Logo Kiến Edu

Toán THCS

Kienedu giới thiệu đến các giáo viên mẫu sáng kiến kinh nghiệm môn Toán THCS, áp dụng chương trình giáo dục 2018 và các bộ sách mới như Chân trời sáng tạo, Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống,… Các sáng kiến dành cho năm học 2023 – 2024 nhằm mục đích giúp giáo viên áp dụng các phương pháp giảng dạy sáng tạo và hiệu quả, từ giải quyết vấn đề, suy luận logic đến ứng dụng công nghệ trong dạy học. Tài liệu hướng dẫn cách thức tổ chức các hoạt động tương tác, dự án và thí nghiệm thực tế, khuyến khích học sinh phát triển tư duy toán học, tăng cường khả năng giải quyết vấn đề và sự hiểu biết về toán học trong cuộc sống hàng ngày.

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp Học thông qua chơi nhằm nâng cao chất lương môn Toán 6 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Vận dụng hiệu quả phương pháp Học thông qua chơi nhằm nâng cao chất lương môn Toán 6 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "Vận dụng hiệu quả phương pháp Học thông qua chơi nhằm nâng cao chất lương môn Toán 6 (KNTT) (W+PPT)"triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Nội dung các biện pháp của tác giả đã thực hiện. a. Trò chơi “Tiếp sức” b.Trò chơi hái hoa dân chủ c. Trò chơi: “Giải ô chữ”; “Trò chơi ô chữ” d. Trò chơi “Lật mảnh ghép” “Lật tranh”, “Đi tìm kho báu” e. Trò chơi “ Đuổi hình bắt chữ”

415 8 lượt tải
SKKN Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong môn Toán 6 Bộ sách Cánh Diều (W+PPT)

SKKN Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong môn Toán 6 Bộ sách Cánh Diều (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong môn Toán 6 Bộ sách Cánh Diều (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 3.1. Khắc phục khó khăn nội tại, tạo dựng không gian học tập, môi trường học tập thuận lợi cho các hoạt động học tập của học sinh, phát huy tính chủ động tích cực đạt hiệu quả cao nhất 3.2. Nhanh chóng xây dựng mối liên hệ thân thiện với học sinh 3.3. Kết hợp nhuần nhuyễn các phương pháp dạy học và nghệ thuật sư phạm 3.4. Cách phát huy tính chủ động tích cực trong giờ học Toán 3.5. Thực hiện triệt để các nội dung tích hợp liên môn, vận dụng thực tế vào bài học,khuyến khích sự tìm tòi sáng tạo

475 4 lượt tải
SKKN Một số biện pháp rèn năng lực giải toán dạng phân số cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

SKKN Một số biện pháp rèn năng lực giải toán dạng phân số cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số biện pháp rèn năng lực giải toán dạng phân số cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Cánh diều (W+PPT)” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề 2.3.1 Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về phân số cho HS 2.3.2. Bồi dưỡng năng lực tìm ra đường lối giải bài toán 2.3.3. Phân loại bài toán để bồi dưỡng năng lực giải toán cho các đối tượng học sinh 2.3.4. Bồi dưỡng năng lực phân tích, tổng hợp và so sánh 2.3.5. Bồi dưỡng năng lực giải toán bằng nhiều cách và biết lựa chọn phương án tối ưu 2.3.6. Bồi dưỡng năng lực sáng tạo ra bài toán mới

471 3 lượt tải
SKKN Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Toán 7 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Toán 7 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Toán 7 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1. Tổ chức cho học sinh tập vẽ sơ đồ tư duy. 2. Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy - học kiến thức mới. 3. Sử dụng sơ đồ tư duy giúp học sinh củng cố kiến thức của một bài học, một chủ đề.

