KHTN THCS

Xin gửi đến quý thầy cô trọn bộ sáng kiến kinh nghiệm môn Khoa học Tự nhiên THCS mới nhất của chúng tôi – một nguồn tài nguyên quý giá cho năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến này áp dụng chương trình giáo dục 2018, được thiết kế để hỗ trợ giáo viên sử dụng các bộ sách như ‘Chân trời sáng tạo’, ‘Cánh diều’, và ‘Kết nối tri thức với cuộc sống’. Mục tiêu là tạo ra một môi trường học tập sinh động và tương tác, nơi học sinh có thể khám phá và hiểu biết sâu sắc về thế giới tự nhiên xung quanh. Từ các khái niệm cơ bản về sinh học, hóa học, vật lý, đến việc áp dụng kiến thức này vào giải quyết các vấn đề thực tế, giáo viên sẽ được trang bị để khuyến khích tư duy phản biện, sự tò mò và đam mê khoa học trong học sinh.

SKKN Thiết kế một số hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học môn KHTN 6 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Thiết kế một số hoạt động học tập theo định hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học môn KHTN 6 (KNTT) (W+PPT)

Môn: KHTN
Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 552
Lượt tải: 5
Số trang: 15
Tác giả: Kiến Edu
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
Đơn vị công tác: Hà Nội
Năm viết: 10
Số trang: 15
Tác giả: Kiến Edu
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
Đơn vị công tác: Hà Nội
Năm viết: 10
552 5 lượt tải
SKKN Lồng ghép giải thích các hiện tượng thực tế trong hoạt động luyện tập – vận dụng thuộc chương hai chất quanh ta môn KHTN lớp 6 (W+PPT)

SKKN Lồng ghép giải thích các hiện tượng thực tế trong hoạt động luyện tập – vận dụng thuộc chương hai chất quanh ta môn KHTN lớp 6 (W+PPT)

Môn: KHTN
Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 524
Lượt tải: 8
Số trang: 16
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 16
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
524 8 lượt tải
SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh thông qua tổ chức trò chơi khi dạy phân môn Sinh học KHTN 6 (CTST)

SKKN Biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh thông qua tổ chức trò chơi khi dạy phân môn Sinh học KHTN 6 (CTST)

Môn: KHTN (CHUNG)
Lớp: 6
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 541
Lượt tải: 7
Số trang: 35
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 35
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
541 7 lượt tải
SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Vật Lí KHTN 6 Kết nối tri thức

SKKN Sử dụng sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn Vật Lí KHTN 6 Kết nối tri thức

Môn: KHTN (CHUNG)
Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 534
Lượt tải: 2
Số trang: 24
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 24
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
534 2 lượt tải
SKKN Nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong môn KHTN lớp 6 Cánh Diều

SKKN Nâng cao hiệu quả hoạt động nhóm nhằm phát triển năng lực cho học sinh trong môn KHTN lớp 6 Cánh Diều

Môn: KHTN (CHUNG)
Lớp: 6
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 525
Lượt tải: 3
Số trang: 28
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 28
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
525 3 lượt tải
SKKN Biện pháp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong giảng dạy môn KHTN 6 sách Chân trời sáng tạo

SKKN Biện pháp lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong giảng dạy môn KHTN 6 sách Chân trời sáng tạo

Môn: KHTN (CHUNG)
Lớp: 6
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 502
Lượt tải: 0
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
502 0 lượt tải
SKKN Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học nhằm đổi mới phương pháp trong giảng dạy môn KHTN 6 (KNTT)

SKKN Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đồ dùng dạy học nhằm đổi mới phương pháp trong giảng dạy môn KHTN 6 (KNTT)

Môn: KHTN (CHUNG)
Lớp: 6
Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống
Lượt xem: 418
Lượt tải: 5
Số trang: 33
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 33
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
418 5 lượt tải
SKKN Thiết kế và sáng tạo đồ dùng dạy học môn KHTN lớp 6 và lớp 7 nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THCS (KNTT)

SKKN Thiết kế và sáng tạo đồ dùng dạy học môn KHTN lớp 6 và lớp 7 nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THCS (KNTT)

Môn: KHTN (phân môn Vật lí)
Lớp: 6,7
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 567
Lượt tải: 5
Số trang: 64
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 64
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
567 5 lượt tải
SKKN Phương pháp tích hợp bảo vệ môi trường vào giảng dạy phân môn Vật lí - KHTN 7 kết nối tri thức

SKKN Phương pháp tích hợp bảo vệ môi trường vào giảng dạy phân môn Vật lí - KHTN 7 kết nối tri thức

Môn: KHTN (phân môn Vật lí)
Lớp: 7
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 674
Lượt tải: 3
Số trang: 24
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 24
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
674 3 lượt tải
SKKN Một số biện pháp giới thiệu bài ấn tượng để tạo hứng thú học tập phân môn Sinh học - KHTN 8 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số biện pháp giới thiệu bài ấn tượng để tạo hứng thú học tập phân môn Sinh học - KHTN 8 (Bộ sách Cánh diều)

Môn: KHTN (phân môn Sinh học)
Lớp: 8
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 1092
Lượt tải: 9
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 25
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
1092 9 lượt tải
SKKN Biện pháp phát huy năng lực tự học của học sinh trong môn KHTN 7 - Chân trời sáng tạo

SKKN Biện pháp phát huy năng lực tự học của học sinh trong môn KHTN 7 - Chân trời sáng tạo

Môn: KHTN
Lớp: 7
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 1122
Lượt tải: 6
Số trang: 29
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 29
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
1122 6 lượt tải
SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập để cải thiện chất lượng phân môn Sinh học - KHTN 7 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Vận dụng hiệu quả trò chơi học tập để cải thiện chất lượng phân môn Sinh học - KHTN 7 (Bộ sách Cánh diều)

Môn: KHTN (phân môn Sinh học)
Lớp: 7
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 793
Lượt tải: 9
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
Số trang: 23
Tác giả:
Trình độ chuyên môn:
Đơn vị công tác:
Năm viết:
793 9 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com