Logo Kiến Edu

Giáo án lớp 8

Giáo án Tin học 8 CTST Bài 16: Tin học và nghề nghiệp(W+PPT)

Giáo án Tin học 8 CTST Bài 16: Tin học và nghề nghiệp(W+PPT)

Sau bài học này, HS sẽ: - Nêu được một số nghề nghiệp mà ứng dụng tin học sẽ làm tăng hiệu quả công việc. - Nêu được tên một số nghề thuộc lĩnh vực tin học và một số nghề liên quan đến ứng dụng tin học. - Nhận thức và trình bày được vấn đề bình đẳng giới trong việc sử dụng máy tính và trong ứng dụng tin học, nêu được ví dụ minh hoạ.

420 8 lượt tải
Giáo án Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 15: Gỡ lỗi chương trình(W+PPT)

Giáo án Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 15: Gỡ lỗi chương trình(W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Giáo án Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 15: Gỡ lỗi chương trình(W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Sau bài học này, HS sẽ chạy thử, tìm lỗi và sửa được lỗi cho chương trình.

530 0 lượt tải
Giáo án Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 14: Cấu trúc lặp(W+PPT)

Giáo án Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 14: Cấu trúc lặp(W+PPT)

Sau bài học này, HS sẽ thể hiện được cấu trúc rẽ nhánh trong chương trình.

511 5 lượt tải
Giáo án Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 13: Cấu trúc rẽ nhánh(W+PPT)

Giáo án Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 13: Cấu trúc rẽ nhánh(W+PPT)

Sau bài học này, HS sẽ: - Thể hiện được cấu trúc rẽ nhánh trong chương trình. - Nêu được biểu thức và sử dụng được khái niệm này ở các chương trình đơn giản.

435 3 lượt tải
Giáo án Tin học 8 CTST Bài 12: Thuật toán, chương trình máy tính(W+PPT)

Giáo án Tin học 8 CTST Bài 12: Thuật toán, chương trình máy tính(W+PPT)

Sau bài học này, HS sẽ: - Mô tả được kịch bản đơn giản dưới dạng thuật toán và tạo được một số chương trình đơn giản. - Thể hiện được cấu trúc tuần tự phục trong chương trình. - Hiểu được chương trình là dãy các lệnh điều khiển máy tính thực hiện một thuật toán. - Nêu được khái niệm biến, hằng, kiểu dữ liệu và sử dụng được các khái niệm này ở các chương trình đơn giản.

518 6 lượt tải
Giáo án Tin học 8 CTST Bài 11B: Tẩy, tạo hiệu ứng cho ảnh(W+PPT)

Giáo án Tin học 8 CTST Bài 11B: Tẩy, tạo hiệu ứng cho ảnh(W+PPT)

Sau bài học này, HS sẽ: - Thực hiện tẩy chi tiết không mong muốn trên bức ảnh; áp dụng hiệu ứng để tạo bức ảnh phác hoạ, làm mờ viền bức ảnh để làm nổi bật đối tượng, tạo hiệu ứng chuyển động cho ảnh. - Thực hiện được việc lựa chọn kiểu tệp để lưu trữ kết quả xử lí ánh phù hợp với mục đích sử dụng.

580 3 lượt tải
Giáo án Tin học 8 CTST Bài 10B: Xoay, cắt, thêm chữ vào ảnh(W+PPT)

Giáo án Tin học 8 CTST Bài 10B: Xoay, cắt, thêm chữ vào ảnh(W+PPT)

Sau bài học này, HS sẽ: - Thực hiện được xoay ảnh, cắt ảnh, thêm chữ vào ảnh.

569 8 lượt tải
Giáo án Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 9B: Ghép ảnh(W+PPT)

Giáo án Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 9B: Ghép ảnh(W+PPT)

Sau bài học này, HS sẽ: - Thực hiện được thêm, xóa, thay đổi kích thước, di chuyển ảnh, thay đổi thứ tự lớp (layers). - Biết được vai trò của lớp ảnh trong xử lí ảnh.

498 4 lượt tải
Giáo án Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 11A. Sử dụng bản mẫu(W+PPT)

Giáo án Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 11A. Sử dụng bản mẫu(W+PPT)

Sau bài học này, HS sẽ: - Sử dụng được các bản mẫu cho bài trình chiếu. - Tạo được các sản phẩm số phục vụ học tập, giao lưu và trao đổi thông tin.

517 8 lượt tải
Giáo án Tin học 8 CTST Bài 10A: Trình bày trang chiếu(W+PPT)

Giáo án Tin học 8 CTST Bài 10A: Trình bày trang chiếu(W+PPT)

Sau bài học này, HS sẽ: - Sử dụng được màu sắc, cỡ chữ hài hòa và hợp lí với nội dung trang chiếu. - Đưa được vào trang chiếu đường dẫn đến video hay tài liệu khác. - Thực hiện được đánh số trang, thêm chân trang cho trang chiếu.

485 0 lượt tải
Giáo án Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 9A: Trình bày văn bản(W+PPT)

Giáo án Tin học 8 Chân trời sáng tạo Bài 9A: Trình bày văn bản(W+PPT)

Sau bài học này, HS sẽ: - Tạo được danh sách dạng liệt kê, đánh số trang, thêm đầu trang và chân trang. - Tạo được một số sản phẩm là văn bản có tính thẩm mĩ phục vụ nhu cầu thực tế.

409 5 lượt tải
Giáo án Tin học 8 CTST Bài 8A: Thêm hình minh hoạ cho văn bản(W+PPT)

Giáo án Tin học 8 CTST Bài 8A: Thêm hình minh hoạ cho văn bản(W+PPT)

Sau bài học này, HS sẽ: - Thực hiện được các thao tác vẽ hình đồ họa trong văn bản. - Thực hiện được các thao tác chèn thêm, co dãn, xóa hình ảnh.

420 4 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com