Logo Kiến Edu

Tiếng Anh 9

Kienedu đã tổng hợp và chọn lọc các mẫu sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Tiếng Anh lớp 9, sử dụng bộ sách Global Success, I-Learn Smart World, English Discovery,… và chương trình giáo dục mới 2018, dành cho năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến nhằm mục đích chuẩn bị cho học sinh những năng lực tiếng Anh và sẵn sàng cho các kỳ thi quan trọng, thông qua các bài giảng sáng tạo, dự án và hoạt động thực hành. Giáo viên được khuyến khích áp dụng các phương tiện giáo dục hiện đại và tương tác để tăng cường khả năng ngôn ngữ, bao gồm giao tiếp, phân tích văn bản và viết lách sáng tạo. Mục tiêu là giúp học sinh lớp 9 phát triển sự tự tin, tư duy phê phán và kỹ năng giao tiếp trong Tiếng Anh, qua đó nâng cao khả năng học tập và thành công trong tương lai.

SKKN Some experiences to teach more effectively language focus in grade 9

SKKN Some experiences to teach more effectively language focus in grade 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Some experiences to teach more effectively language focus in grade 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Using the situations - Tranlation - How to drill the sentences - The techniques to cosolidate after drilling. The latter toughens such awareness and strategies in learners by involving them in the speaking practice. This stage is of great importance since only raising student’s awareness cannot ensure the raise in the autonomy level. Teachers ought to provide thenecessary resources to adjust these instructions to fit students’learning needs and see how students make use of this toolto learn.

502 6 lượt tải
SKKN Experiences in using some techniques to teach reading skill lessons in English 9

SKKN Experiences in using some techniques to teach reading skill lessons in English 9

The stages and strategies of reading that teachers should promote for their students are: Pre-reading, While reading and Post-reading stages . They are very important when teaching any reading text. Instruction in reading strategies is not an add-on, but rather an integral part of the use of reading activities in the language classroom. Teachers can help their students become effective readers by teaching them how to use strategies before, during, and after reading. Teachers can use the following teaching techniques in teaching reading skill, especially in each stage: Pre – reading, While-reading and Post- reading which make students get knowledge actively and creatively.

1759 18 lượt tải
SKKN Start the skill lessons with a part of language focus efficiently in grade 9

SKKN Start the skill lessons with a part of language focus efficiently in grade 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Start the skill lessons with a part of language focus efficiently in grade 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: I've redesigned the Language focus exercises into fun games for the startups of listening or speaking skill lessons. Detail as follows: 2.3.1.“ Snake and ladder” game 2.3.2. Run for flag on the moon game 2.3.3. Guessing picture game 2.3.4. Stepping stone game 2.3.5. Shark attack game

844 6 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh học câu bị động một cách có hiệu quả

SKKN Hướng dẫn học sinh học câu bị động một cách có hiệu quả

Sáng kiến kinh nghiệm SKKN Hướng dẫn học sinh học câu bị động một cách có hiệu quả triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Thông qua các ví dụ để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, và dễ khắc sâu kiến thức chuyển đổi sang câu bị động, tôi rút ra những điểm cần khái quát sau: - Quan sát câu chủ động thuộc loại gì, dạng đặc biệt hay dạng cơ bản. - Xác định đúng các thành phần (chủ ngữ, động từ và tân ngữ ở câu chủ động) để đổi sang câu bị động một cách phù hợp. - Sử dụng thành thạo công thức chuyển đổi câu bị động ( kể cả câu bị động của những động từ khuyết thiếu ). - Nắm vững sơ đồ chuyển đổi. - Nhớ học thuộc quá khứ phân từ của những động từ bất quy tắc. - Chú ý vị trí của những trạng từ. - Hiểu và nắm được một số mẫu chuyển đổi câu. - Phân biệt được một số lỗi sai và cách khắc phục.

1446 7 lượt tải
SKKN Dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh Khối 9

SKKN Dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh Khối 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh cho học sinh Khối 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Tiến hành các kỹ thuật dạy nghe - Tổ chức, triển khai thực hiện - Thực hành nhiều dạng bài tập nghe hiểu - Nắm chắc một số nguyên tắc cơ bản khi tiến hành các hoạt động nghe - Tiến hành các phương pháp đa chiều - Luôn áp dụng các thủ thuật đặt câu hỏi khi dạy kỹ năng nghe Tiếng Anh

2076 12 lượt tải
SKKN Techniques for teaching production in the lesson Listen and Read – English 9

SKKN Techniques for teaching production in the lesson Listen and Read – English 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Techniques for teaching production in the lesson Listen and Read – English 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Here are some techniques for teaching production in the lesson “ Listen and Read” 1. Discussion. Discuss in pairs or in groups about the lesson from the content of the dialgue 2.Free Role play. Two students in front of the class , or students working in pairs 3. Comparision. Compare the contents of the lesson with the facts 4. Expressing feelings and opinions. Express feelings and opinions about the content or characters in the dialogue 5. Imagination. 6. Brainstorm. 7. Mapped Dialogue. 8. Survey. 9. Retelling.

