Logo Kiến Edu

Giáo án lớp 11

Giáo án Toán 11 CTST HĐTH&TN - Bài 2. Ứng dụng lôgarit vào đo lường độ pH của dung dịch(W+PPT)

Giáo án Toán 11 CTST HĐTH&TN - Bài 2. Ứng dụng lôgarit vào đo lường độ pH của dung dịch(W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo án Toán 11 CTST HĐTH&TN - Bài 2. Ứng dụng lôgarit vào đo lường độ pH của dung dịch(W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Học sinh ôn tập và củng cố về - Vận dụng kiến thức lôgarit vào các hoạt động thực tiễn liên môn Toán – Hóa học – Sinh học. - Phát huy năng lực giao tiếp toán học và năng lực sử dụng các công cụ toán. - Tạo cơ hội trải nghiệm, thực hành, ôn tập và củng cố các tính chất và phép toán lôgarit.  

591 7 lượt tải
Giáo án Toán 11 CTST HĐTH&TN - Bài 1. Vẽ hình khối bằng phần mềm GeoGebra. Làm kính 3D để quan sát ảnh nổi(W+PPT)

Giáo án Toán 11 CTST HĐTH&TN - Bài 1. Vẽ hình khối bằng phần mềm GeoGebra. Làm kính 3D để quan sát ảnh nổi(W+PPT)

Học sinh ôn tập và củng cố về - Thực hành vẽ các hình khối đã học bằng phần mềm Geogebra. - Vận dụng kiến thức liên môn Toán – Vật lí – Sinh học để làm kinh 3D quan sát ảnh nổi ba chiều của các hình khối vẽ được trên màn hình bằng phần mềm GeoGebra. - Phát huy trí tưởng tượng không gian và năng lực sử dụng các công cụ toán

593 7 lượt tải
Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG IX - Bài tập cuối chương IX(W+PPT)

Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG IX - Bài tập cuối chương IX(W+PPT)

Học sinh ôn tập và củng cố về - Biến cố giao và quy tắc nhân xác suất. - Biến cố hợp và quy tắc cộng xác suất.

562 1 lượt tải
Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG IX - Bài 2. Biến cố hợp và quy tắc cộng xác suất(W+PPT)

Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG IX - Bài 2. Biến cố hợp và quy tắc cộng xác suất(W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG IX - Bài 2. Biến cố hợp và quy tắc cộng xác suất(W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: - Nhận biết được khái niệm biến cố hợp. - Tính được xác suất của biến cố hợp bằng cách sử dụng công thức cộng. - Tính được xác suất của biến cố trong một số bài toán đơn giản bằng phương pháp tổ hợp. - Tính được xác suất trong một số bài toán đơn giản bằng cách sử dụng sơ đồ cây.  

484 2 lượt tải
Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG IX - Bài 1. Biến cố giao và quy tắc nhân xác suất(W+PPT)

Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG IX - Bài 1. Biến cố giao và quy tắc nhân xác suất(W+PPT)

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: - Nhận biết được một số khái niệm về xác suất cổ điển: giao các biến cố; biến cố xung khắc; biến cố độc lập. - Tính được xác suất của biến cố giao bằng cách sử dụng công thức nhân (cho trường hợp biến cố độc lập).

571 6 lượt tải
Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG VIII - Bài tập cuối chương VIII(W+PPT)

Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG VIII - Bài tập cuối chương VIII(W+PPT)

Học sinh ôn tập và củng cố về - Định nghĩa và tính chất của hai đường thẳng vuông góc. - Định nghĩa và tính chất của đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. - Định nghĩa và tính chất của hai mặt phẳng vuông góc. - Khoảng cách. - Thể tích. - Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện, góc phẳng nhị diện.

586 6 lượt tải
Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG VIII - Bài 5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện(W+PPT)

Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG VIII - Bài 5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện(W+PPT)

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: - Nhận biết được khái niệm góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. - Xác định và tính được góc giữa đường thẳng và mặt phẳng trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: đã biết hình chiếu vuông góc của đường thẳng lên mặt phẳng). - Nhận biết được khái niệm góc nhị diện, góc phẳng nhị diện. - Xác định và tính được số đo góc nhị diện, góc phẳng nhị diện trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: nhận biết được mặt phẳng vuông góc với cạnh nhị diện). - Sử dụng được kiến thức về góc giữa

529 0 lượt tải
Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG VIII - Bài 4. Khoảng cách trong không gian(W+PPT)

Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG VIII - Bài 4. Khoảng cách trong không gian(W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG VIII - Bài 4. Khoảng cách trong không gian(W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: - Xác định được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng; khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng; khoảng cách giữa hai đường thẳng song song; khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song; khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song trong những trường hợp đơn giản. - Nhận biết được đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau; tính được khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau trong những trường hợp đơn giản (Ví dụ: có một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa đường thẳng còn lại). - Tính được thể tích của một số hình khối đơn giản. - Sử dụng được kiến thức về khoảng cách trong không gian để mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn.

548 9 lượt tải
Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG VIII - Bài 3. Hai mặt phẳng vuông góc(W+PPT)

Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG VIII - Bài 3. Hai mặt phẳng vuông góc(W+PPT)

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: - Nhận biết được hai mặt phẳng vuông góc trong không gian. - Xác định được điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc. - Giải thích được tính chất cơ bản về hai mặt phẳng vuông góc. - Giải thích được tính chất cơ bản của hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều. - Vận dụng được kiến thức về hai mặt phẳng vuông góc để mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn.  

425 5 lượt tải
Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG VIII - Bài 2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng(W+PPT)

Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG VIII - Bài 2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng(W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG VIII - Bài 2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng(W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: : Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: - Nhận biết được đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. - Xác định được điều kiện để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. - Giải thích được định lí ba đường vuông góc. - Giải thích được mối liên hệ giữa tính song song và tính vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng. - Nhận biết được khái niệm phép chiếu vuông góc. - Xác định được hình chiếu vuông góc của một điểm, một đường thẳng, một tam giác. - Vận dụng được kiến thức về đường thẳng vuông góc với mặt phẳng để mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn.

593 7 lượt tải
Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG VIII - Bài 1. Hai đường thẳng vuông góc(W+PPT)

Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG VIII - Bài 1. Hai đường thẳng vuông góc(W+PPT)

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: - Nhận biết được khái niệm góc giữa hai đường thẳng trong không gian. - Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc trong không gian. - Chứng minh được hai đường thẳng vuông góc trong không gian trong một số trường hợp đơn giản. - Sử dụng được kiến thức về hai đường thẳng vuông góc để mô tả một số hình ảnh trong thực tiễn.

404 7 lượt tải
Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG VII - Bài tập cuối chương VII(W+PPT)

Giáo án Toán 11 CTST CHƯƠNG VII - Bài tập cuối chương VII(W+PPT)

Học sinh ôn tập và củng cố về - Định nghĩa và ý nghĩa hình học của đạo hàm. - Số e thông qua mô hình hóa lãi suất ngân hàng. - Các quy tắc đạo hàm. - Đạo hàm cấp hai.  

419 5 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com