Logo Kiến Edu

Toán 7

Kienedu cung cấp sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Toán lớp 7, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều,… dành cho năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến giúp giáo viên phát triển các bài giảng về số học, đại số, hình học, và thống kê, nhằm khuyến khích học sinh phát triển tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề. Tài liệu bao gồm các phương pháp giảng dạy mới, thí nghiệm thực tế và dự án sáng tạo, nhằm mục đích giúp học sinh lớp 7 hiểu rõ và yêu thích Toán học, qua đó nuôi dưỡng tinh thần khoa học và khả năng sáng tạo trong thế giới kỹ thuật số.

SKKN Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Toán 7 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Toán 7 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Toán 7 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức cho học sinh tập vẽ sơ đồ tư duy. 2. Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy - học kiến thức mới. 3. Sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh củng cố kiến thức của một bài học, một chủ đề.

992 5 lượt tải
SKKN Vận dụng kỹ thuật mảnh ghép để nâng cao hiệu quả quá trình hình thành kiến thức mới môn Toán 7 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Vận dụng kỹ thuật mảnh ghép để nâng cao hiệu quả quá trình hình thành kiến thức mới môn Toán 7 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng kỹ thuật mảnh ghép để nâng cao hiệu quả quá trình hình thành kiến thức mới môn Toán 7 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Hướng dẫn học sinh thực hiện kỹ thuật mảnh ghép theo các bước: - Quan sát để tập cách hoạt động khi thực hiện kỹ thuật mảnh ghép. - Biết phối hợp tốt trong nhóm để hoạt động của nhóm có hiệu quả. - Tự đưa ra một vài vấn đề để có thể huy động được nhiều nhất các bạn trong nhóm, trong lớp tham gia dưới hình thức sử dụng kỹ thuật mảnh ghép.  - Khoảng thời gian trên lớp giáo viên giao cho từng nhóm học sinh một chủ đề nào đó để nghiên cứu kỹ. Mỗi nhóm các học sinh sẽ thảo luận tìm ra nội dung theo yêu cầu của giáo viên. Phương pháp này giúp học sinh, rèn luyện cho học sinh tính tự học, tự nghiên cứu và tự tin khi trình bày một vấn đề nào đó trước đám đông. - Khi học sinh đã chuẩn bị tốt tâm thế học tập như tài liệu và nội dung bài học thì việc sử dụng kỹ thuật các mảnh ghép là khâu cuối cùng để các học sinh có cơ hội nêu ý kiến của mình và ai cũng được tham gia vào nội dung của bài học hay một vấn đề mà giáo viên nêu ra.

754 10 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm tạo hứng thú học tập góp phần nâng cao chất lượng đại trà môn toán của học sinh lớp 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống

SKKN Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm tạo hứng thú học tập góp phần nâng cao chất lượng đại trà môn toán của học sinh lớp 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm tạo hứng thú học tập góp phần nâng cao chất lượng đại trà môn toán của học sinh lớp 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Cách tổ chức trò chơi học tập giờ Toán lớp 7 2.3.1.1. Những nguyên tắc khi sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học Toán 2.3.1.2. Cách lựa chọn trò chơi 2.3.1.3. Hướng dẫn cách chơi 2.3.2. Một số trò chơi đã sử dụng trong tiết dạy học môn Toán tại lớp 7A ở trường THCS 2.3.2.1. Trò chơi “Chạy tiếp sức” 2.3.2.2. Trò chơi “Sai ở đâu? Sửa thế nào?” 2.3.2.3. Trò chơi “Đoán ý đồng đội” 2.3.2.4. Trò chơi “Ai nhanh mắt hơn” 2.3.2.5. Trò chơi “Thử tài ghi nhớ” 2.3.2.6. Trò chơi “Thi viết nhanh”

992 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy một số dạng toán về tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau trong Đại số 7 theo bộ sách Cánh diều

SKKN Kinh nghiệm dạy một số dạng toán về tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau trong Đại số 7 theo bộ sách Cánh diều

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm dạy một số dạng toán về tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau trong Đại số 7 theo bộ sách Cánh diều " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Dạng 1: Lập tỉ lệ thức từ các tỷ số đẳng thức, tỉ lệ thức hoặc từ các số cho trước Dạng 2: Tìm số hạng chưa biết Dạng 3: Chứng minh đẳng thức khi biết một tỉ lệ thức Dạng 4: Toán chia tỉ lệ

533 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh trong dạy học môn Toán 7 - Cánh diều

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh trong dạy học môn Toán 7 - Cánh diều

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh trong dạy học môn Toán 7 - Cánh diều " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Gây hứng thú cho học sinh từ việc xây dựng môi trường học tập thân thiện. 2. Tổ chức các trò chơi gây hứng thú trong các tiết dạy. 3. Khai thác sử dụng phương tiện dạy học hiệu quả. 4. Phân chia các đối tượng học sinh.

422 9 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm giải toán về tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ở môn Đại số lớp 7 theo bộ sách Chân trời sáng tạo

SKKN Kinh nghiệm giải toán về tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ở môn Đại số lớp 7 theo bộ sách Chân trời sáng tạo

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm giải toán về tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ở môn Đại số lớp 7 theo bộ sách Chân trời sáng tạo" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Dạng 1: Loại toán chứng minh đẳng thức từ một tỉ lệ thức cho trước. Dạng 2 : Chia một số thành các phần tỉ lệ với các số cho trước. Dạng 3: Tìm hai số biết tích và tỉ số của chúng. Dạng 4 : Tính giá trị của biểu thức.