2128 13 lượt tải
SKKN Using Blended-Learning approach to enhance 9th grade students’ speaking skills

SKKN Using Blended-Learning approach to enhance 9th grade students’ speaking skills

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Using Blended-Learning approach to enhance 9th grade students’ speaking skills” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: In planning, the teacher prepared syllabus, lesson plan, source of online learning, blended learning strategy based on the English 9 curriculum of the Vietnamese ministry of education and training. To reach the stated goal, the action plan is executed during the second semester. The project comprises two phases (12 weeks, second semester ..........). The latter toughens such awareness and strategies in learners by involving them in the speaking practice. This stage is of great importance since only raising student’s awareness cannot ensure the raise in the autonomy level. Teachers ought to provide thenecessary resources to adjust these instructions to fit students’learning needs and see how students make use of this toolto learn.

783 5 lượt tải
SKKN How to improve students’ speaking skill while teaching other skills

SKKN How to improve students’ speaking skill while teaching other skills

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN How to improve students’ speaking skill while teaching other skills” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Firstly, teachers must make sure that students feel safe and confident while they express themselves 3.2. Secondly, teachers must pay attention to warm-up activities 3.3. Thirdly, students must be well-prepared and well-instructed before they practice speaking English 3.4. Fourthly, varying communicative activities is also important 3.5. Last but not least, teachers should also pay attention to these points

3087 15 lượt tải
SKKN Thiết kế lại một số bài tập viết trong chương trình tiếng Anh lớp 9 cho phù hợp với đối tượng học sinh vùng sâu vùng xa

SKKN Thiết kế lại một số bài tập viết trong chương trình tiếng Anh lớp 9 cho phù hợp với đối tượng học sinh vùng sâu vùng xa

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Thiết kế lại một số bài tập viết trong chương trình tiếng Anh lớp 9 cho phù hợp với đối tượng học sinh vùng sâu vùng xa” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: -Thứ nhất, giáo viên phải thật sự đầu tư và tìm tòi để có những bài tập vừa phù hợp với trình độ học sinh, yêu cầu của bài học vừa phải phát huy được tính sáng tạo, tích cực và chủ động của học sinh trong giờ học. -Thứ hai, Giáo viên phải làm thật tốt khâu giới thiệu ngữ liệu giải thích thật rõ ràng yêu cầu của bài tập, cung cấp từ vựng đầy đủ, cấu trúc câu cho phù hợp với từng bài viết. -Thứ ba, phải đảm bảo rằng mỗi bài tập được thiết kế lại luôn phải phù hợp, nhẹ nhàng hơn, đảm bảo tính vừa sức, nhưng không dễ quá sẽ làm cho học sinh cảm thấy nhàm chán

1264 7 lượt tải
SKKN Using integrated teaching methodology to teach English

SKKN Using integrated teaching methodology to teach English

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Using integrated teaching methodology to teach English” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: - Due to the limited time, I just introduce my product designed: Description of teaching and learning activities in English lesson plan of grade 9, period 8: Unit 2. Clothing- section: Getting started + listen and read. - To teach subject-oriented integrated topics, such as: Using interdisciplinary teaching methodology in teaching English, namely, Unit 2: Getting stared + listen and Read. I have used the relevant knowledge of subjects such as Arts, History, Music, Civic education to increase the interest in learning, and stimulate the ability to use English for solving the problem of the lesson.

1339 9 lượt tải
SKKN Some kinds of exercises apply to poor students in English 9

SKKN Some kinds of exercises apply to poor students in English 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Some kinds of exercises apply to poor students in English 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Understand students’ learning capacity 2.3.2. Help students recognize the importance of the subject. 2.3.3. Respect students' opinions, encourage learning and bring confidence to students 2.3.4. Use types of exercises to fill the void of basic knowledge of poor students

881 5 lượt tải
SKKN A number of the measures to promote the positive English learning for students grade 9

SKKN A number of the measures to promote the positive English learning for students grade 9

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN A number of the measures to promote the positive English learning for students grade 9” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: a. Use intuitive visuals for each lesson b. Using different tips, and how to organize different activities in each part of teaching and lesson c. Designing games based on software utilities such as violet, microsoft office powerpoint to introduce or consolidate lesson is also excited for all students at different levels d.General - Commendation - Award

2651 12 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com