Logo Kiến Edu

Địa lí 6

Sáng kiến kinh nghiệm môn Địa lí lớp 6 THCS nhấn mạnh vào việc tạo ra một cách tiếp cận sáng tạo và tương tác trong việc dạy học, phù hợp với chương trình giáo dục 2018 và bộ sách mới. Các sáng kiến được thiết kế để giúp học sinh khám phá và kết nối với thế giới tự nhiên xung quanh, từ địa hình, khí hậu đến tài nguyên thiên nhiên. Thông qua việc sử dụng các bài giảng tương tác, dự án thực tế, và thảo luận nhóm, học sinh sẽ được khuyến khích phát triển tư duy phản biện và hiểu biết sâu sắc về môi trường sống. Điều này không chỉ giúp học sinh hiểu biết về Địa lí mà còn trang bị cho học sinh các kỹ năng quan trọng để trở thành công dân toàn cầu có trách nhiệm trong tương lai.

SKKN Áp dụng hiệu quả phương pháp dạy học qua trò chơi môn Địa lý 6 (Sách Chân trời sáng tạo)

SKKN Áp dụng hiệu quả phương pháp dạy học qua trò chơi môn Địa lý 6 (Sách Chân trời sáng tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Áp dụng hiệu quả phương pháp dạy học qua trò chơi môn Địa lý 6 (Sách Chân trời sáng tạo)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề. Trò chơi 1: Tự xây dựng lược đồ Việt Nam. Trò chơi 2: "Ô chữ kì diệu". Trò chơi 3: Siêu trí tuệ. Trò chơi 4: Chỉ đường giúp tôi với Trò chơi 5: Ai nhanh hơn

234 2 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức dạy học theo nhóm nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn Địa lý 6 (Sách Cánh diều)

SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức dạy học theo nhóm nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn Địa lý 6 (Sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm tổ chức dạy học theo nhóm nhằm nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn Địa lý 6 (Sách Cánh diều) sách Kết nối tri thức) (Sao chép)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề. 2.3.1. Chuẩn bị hoạt động nhóm. 2.3.2. Cách chia nhóm. 2.3.3. Sắp xếp bàn ghế trong việc hoạt động nhóm. 2.3.4. Chọn câu hỏi (nêu vấn đề) để học sinh thảo luận. 2.3.5. Vai trò và trách nhiệm của giáo viên và các thành viên trong nhóm. 2.3.6. Tổ chức thảo luận nhóm 2.3.7. Giáo án thực nghiệm:

321 3 lượt tải
SKKN Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn Địa Lý 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn Địa Lý 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác dạy và học môn Địa Lý 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Giáo viên chủ động nghiên cứu và soạn giáo án kỹ lưỡng trước khi đến lớp Biện pháp 2: Chọn lọc và đổi mới các hoạt động học tập trong giờ học Địa lý cho học sinh lớp 6 Biện pháp 3: Tăng cường tổ chức các hoạt động theo nhóm cho học sinh trong giờ Địa lý Biện pháp 4: Vận dụng hiệu quả phương pháp trò chơi học tập trong quá trình dạy học môn Địa Lý Trò chơi 1: Tự xây dựng lược đồ Việt Nam. Trò chơi 2: "Ô chữ kì diệu". Trò chơi 3: Siêu trí tuệ. Trò chơi 4: Chỉ đường giúp tôi với Trò chơi 5: Ai nhanh hơn

622 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp vận dụng kiến thức liên môn trong quá trình dạy Địa Lý 6 (Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo)

SKKN Một số biện pháp vận dụng kiến thức liên môn trong quá trình dạy Địa Lý 6 (Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp vận dụng kiến thức liên môn trong quá trình dạy Địa Lý 6 (Bộ sách Chân Trời Sáng Tạo)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.2.1. Vận dụng kiến thức các môn khoa học tự nhiên Vận dụng kiến thức môn Toán Vận dụng kiến thức môn Vật lí Vận dụng kiến thức môn Hóa học Vận dụng kiến thức môn Sinh học 3.2.2. Vận dụng kiến thức các môn khoa học xã hội Vận dụng kiến thức môn Văn học Vận dụng kiến thức môn Lịch sử Vận dụng kiến thức môn Giáo dục công dân

