh giá hoạt động 13 Biện pháp 4. Đánh giá sản phẩm và kết quả hoạt động

453 7 lượt tải
SKKN Ứng dụng các phương pháp dạy học mới nhằm cải thiện chất lượng học tập môn GDCD lớp 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Ứng dụng các phương pháp dạy học mới nhằm cải thiện chất lượng học tập môn GDCD lớp 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Ứng dụng các phương pháp dạy học mới nhằm cải thiện chất lượng học tập môn GDCD lớp 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Vận dụng Phương pháp động não 2.3.2. Phương pháp thảo luận nhóm 2.3.3. Phương pháp đóng vai 2.3.4. Phương pháp giải quyết vấn đề 2.3.5. Phương pháp diễn giải 2.3.6. Phương pháp tổ chức trò chơi a. Trò chơi “Hái hoa dân chủ” b. Trò chơi “Tiếp sức” c. Trò chơi “Nhanh mắt, nhanh tay”

432 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học các bài về pháp luật hiệu quả trong môn GDCD lớp 6 (Bộ sách kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học các bài về pháp luật hiệu quả trong môn GDCD lớp 6 (Bộ sách kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp tổ chức dạy học các bài về pháp luật hiệu quả trong môn GDCD lớp 6 (Bộ sách kết nối tri thức)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Giải pháp 1: Thay đổi hình thức kiểm tra bài cũ bằng trò chơi 2.3.2. Giải pháp 2: Đa dạng hóa hình thức giảng dạy phù hợp với từng bài để nâng cao hứng thú cho học sinh Đưa thực tiễn, tư liệu cuộc sống vào bài giảng, làm cho bài giảng phong phú, sinh động, học sinh dễ hiểu và có ấn tượng sâu sắc về bài học. Phương pháp nêu gương. Phương pháp thảo luận nhóm. Phương pháp giải quyết vấn đề (hay còn gọi là phương pháp xử lí tình huống). Phương pháp đóng vai. Phương pháp trò chơi.

583 5 lượt tải
SKKN Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy bài “Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên” – Giáo dục công dân 6 nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

SKKN Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy bài “Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên” – Giáo dục công dân 6 nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy bài “Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên” – Giáo dục công dân 6 nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Nắm vững mục đích của dạy học tích hợp liên môn 3.2. Nắm vững các phương pháp dạy học tích hợp liên môn Dạy học theo dự án. Phương pháp trực quan. Phương pháp thực địa. Phương pháp thảo luận nhóm. Phương pháp dạy học đặt và giải quyết vấn đề. Và các kĩ thuât dạy học khác. 3.3. Thiết kế giáo án dạy học tích hợp kiến thức liên môn 3.4. Tổ chức giờ dạy dạy học tích hợp kiến thức liên môn  

639 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy học tích cực môn GDCD lớp 6

SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy học tích cực môn GDCD lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy học tích cực môn GDCD lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Vận dụng Phương pháp động não 2.3.2. Phương pháp thảo luận nhóm 2.3.3. Phương pháp đóng vai 2.3.4. Phương pháp giải quyết vấn đề 2.3.5. Phương pháp diễn giải 2.3.6. Phương pháp tổ chức trò chơi 2.3.7. Thực nghiệm dạy học theo tổ chức hoạt động học cho học sinh, vận dụng đề tài nghiên cứu

1163 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm giảng dạy để thực hiện tích hợp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD ở Lớp 6

SKKN Một số kinh nghiệm giảng dạy để thực hiện tích hợp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD ở Lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm giảng dạy để thực hiện tích hợp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD ở Lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1 Giải pháp thứ nhất: Sử dụng đồ dùng trực quan. -Dạy học trực quan (hay còn gọi là trình bày trực quan) là PPDH sử dụng những phương tiện trực quan, phương tiện kĩ thuật dạy học trước, trong và sau khi nắm tài liệu mới, khi ôn tập, khi củng cố, hệ thống hóa và kiểm tra tri thức, kĩ năng, kĩ xảo - Đồ dùng trực quan có vai trò rất lớn trong việc giúp học sinh nhớ kĩ, hiểu sâu những hình ảnh, những kiến thức lịch sử 2.3.2.Giải pháp thứ hai: Sưu tầm những câu chuyện kể về Bác. 2.3.3.Phương pháp tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào một bài cụ thể. Bài 4: "Lễ độ" (Tiết PPCT 5).

733 5 lượt tải
SKKN Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua một số bài dạy GDCD lớp 6 mô hình trường học mới

SKKN Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua một số bài dạy GDCD lớp 6 mô hình trường học mới

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua một số bài dạy GDCD lớp 6 mô hình trường học mới” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Mục đích của việc giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh khối 6 mô hình trường học mới. 2.3.2. Nội dung cơ bản của việc giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần tích hợp trong một số bài dạy. 2.3.3. Cách thức tiến hành. Bước 1: Xác định nội dung bài học có tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bước 2: Xác định mức độ tích hợp. Bước 3: Xác định phương pháp tích hợp. Bước 4: Chuẩn bị phương tiện và tư liệu dạy học. 2.3.4. Thực hành một số bài dạy cụ thể.