992 5 lượt tải
SKKN Vận dụng kỹ thuật mảnh ghép để nâng cao hiệu quả quá trình hình thành kiến thức mới môn Toán 7 (KNTT) (W+PPT)

SKKN Vận dụng kỹ thuật mảnh ghép để nâng cao hiệu quả quá trình hình thành kiến thức mới môn Toán 7 (KNTT) (W+PPT)

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Vận dụng kỹ thuật mảnh ghép để nâng cao hiệu quả quá trình hình thành kiến thức mới môn Toán 7 (KNTT) (W+PPT)" triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Hướng dẫn học sinh thực hiện kỹ thuật mảnh ghép theo các bước: - Quan sát để tập cách hoạt động khi thực hiện kỹ thuật mảnh ghép. - Biết phối hợp tốt trong nhóm để hoạt động của nhóm có hiệu quả. - Tự đưa ra một vài vấn đề để có thể huy động được nhiều nhất các bạn trong nhóm, trong lớp tham gia dưới hình thức sử dụng kỹ thuật mảnh ghép.  - Khoảng thời gian trên lớp giáo viên giao cho từng nhóm học sinh một chủ đề nào đó để nghiên cứu kỹ. Mỗi nhóm các học sinh sẽ thảo luận tìm ra nội dung theo yêu cầu của giáo viên. Phương pháp này giúp học sinh, rèn luyện cho học sinh tính tự học, tự nghiên cứu và tự tin khi trình bày một vấn đề nào đó trước đám đông. - Khi học sinh đã chuẩn bị tốt tâm thế học tập như tài liệu và nội dung bài học thì việc sử dụng kỹ thuật các mảnh ghép là khâu cuối cùng để các học sinh có cơ hội nêu ý kiến của mình và ai cũng được tham gia vào nội dung của bài học hay một vấn đề mà giáo viên nêu ra.

754 10 lượt tải
SKKN Phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua phương pháp dạy học tích hợp liên môn trong tiết dạy môn số học lớp 6 Chân trời sáng tạo

SKKN Phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua phương pháp dạy học tích hợp liên môn trong tiết dạy môn số học lớp 6 Chân trời sáng tạo

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua phương pháp dạy học tích hợp liên môn trong tiết dạy môn số học lớp 6 Chân trời sáng tạo” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các giải pháp chủ yếu 2.3.2.1. Xây dựng nội dung tích hợp phù hợp với nội dung bài học toán 6 Chân trời sáng tạo 2.3.2.2. Thu thập tài liệu sinh động và có sức thuyết phục 2.3.2.3. Sử dụng máy chiếu Projector để dạy nội dung tích hợp 2.3.3. Tổ chức triển khai thực hiện tiết dạy thực nghiệm

700 9 lượt tải
SKKN Một số kinh nghiệm dạy tốt dạng toán tìm x ở lớp 6 theo bộ sách Kết nối tri thức

SKKN Một số kinh nghiệm dạy tốt dạng toán tìm x ở lớp 6 theo bộ sách Kết nối tri thức

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số kinh nghiệm dạy tốt dạng toán tìm x ở lớp 6 theo bộ sách Kết nối tri thức ” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các giải pháp thực hiện để giải quyết vấn đề 2.3.1. Dạng 1: Tìm x trong tập hợp số tự nhiên 2.3.2. Dạng 2: Tìm x trong tập hợp số nguyên 2.3.3. Dạng 3: Tìm x chứa dấu giá trị tuyệt đối, tìm x trong hai phân số bằng nhau và trong số thập phân

422 3 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức

SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Kinh nghiệm dạy giờ luyện tập toán nhằm nâng cao chất lượng cho học sinh lớp 6 sách Kết nối tri thức ” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 1) Bám sát tư tưởng chủ đạo là hoàn thiện hệ thống kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thuật toán, rèn luyện nề nếp học tập. 2) Tích cực hóa hoạt động tự luyện tập của học sinh từ khâu chuẩn bị ở nhà 3) Lựa chọn một số bài tập có cách giải quyết đơn giản hơn là áp dụng quy tắc tổng quát đã học 4) Khuyến khích học sinh tìm nhiều lời giải khác nhau của một bài toán 5) Rèn luyện cho học sinh khả năng chuyển từ tư duy thuận sang tư duy nghịch 6) Tổ chức các trò chơi giữa các nhóm học tập bằng nhiều hình thức phong phú 7) Chú trọng rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính bỏ túi ở học sinh để giảm nhẹ những khâu tính toán không cần thiết.