600 8 lượt tải
SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh khi dạy Địa Lý 6 (Bộ sách Cánh diều)

SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh khi dạy Địa Lý 6 (Bộ sách Cánh diều)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập cho học sinh khi dạy Địa Lý 6 (Bộ sách Cánh diều)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Biện pháp 1: Ứng dụng ca dao, tục ngữ, thơ văn vào trong quá trình dạy Địa lý 6 Biện pháp 2: Vận dụng quả phương pháp trò chơi học tập khi dạy Địa lý cho học sinh Trò chơi: Xếp hình và ghép tên : Trò chơi: Thi giải thích các hiện tượng địa lí trong bài. Trò chơi: Mô tả các mối quan hệ địa lí theo cách của em. Trò chơi: Giải ô chữ Biện pháp 3: Tăng cường tổ chức các hoạt động theo nhóm cho học sinh trong giờ Địa lý Biện pháp 4: Sử dụng các phương tiện dạy Địa lý một cách hiệu quả để tạo hứng thú học tập Địa lý

682 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục môi trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)

SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục môi trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm giáo dục môi trường nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lý 6 (Bộ sách Kết nối tri thức)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.2. Tổ chức thực hiện: 2.3.2.1. Tìm địa chỉ cần tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường: 2.3.2.2. Khảo sát kết quả học tập học kì I và theo dõi, đánh giá kết quả việc thực hiện bảo vệ môi trường tại trường, lớp cũng như môi trường xung quanh trong kỳ II: 2.3.2.3. Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực phối hợp với ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động nội khóa và các hoạt động ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp để giáo dục bảo vệ môi trường:

682 4 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy bài “Phương hướng trên bản đồ. kinh độ, vĩ độ và tọa độ Địa lí”

SKKN Kinh nghiệm dạy bài “Phương hướng trên bản đồ. kinh độ, vĩ độ và tọa độ Địa lí” (Địa lí lớp 6)

Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp: - Để thực hiện tốt nội dung đã nói ở trên, GV phải nghiên cứu kĩ để cân nhắc, lựa chọn phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh, đó là học sinh trường Lê Văn Tám trong diện đại trà ở mức trung bình. Vì vậy GV phải sử dụng phương pháp trực quan có hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ để học sinh dễ quan sát nhất, dễ nhận biết nhất, dễ làm được bài tập nhất. Bên cạnh đó phải kết hợp phương pháp đàm thoại gợi mở vừa để dẫn dắt học sinh vừa phát huy tính tích cực của học sinh.  - Phải có đủ các thiết bị dạy học (các hình 10,11,12,13 SGK, quả Địa Cầu, bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam) thì mới thực hiện thành công bài dạy. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp: Trong đề tài này tôi đã sử dụng hình vẽ kết hợp phương pháp trực quan, đàm thọai gợi mở, hướng dẫn học sinh từ cái nhìn trừu tượng đến cái nhìn cụ thể, từ hiểu trừu tượng đến nắm bắt kiến thức cụ thể, thực tế.

734 6 lượt tải
SKKN Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức Địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương

SKKN Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức Địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Cách tổ chức cho học sinh thực hành vận dụng kiến thức Địa lí 6 bằng thực nghiệm tại địa phương” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.1. Đo tính khoảng cách trên thực địa – xác định khoảng cách trên bản đồ nếu biết tỉ lệ bản đồ: 2.2. Các cách xác định phương hướng khi có la bàn, khi không có la bàn 2.3. Tìm hiểu tình hình thời tiết tại thời điểm thực nghiệm 2.4. Tìm hiểu đặc điểm thổ nhưỡng của địa phương 2.5. Đặc điểm địa hình tại địa phương 2.6. Đánh giá về đặc điểm sinh vật ở địa phương

672 4 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành bề mặt Trái Đất – Địa lí 6

SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành bề mặt Trái Đất – Địa lí 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm dạy học tích hợp trong bài: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành bề mặt Trái Đất – Địa lí 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Xác định rõ ràng, tổng thể về mục tiêu, kiến thức trọng tâm của bài học từ đó thiết kế phạm vi tích hợp liên môn trong dạy học Chuẩn bị đầy đủ, hợp lý về thiết bị dạy học, học liệu trong quá trình thiết kế và thực hiện bài học Xác định rõ ràng các hoạt động, nội dung của các hoạt động dạy học và tiến trình dạy học của các hoạt động Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5 phút) Hoạt động 2: Tìm hiểu tác động của nội lực và ngoại lực (10 phút) Hoạt động 3: Núi lửa và động đất (10 phút) Hoạt động 4: Luyện tập – củng cố (10 phút) Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà (2 phút)

978 7 lượt tải
SKKN Sử dụng, khai thác kênh hình trong dạy học môn Địa lý Lớp 6

SKKN Sử dụng, khai thác kênh hình trong dạy học môn Địa lý Lớp 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng, khai thác kênh hình trong dạy học môn Địa lý Lớp 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Những vấn đề cần giải quyết 2. Các giải pháp để tổ chức thực hiện 2.1. Các nguyên tắc sử dụng 2.2. Cách tiếp cận, khai thác các hiện tượng, sự vật qua hình vẽ, tranh ảnh 2.3. Kỹ năng khai thác hình ảnh địa lý 2. 4. Các bước hướng dẫn khai thác 3. Hướng dẫn học sinh khai thác một số hình ảnh cụ thể

843 5 lượt tải
SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 26 môn Địa lí 6

SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 26 môn Địa lí 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình nhằm nâng cao hiệu quả dạy học theo phương pháp tích hợp kiến thức liên môn thông qua bài 26 môn Địa lí 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: * Một số nguyên tắc bắt buộc khi hướng dẫn học sinh khai thác kênh hình * Phương pháp tổ chức cho học sinh khai thác kênh hình * Những kiến thức nhiều môn học khác nhau cần vận dụng trong dạy học tích hợp phù hợp với nội dung của đề tài Môn Vật lý và Hóa học Môn Sinh học Môn công nghệ Môn giáo dục công dân

721 6 lượt tải
SKKN Sử dụng đồ dùng dạy học tự làm - Mô hình: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ở các vĩ độ khác nhau, để minh họa trong dạy bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa - Địa lí 6

SKKN Sử dụng đồ dùng dạy học tự làm - Mô hình: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ở các vĩ độ khác nhau, để minh họa trong dạy bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa - Địa lí 6

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Sử dụng đồ dùng dạy học tự làm - Mô hình: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ở các vĩ độ khác nhau, để minh họa trong dạy bài 9: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa - Địa lí 6” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Thực hiện làm mô hình: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất 3. 2. Sử dụng mô hình tự làm về Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ở các vĩ độ khác nhau, đề minh họa trong bài dạy bài 9: “Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa”- Địa lí 6 a. Sử dụng mô hình trong dạy mục 1: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất * Thứ nhất, sử dụng mô hình để minh họa cho học sinh thấy hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất * Thứ hai, sử dụng mô hình để minh họa cho học sinh thấy: Vì sao đường chỉ trục Trái Đất và đường phân chia sáng tôi không trùng nhau * Thứ ba, sử dụng mô hình để minh họa góc chiếu của ánh sáng mặt trời vuông góc với mặt đất vào ngày 22/6 (hạ chí) và ngày 22/12 (đông chí) tại vĩ tuyến 23027’Bắc(chí tuyến Bắc) và 23027’N(chí tuyến Nam) * Thứ tư, sử dụng mô hình để minh họa: Hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa ở các vĩ độ khác nhau trên Trái Đất b. Sử dụng mô hình để minh họa trong mục 2: Ở hai miền cực có số ngày, đêm dài suốt 24 giờ thay đổi theo mùa * Thứ nhất, sử dụng mô hình minh họa cho độ dài ngày, đêm dài ngắn từ vĩ tuyến 66033’ Bắc và Nam đến hai cực ở hai nửa cầu vào ngày 22-6 * Thứ hai, sử dụng mô hình minh họa cho độ dài ngày, đêm dài ngắn từ vĩ tuyến 66033’ Bắc và Nam đến hai cực ở hai nửa cầu vào ngày 22/12 * Thứ 3, giáo viên sử dụng mô hình minh họa (phụ lục 2 và 3), rút ra kết luận và chốt kiến thức mục 2

1904 1 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com