378 3 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải toán Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau môn Đại số 7 theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

SKKN Hướng dẫn học sinh giải toán Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau môn Đại số 7 theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Hướng dẫn học sinh giải toán Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau môn Đại số 7 theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Dạng 1. Tìm số hạng chưa biết Dạng 2: Chứng minh liên quan đến dãy tỉ số bằng nhau Dạng 3: Toán chia tỉ lệ Dạng 4: Một số sai lầm thường gặp trong giải toán liên quan đến tỷ số bằng nhau

1232 7 lượt tải
SKKN Dạy bài "Định lí Pytago" - Hình học 7 theo định hướng phát triển năng lực

SKKN Dạy bài "Định lí Pytago" - Hình học 7 theo định hướng phát triển năng lực

- Đánh giá “năng lực” của học sinh hơn là thời gian học. - Khai thác các thế mạnh của công nghệ cho việc dạy và học. Hướng dẫn qua máy tính cho chúng ta khả năng cá nhân hóa việc học cho mỗi học sinh. Bởi vì mỗi học sinh ở một tốc độ khác nhau và đến trường với kiến thức khác nhau, đây là một yêu cầu cơ bản của dạy học dựa trên năng lực. - Thay đổi căn bản vai trò của giáo viên, khi các giáo viên trước kia thường làm việc với học sinh theo các lớp, dạy học theo lịch trong một số tuần quy định, giáo viên là người trực tiếp đưa hướng dẫn và kiểm soát quá trình học tập. Đối với học sinh, điều này không phù hợp. Một số học sinh sẽ cần chậm lại, một số khác có thể cần hoạt động nhanh hơn. Học tập dựa trên phát triển năng lực làm thay đổi vai trò của giáo viên từ “một nhà hiền triết, suối nguồn của tri thức” đến “người hướng dẫn, đồng hành”. Các giáo viên làm việc với học sinh, hướng dẫn chúng học tập, trả lời các câu hỏi, hướng dẫn thảo luận và giúp học sinh tổng hợp và áp dụng kiến thức

958 3 lượt tải
SKKN Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy tiết 46 bài “Biểu đồ” Toán 7

SKKN Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy tiết 46 bài “Biểu đồ” Toán 7

Khi tiến hành tích hợp kiến thức liên môn vào bài học giáo viên cần thực hiện các bước sau: a. Khái quát bố cục của bài học Bài học được chia làm 3 phần Phần 1: Tìm hiểu thông tin sự kiện Phần 2: Nội dung bài học Phần 3: Bài tập b. Xác định các môn có nội dung kiến thức tích hợp trong từng phần của bài học - Lựa chọn những thông tin, nội dung có liên quan trong những bộ môn tích hợp

772 6 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 7 rèn luyện tốt kĩ năng cộng, trừ đa thức

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 7 rèn luyện tốt kĩ năng cộng, trừ đa thức

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 7 rèn luyện tốt kĩ năng cộng, trừ đa thức" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp 1: Hướng dẫn học sinh rèn luyện tốt kỹ năng thu gọn các đa thức Giải pháp 2: Hướng dẫn học sinh rèn luyện tốt kỹ năng tính tổng, hiệu của các đa thức Giải pháp 3: Hướng dẫn học sinh rèn luyện tốt kỹ năng tìm đa thức khi biết tổng hoặc hiệu của nó Giải pháp 4: Hướng dẫn học sinh rèn luyện tốt kỹ năng tính giá trị của đa thức

862 3 lượt tải
SKKN Rèn luyện khả năng tư duy logic và kỹ năng trình bày lời giải hình học cho học sinh lớp 7

SKKN Rèn luyện khả năng tư duy logic và kỹ năng trình bày lời giải hình học cho học sinh lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Rèn luyện khả năng tư duy logic và kỹ năng trình bày lời giải hình học cho học sinh lớp 7" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Giáo viên giúp học sinh hiểu thế nào là phương pháp phân tích ngược 2. Những yêu cầu bắt buộc trong khi thực hiện 3. Các phương pháp cụ thể đối với từng dạng bài toán

1075 4 lượt tải
SKKN Tổ chức hướng dẫn học sinh lớp 7 suy luận, phân tích để giải một số dạng toán về tam giác cân

SKKN Tổ chức hướng dẫn học sinh lớp 7 suy luận, phân tích để giải một số dạng toán về tam giác cân

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Tổ chức hướng dẫn học sinh lớp 7 suy luận, phân tích để giải một số dạng toán về tam giác cân" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tìm hiểu nội dung sách giáo khoa 2. Xây dựng hệ thống bài tập giúp học sinh độc lập suy nghĩ và sáng tạo trong cách giải khi sử dụng kiến thức đã học 2.1.Dạng 1: Hướng dẫn học sinh phân tích suy luận giải các bài toán quen thuộc 2.2.Dạng 2: Hướng dẫn học sinh phân tích suy luận giải các bài toán kẻ thêm đường phụ 2.3.Dạng 3: Hướng dẫn học sinh phân tích suy luận giải các bài toán tổng hợp

705 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com