Toán 7

Kienedu cung cấp sáng kiến kinh nghiệm THCS môn Toán lớp 7, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều,… dành cho năm học 2023 – 2024. Các sáng kiến giúp giáo viên phát triển các bài giảng về số học, đại số, hình học, và thống kê, nhằm khuyến khích học sinh phát triển tư duy logic và kỹ năng giải quyết vấn đề. Tài liệu bao gồm các phương pháp giảng dạy mới, thí nghiệm thực tế và dự án sáng tạo, nhằm mục đích giúp học sinh lớp 7 hiểu rõ và yêu thích Toán học, qua đó nuôi dưỡng tinh thần khoa học và khả năng sáng tạo trong thế giới kỹ thuật số.

SKKN Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Toán 7 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Toán 7 (KNTT) (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: 7
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 992
Lượt tải: 5
Số trang: 19
Tác giả: Đặng Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành An
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 19
Tác giả: Đặng Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành An
Năm viết: 2022-2023
992 5 lượt tải
SKKN Vận dụng kỹ thuật mảnh ghép để nâng cao hiệu quả quá trình hình thành kiến thức mới môn Toán 7 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Vận dụng kỹ thuật mảnh ghép để nâng cao hiệu quả quá trình hình thành kiến thức mới môn Toán 7 (KNTT) (W+PPT)

Môn: Toán
Lớp: 7
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 754
Lượt tải: 10
Số trang: 19
Tác giả: Phạm Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Thọ
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 19
Tác giả: Phạm Thị Thu Huyền
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành Thọ
Năm viết: 2022-2023
754 10 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm tạo hứng thú học tập góp phần nâng cao chất lượng đại trà môn toán của học sinh lớp 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống

SKKN Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm tạo hứng thú học tập góp phần nâng cao chất lượng đại trà môn toán của học sinh lớp 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Môn: Toán
Lớp: 7
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 992
Lượt tải: 5
Số trang: 23
Tác giả: Bùi Thị Minh Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS DTNT Cẩm Thủy
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 23
Tác giả: Bùi Thị Minh Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS DTNT Cẩm Thủy
Năm viết: 2022-2023
992 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy một số dạng toán về tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau trong Đại số 7 theo bộ sách Cánh diều

SKKN Kinh nghiệm dạy một số dạng toán về tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau trong Đại số 7 theo bộ sách Cánh diều

Môn: Toán
Lớp: 7
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 533
Lượt tải: 7
Số trang: 23
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Lâm
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 23
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Lâm
Năm viết: 2022-2023
533 7 lượt tải
SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh trong dạy học môn Toán 7 - Cánh diều

SKKN Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh trong dạy học môn Toán 7 - Cánh diều

Môn: Toán
Lớp: 7
Bộ sách: Cánh diều
Lượt xem: 422
Lượt tải: 9
Số trang: 23
Tác giả: Trần Thị Thu Mai
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Tượng
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 23
Tác giả: Trần Thị Thu Mai
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Tượng
Năm viết: 2022-2023
422 9 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm giải toán về tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ở môn Đại số lớp 7 theo bộ sách Chân trời sáng tạo

SKKN Kinh nghiệm giải toán về tỉ lệ thức, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ở môn Đại số lớp 7 theo bộ sách Chân trời sáng tạo

Môn: Toán
Lớp: 7
Bộ sách: Chân trời sáng tạo
Lượt xem: 378
Lượt tải: 3
Số trang: 20
Tác giả: Lê Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Quảng
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 20
Tác giả: Lê Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Thạch Quảng
Năm viết: 2022-2023
378 3 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh giải toán Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau môn Đại số 7 theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

SKKN Hướng dẫn học sinh giải toán Tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau môn Đại số 7 theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Môn: Toán
Lớp: 7
Bộ sách: Kết nối tri thức
Lượt xem: 1232
Lượt tải: 7
Số trang: 26
Tác giả: Đặng Thị Hồng Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Cẩm Quý
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 26
Tác giả: Đặng Thị Hồng Ngân
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Cẩm Quý
Năm viết: 2022-2023
1232 7 lượt tải
SKKN Dạy bài "Định lí Pytago" - Hình học 7 theo định hướng phát triển năng lực

SKKN Dạy bài "Định lí Pytago" - Hình học 7 theo định hướng phát triển năng lực

Môn: Toán
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 958
Lượt tải: 3
Số trang: 17
Tác giả: Phạm Hồng Sơn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Nghĩa Thái
Năm viết: 2022-2023
Số trang: 17
Tác giả: Phạm Hồng Sơn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Nghĩa Thái
Năm viết: 2022-2023
958 3 lượt tải
SKKN Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy tiết 46 bài “Biểu đồ” Toán 7

SKKN Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy tiết 46 bài “Biểu đồ” Toán 7

Môn: Toán
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 772
Lượt tải: 6
Số trang: 23
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phương Canh
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 23
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Phương Canh
Năm viết: 2019-2020
772 6 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 7 rèn luyện tốt kĩ năng cộng, trừ đa thức

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 7 rèn luyện tốt kĩ năng cộng, trừ đa thức

Môn: Toán
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 862
Lượt tải: 3
Số trang: 26
Tác giả: Bùi Thị Minh Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành An
Năm viết: 2019-2020
Số trang: 26
Tác giả: Bùi Thị Minh Hà
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Thành An
Năm viết: 2019-2020
862 3 lượt tải
SKKN Rèn luyện khả năng tư duy logic và kỹ năng trình bày lời giải hình học cho học sinh lớp 7

SKKN Rèn luyện khả năng tư duy logic và kỹ năng trình bày lời giải hình học cho học sinh lớp 7

Môn: Toán
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 1075
Lượt tải: 4
Số trang: 30
Tác giả: Lê Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Cẩm Tân
Năm viết: 2021-2022
Số trang: 30
Tác giả: Lê Thị Thu Ngân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân đại học
Đơn vị công tác: Trường THCS Cẩm Tân
Năm viết: 2021-2022
1075 4 lượt tải
SKKN Tổ chức hướng dẫn học sinh lớp 7 suy luận, phân tích để giải một số dạng toán về tam giác cân

SKKN Tổ chức hướng dẫn học sinh lớp 7 suy luận, phân tích để giải một số dạng toán về tam giác cân

Môn: Toán
Lớp: 7
Bộ sách:
Lượt xem: 705
Lượt tải: 6
Số trang: 23
Tác giả: Lê Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Đan Quế
Năm viết: 2020-2021
Số trang: 23
Tác giả: Lê Thị Thu Hằng
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ giáo dục
Đơn vị công tác: Trường THCS Nguyễn Đan Quế
Năm viết: 2020-2021
705 6 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com