GDCD 6

Sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 6 THCS năm học 2023 – 2024 nhấn mạnh vào việc áp dụng chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới ‘Chân trời sáng tạo’, ‘Cánh diều’,… để giáo dục học sinh về quyền và nghĩa vụ công dân, đạo đức và các giá trị xã hội. Qua các hoạt động giảng dạy sáng tạo, dự án thực tiễn và thảo luận nhóm, học sinh sẽ học cách áp dụng kiến thức vào cuộc sống hàng ngày, phát triển tư duy phản biện và nhận thức về bản thân và môi trường xã hội. Mục tiêu của sáng kiến này là giúp học sinh lớp 6 hiểu và trân trọng giá trị của việc là một công dân tốt, có trách nhiệm, qua đó xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển cá nhân và đóng góp vào xã hội.

Nơi nhập dữ liệu

SKKN Biện pháp phát huy tính tích cực của học sinh trong học môn GDCD 6 thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo - Cánh diều

Môn: GDCD
Lớp: 6
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 453
Lượt tải: 7
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 22
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
453 7 lượt tải
SKKN Ứng dụng các phương pháp dạy học mới nhằm cải thiện chất lượng học tập môn GDCD lớp 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Ứng dụng các phương pháp dạy học mới nhằm cải thiện chất lượng học tập môn GDCD lớp 6 (Bộ sách Chân trời sáng tạo)

Môn: GDCD
Lớp: 6
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 432
Lượt tải: 5
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 27
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
432 5 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học các bài về pháp luật hiệu quả trong môn GDCD lớp 6 (Bộ sách kết nối tri thức)

SKKN Một số biện pháp tổ chức dạy học các bài về pháp luật hiệu quả trong môn GDCD lớp 6 (Bộ sách kết nối tri thức)

Môn: GDCD
Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 583
Lượt tải: 5
Số trang: 33
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 33
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
583 5 lượt tải
SKKN Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy bài “Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên” – Giáo dục công dân 6 nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

SKKN Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy bài “Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên” – Giáo dục công dân 6 nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

Môn: Giáo dục công dân
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 639
Lượt tải: 4
Số trang: 24
Tác giả: Trần Thị Hồng Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thiệu Khánh
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 24
Tác giả: Trần Thị Hồng Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thiệu Khánh
Năm viết: 2020-2021
639 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy học tích cực môn GDCD lớp 6

SKKN Một số kinh nghiệm vận dụng phương pháp dạy học tích cực môn GDCD lớp 6

Môn: Giáo dục công dân
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 1163
Lượt tải: 7
Số trang: 30
Tác giả: Trần Thị Thanh Phương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS An Phú
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 30
Tác giả: Trần Thị Thanh Phương
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: THCS An Phú
Năm viết: 2020-2021
1163 7 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm giảng dạy để thực hiện tích hợp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD ở Lớp 6

SKKN Một số kinh nghiệm giảng dạy để thực hiện tích hợp tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong dạy học môn GDCD ở Lớp 6

Môn: Giáo dục công dân
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 733
Lượt tải: 5
Số trang: 26
Tác giả: Phạm Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Dương Nội
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 26
Tác giả: Phạm Thị Minh Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Dương Nội
Năm viết: 2019-2020
733 5 lượt tải
SKKN Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua một số bài dạy GDCD lớp 6 mô hình trường học mới

SKKN Tích hợp giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua một số bài dạy GDCD lớp 6 mô hình trường học mới

Môn: Giáo dục công dân
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 613
Lượt tải: 3
Số trang: 22
Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Chương Dương
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 22
Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Chương Dương
Năm viết: 2020-2021
613 3 lượt tải
SKKN Vận dụng tích hợp kiến thức liên môn vào dạy bài 14 - Thực hiện trật tự an toàn giao thông - Giáo dục công dân 6

SKKN Vận dụng tích hợp kiến thức liên môn vào dạy bài 14 - Thực hiện trật tự an toàn giao thông - Giáo dục công dân 6

Môn: Giáo dục công dân
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 1448
Lượt tải: 9
Số trang: 26
Tác giả: Trần Thị Kim Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thăng Long
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 26
Tác giả: Trần Thị Kim Anh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thăng Long
Năm viết: 2020-2021
1448 9 lượt tải
SKKN Sử dụng hiệu quả phương pháp thảo luận nhóm trong dạy và học môn Giáo dục công dân Lớp 6

SKKN Sử dụng hiệu quả phương pháp thảo luận nhóm trong dạy và học môn Giáo dục công dân Lớp 6

Môn: Giáo dục công dân
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 2055
Lượt tải: 3
Số trang: 37
Tác giả: Bùi Thị Minh Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Tiến
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 37
Tác giả: Bùi Thị Minh Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Tiến
Năm viết: 2020-2021
2055 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 6

SKKN Một số biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 6

Môn: Giáo dục công dân
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 673
Lượt tải: 4
Số trang: 19
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Tân
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 19
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Hà Tân
Năm viết: 2019-2020
673 4 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm vào quá trình dạy học môn Giáo dục công dân lớp 6

SKKN Sử dụng phương pháp thảo luận nhóm vào quá trình dạy học môn Giáo dục công dân lớp 6

Môn: Giáo dục công dân
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 822
Lượt tải: 7
Số trang: 29
Tác giả: Lê Thị Minh Tâm
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Nam Từ Liêm
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 29
Tác giả: Lê Thị Minh Tâm
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Nam Từ Liêm
Năm viết: 2019-2020
822 7 lượt tải
SKKN Một số giải pháp góp phần dạy học có hiệu quả các bài pháp luật môn giáo dục công dân khối lớp 6

SKKN Một số giải pháp góp phần dạy học có hiệu quả các bài pháp luật môn giáo dục công dân khối lớp 6

Môn: Giáo dục công dân
Lớp: 6
Bộ sách:
Lượt xem: 621
Lượt tải: 5
Số trang: 30
Tác giả: Bùi Thị Minh Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Lương Định Của
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 30
Tác giả: Bùi Thị Minh Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: THCS Lương Định Của
Năm viết: 2020-2021
621 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com