613 3 lượt tải
SKKN Vận dụng tích hợp kiến thức liên môn vào dạy bài 14 - Thực hiện trật tự an toàn giao thông - Giáo dục công dân 6

SKKN Vận dụng tích hợp kiến thức liên môn vào dạy bài 14 - Thực hiện trật tự an toàn giao thông - Giáo dục công dân 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Vận dụng tích hợp kiến thức liên môn vào dạy bài 14 - Thực hiện trật tự an toàn giao thông - Giáo dục công dân 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Về phía học sinh 2.3.2. Về phía giáo viên 2.3.3. Giáo án 2.3.4. Tổ chức giờ học vận dụng kiến thức liên môn trên lớp 2.3.5. Giáo án minh họa

1448 9 lượt tải
SKKN Sử dụng hiệu quả phương pháp thảo luận nhóm trong dạy và học môn Giáo dục công dân Lớp 6

SKKN Sử dụng hiệu quả phương pháp thảo luận nhóm trong dạy và học môn Giáo dục công dân Lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng hiệu quả phương pháp thảo luận nhóm trong dạy và học môn Giáo dục công dân Lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tính đặc trưng bộ môn. 2. Giải pháp cũ thường làm. 3. Giải pháp mới cải tiến. 3.1 Chuẩn bị. 3.2 Tiến hành thảo luận nhóm tại lớp. 3.3 Tổ chức báo cáo kết quả thảo luận nhóm. 4. Kết quả thực hiện. 5. Bài học kinh nghiệm. 6. Ý kiến đề xuất.

2055 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 6

SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Mô tả biện pháp trước khi tạo ra sáng kiến: Biện pháp thứ nhất: Họp phụ huynh đầu năm cùng giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh trong việc giáo dục đạo đức cho các em. Biện pháp thứ hai: Lắng nghe học sinh nói về quan điểm của cá nhân về sự phát triển toàn diện bản thân trong những tuần đầu của năm học. 2. Mô tả biện pháp sau khi có sáng kiến Biện pháp thứ nhất: Tham mưu với nhà trường thành lập tổ tư vấn tâm lí cho học sinh. Biện pháp thứ hai: Kết hợp Ban giám hiệu, giáo viên Tổng phụ trách đội tổ chức cho học sinh học tập nội quy của nhà trường, quy tắc ứng xử của học sinh ngay từ đầu năm học. Biện pháp thứ ba: Ứng dụng các thành tựu công nghệ, thiết lập kênh thông tin đa chiều giữa giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và phụ huynh học sinh Biện pháp thứ tư: Tổ chức phong phú các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm, vui chơi, văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ. Biện pháp thứ 5: Giáo viên chủ nhiệm phải làm tốt công tác phối hợp, tìm nguyên nhân và hướng khắc phục: 3. Dùng nghệ thuật sư phạm trong công tác chủ nhiệm. 3.1. Dùng nghệ thuật tạo cơ hội để khen học sinh: 3.2. Phải biết giao việc từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp: 3.3. Phải nghiên cứu lý lịch, hồ sơ học sinh: 3.4. Xây dựng ban cán sự lớp với tinh thần tự quản, ý thức trách nhiệm cao: 3.5. Xây dựng tập thể lớp đoàn kết, vững mạnh, có tinh thần yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau. 3.6. Phối hợp tốt ba môi trường giáo dục. 3.7. Nhiệt tình, linh động với công việc, công bằng với học sinh, khen thưởng và phê bình kịp thời. 4. Giáo dục kĩ năng giao tiếp thông qua tổ chức đoàn đội. 5. Dùng kĩ năng giao tiếp, nhân cách người thầy giáo dục kĩ năng giao tiếp ,nhân cách học sinh. 6. Giáo dục kĩ năng giao tiếp, nhân cách học sinh thông qua môn đạo đức.

673 4 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm vào quá trình dạy học môn Giáo dục công dân lớp 6

SKKN Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm vào quá trình dạy học môn Giáo dục công dân lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm vào quá trình dạy học môn Giáo dục công dân lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp b.1. Vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học trong quá trình dạy học b.2. Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong quá trình dạy học b.2.1. Đại cương về phương pháp dạy học b.2.2. Phương pháp dạy học thảo luận nhóm b.2.3. Vận dụng các phương pháp trong đó chủ đạo là phương pháp thảo luận nhóm vào dạy học GDCD lớp 6 c. Điều kiện thực hiện giải pháp, biện pháp d. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu

822 7 lượt tải
SKKN Một số giải pháp góp phần dạy học có hiệu quả các bài pháp luật môn giáo dục công dân khối lớp 6

SKKN Một số giải pháp góp phần dạy học có hiệu quả các bài pháp luật môn giáo dục công dân khối lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số giải pháp góp phần dạy học có hiệu quả các bài pháp luật môn giáo dục công dân khối lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Tổ chức tốt việc làm đồ dùng dạy học, sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên. Giải pháp 2: Trong quá trình dạy học giáo viên cần phải kiểm tra bài cũ của học sinh. Giải pháp 3: Trong tiết dạy giáo viên có thể vận dụng các phương pháp giảng dạy, tùy theo mỗi bài, sao cho phù hợp. Phương pháp nêu gương. Phương pháp thảo luận nhóm. Phương pháp giải quyết vấn đề (hay còn gọi là phương pháp xử lí tình huống). Phương pháp đóng vai. Phương pháp trò chơi.

621 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com