221 3 lượt tải
SKKN Phương pháp dạy học tích cực thông qua tổ chức các trò chơi trong dạy học môn Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức

SKKN Phương pháp dạy học tích cực thông qua tổ chức các trò chơi trong dạy học môn Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Phương pháp dạy học tích cực thông qua tổ chức các trò chơi trong dạy học môn Toán lớp 6 sách Kết nối tri thức ” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề 2.3.1 Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về phân số cho HS 2.3.2. Bồi dưỡng năng lực tìm ra đường lối giải bài toán 2.3.3. Phân loại bài toán để bồi dưỡng năng lực giải toán cho các đối tượng học sinh 2.3.4. Bồi dưỡng năng lực phân tích, tổng hợp và so sánh 2.3.5. Bồi dưỡng năng lực giải toán bằng nhiều cách và biết lựa chọn phương án tối ưu 2.3.6. Bồi dưỡng năng lực sáng tạo ra bài toán mới

733 4 lượt tải
SKKN Một số phương pháp bồi dưỡng năng lực giải toán phân số cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo

SKKN Một số phương pháp bồi dưỡng năng lực giải toán phân số cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo

Sáng kiến kinh nghiệm “SKKN Một số phương pháp bồi dưỡng năng lực giải toán phân số cho học sinh lớp 6 theo bộ sách Chân trời sáng tạo” triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Các giải pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề 2.3.1 Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về phân số cho HS 2.3.2. Bồi dưỡng năng lực tìm ra đường lối giải bài toán 2.3.3. Phân loại bài toán để bồi dưỡng năng lực giải toán cho các đối tượng học sinh 2.3.4. Bồi dưỡng năng lực phân tích, tổng hợp và so sánh 2.3.5. Bồi dưỡng năng lực giải toán bằng nhiều cách và biết lựa chọn phương án tối ưu 2.3.6. Bồi dưỡng năng lực sáng tạo ra bài toán mới

792 7 lượt tải
SKKN Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm tạo hứng thú học tập góp phần nâng cao chất lượng đại trà môn toán của học sinh lớp 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống

SKKN Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm tạo hứng thú học tập góp phần nâng cao chất lượng đại trà môn toán của học sinh lớp 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Sử dụng phương pháp trò chơi nhằm tạo hứng thú học tập góp phần nâng cao chất lượng đại trà môn toán của học sinh lớp 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: 2.3.1. Cách tổ chức trò chơi học tập giờ Toán lớp 7 2.3.1.1. Những nguyên tắc khi sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học Toán 2.3.1.2. Cách lựa chọn trò chơi 2.3.1.3. Hướng dẫn cách chơi 2.3.2. Một số trò chơi đã sử dụng trong tiết dạy học môn Toán tại lớp 7A ở trường THCS 2.3.2.1. Trò chơi “Chạy tiếp sức” 2.3.2.2. Trò chơi “Sai ở đâu? Sửa thế nào?” 2.3.2.3. Trò chơi “Đoán ý đồng đội” 2.3.2.4. Trò chơi “Ai nhanh mắt hơn” 2.3.2.5. Trò chơi “Thử tài ghi nhớ” 2.3.2.6. Trò chơi “Thi viết nhanh”

992 5 lượt tải
SKKN Kinh nghiệm dạy một số dạng toán về tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau trong Đại số 7 theo bộ sách Cánh diều

SKKN Kinh nghiệm dạy một số dạng toán về tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau trong Đại số 7 theo bộ sách Cánh diều

Sáng kiến kinh nghiệm "SKKN Kinh nghiệm dạy một số dạng toán về tỉ lệ thức và dãy tỉ số bằng nhau trong Đại số 7 theo bộ sách Cánh diều " triển khai gồm các biện pháp nổi bật sau: Dạng 1: Lập tỉ lệ thức từ các tỷ số đẳng thức, tỉ lệ thức hoặc từ các số cho trước Dạng 2: Tìm số hạng chưa biết Dạng 3: Chứng minh đẳng thức khi biết một tỉ lệ thức Dạng 4: Toán chia tỉ lệ

533 7 lượt tải
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Shopping cart

KẾT NỐI NGAY VỚI KIẾN EDU

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và đưa ra giải pháp phù hợp nhất cho vấn đề của bạn.

0886945229

Email

kienedu.com@gmail.com